slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 499 Views
 • Uploaded on

PENGURUSAN PRESTASI. PANDUAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI AWAM:. PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 4 TAHUN 2002 LAMPIRAN A2 : PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA LAMPIRAN A3 : PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BAHAGIAN PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA' - Albert_Lan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PENGURUSAN PRESTASI

PANDUAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI AWAM:

PEKELILING PERKHIDMATAN

BIL. 4 TAHUN 2002

LAMPIRAN A2 : PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

LAMPIRAN A3 : PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN

SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI AWAM MELIBATKAN PROSES PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN, PENILAIAN PERLAKUAN DAN PENCAPAIAN KERJA PEGAWAI DALAM TEMPOH MASA TERTENTU BAGI MEMPERTINGKATKAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI SESEBUAH JABATAN

BAHAGIAN PERKHIDMATAN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

slide2

PENGURUSAN PRESTASI

 • PENILAIAN PRESTASI ADALAH PROSES UNTUK MENILAI SAMADA SESEORANG INDIVIDU MEMENUHI SATU STANDARD PRESTASI YANG DITETAPKAN
 • PENILAIAN PRESTASI ADALAH TOOLS YANG BERTUJUAN:
 • - Menilai Prestasi Kerja
 • Memotivasikan Pekerja
 • Membangunkan Pekerja
 • PENILAIAN PRESTASI MEMPUNYAI PERHUBUNGAN STRATEGIK DENGAN MATLAMAT ORGANISASI

BAHAGIAN PERKHIDMATAN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

slide3

TUJUAN PENGURUSAN PRESTASI

 • Menentukan penempatan dan bidang kerjaya sesuai dengan potensi, kebolehan, keistimewaan serta kemajuan pegawai;
 • Menentukan kesesuaian dan kelayakan untuk kenaikan pangkat, pemangkuan, pinjaman dan pertukaran sementara;
 • Menentukan kelayakan atau kesesuaian untuk pergerakan dan anjakan gaji;
 • Menentukan penganugerahan khidmat cemerlang, pingat dan bintang kebesaran serta pemberian surat penghargaan;
 • Mengenalpasti dan merancang keperluan latihan; dan
 • Memberi kaunseling dengan tujuan memperbaiki dan mempertingkat prestasi serta motivasi pegawai.

BAHAGIAN PERKHIDMATAN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

slide4

SISTEM PENILAIAN PRESTASI

 • SASARAN KERJA TAHUNAN DAN KAJIAN SEMULA
 • PERTENGAHAN TAHUN
 • PENILAIAN OBJEKTIF YANG OBJEKTIF, ADIL DAN TELUS
 • PENGIKTIRAFAN KEGIATAN DAN SUMBANGAN
 • DI LUAR TUGAS RASMI
 • WAJARAN MARKAH MENGIKUT ASPEK PENILAIAN
 • PRESTASI SESUAI DENGAN PERANAN SETIAP KUMPULAN
 • PEGAWAI
 • BORANG LNPT MENGIKUT KUMPULAN PEGAWAI
 • PERANAN KETUA JABATAN, PEGAWAI DAN
 • PEGAWAI PENILAI
 • PERANAN PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

CIRI-CIRI

SISTEM PENILAIAN

PRESTASI

PEGAWAI TERLIBAT :

~ KETUA JABATAN ~PEGAWAI YANG DINILAI~ PEGAWAI PENILAI PERTAMA

~PEGAWAI PENILAI KEDUA~ BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

~PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

slide5

ISU PENGURUSAN PRESTASI

MARKAH PENILAIAN TIDAK MENGGAMBARKAN PRESTASI SEBENAR

 • Penilaian terlalu tinggi yang tidak menggambarkan prestasi sebenar
 • Adakah penilaian dilaksanakan secara objektif dan adil?
 • – isu sasaran, pencapaian dan penilaian kerja oleh Pegawai Penilai
 • PENGURUSAN PRESTASI
 • SKT tidak disediakan dengan teratur dan pada awal tahun -Pelbagai bentuk laporan pencapaian SKT dan Hasil Kerja
 • Kitaran proses pengurusan prestasi tidak ditepati
 • Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan/Bahagian/ Pengurusan Sumber Manusia
 • Peranan Panel Pembangunan Sumber Manusia
 • PEGAWAI DINILAI
 • Tidak menyediakan SKT pada
 • awal tahun
 • Hanya melapor apa yang
 • dilaksanakan pada tahun
 • berkenaan
 • Laporan Pencapaian SKT tidak
 • membantu Pegawai Penilai
 • dalam membuat penilaian
 • secara objektif
 • PEGAWAI PENILAI
 • Tidak merujuk Kepada Pencapaian SKT dan Hasil Kerja Pegawai Dinilai
 • Penilaian adalah:
 • Berdasarkan perspektif
 • Tidak merujuk kepada skala
 • Anggapan tanggungjawab
 • kepada Pegawai Dinilai
slide6

KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Aras 13, Blok C1,Kompleks C I

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62510 W. P. PUTRAJAYA

MALAYSIA

Tel. : 03-8885 3001

Faks : 03-8889 2187

E-mel : ismail@jpa.gov.my

Ruj. Kami : JPA(S)K 256 16 127 klt .2 ( 12 )

Tarikh : 13 Disember 2007

Semua Ketua Setiausaha Kementerian

Semua Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri

Y. Bhg. Tan Sri/ Dato' Sri/ Datuk / Datu / Dato',

PENGURUSAN PENlLAlAN PRESTASI TAHUNAN PEGAWAI AWAM

Saya dengan hormatnya merujuk perhatian Y. Bhg. Tan Sri/ Dato' Sri / Datuk / Datu / Dato' kepada perkara di atas.

2. Sepertimana Y. Bhg. Tan Sri/ Dato' Sri / Datuk / Datu / Dato'sedia maklum, kita kini menghampiri penghujung tahun 2007 dan semua kementerian dan jabatan kerajaan sedang dalam tindakan untuk melaksanakan penilaian prestasi tahunan pegawai masing-masing. Dalam hubungan ini, saya ingin menarik perhatian kepada isu penilaian yang tidak menggambarkan prestasi sebenar pegawai yang sering berlaku pada setiap tahun. Terdapat pegawai-pegawai yang menerima markah penilaian prestasi yang begitu tinggi tetapi tahap pencapaian tersebut tidak selari dengan pencapaian Sasaran Kerja Tahunan dan sumbangan pegawai kepada organisasi.

3. Bagi memastikan penilaian prestasi yang objektif, adil dan boleh diyakini. maka saya berharap Y. Bhg. Tan Sri/ Dato' Sri / Datuk / Datu / Dato'akan mengingatkan kepada semua Pegawai Penilai untuk membuat penilaian secara bertanggungjawab dan adil yang benar-benar menggambarkan prestasi sebenar pegawai berdasarkan kepada pencapaian kerja, pengetahuan dan kemahiran, kualiti peribadi serta sumbangan pegawai dalam tahun yang dinilai.

slide7

4. Dalam hubungan ini juga, Pegawai Penilai yang memberi markah penilaian 90% dan ke atas hendaklah menyatakan dalam ulasan mereka aktiviti-aktiviti penghasilan nilai yang dihasilkan oleh Pegawai Yang Dinilai yang melayakkan pegawai berkenaan menerima penilaian cemerlang melebihi 90%. Ini termasuklah penambahbaikan atau pembaharuan kerja yang dilaksanakan, penyediaan kertas-kertas dasar, penerbitan, pembentangan di forum peringkat nasional dan antarabangsa atau lain-lain aktiviti yang memberi nilai kepada

organisasi, perkhidmatan awam atau negara pada tahun yang dinilai.

5. Di samping itu, Panel Pembangunan Sumber Manusia di setiap kementerian dan jabatan perlulah memainkan peranan yang berkesan untuk mengesah dan menyelaras penilaian kepada semua pegawai di bawah

penyeliaan masing-masing. Sekiranya terdapat keraguan terhadap markah penilaian yang diterima oleh seseorang pegawai, Panel Pembangunan Sumber Manusia perlulah mendapatkan kepastian daripada Pegawai Penilai. Begitu juga bagi pegawai yang berprestasi rendah, adalah menjadi tanggungjawab Panel

untuk mengesyorkan bimbingan dan kaunseling dengan tujuan memperbaiki dan mempertingkatkan prestasi dan motivasi pegawai.

Sekian.

''BERKHIDMAT UNTUK NEGARA“

( TAN SRI ISMAIL ADAM )

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam

Malaysia