országos földhivatali hálózat Úton a digitális földhivatal felé - PowerPoint PPT Presentation

  országos földhivatali hálózat
Download
1 / 24

 • 48 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

országos földhivatali hálózat Úton a digitális földhivatal felé. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály. Bevezetés.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

országos földhivatali hálózat Úton a digitális földhivatal felé

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Orsz gos f ldhivatali h l zat ton a digit lis f ldhivatal fel

országos földhivatali hálózat Úton a digitális földhivatal felé

Zalaba Piroska

főtanácsos

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Földügyi és Térinformatikai Főosztály


Orsz gos f ldhivatali h l zat ton a digit lis f ldhivatal fel

Bevezetés

Elmúlt 10-15 évben jelentős beruházások az ingatlan-nyilvántartási szektor infrastruktúrájában.

 • földhivatalok működésének korszerűsítése

 • ügyintézési idő csökkentése

 • tulajdoni biztonság, hatékonyság növelése

 • földügyek komplex irányítása

 • földügyi információs szolgáltató rendszer

  SZOLGÁLTATÓ HIVATAL


Orsz gos f ldhivatali h l zat ton a digit lis f ldhivatal fel

A korszerűsítés főbb lépései

1990: EU PHARE támogatás

“Földhivatalok számítógépesítése”

 • Komplex decentrális: adatbázisok létrehozása a vidéki körzeti földhivatalokban

 • Körzeti TAKAROS: eljárások számítógépen

 • BIIR: főváros ingatlan-nyilvántartási rendszere

 • FKFH térképi rendszere (svájci projekt)

 • TAKARNET: országos hozzáférés

 • META: értéknövelt termékek előállítása

 • Twinning: fenntarthatóság biztosítása, új stratégia


Orsz gos f ldhivatali h l zat ton a digit lis f ldhivatal fel

TAKAROS információtechnológiai koncepció

TAKAROS: Térképen Alapuló Kataszteri Rendszer Országos Számítógépesítése

 • BIIR és a TAKAROS - FKFH és a körzeti földhivatalok rendszerei

 • TAKARNET földhivatalokat összekötő hálózat, infrastruktúra

 • META megyei földhivatalok informatikai rendszere

  Cél:

 • Ingatlan-nyilvántartás hatékony vezetése, anomáliák felszámolása

 • Biztonságos és egyszerűbb ingatlanforgalom, tulajdonbiztonság

 • Információ biztosítása kormányzati, gazdaságpolitikai döntésekhez


Orsz gos f ldhivatali h l zat ton a digit lis f ldhivatal fel

E-kormányzás, e-közigazgatás

Ügyviteli és intézményi terv

Intézményi és szervezeti felépítés

Humán erőforrás irányítás

Pénzügyi,

kereskedelmi irányítás

Marketing és értékesítés

Jogi keretek

Eljárások

IT, inf.rendszerek

Információ-kezelés

Belső és külső kommunikáció

Ingatlan-gazdálkodás

Auditálás és minőség-biztosítás

Kutatás és fejlesztés

Változásokat irányító program

TAKAROS koncepción túlmutató stratégia kialakítására tett lépések

 Az egységes magyar ingatlan-nyilvántartási rendszer új intézményi stratégiája, PHARE „Sógorok” projekt (az ábrán a stratégia alkotó elemei)

Kül-

detés

Jövőkép

StratégiaStratégiai célok

Operatív célok

Megvalósítási terv

 • Ügyfél-orientált szervezet

 • Megfelelő minőségű termékek és szolgáltatások szabadon választott csatornán

 • Fenntartható finanszírozás, reális ár

 • E-kormányzás és EU elveinek megfelelően

 Digitális Földhivatal program kidolgozása


Elektronikus gyint z s

Elektronikus ügyintézés

 • A Ket. az online ügyintézést egyenrangúvá tette a hagyományos ügyintézéssel, elkészültek a végrehajtási rendeletek

 • A Ket. a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszert határozza meg az e-ügyintézés központi alapinfrastruktúrájaként

 • Az e-aláírás szabályozása kiegészült a közigazgatásban való használat szabályaival

 • 2008: elektronikus közszolgáltatásról szóló törvényjavaslat

  - keretrendszer, feltételek, követelmények

  - egyetemes elérhetőség biztosítása a kormányzati közszolgáltatási

  központ útján

  - ügyintézést támogató lehetőségek biztosítása

  - kötelező csatlakozás az ügynethez (elektronikus közszolgáltatások

  infrastruktúrája) a közigazgatási szervek számára

  - e-Magyarország, e-ügynetpontok kialakítása

  - az alapszolgáltatások alanyi jogként díjmentesek


Orsz gos f ldhivatali h l zat ton a digit lis f ldhivatal fel

DigitálisFöldhivatal program távlati célkitűzései

E-kormányzat, e-ügyintézés elveinek megvalósítása

 • Teljeson-line ügyintézési folyamatot biztosító földhivatali szolgáltatás

 • Földhivatali szolgáltatások az ügyfélkapun keresztül állampolgárok számára is

 • 0-24 órás elektronikus szolgáltatás

 • A földügyi szolgáltatások színvonalának növelése, az elektronikusan elérhető szolgáltatások bővítése és széles körben való hozzáférésének biztosítása

 • Környezetkímélő,hatékony technológia és architektúra alkalmazása

 • Üzemeltetés erőforrás igényének racionalizálása

 • Logikai adatkapcsolatok más adatbázisokkal


Digit lis f ldhivatal koncepci strat giai c lok

Digitális Földhivatal koncepció Stratégiai célok

 • Kettős:

 • az elektronikus földhivatali nyilvántartás továbbfejlesztésével

 • az ingatlan-nyilvántartás hatékonyságának növelése

 • - ügyfél-orientáltabb ügyintézés biztosítása,

 • - a szolgáltatások minőségének javítása

 • másrészt a digitális földhivatal megépítésével a

 • nemzeti téradat-infrastruktúra felügyelt alapjainak kidolgozásaés

 • biztosítása egyéb célra történő felhasználáshoz

 • (EU Kataszteri Bizottság alapelveivel összhangban)


Digit lis f ldhivatal terv f elemei

Digitális Földhivatal terv fő elemei

EKOP-1.1.3

 • Földhivatali ügyvitel teljes folyamatának korszerűsítése

 • e-szolgáltatás, e-ügyintézés

 • Technikai megközelítés Jogi szabályozás!!!


Orsz gos f ldhivatali h l zat ton a digit lis f ldhivatal fel

A földhivatali e-szolgáltatások felhasználói


Orsz gos f ldhivatali h l zat ton a digit lis f ldhivatal fel

Földhivatali elektronikus szolgáltatások


Orsz gos f ldhivatali h l zat ton a digit lis f ldhivatal fel

Térképmásolat


Orsz gos f ldhivatali h l zat ton a digit lis f ldhivatal fel

Tulajdoni lap másolat szolgáltatás alakulása


Orsz gos f ldhivatali h l zat ton a digit lis f ldhivatal fel

Tulajdoni lap lekérdezések változása

A TAKARNET működésének megkezdése óta a tulajdoni lap lekérdezések éves alakulása és összetétele:

 • földhivatalok által kiadott tul. lapok 31%-a díjmentes

 • TAKARNET-en kiadott tul. lapok 70%-a díjmentes


F ldhivatali kihelyezett gyf lszolg latok bev s rl k zpontokban

Földhivatali kihelyezett ügyfélszolgálatok bevásárló központokban

Speciális TAKARNET alkalmazás – jobb ügyfél-elégedettség:

 • Budapest: Lurdy-Ház

 • Székesfehérvár: Auchan


Orsz gos f ldhivatali h l zat ton a digit lis f ldhivatal fel

Digitális Földhivatal program első lépése

Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere Ügyfélkapun keresztülEKOP-1.1.3.

 • Központi adattárház kialakítása az elektronikus adatszolgáltatásokhoz

 • Földhivatali szolgáltatások az ügyfélkapun keresztül állampolgárok számára is

 • 0-24 órás elektronikus szolgáltatás

 • Esélyegyenlőség biztosítása a földhivatali szolgáltatásokhoz való hozzáférésben

 • Statisztikai adatok szolgáltatása központilag

 • Egységes kódállomány kialakítása, adattisztítás a körzeti földhivatali adatbázisok szintjén

 • Elektronikus fizetési rendszer bevezetése


Orsz gos f ldhivatali h l zat ton a digit lis f ldhivatal fel

Regisztrált TAKARNET felhasználók

Azonosítási módszer:

Engedélyezési eljárás,

szolgáltatási szerződés

Hozzáféréshez digitális aláírás

Fizetési módszer:

Hónap végén számla postán kiküldve

Rendelkezésre állás:

Munkaidőben

Hivatalok, ügyvédek, közjegyzők,

bankok, ingatlan forgalmazók, bíróságok, önkormányzatok stb.

Az állampolgárok saját ügyeiket nem intézhetik közvetlenül.


Orsz gos f ldhivatali h l zat ton a digit lis f ldhivatal fel

Otthoni felhasználók interneten

Azonosítási módszer:

Központi ügyfélkapu

Fizetési módszer:

A szolgáltatás nyújtása előtti e-fizetés

Rendelkezésre állás:

24 órában

e-hiteles tulajdoni lap, tulajdoni lap

változás figyelése, alapszolgáltatások

Állampolgárok

Az állampolgárok saját ügyeiket otthonról, és közvetlenül intézhetik,

illetve ellenőrizhetik az ügyeiket intéző ügyvédeket, bankokat, hivatalokat.


Orsz gos f ldhivatali h l zat ton a digit lis f ldhivatal fel

TakarNet24 projekt szerkezete

A projekteredmény cél/funkció struktúrája


Orsz gos f ldhivatali h l zat ton a digit lis f ldhivatal fel

Megvalósítás ütemezése

 • 2008. április: Egyeztető tárgyalások az EKOP projektek lebonyolításáért felelős szervezetekkel (NFÜ, VÁTI)

 • 2008. július 15: Pályázat benyújtása, aug. 11: Pályázat befogadása, okt. 9. Döntés a projekt támogatásáról

 • 2008. november 28. Szerződéskötés

 • 2009. március 5: Projekt nyitórendezvénye

 • 2010. szeptember 30: Projekt megvalósítás befejezése


A szolg ltat llam koncepci rv nyes l se

A szolgáltató állam koncepció érvényesülése

Információ szabad áramlásának biztosítása

Hatékonyabb, átláthatóbb és olcsóbb közigazgatás

Idő és költségigényt befolyásoló tényezők:

- Szolgáltatás iránti igény felismerését befolyásoló információk rendelkezésre állása

- Lakóhely és intézmény elhelyezkedése

- Közlekedési lehetőségek

- Intézmény nyitva tartása


Tervezett e szolg ltat sok

Tervezett e-szolgáltatások

 • Elektronikusan aláírt térképmásolat

 • Földhasználati lapok

 • E-űrlapok bevezetése

 • EKOP-1.1.3 kiemelt projekt:

  - non-stop üzemeltetés a teljes TAKARNET rendszerben

  - szolgáltatások állampolgároknak is Ügyfélkapun keresztül

 • E-ügyintézés lehetőségeinek feltárása

 • E-archiválás, újabb szolgáltatások, belső ügymenet továbbfejlesztése


Orsz gos f ldhivatali h l zat ton a digit lis f ldhivatal fel

Földhivatali Portál: www.foldhivatal.hu


Orsz gos f ldhivatali h l zat ton a digit lis f ldhivatal fel

Földhivatali Információs Rendszer


 • Login