Bodnya O.V. - GIS technology in the development of zoning - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bodnya O.V. - GIS technology in the development of zoning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bodnya O.V. - GIS technology in the development of zoning

play fullscreen
1 / 12
Bodnya O.V. - GIS technology in the development of zoning
308 Views
Download Presentation
Anton_Kh
Download Presentation

Bodnya O.V. - GIS technology in the development of zoning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Досвід використанням ГІС-технологій при розробці функціонального зонуванняРЛП “Пристинськіплавні” Бодня О. В. Кафедра фізичної географії та картографії

  2. РЛП “Пристинськіплавні” Актуальність роботи • Територія Пристинських плавнів є ключовим елементом Оскільського природного коридору, що входить в Пан’Європейську екологічну мережу. • Пристинські плавні мають міжнародне значення як місце гніздування мігруючих птахів.

  3. Потенційні території

  4. Проектування РЛП “Пристинськіплавні”

  5. Зонування території РЛП

  6. Порівняння результатів проектування

  7. Проектування потенційних території для розширення РЛП “Пристинськіплавні” • Проектування об’єктів природно-заповідного фонду за інженерним підходом передбачає кадастрово-топографічні зйомки території.

  8. Проектування потенційних території для розширення РЛП “Пристинськіплавні” Крім того, здійснюється визначення територій з кутами нахилу схилів (більше 3 градусів) на основі ЦМР Визначені території: • ліси І і ІІ категорії та полезахисні лісосмуги • лісовкриті балки, • луки та сіножаті, • заболочені землі. Дані території на момент дослідження зазнають найменшого антропогенного впливу.

  9. Дякую за увагу!