Profesionalne organizacije prava i obaveze lije nika
Download
1 / 16

Profesionalne organizacije – prava i obaveze liječnika - PowerPoint PPT Presentation


 • 324 Views
 • Updated On :

Profesionalne organizacije – prava i obaveze liječnika. Ana Fluksek Mentor: dr. Aleksandar Džakula. Liječnik (Zakon o liječništvu, Zakon o zdravstvu). Zdravstveni radnik sa završenim medicinskim fakultetom i stečenim nazivom doktor medicine

Related searches for Profesionalne organizacije – prava i obaveze liječnika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Profesionalne organizacije – prava i obaveze liječnika' - Albert_Lan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Profesionalne organizacije prava i obaveze lije nika l.jpg

Profesionalne organizacije – prava i obaveze liječnika

Ana Fluksek

Mentor: dr. Aleksandar Džakula


Lije nik zakon o lije ni tvu zakon o zdravstvu l.jpg
Liječnik(Zakon o liječništvu, Zakon o zdravstvu)

 • Zdravstveni radnik sa završenim medicinskim fakultetom i stečenim nazivom doktor medicine

 • Temeljni i mjerodavni nositelj zdravstvene djelatnosti


Hrvatski lije ni ki dom ubi eva 9 l.jpg
Hrvatski liječnički domŠubićeva 9

 • Hrvatski liječnički sindikat

 • Hrvatski liječnički zbor

 • Hrvatska liječnička komora

 • (Središnji ured stručne službe:

  • Pravna služba

  • Administrativna služba

  • Služba za ekonomske i financijske poslove)


Hrvatska lije ni ka komora hlk l.jpg
Hrvatska liječnička komora (HLK)

 • Ustanova s javnim ovlastima:

  • Vodi Imenik liječnika u Republici Hrvatskoj

  • Daje, obnavlja i oduzima dozvolu za samostalan rad

  • Obavlja stručni nadzor nad radom liječnika

  • Određuje najnižu cijenu rada privatnih liječnika

  • Odobrava pojedinačne cijene liječničkih usluga privatnih liječnika

 • Članstvo je obavezno za sve liječnike nakon položenog državnog stručnog ispita, osim za:

  • Nezaposlene

  • Umirovljene

  • One koji ne rade na neposrednim poslovima zdravstvene zaštite

  • One koji obavljaju liječničku djelatnost izvan Hrvatske


Hrvatska lije ni ka komora hlk5 l.jpg
Hrvatska liječnička komora (HLK)

 • Tijela Hrvatske liječničke komore:

  • Skupština

  • Vijeće

  • Izvršni odbor

  • Predsjednik

  • Nadzorni odbor

  • Sud

 • Nadzor nad radom HLK provodi ministarstvo nadležno za zdravstvo


Hrvatska lije ni ka komora hlk6 l.jpg
Hrvatska liječnička komora (HLK)

 • Izbori dužnosnika svake 4 godine

 • Oko 16900 članova

 • Oko 200 članova radi u inozemstvu

 • Članarina – 0,4% bruto plaće

 • Izdaje Liječničke novine


Skup tina hlk l.jpg
Skupština HLK

 • Najveće tijelo komore

 • Delegati – trenutno oko 110

 • Svaki član HLK se može kandidirati, članovi biraju za delegate iz svojih županija, bira se na do 150 liječnika 1 delegat

 • Sastaje se jedanput godišnje

 • Bira predsjednika i dva dopredsjednika


Vije e hlk l.jpg
Vijeće HLK

 • Čine:

  • Predsjednici županijskih povjerenstava

  • Povjerenstvo liječnika iz MORH-a

  • Povjerenstvo liječnika iz HZZO-a

 • Preko 20 članova

 • Sastaje se svaka tri mjeseca


Izvr ni odbor hlk l.jpg
Izvršni odbor HLK

 • Čine:

  • Predsjednik

  • Dopredsjednici

  • Predsjednici stalnih povjerenstava:

   • Povjerenstvo za medicinsku etiku

   • Povjerenstvo za stručna pitanja i stručni nadzor

   • Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika

   • Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu

   • Povjerenstvo za bolničku djelatnost

   • Povjerenstvo za privatnu praksu i ugovornu specijalističku djelatnost

   • Povjerenstvo za javnozdravstvenu djelatnost

   • Povjerenstvo za ostale liječničke djelatnosti

   • Povjerenstvo za međunarodnu suradnju

 • Sastaje se jedanput mjesečno


Hrvatski lije ni ki zbor l.jpg
Hrvatski liječnički zbor

 • Stručna udruga, članstvo je dragovoljno

 • Ima preko 120 stručnih i drugih društava prema specijalnostima

 • Organizira sastanke, stručnu izobrazbu

 • Izdaje Liječnički vjesnik


Hrvatski lije ni ki sindikat l.jpg
Hrvatski liječnički sindikat

 • Udruga, članstvo je dragovoljno

 • Prema Zakonu o radu jedino sindikat može s poslodavcima pregovarati o plaći, materijalnim pravima, godišnjim odmorima ect!

 • Pregovara se svakih 5 godina

 • Rezultati pregovora su obvezujući za sve, bez obzira jesu li članovi sindikata ili ne!!


Obnavljanje licence l.jpg
Obnavljanje licence

 • Povjerenstvo za medicinski izobrazbu liječnika (HLK)

 • Da bi se obnovila licenca potrebno je skupiti 120 bodova za 6 godina

 • 60 bodova iz osnovne specijalnosti, 60 iz ostalih

 • Postoji pravilnik o bodovanju, boduje se pohađanje stručnih tečajeva, predavanja, kongresa, simpozija i sl., objava znanstvenih radova, prisustvovanje stručnim sastancima unutar HLZ-a...

 • Medicinsku izobrazbu liječnika organizira uglavnom Medicinski fakultet i Stručne udruge HLZ-a, a može je organizirati bilo tko


Tko nas napada a tko brani tko ka njava a tko hvali l.jpg
Tko nas napada, a tko brani, tko kažnjava a tko hvali?

 • HLK ne hvali!

 • HLK izdaje licencu!

 • Udruge pacijenata dodjeljuju priznanja, a Hrvatski liječnički zbor zahvalnice, diplome i počasna članstva

 • Nezadovoljni pacijenti ili kolege mogu nas tužiti HLK ili građanskom parnicom neovisno o službenom mišljenju HLK

 • Povjerenstvo za medicinski etiku (HLK)

  • Postoji Kodeks – zajednički za HLK i HLZ

  • Na temelju dokazanog prigovora izriče kaznu za povredu kodeksa:

   • Opomena

   • Javna opomena

   • Privremeno oduzimanje licence

   • Trajno oduzimanje licence


Tko nas napada a tko brani tko ka njava a tko hvali14 l.jpg
Tko nas napada, a tko brani, tko kažnjava a tko hvali?

 • Povjerenstvo za stručna pitanja i stručni nadzor (HLK)

  • Bavi se prigovorima na moguću stručnu liječničku pogrešku

   • Redoviti nadzor – provodi svakih 6 godina komisija kolega iste specijalnosti zajedno sa zdravstvenom inspekcijom, piše zapisnik koji hvali ili kritizira rad liječnika i uvjete u kojima radi

   • Izvanredni nadzor – predsjednik HLK i predsjednik povjerenstva šalju komisiju kada i kamo smatraju potrebnim

 • Arbitraža

  • Rješava sporove između članova (ili grupa) unutar komore putem neutralnih miritelja iz drugih županija koje se prihvatile obje sukobljene strane

 • U slučaju građanske parnice braniti nas mogu odvjetnici iz ureda trajno ugovorenog s HLK na razini Hrvatske

 • Postoji i trajno ugovoren odvjetnički ured za medijsku prezentaciju komore!


Stranci eu l.jpg
Stranci, EU...

 • Strani državljani dobivaju privremenu licencu (izdaje HLK, nakon dobivene radne dozvole od policije, na jednako trajanje, maksimalno godinu dana uz mogućnost produljenja)

 • Ukoliko dobiju dozvolu stalnog boravka (npr. ženidbom/udajom) privremena licenca se izdaje godinu za godinom

 • EU – naš fakultet zadovoljava kataloge znanja EU, u tijeku je harmonizacija specijalizacija, ne bi trebalo biti problema!

 • Unutar EU priznaju se licence, jedini uvjet za rad liječnika u drugoj državi je poznavanje jezika!ad