Download
1 / 11

VJE ŽBE - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

T ALKOT PARSONS i R OBERT MERTON (STUKTURALNI FUNKCIONALIZAM) RALF DARENDORF (TEORIJA DRUŠTVENOG SUKOBA). VJE ŽBE. Talkot Parsons (Stukturalni funkcionalizam). APIL – IMPERATIVI ODRŽANJA SISTEMA 1. ADAPTACIJA 2. POSTIZANJE CILJA 3. LATENTNOST 4. INTEGRACIJA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VJE ŽBE' - zwi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

TALKOT PARSONS i ROBERT MERTON (STUKTURALNI FUNKCIONALIZAM) RALF DARENDORF (TEORIJA DRUŠTVENOG SUKOBA)

VJEŽBE


Talkot parsons stukturalni funkcionalizam
Talkot Parsons (Stukturalni funkcionalizam)

 • APIL – IMPERATIVI ODRŽANJA SISTEMA

 • 1.ADAPTACIJA

 • 2. POSTIZANJE CILJA

 • 3. LATENTNOST

 • 4. INTEGRACIJA

 • DA BI PREŽIVJEO SVAKI SISTEM MORA DA ZADOVOLJI ČETIRI IMPERATIVA USMJERENA NA ZADOVOLJENJE NJEGOVIH POTREBA.


Talkot parsons stukturalni funkcionalizam1
Talkot Parsons (Stukturalni funkcionalizam)

 • SVEOBUHVATNI NIVOI DJELANJA

 • 1. KULTURNI SISTEM

 • 2. DRUŠTVENI SISTEM

 • 3. SISTEM LIČNOSTI

 • 4. PONAŠAJUĆI ORGANIZAM (bihevioralni)

 • PROBLEM PORETKA – Kako u društvu ukloniti sukob, devijantnost i neslaganja?

 • Odgovor: Strukturalni funkcionalizam


Talkot parsons stukturalni funkcionalizam2
Talkot Parsons (Stukturalni funkcionalizam)

 • Sistemiimajusvojstvoredainezavisnostidjelova;

 • Sistemiteže samoodržavanju reda ili ravnoteže;

 • Sistem može biti statičan ili uključen u organizovan proces promjene;

 • Priroda jednog dijela sistema ima uticaj na oblik drugih djelova sistema;

 • Sistemi održavaju granice sa svojom okolinom;

 • Alokacija i integracija predstavljaju dva osnovna procesa neophodna za održavanje sistema;

 • Sistemi teže samoodržavanju koje podrazumijeva održavanje granica i odnosa između djelova i cjeline.


Talkot parsons stukturalni funkcionalizam3
Talkot Parsons (Stukturalni funkcionalizam)

 • Društveni sistem

 • Dihotomija statusa i uloge

 • Status – strukturalni položaj u društvu

 • Uloga – ono što akter radi na tom položaju

 • Sistem ličnosti

 • Razlikovanje dispozicije potreba i nagonskog ponašanja


Talkot parsons stukturalni funkcionalizam4
Talkot Parsons (Stukturalni funkcionalizam)

 • Društvo – relativno samodovoljna zajednica u kojoj svi članovi mogu da ostvare i zadovolje svoje individualne i zajedničke potrebe.

 • 1. Politički sistem

 • 2. Privredni sistem

 • 3. Starateljski sistem

 • 4. Društvena zajednica

 • Svaki od pomenutih društvenih podsistema obavlja četiri funkcije (imperativa) iz opšteg sistema djelanja.


Robert m erton
Robert Merton

 • Teorija srednjeg obima – teorije koje objašnjavaju samo jedan dio društvenog sistema.

 • Kritika osnovnih postulata strukturalno-funkcionalne analize. To su:

 • 1. Postulat o funkcionalnomjedinstvudruštva. Različiti djelovi društvenog sistema moraju pokazivati visok stepen integracije.

 • 2. Postulat univerzalne funkcionalnosti. Sve standardizovane društvene i kulturne forme imaju pozitivnu funkciju.

 • 3. Postulat neophodnosti. Sve strukture i funkcije su funkcionalno neophodne za društvo.


Robert merton
Robert Merton

 • Mertonova paradigma funkcionalne analize

 • Funkcije predstavljaju uočljive posledice koje pomažu nekom pojedinačnom sistemu da se prilagodi okolini.

 • Disfunkcije (primjer ropstva)

 • Nefunkcije – posledice koje su nevažne za proučavani društveni sistem.

 • Manifestne i latentne funkcije

 • Manifestne funkcije – namjeravane posledice

 • Latentne funkcije – nenamjeravana posledica koja je funkcionalna za sistem


R alf darendorf teorija dru tvenog sukoba
Ralf Darendorf – teorijadruštvenog sukoba

 • Zagovornik teze da društvo ima dva lica.

 • Sociološka teorija treba da se podijeli na dvije oblasti, i to: oblast sukoba i oblast konsenzusa.

 • Snažan uticaj strukturalnog funkcionalizma

 • Klučni element Darendorfove teorije jeste vlast. Vlast nije konstantna jer je povezana sa položajima, a ne sa ljudima. Identifikacija različitih uloga koje u društvu obavljaju funkciju vlasti.


R alf darendorf teorija dru tvenog sukoba1
Ralf Darendorf – teorijadruštvenog sukoba

 • Imperativno koordinisana udruženja.

 • Interesi

 • Latentni interesi – interesi kojih pripadnici grupe nisu svjesni.

 • Manifestni interesi – latentni interesi kojih su pripadnici grupe postali svjesni.

 • Kvazigrupa – mnoštvo pojedinaca koji zauzimaju položaje na osnovu kojih imaju isti interes.

 • Konfliktna grupa – grupe koje stvarno učestvuju u sukobu.


R alf darendorf teorija dru tvenog sukoba2
Ralf Darendorf – teorijadruštvenog sukoba

 • Kada je sukob intenzivan, promjene koje se javljaju su radikalne.

 • Kada je sukob praćen nasiljem, strukturalne promjene će biti iznenadne.

 • Kakva god da je priroda sukoba, sociolozi moraju biti svjesni odnosa između sukoba i promjene, kao i odnosa između sukoba i postojećeg stanja.