CULTURA LLIURE I PROGRAMARI LLIURE - PowerPoint PPT Presentation

AlbertGuix78
cultura lliure i programari lliure n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CULTURA LLIURE I PROGRAMARI LLIURE PowerPoint Presentation
Download Presentation
CULTURA LLIURE I PROGRAMARI LLIURE

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
CULTURA LLIURE I PROGRAMARI LLIURE
726 Views
Download Presentation

CULTURA LLIURE I PROGRAMARI LLIURE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CULTURA LLIURE I PROGRAMARI LLIURE

  2. Tipus de programari • El codifont • Cultura lliure • Programarilliure: com va sorgir? • Avantatges del programarilliure • Exemples de programarilliure • Bibliografia

  3. Tipus de programari 1. PROGRAMARI CONVENCIONAL Limita la possibilitat de detectar i corregir errades de programació, fer-himodificacions o traduir-lo. 2. PROGRAMARI DE CODI OBERT Ofereix la possibilitatd’accedir al seucodifonti adapatar-lo a usos concrets. 3. PROGRAMARI LLIURE El programari lliure garanteix: • La possibilitat d’usar-lo amb qualsevol finalitat. • La llibertat de redistribuir-lo a tercers. • Estudiar-lo i adaptar-lo a les necessitats de cadascú. • La possibilitat d’introduir-hi millores i fer-les públiques.

  4. El codifont • El codifontd’un programa o aplicacióinformàtica fa referència al conjunt de fitxersamb les instruccions a seguir per fer funcionar el programa. • L’estudi del codifontd’un programa per un usuariexpertlipermet saber el seufuncionament i d’aquesta manera poder modificar-lo per millorar el seufuncionament.

  5. CULTURA LLIURE • S'entén per cultura lliure la idea de que qualsevol autor pot publicar la seva obra a Internet fixant amb claredat els usos que permet d’aquell material. • Quan un autor afegeix la llicència CreativeCommona la seva obra dóna permís per a que es copi i es distribueixi és una organització destinada a promoure l’accés a la cultura.

  6. PROGRAMARI LLIURE: COM VA SORGIR? • Moviment iniciat als anys 80 per Richard Stallmanarrel de les noves llicències de programari que anaven apareixent. • Va sorgir com a un moviment de rebel·lió contra algunes empreses de programari.

  7. AVANTATGES DEL PROGRAMARI LLIURE • Acostuma a ser gratuït. • Adaptable i modificable. • Segur. • Es pottrobar en català. • No intrusions. • Compatibilitat. • Estabilitat. • Independència i igualtat de drets.

  8. exemples de programari lliure

  9. BIBLIOGRAFIA Còmic sobre el CreativeCommon Article del diari el País Unitat didàctica sobre Programari Lliure Capítol 1 del llibre el Software libre Pàgina web de Creative Commons Programari lliure: idees i conceptes