Zhvillimi
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Zhvillimi PowerPoint PPT Presentation


 • 482 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zhvillimi. Prof. Erlehta MATO Leksioni 3. Zhvillimi. Karakteristikat fizike (pesha, gjatesia, levizjet motore, periudhat si puberteti apo plakja? Konjitive (te menduarit, kujtesa, gjuha dhe problemzgjidhja)

Download Presentation

Zhvillimi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zhvillimi

Zhvillimi

Prof. Erlehta MATO

Leksioni 3


Zhvillimi1

Zhvillimi

 • Karakteristikat fizike (pesha, gjatesia, levizjet motore, periudhat si puberteti apo plakja?

 • Konjitive (te menduarit, kujtesa, gjuha dhe problemzgjidhja)

 • Personaliteti dhe zhvillimi Social (ndryshimet qe ndodhin ne personalitetin e individit ne funksionet sociale dhe emocionale

 • 2 lloj ndryshimesh: sasiore (gjat.pesha, etj) dhe cilesore (zhvillimi i te folurit, etj)


Zhvillimi prenatal dhe lindja

Zhvillimi prenatal dhelindja

 • Zhv. prenatal eshterritja e njeindividiprejngjizjesderi ne lindje

 • Tremuajt e pare teshtatzanisekonsiderohenkritikedhekerkojnekujdestenenes (kundrasemundjevengjitese, rrezeve X teteperta, pijevealkolike, drogesdhepirjes se duhanit)

 • Diferencimiseksualndodh ne javen e shtateteshtatzanise

 • Stadi fetal zgjatprejjaves se tetederi ne lindje

 • Ne muajt e funditfemijakthetnormalisht me kokeposhte

 • Abortidhelindjetnatyraleapo me operacion


Foshnjeria

Foshnjeria

 • Zhvillimi shqisor

  – degjimi qe ne ditet e para, dallimi i zerave

 • te shijuarit dhe te nuhaturit /shija dhe aroma e qumeshtit te nenes

 • Femijet e sapolindur shohin ne distanca te aferta/mjediset e pasura ndihmojne ne zhvillimin e qelizave trunore dhe krijimin e lidhjeve nervore


Zhvillimi i sjelljes motorike

Zhvillimiisjelljesmotorike

Reflekset (reagime automatike ndaj nje ngacmuesi)

 • Refleksi i kerkimit

 • Refleksi i gelltitjes

 • Refleksi i thithjes

 • Refleksi MORO (i levizjes se papritur)

  Zhvillimi motorik (normat e zhvillimit)

  Gatishmeria per te mesuar


Zhvillimi i personalitetit

Zhvillimiipersonalitetit

 • Temperamenti (menyrat e reagimit ndaj mjedisit) lidhet me vemendjen, pershtatshmerine, intensitetin , cilesine e humorit dhe pragun e reagimit

 • Koha e lindjes (femijet e pare si me inteligjente, shpirt konkurrence dhe vetevleresues dhe femijet e vetem me shume vetkontroll)

 • Rolet gjinore (djemte me te lire dhe vajzat me te kontrolluara, lodrat e ndryshme, etj)


Atashimi

Atashimi

 • Procesi ne tecilinindividishfaqsjelljeqendihmojne per tevendosurkontaktin me nje person specifik

 • Mbajtja e nenesngafemija ne kontakttengushte

 • Atashimikonfuz (foshnjatpelqejnetembahenhopa pa ikushtuarvemendje se ngakush)

 • Atashimiishumefishte (10-12 muaj)me vellezerit, motrat, gjyshen, etj

 • Roliinenave ne atashim-ndarja, etj


Femijeria zhvillimi social

Femijeria. Zhvillimi social

 • Identifikimi (4-5 vjec) imitojne prinderit

 • Zhvillimi i konceptit per veten (merren me karakteristikat e emrit te tyre, shtepise, shokeve, te afremeve, etj)

 • Ndikimet e hershme sociale (6-10 vjec)nga shkolla, librat, klubet, mjediset e lojerave, etj

 • Shoqeria (ne 3 vjec quajne shok kedo qe luan me ta dhe ne 9 vjec quajne ate qe ata duan)


Teoria e frojdit mbi zhvillimin e personalitetit

Teoria e Frojditmbizhvillimin e personalitetit

Stadetpsikoseksuale

 • Stadi oral- deri ne 1 vjec(arrinkenaqesinenepermjetthithjes)

 • Stadi anal-2deri 3 vjec (impulse seksualenepermjetveshjesdhecveshjes)

 • Stadi fallik-4 vjec (arrinkenaqesinepermesstimulimitteorganevegjenitale

 • Stadlatence- 6 vjecderi ne pubertetprovonpaknevojaerotike

 • Stadgjenital (kurindividikryenmarredhenieseksuale me tetjeret)


Teoria e pizhese per zhvillimin konjitiv

Teoria e Pizhese per zhvilliminkonjitiv

 • Zhvillimi konjitiv vjen si rezultat i kontakteve te femijeve me kerkesat e mjedisit

 • Asimilimi dhe

 • Akomodimi

 • Periudha sensomotorike (deri ne moshen 1 vjec e gjysem)

 • Periudha e te menduarit paraoperacional (2-7 vjec)

 • Periudha e operacioneve konkrete (7-11 vjec)

 • Periudha e operacioneve formale


Teoria e kolbergut dhe zhvillimi moral

Teoria e Kolbergutdhezhvillimi moral

6 stadetterenditura ne trenivele

I. Moraliparakonvencional (arsyetimi moral mbeshtetet ne pritjen e shperblimevedhendeshkimeve) 10 vjec

 • Femija u bindetrregullaveqeteshmangendeshkimet

 • Konformohet me rregullat e shoqeriseqetemarreshperblime


Teoria e kolbergut dhe zhvillimi moral1

Teoria e Kolbergutdhezhvillimi moral

II. Moralikonvencionalbazohet ne konformizmindhestandardet morale (13 vjec)

3. Individisillet ne menyrenqetatjerettamiratojne ate

4. Konformizmindajautoritetitbehetqeteshmangetndjenja e fajitdhecenzura

III. Moralipaskonvencional-siniv me ilarte e itemenduarit moral

5.Individi interesohet per tedrejtat e tijdhemenyratdemokratike

6.Individi udhehiqetplotesishtngavetedija


Adoleshenca zhvillimi fizik dhe puberteti

Adoleshenca . Zhvillimifizikdhepuberteti

 • Rritja e adoleshentit

 • Zhvillimi seksual i femres (11 vjec)

 • Zhvillimi seksual i meshkujve (13-14 vjec)


Personaliteti dhe zhvillimi social

Personalitetidhezhvillimi social

 • Zhvillimi i identitetit (Kush jam Une?)

 • Marredheniet familjare

 • Shoqeria

 • Marredheniet seksuale te adoleshentit

 • Problemet serize te moshes (perdorimi i drogave, alkolit, duhanit, anoreksia nervore, etj)


Teoria e eriksonit dhe zhvillimi psikosocial

Teoria e Eriksonitdhezhvillimipsikosocial

 • Stadi 1. Besimikundrejtmosbesimit ne 1 vjec

 • Stadi 2. Autonomikunderdyshimit ne 2 vjec

 • Stadi 3. Iniciativakundrejtndjenjes se fajit ne 3-5 vjec

 • Stadi 4. Te qenitpunetordhesistematikkundrejtinferioritetit ne 6-11 vjec

 • Stadi 5. Identitetikundrejtpeshtjellimitteroleve ne 11 -18 vjec

 • Stadi 6. Intimitetikundrejtizolimit

 • Stadi 7. Produktivitetioseveteabsorbimi

 • Stadi 8. Integritetikundrejtdeshperimit


Mosha e rritur zhvillimi fizik

Mosha e rritur. Zhvillimifizik

 • Mosha e rritur e hershme

 • Mosha e rritur e mesme

 • Mosha e rritur e vone

 • Teorite e plakjes


Personaliteti i te rriturit dhe zhvillimi social

Personalitetiiterrituritdhezhvillimi social

 • Teoria e Levinsonit (karriera, krijimi i familjes, etj)

 • Teoria e Goulld (besimi se prinderit ndihmojne gjithe jeten dhe se femijet duhet te perballen me vdekjen e njerezve te tyre te dashur)

 • Martesa dhe familja

 • Puna

 • Pensioni


Zhvillimi konjitiv i te moshuarve

Zhvillimikonjitivitemoshuarve

 • Proceset biologjike shpien ne nje renie graduale te inteligjences fluide (zgjidhjes se problemeve te reja

 • Nuk kane efekt mbi inteligjencen e kristalizuar

 • Semundja e Alsainerit-crregullim degjenerues i trurit qe con ne humbje te kujteses


Stadet psikologjike te procesit te vdekjes

Stadetpsikologjiketeprocesittevdekjes

 • Mohimi (nuk beson se do te vdese)

 • Zemerimi (shprehin zemerim me ata qe kane perreth)

 • Fazat e marreveshjes (flet me mjeket, te aferimit, zotin

 • Depresioni (ndihen keq dhe te vetmuar)

 • Pranimi

 • 3 faza: akute, kronike dhe shkeputja

 • Levizja e hospizmit-ndihme per ata qe jane duke vdekur


 • Login