Et eksempel - PowerPoint PPT Presentation

Et eksempel
Download
1 / 16

 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Et eksempel. Fra Kristiansand Katedralskole-Gimle Matematikk Fra virkelighet til modell: Lag en modell av klasserommet vårt! Krav til modellen: Målestokk 1:25 Modellen skal ha gulv og fire vegger

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Et eksempel

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Et eksempel

Et eksempel

Fra Kristiansand Katedralskole-Gimle

Matematikk

Fra virkelighet til modell:

Lag en modell av klasserommet vårt!

Krav til modellen:

 • Målestokk 1:25

 • Modellen skal ha gulv og fire vegger

 • Tavle, dør, vinduer og minst tre pulter skal markeres og lages i rett målestokk.

 • Får dere tid lager dere mer

Kari Repstad, UiA, 2012


Med inspirasjon fra katta gimle

Med inspirasjon fra «Katta-Gimle»

 • Service og transport: Lag en modell av hotellresepsjonen, butikken, kontoret

Kari Repstad, UiA, 2012


Daglig undervisning

Daglig undervisning

Relatere fagstoffet til yrkesfaget gjennom å bruke eksempler, oppgaver og tekster, både sakprosa og skjønnlitterære – det ligger for eksempel en sangbok for byggfagarbeidere på nett.

Kari Repstad, UiA, 2012


Tip prosjekt

TIP - prosjekt

«Det går ikke på yrkesfag!»

På verkstedet stod to ting på planen: Mopedjekk og å skifte låser i elevskapene

Dette ville vi bruke som utgangspunkt for fellesfagene: Norsk, samfunnsfag og engelsk. Fellesfaglærerne skulle samtidig lære noe om mopedjekk og låser.

Mål:

 • Gjennomføre og dokumentere arbeidet

 • Lage en tilstelning for lærere og rektorer der prosjektet skulle presenteres muntlig og på plakater både på engelsk og norsk.

 • Invitasjon skulle skrives på norsk og engelsk

Kari Repstad, UiA, 2012


Et eksempel spr k i byggfag

Et eksempel: Språk i byggfag

Yrkesretting av allmenne fag og allmennretting av yrkesfag

Kari Repstad, UiA, 2012


Bruk av mappe norsk yrkesfag

Bruk av mappe: Norsk / yrkesfag

Vurdering av en fellesfaglig tekst

Eleven kjenner vurderingskriteriene (Velg ut kriterier)

 • Svarer eleven på oppgaven?

 • Er metodene godt nok beskrevet? ( formler / utregninger etc.)

 • Holder besvarelsen mål, yrkesfaglig?

 • Er teksten bygd systematisk opp?

 • Gir teksten god nok informasjon til leseren?

 • Har teksten flytende og god språkføring?

 • Brukes fagspråket rett?

 • Inneholder teksten feil i ortografi og setningsbygning?

 • Hva annet teller positivt eller negativt?

 • Helhetsvurdering av teksten

Kari Repstad, UiA, 2012


Elevene

Elevene

 • Lærer oftere ved å gjøre enn ved å høre

 • Tenker konkret – har nytte av modeller og skjemaer

 • Bruker språket på « yrkesfaglig måte»: Kortere setninger, mindre fremmedord, konkrete eksempler

 • Bruk av læreboka

 • Ønsker å se sammenhengen med det de skal utdanne seg til

 • Ser ikke alltid sluttmålet for utdanninga

 • Tror på lærere som har yrkeserfaring

 • Vil ikke ha yrkesretting hele tida

Kari Repstad, UiA, 2012


Praksis og erfaringsbasert kunnskapssyn

Praksis- og erfaringsbasert kunnskapssyn

Kjennetegn:

 • Kunnskap er viktig for andre formål

 • Mindre opptatt av å gi kunnskapen en teoretisert form

 • Lære gjennom praksis

 • Teorien må forankres i praksis

 • Går fra det konkrete til det teoretiske

Kari Repstad, UiA, 2012


Yrkesretting av fellesfagene

Yrkesretting av fellesfagene

Opplæringsloven, kap.1, andre ledd § 1-3 Vidaregåande opplæring:

«Opplæringa i fellesfaga skal vere tilpassa dei ulike utdanningsprogramma»

Kari Repstad, UiA, 2012


Fagoppl ring for framtida nou 2008 18 karlsen utvalget

Fagopplæring for framtida (NOU 2008:18 (Karlsen-utvalget)

« Med yrkesretting av fellesfagene menes at fagstoff, læringsmetoder og vokabular som brukes i undervisning i fellesfaget, i størst mulig grad skal ha relevansfor den enkeltes yrkesutøvelse. Yrkesrettingen innebærer også å forklare hvordan kompetansen fra fellesfaget blir brukt og kommer til nytte i opplæringen i programfagene og i yrkesutøvelsen innenfor relevante yrker.»

Kari Repstad, UiA, 2012


Konsekvenser for fellesfagene p ppu

Konsekvenser for fellesfagene på PPU?

 • Lærere på PPU må skaffe seg kunnskap om yrkesfagene

 • Studentene må bevisstgjøres om hvilke elever de skal ut og undervise

 • Læreplaner i fellesfag må sees i relasjon til planer i yrkesfag

 • Studentene må trenes i planlegge emner parallelt / sammen med yrkesfagene

 • Lærebøker sees i relasjon til lærebøker i yrkesfag

Kari Repstad, UiA, 2012


Et eksempel

PPU

 • Studentene må øve seg i å konkretisere

 • Studentene må trenes i å lage undervisningsopplegg med ulike yrkesfagelever som målgruppe

 • Studentene bør dra på besøk til elever i yrkesfag for å se hvor og hvordan de undervises

 • Alle studentene bør undervise fellesfag på yrkesfaglige programmer i praksisperioden

Kari Repstad, UiA, 2012


Samordning av et fags tidsakser

Samordning av et fags tidsakser

UKE

Kari Repstad, UiA, 2012


Temaarbeid

Temaarbeid

Finn fram til fagemner hører sammen:

Engelsk

Naturfag

n

Drift og oppfølging

Tema

Planlegging

Norsk

Kroppsøving

Kommunikasjon og service

Kari Repstad, UiA, 2012


Yrkesfagl rernes bidrag til yrkesretting

Yrkesfaglærernes bidrag til yrkesretting

 • Yrkesfag

Delta aktivt i prosjekter etc.

Legge til rette for samarbeid

Jobbe for praksis

Yrkesfag-lærernes bidrag

Vise positiv innstilling til fellesfagene

Invitere inn i

verk-stedene

Bidra med lærestoff

Bidra med ideer til yrkesretting

Motvirke fordommer mot fellesfagene

Kari Repstad, UiA, 2012


Hva kan en fellesfagl rer gj re

Hva kan en fellesfaglærer gjøre

 • Fellesfagene

Delta i ungdoms-bedrift

Få kunnskap om yrkesfagene – interne kurs

Tema-undervisning

Komponenter som inngår når vi skal yrkesrette fellesfagene

Samarbeide med yrkesfag-lærerne

Ta med stoff som ikke er i læreplanen

Motvirke fordommer mot yrkesfagene

Besøke elever i verkstedene

Bruke eksempler fra yrkesfaget

Samordne tidsakser

Læreplanarbeid

Legge vekt på stoff som har relevans for yrkesfaget

Kari Repstad, UiA, 2012


 • Login