innowacyjno przedsi biorstw mazowsza
Download
Skip this Video
Download Presentation
Innowacyjność przedsiębiorstw Mazowsza

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Innowacyjność przedsiębiorstw Mazowsza - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Innowacyjność przedsiębiorstw Mazowsza. Marzenna A. Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa e-mail: [email protected] Tezy do dyskusji przygotowane na konferencję “Regionalna strategia innowacji dla Mazowsza” Warszawa, 23 marca 2006 r. DEFINICJA INNOWACJI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Innowacyjność przedsiębiorstw Mazowsza' - zuzela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
innowacyjno przedsi biorstw mazowsza
Innowacyjność przedsiębiorstw Mazowsza

Marzenna A. Weresa

Instytut Gospodarki Światowej

Szkoła Główna Handlowa

e-mail: [email protected]

Tezy do dyskusji przygotowane na konferencję “Regionalna strategia innowacji dla Mazowsza”

Warszawa, 23 marca 2006 r.

definicja innowacji
DEFINICJA INNOWACJI
 • Innowacje polegają na wprowadzaniu nowości, czyli zmian jakościowych, nowych na skalę świata, rynku lub przedsiębiorstwa
 • Innowacje mogą dotyczyć, produktu lub techniki produkcji, a także sposobu organizacji produkcji, marketingu, zarządzania
innowacja sprowadza si do j schumpeter 1950
Innowacja sprowadza się do:(J. Schumpeter, 1950)
 • wprowadzenia nowych produktów na rynek,
 • kreacji nowych strumieni popytu i rynków,
 • odkrycia nowych zasobów lub zastosowania nowych metod rozszerzania podaży zasobów już istniejących,
 • rozwijania i wdrożenia nowych technologii produkcji,
 • zastosowania nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, zarządzania, marketingu.
nak ady na dzia alno innowacyjn w przedsi biorstwach przemys owych w latach 2002 2004
Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w latach 2002-2004
nak ady na dzia alno innowacyjn w przedsi biorstwach przemys owych w 2004 r
Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2004 r.

Śląskie

Mazowieckie

mazowsze silna pozycja w sferze innowacyjno ci
Mazowsze – silna pozycja w sferze innowacyjności
 • Udział firm innowacyjnych - 44,7% (2 miejsce w Polsce po woj. Śląskim- 47,8%)
 • Najwyższe w Polsce i rosnące nakłady na innowacje
 • 4,2 mld zł w 2004 r.( 27 ogółu nakładów w PL i 1 miejsce w PL; 2 miejsce- Śląskie (2,6 mld zł , ale spadek nakładów od 2002 r.)
 • Najwyższe w PL nakłady na 1 przedsięb.(9,7 mln zł; średnio w PL -4,9 mln zł; Śląskie-5,2 mln)
istnieje silne zaplecze dla innowacji na mazowszu
Istnieje silne zaplecze dla innowacji: na Mazowszu

Nakłady na B+R poniesione w województwie mazowieckim to:

 • 2,3 mld zł, czyli 43% ogółu nakładów w PL
 • (Maz.-1 miejsce w PL; 2 miejsce-Małopolskie-12%; 3 miejsce – Śląskie=0,4 mld zł)

Zatrudnieni w B+R w województwie mazowieckim to:

 • 34,7 tys. osób, czyli 27% ogółu kadr PL

(Maz.-1 miejsce w PL; 2 miejsce-Małopolskie-13%; 3 miejsce-Śląskie=10%)

podstawowe wska niki
Podstawowe wskaźniki

Relacja nakładów na B+R do dochodu narodowego jest stosunkowo wysoka:

 • Mazowsze - 1,25%
 • Polska – 0,56%

Znaczne nakłady na B+R na 1 mieszkańca:

 • Mazowsze - 389 zł
 • Polska - 119 zł.
ad