profesionalne organizacije prava i obaveze lije nika l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Profesionalne organizacije – prava i obaveze liječnika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Profesionalne organizacije – prava i obaveze liječnika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Profesionalne organizacije – prava i obaveze liječnika - PowerPoint PPT Presentation


 • 344 Views
 • Uploaded on

Profesionalne organizacije – prava i obaveze liječnika. Ana Fluksek Mentor: dr. Aleksandar Džakula. Liječnik (Zakon o liječništvu, Zakon o zdravstvu). Zdravstveni radnik sa završenim medicinskim fakultetom i stečenim nazivom doktor medicine

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Profesionalne organizacije – prava i obaveze liječnika' - Albert_Lan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
profesionalne organizacije prava i obaveze lije nika

Profesionalne organizacije – prava i obaveze liječnika

Ana Fluksek

Mentor: dr. Aleksandar Džakula

lije nik zakon o lije ni tvu zakon o zdravstvu
Liječnik(Zakon o liječništvu, Zakon o zdravstvu)
 • Zdravstveni radnik sa završenim medicinskim fakultetom i stečenim nazivom doktor medicine
 • Temeljni i mjerodavni nositelj zdravstvene djelatnosti
hrvatski lije ni ki dom ubi eva 9
Hrvatski liječnički domŠubićeva 9
 • Hrvatski liječnički sindikat
 • Hrvatski liječnički zbor
 • Hrvatska liječnička komora
 • (Središnji ured stručne službe:
  • Pravna služba
  • Administrativna služba
  • Služba za ekonomske i financijske poslove)
hrvatska lije ni ka komora hlk
Hrvatska liječnička komora (HLK)
 • Ustanova s javnim ovlastima:
  • Vodi Imenik liječnika u Republici Hrvatskoj
  • Daje, obnavlja i oduzima dozvolu za samostalan rad
  • Obavlja stručni nadzor nad radom liječnika
  • Određuje najnižu cijenu rada privatnih liječnika
  • Odobrava pojedinačne cijene liječničkih usluga privatnih liječnika
 • Članstvo je obavezno za sve liječnike nakon položenog državnog stručnog ispita, osim za:
  • Nezaposlene
  • Umirovljene
  • One koji ne rade na neposrednim poslovima zdravstvene zaštite
  • One koji obavljaju liječničku djelatnost izvan Hrvatske
hrvatska lije ni ka komora hlk5
Hrvatska liječnička komora (HLK)
 • Tijela Hrvatske liječničke komore:
  • Skupština
  • Vijeće
  • Izvršni odbor
  • Predsjednik
  • Nadzorni odbor
  • Sud
 • Nadzor nad radom HLK provodi ministarstvo nadležno za zdravstvo
hrvatska lije ni ka komora hlk6
Hrvatska liječnička komora (HLK)
 • Izbori dužnosnika svake 4 godine
 • Oko 16900 članova
 • Oko 200 članova radi u inozemstvu
 • Članarina – 0,4% bruto plaće
 • Izdaje Liječničke novine
skup tina hlk
Skupština HLK
 • Najveće tijelo komore
 • Delegati – trenutno oko 110
 • Svaki član HLK se može kandidirati, članovi biraju za delegate iz svojih županija, bira se na do 150 liječnika 1 delegat
 • Sastaje se jedanput godišnje
 • Bira predsjednika i dva dopredsjednika
vije e hlk
Vijeće HLK
 • Čine:
  • Predsjednici županijskih povjerenstava
  • Povjerenstvo liječnika iz MORH-a
  • Povjerenstvo liječnika iz HZZO-a
 • Preko 20 članova
 • Sastaje se svaka tri mjeseca
izvr ni odbor hlk
Izvršni odbor HLK
 • Čine:
  • Predsjednik
  • Dopredsjednici
  • Predsjednici stalnih povjerenstava:
   • Povjerenstvo za medicinsku etiku
   • Povjerenstvo za stručna pitanja i stručni nadzor
   • Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika
   • Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu
   • Povjerenstvo za bolničku djelatnost
   • Povjerenstvo za privatnu praksu i ugovornu specijalističku djelatnost
   • Povjerenstvo za javnozdravstvenu djelatnost
   • Povjerenstvo za ostale liječničke djelatnosti
   • Povjerenstvo za međunarodnu suradnju
 • Sastaje se jedanput mjesečno
hrvatski lije ni ki zbor
Hrvatski liječnički zbor
 • Stručna udruga, članstvo je dragovoljno
 • Ima preko 120 stručnih i drugih društava prema specijalnostima
 • Organizira sastanke, stručnu izobrazbu
 • Izdaje Liječnički vjesnik
hrvatski lije ni ki sindikat
Hrvatski liječnički sindikat
 • Udruga, članstvo je dragovoljno
 • Prema Zakonu o radu jedino sindikat može s poslodavcima pregovarati o plaći, materijalnim pravima, godišnjim odmorima ect!
 • Pregovara se svakih 5 godina
 • Rezultati pregovora su obvezujući za sve, bez obzira jesu li članovi sindikata ili ne!!
obnavljanje licence
Obnavljanje licence
 • Povjerenstvo za medicinski izobrazbu liječnika (HLK)
 • Da bi se obnovila licenca potrebno je skupiti 120 bodova za 6 godina
 • 60 bodova iz osnovne specijalnosti, 60 iz ostalih
 • Postoji pravilnik o bodovanju, boduje se pohađanje stručnih tečajeva, predavanja, kongresa, simpozija i sl., objava znanstvenih radova, prisustvovanje stručnim sastancima unutar HLZ-a...
 • Medicinsku izobrazbu liječnika organizira uglavnom Medicinski fakultet i Stručne udruge HLZ-a, a može je organizirati bilo tko
tko nas napada a tko brani tko ka njava a tko hvali
Tko nas napada, a tko brani, tko kažnjava a tko hvali?
 • HLK ne hvali!
 • HLK izdaje licencu!
 • Udruge pacijenata dodjeljuju priznanja, a Hrvatski liječnički zbor zahvalnice, diplome i počasna članstva
 • Nezadovoljni pacijenti ili kolege mogu nas tužiti HLK ili građanskom parnicom neovisno o službenom mišljenju HLK
 • Povjerenstvo za medicinski etiku (HLK)
  • Postoji Kodeks – zajednički za HLK i HLZ
  • Na temelju dokazanog prigovora izriče kaznu za povredu kodeksa:
   • Opomena
   • Javna opomena
   • Privremeno oduzimanje licence
   • Trajno oduzimanje licence
tko nas napada a tko brani tko ka njava a tko hvali14
Tko nas napada, a tko brani, tko kažnjava a tko hvali?
 • Povjerenstvo za stručna pitanja i stručni nadzor (HLK)
  • Bavi se prigovorima na moguću stručnu liječničku pogrešku
   • Redoviti nadzor – provodi svakih 6 godina komisija kolega iste specijalnosti zajedno sa zdravstvenom inspekcijom, piše zapisnik koji hvali ili kritizira rad liječnika i uvjete u kojima radi
   • Izvanredni nadzor – predsjednik HLK i predsjednik povjerenstva šalju komisiju kada i kamo smatraju potrebnim
 • Arbitraža
  • Rješava sporove između članova (ili grupa) unutar komore putem neutralnih miritelja iz drugih županija koje se prihvatile obje sukobljene strane
 • U slučaju građanske parnice braniti nas mogu odvjetnici iz ureda trajno ugovorenog s HLK na razini Hrvatske
 • Postoji i trajno ugovoren odvjetnički ured za medijsku prezentaciju komore!
stranci eu
Stranci, EU...
 • Strani državljani dobivaju privremenu licencu (izdaje HLK, nakon dobivene radne dozvole od policije, na jednako trajanje, maksimalno godinu dana uz mogućnost produljenja)
 • Ukoliko dobiju dozvolu stalnog boravka (npr. ženidbom/udajom) privremena licenca se izdaje godinu za godinom
 • EU – naš fakultet zadovoljava kataloge znanja EU, u tijeku je harmonizacija specijalizacija, ne bi trebalo biti problema!
 • Unutar EU priznaju se licence, jedini uvjet za rad liječnika u drugoj državi je poznavanje jezika!