a 12 14 vesek rajzfejl d se n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A 12-14 évesek rajzfejlődése PowerPoint Presentation
Download Presentation
A 12-14 évesek rajzfejlődése

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

A 12-14 évesek rajzfejlődése - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

A 12-14 évesek rajzfejlődése. „Intellektuális-realista” korszak K árpáti Andrea karpatian@axelero.hu. 12-14 évesek gondolkodása. Clauss-Hiebsch (1977): Kategórikus észleléskezdete, jelenségek osztálybasorolása, a látvány rendszerbe helyezése,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A 12-14 évesek rajzfejlődése' - Anita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a 12 14 vesek rajzfejl d se

A 12-14 évesek rajzfejlődése

„Intellektuális-realista” korszak

Kárpáti Andrea

karpatian@axelero.hu

12 14 vesek gondolkod sa
12-14 évesek gondolkodása

Clauss-Hiebsch (1977):

 • Kategórikus észleléskezdete, jelenségek osztálybasorolása, a látvány rendszerbe helyezése,
 • A gondolkodás ekkor kezd átlépni a konkrét fogalmi szintről az absztrakt gondolkodás szintjére
 • A verbalitás, a fogalmi absztrakció elsorvasztja, illusztratív szerepbe kényszeríti a vizuális kifejezés formáit

Nagy László (1905):

 • Analízis különösen intenzív
 • A szintetizálás nem elégséges , s így a magasabb szintű szintézis elmarad
 • A spontán gyermekrajz fejlődése megáll

H. Gardner (1980):

 • U alakú görbe - 10-12 évesen „rajzi törés”
slide3

A vizuális nyelv kétféle idiómája alakul ki. Az ún. „iskolai” (school art style) és a szabadidős rajzi stílus.

viktor l wenfeld a 12 16 vesekr l
VIKTOR LÖWENFELD a 12-16 évesekről

Victor Löwenfeld a serdülés idejére teszi a két fő ábrázolási típus differenciálódását.

  • Optikus és vizuális típusú gyermekek
  • Haptikus vagy motorikus típus

Löwenfeld két részre bontja a kamaszkori rajzi fejlődés időszakát

 • Csoport korszak, vagy szemléleti realizmus kora (9-12 életév)
  • Nem „rajzi törés”, hanem nyelvváltás: a gyermekrajz motívumvilágára a kortársak vannak a legnagyobb hatással
  • Erősen megnő a realista ábrázolás
 • Pszeudo-naturalista korszak (12-14 életév)
  • A tér- és mozgásábrázolás jelentősen fjlődik, ám a rajz elveszti spontaneitását, sablonossá válik.
  • Elégedetlenség, a képességek hiányának felismerése
12 14 vesek rajzainak jellemz i
12-14 évesek rajzainak jellemzői
 • Már csak akkor rajzol ha kérik rá.
 • A vizuális-haptikus észlelésért felelős jobb agyfélteke már háttérbe szorul a nyelvi funkciókért felelős bal agyféltekével szemben.
 • A közlés domináns módja ekkor már a beszéd és az írás.
 • A képek funkciója az én-kifejezés helyett egyre inkább a leképezés, ábrázolás.
 • Csökken a grafikus nyelv jelentősége az élmények és indulatok feldolgozásában.
 • A kamaszok rajzai sem alkotójuk, sem felnőtt közönségük számára nem hordoznak már esztétikai (művészeti) értéket.
az ember br zol s fejl d se
Az emberábrázolás fejlődése

Burt (1921)

 • „fej-láb” emberke: (tadpole figure, azaz ebihal, Kopffüssler, homme tetard))
 • „vonalséma”: a karokat egy-egy vonal reprezentálja
 • körvonalséma: arc és ruha részleteit is ábrázolja
 • „kevert profil” (two-eyed profil): az orr profilból az arc szemből, mindkét szem látszik
 • teljes profil
 • jelenség szerű ábrázolás: „élethű”, de nem perspektivikus
az emberalak mozg sa
Az emberalak mozgása
 • mozgásjelzés nélküli figura,
 • „merev mozgású” alak, kimerevített gesztusokkal (7 éves kor alatt a leggyakoribb),
 • izületben mozgó alak, behajlított könyökkel és térddel,
 • mindenütt mozgó alak
slide15
Emberrajzok 2-12 éves korig. (Magyar iparművészeti Egyetem Vizuális Nevelési Gyűjteménye)
slide16
„Valaha sokkal jobban rajzoltam, a rajzaim sokkal érdekesebbek voltak. Viszont most háromezerszer jobban megy a perspektíva!

(Tíz éves lány, Kay szövegét idézi Gardner, 1980, 143. old)

Ide egy képet kell beszúrni!

slide17
Kiskamaszok alkotásai: kísérletezés a vizuális nyelv minőségeivel. a) textúra- és színtanulmány b) hideg és meleg színekből összeállított geometrikus kompozíció c) Képkiegészítés, folytatás: Cézanne tájképének részletéből tájkép festése. 12-14 éves fiúk és lányok munkái.(Magyar iparművészeti Egyetem Vizuális Nevelési Gyűjteménye)
slide18

12-14 évesek rajzainak jellemzői

 • Már ritkán találkozunk grafikus átfordítással.
 • A motívum világ, színpreferencia és a szívesen alkalmazott kompozíciós szerkezetek szempontjából egyre jelentősebb a (szub)kultúra, az emberi környezet szerepe.
 • Az ábrázolás a leképezéstől a megjelölés felé tolódik el.
 • Megjelennek az ábrázolást kiegészítő feliratok is, kedvelt műfaj lesz a képregény.
rajzi t r s vagy nyelvv lt s
Rajzi törés vagy nyelvváltás?

A rajzfejlődés megtorpanása azonban csak az európai és észak-amerikai kultúrákban általános tapasztalat.

Távol-Keleten az arab világban a rajzfejlődés nem áll meg - kamasz csak idiómát (műfajt, technikát, médiumot) vált.

Példák a kisgyermekkori ábrázolási tapasztalatok felhasználására kamaszok alkotásain.(Magyar iparművészeti Egyetem Vizuális Nevelési Gyűjteménye)

rajzi t r s vagy nyelvv lt s1
Rajzi törés vagy nyelvváltás?

Székácsné (1971):

Családi ösztönzés, hagyományos vizuális kultúra beépülése a mindennapokba fenntartja a rajzolási kedvet.

Nem mutatnak visszaesést, elszegényedést a roma gyermekek rajzai sem (pszichorealizmus).

Rokoníthatók az expresszionizmus, a szürrealizmus képi, formai világával

(Pongrácz és Várnagy, 1996, 17. old.)

1.

2.

Két japán „kamaszrajz”; fametszet (manga). 1.Születés 2. Hófútta utca este

(Forrás: Székácsné, 1973, 5. és 22. kép)

slide21
Roma gyermekek festményei és szőttesei:

példák a szubkultúrára jellemző egyéni színvilágra és motívumkincsre.

Pongrácz Éva művész-tanár KREATEAM Stúdiójából, Pécs

slide22
Gaul és Kárpáti, (1997):

Megfelelő fejlesztés mellett a vizuális képességek a kamaszkorban sem hanyatlanak. Ellenkezőleg:lényeges fejlődést mutatnak.

Két lap egy projekt-feladatból.

(Magyar iparművészeti Egyetem Vizuális Nevelési Gyűjteménye)

slide23
Expresszív szinkronizációs feladat kiváló megoldásai. 15-16 évesek munkái.

(Magyar iparművészeti Egyetem Vizuális Nevelési Gyűjteménye)

a vizu lis narrat v teszt vnt
A Vizuális Narratív Teszt (VNT)
 • A figura szerkezete: képes útmutató a pontozáshoz
 • A képmező megkoponálása
 • Esztétikai minőség, kreatívitás
  • A témaábrázolás szintje (motívum- és kompozícióválasztás)
  • A motívumok változatossága
  • Expresszivitás (kifejezőerő – a címben választott történet hatásos megjelenítése)
  • A vonalvezetés minősége
  • Textúra
  • Kontrasztok
slide25
A vizuális narratív szerkezete
  • A rajz kommunikatív funkcióját emeli ki
  • A narratív szerkezetének megválasztása érzékelteti, mennyire van tisztában a gyermek a kompozíciós típusok jelentéshordozó szerepével.
  • A hat képmezőn megfigyelt kompozíciós típusok közül egy , az egész képregény színvonalát érzékeltető képkockát választunk
 • A tartalom
 • A színkezelés
  • A színkezelés szintje: ötletszerű színhasználattól a tudatos, kifejező színkompozícióig.
  • A színkezelés minősége: árnyalatok, kontrasztok előállításának technikai színvonala
12 14 vesek k preg nyei
12-14 évesek képregényei
 • A képregény- és rajzfilmkultúra jelen van a gyermekek mindennapjaiban, de nincs jelen vizuális nyelvükben.
 • Realista hangvétel, a mindennapi témák (napirend, iskolai élet, társas szórakozás színhelyei) jellemzők.
  • Az agresszivitás főként a lányok rajzait jellemzi
  • Nem a fantázia hős birodalmában, hanem a mindennapi élet jeleneteiben mutatkozik
  • Jelképek sorává alakítja át a látványt és ezt az absztrakciót teszi papírra, felsorolásszerűen, lineárisan