Utgifter og kostnader
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Utgifter og kostnader PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Utgifter og kostnader. Utgift: Kjøp av ressurser, målt i penger Kostnad: Forbruk av ressurser, vurdert i penger. Kostnader  Utgifter. Vi registrer utgiftene etter hvert som de oppstår på kostnadskontoene i regnskapet

Download Presentation

Utgifter og kostnader

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Utgifter og kostnader

Utgift: Kjøp av ressurser, målt i penger

Kostnad: Forbruk av ressurser, vurdert i penger


Kostnader  Utgifter

 • Vi registrer utgiftene etter hvert som de oppstår på kostnadskontoene i regnskapet

 • Vi tidsavgrenser for å få riktige kostnader på resultatkontoen og riktige eiendeler og gjeld på balansekontoen


Eksempel 3: klassefest

 • Vi kjøper 45 cola for 10 kroner stk. Utgiften blir kroner 450.

 • Vi drikker 22 av flaskene

 • Hvor mye blir kostnaden?

  Svar: 22 flasker * 10 kr/flasken = 220 kroner

 • Hva blir beholdningen etter klassefesten?

  Svar: 45-22=23. Flaskene som er igjen er verdt kr 230.


Eksempler

Kjøp av bensin

 • Kjøp av bensinen: utgift

 • Forbruk: kostnaden (hvor mange liter bensin vi har brukt, målt i kroner)

  Vi skal kjøre fra Ålgård til Sirdal og har tom tank på Ålgård. Vi fyller 30 liter og betaler 300 kroner. Når vi er tilbake på Ålgård har vi 16 liter igjen. Hvor stor er kostnaden?


Svar

 • Utgiften blir 300 kroner

 • Kostnaden blir det vi har brukt, dvs 30 liter – 16 liter = 14 liter.

 • Kostnaden for bensinen på turen blir da kroner 140.


Eksempel 2

 • Vi kjøper en maskin for kroner 100 000.

  Utgiften blir kr 100 000.

 • Maskinen skal vare i 10 år

 • Kostnaden blir bare kr 10 000 i året


Varetelling

 • Vi teller opp varebeholdningen minst en gang i året.

 • Hvis varebeholdningen øker, er varekjøpet større enn varekostnaden

 • Hvis varebeholdningen minker, er varekjøpet mindre enn varekostnaden


Økning varebeholdning

 • Varebeholdning 1.1 er kr 220 000.

 • Varebeholdning 31.12. er 260 000

 • Varebeholdningen har økt med kroner 40 000

 • Vi har kjøpt varer for kroner 580 000

 • Hva blir varekostnaden?


Varekostnad


Gjør oppgave

 • 2.5 – 2.12

 • Test deg selv: 33-39


Tidsavgrensning er...

 • Utgift: Kjøp av ressurser, målt i penger

 • Kostnad: Forbruk av ressurser, vurdert i penger

 • Tidsavgrensning: for å få fordelt kostnadene i rett periode

  • for å få riktige kostnader på resultatkontoen og riktige eiendeler og gjeld på balansekontoen


Tidsavgrensning

 • Endring i varebeholdning (konto 146/430)

 • Avskrivning (konto 600/601- hvorfor?)

 • Betaler noe på forskudd

  • Husleie

  • justeres mot ”forskuddsbet. husleie 170 og er en eiendel siden det er noe vi har til gode

 • Bruker noe før vi betaler for det

  • Håndtverkere

  • Annonser/reklame -

  • ”påløpt reklame” 296 er reklame som har vært, men vi ikke har betalt for enda - gjeld


 • Oppgave 2.14 og 2.16


 • Login