Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 2010
Download
1 / 33

Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010. Overzicht programma. Bedreiging beroepsziekte en moederschapsbescherming: Reglementering en toepassingsgebied Wanneer en wie? Procedure en formulieren Elektronische zendingen Begindatum, einddatum en duur Betaling

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010' - zurina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Overzicht programma
Overzicht programma

Bedreiging beroepsziekte en moederschapsbescherming:

 • Reglementering en toepassingsgebied

 • Wanneer en wie?

 • Procedure en formulieren

 • Elektronische zendingen

 • Begindatum, einddatum en duur

 • Betaling

 • Administratieve en geldelijke toestand

 • Aandachtspunten

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Reglementering toepassingsgebied
Reglementering / toepassingsgebied

Reglementering

 • Wet van 03/07/1967 (art. 3 bis)

 • K.B. van 02/05/1995

 • BVR van 21/02/2003

 • Omzendbrief 24/09/2002 (PERS/2002/21/13AC)

 • Toepassingsgebied

 • Personeelsleden die vallen onder de Decreten Rechtspositie van 27/03/1991

 • Contractuelen betaald door Ministerie van Onderwijs

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Bbz tijdens zwangerschap wanneer
BBZ tijdens zwangerschap : wanneer?

 • Infectieziekten: toxoplasmose, cytomegalovirus (CMV),...

  • kinderen < 6 jaar

  • risicodragende leerlingen (BLO)

 • Chemische stoffen

 • Fysische agentia

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Bbz tijdens zwangerschap wie
BBZ tijdens zwangerschap : wie?

 • Verhoogd risico voor:

  • personeelsleden in het kleuteronderwijs

  • personeelsleden die werken met zwaar mentaal gehandicapten

 • Gewoon risico voor:

  • personeelsleden in het buitengewoon lager onderwijs

 • NIET (BBZ&MB):

  • personeelsleden gewoon lager onderwijs

  • administratief personeel

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Mb bij zwangerschap wanneer en wie
MB bij zwangerschap : wanneer en wie?

 • Zwangere vrouwen

  • agressief gedrag jongeren

  • lasten tillen

 • Tijdens lactatieperiode (= borstvoeding)

  • tillen lasten 10de week na bevalling

  • (uitsluitend !) bedreiging CMV (cytomegalovirus), hepatitis B, HIV

  • blootstelling aan chemische stoffen

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Bbz mb procedure
BBZ/MB: procedure

 • Risico-evaluatie school:

   preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

 • Risicofunctie + zwanger/borstvoeding

   directie inlichten

 • Afspraak preventieadv.-arbeidsgeneesheer:  beslist al dan niet verwijdering uit risico

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Bbz mb procedure1
BBZ/MB: procedure

 • Werkgever (directie)

  • aanpassing werkomstandigheden

   bvb. wisselen van klas

  • andere betrekking/ambt (zo mogelijk)

   bvb. leerm. L.O. wisselen kleuter – lager

   bvb. kleuteronderwijzer krijgt aanstelling onderwijzer (vast = TAO / tijdelijk = nieuwe aanstelling)

  • vrijstelling van arbeid (= eventueel opdrachtgebonden)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Formulieren
Formulieren

 • Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer:

  • Medisch getuigschrift tijdelijke verwijdering BBZ (deel 2)

  • Medisch getuigschrift tijdelijke verwijdering MB (deel 2)

 • Directie:

  • Melding tijdelijke verwijdering BBZ (deel 1)

  • Melding tijdelijke verwijdering MB (deel 1)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Formulieren1
Formulieren

 • Documenten correct (laten) invullen en opsturen naar werkstation

 • Personeelslid + school ontvangen brief met erkenning of weigering na beslissing Medex

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Elektronische zendingen
Elektronische zendingen

 • BBZ = RL1- code 109 (opdrachtgebonden)

 • MB = RL1- code 113 (opdrachtgebonden)

 • Bij niet-erkenning BBZ/MB-code annuleren en ziekteverlof doorsturen tot hervatting (eventueel deel van opdracht)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Bbz mb zwangerschap start en einde
BBZ/MB zwangerschap : start en einde

Start

 • 1e aanstelling:

  ten vroegste vanaf 1ste risicodag of 2de effectieve werkdag (niet vast/geen TADD op vooravond)

  ≠ weekend of verlofdag (VB 1 + 2 + 3)

 • 2e aanstelling zelfde zwangerschap:

  vanaf 1e aanstellingsdag bij zelfde ambt en zelfde schoolbestuur

  = eventueel weekend of verlofdag (VB 4 + 5)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Bbz mb zwangerschap start en einde1
BBZ/MB zwangerschap : start en einde

Einde

 • 6 weken (= 42 dagen) vóór vermoedelijke bevallingsdatum (8 weken of 56 dagen bij meerlingen) (VB 6)

 • wanneer geen risico meer / sluiting zomervakantie (VB 4)

 • bij einde aanstelling/arbeidsovereenkomst tijd./contr. (VB 5)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Mb tijdens lactatieperiode duur einde
MB tijdens lactatieperiode: duur/einde

 • Maximum 5 maanden vanaf effectieve bevallingsdatum (VB 7)

 • Aansluitend op bevallingsverlof tenzij onderbreking zomervakantie of nieuwe aanstelling/contract (VB 8)

 • Einde

  • einde aanstelling, contract

  • geen risico, zomervakantie (sluitingsperiode)

 • Deeltijdse verwijdering: combinatie met onbezoldigd ouderschapsverlof mogelijk

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Betaling
Betaling

 • Bedreiging beroepsziekte:

  • ministerie

  • opgelet: tijdelijken zonder TADD op vooravond tijdens 2de aanstelling zelfde zwangerschap: 90 % (VB 9)

 • Moederschapsbescherming:

  • vastbenoemden  ministerie

  • tijdelijken  ziekenfonds

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Administratieve en geldelijke toestand
Administratieve en geldelijke toestand

 • Dienstactiviteit

 • Recht op uitgestelde bezoldiging

 • Recht op vakantiegeld

 • Recht op eindejaarstoelage

 • Geen vermindering ziekteverlof (niet meedelen aan Mensura)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Aandachtspunten
Aandachtspunten

 • Geïntegreerd onderwijs = gewoon onderwijs

 • NIET verplaatsen van niet-risico- naar risicofunctie

 • GEEN verlenging/nieuwe opdracht TAO in risicofunctie

 • Laboresultaten ALTIJD bij gewoon risico BBZ en bij MB i.k.v. lactatie

 • BV na BBZ/MB start gelijktijdigvoor alle opdrachten

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Aandachtspunten1
Aandachtspunten

 • Einddatum BBZ/MB tijdens zwangerschap wijzigt niet als effectieve bevalling vroeger of later is dan voorzien (VB 6 + 7)

 • BBZ/MB zwangerschap niet overdraagbaar naar postnataal bevallingsverlof

 • MB lactatie: afspraak bij preventieadviseur- arbeidsgeneesheer 2 tot 3 weken vóór einde bevallingsverlof + doktersattest i.v.m. borstvoeding tijdens 2de en 3de maand

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Vragen
Vragen?

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Bedreiging beroepsziekte

Moederschapsbescherming

Voorbeelden

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Voorbeeld 1
Voorbeeld 1

Kleuteronderwijzer vast of TADD op vooravond

maandag

Begin BV

31/08

01/09

15/02

BBZ

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Voorbeeld 2
Voorbeeld 2

Kleuteronderwijzer vast of TADD op vooravond

zondag

Begin BV

01/09

02/09

15/02

BBZ

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Voorbeeld 3
Voorbeeld 3

Geen TADD op vooravond

Begin BV

30/06

01/09

02/09

15/02

geen opdracht in risicoambt tijdens vakantie

BBZ

1/9: directie verwittigen + afspraak arbeidsgeneesheer

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Voorbeeld 4
Voorbeeld 4

2de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt

zondag

Begin BV

02/05

30/06

01/09

14/10

BBZ

geen BBZ tijdens

sluitingsperiode

instelling

BBZ

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Voorbeeld 5
Voorbeeld 5

2de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt

BV

30/03

10/09

11/09

30/09

15/10

1ste Aanstelling

BBZ

geen BBZ

wegens geen

aanstelling

2de aanstelling

BBZ

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Voorbeeld 6
Voorbeeld 6

Einddatum tijdens zwangerschap

EF

VM

2/9

3/2

15/3

17/3

16/5

BBZ

9 weken

6 weken

Bevallingsverlof (103 dagen)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Voorbeeld 7
Voorbeeld 7

MB tijdens lactatieperiode

VM

15/01

EF

04/12

16/01

19/03

15/06

6 weken

9 weken

MB tijdens lactatie tot max. 15/06

Bevallingsverlof (106 dagen)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Voorbeeld 8
Voorbeeld 8

MB tijdens lactatieperiode (in een school)

EF

15/08

1/9

14/06

13/11

MB tijdens lactatie tot max. 13/11

9 weken

BV

Tussen 15/8 en 1/9 geen risico

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Voorbeeld 9
Voorbeeld 9

2de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt

zondag

Begin BV

02/05

30/06

01/09

14/10

BBZ

geen BBZ tijdens

sluitingsperiode

instelling

BBZ met 90% salaris

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Voorbeeld 41
Voorbeeld 4

2de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt

zondag

Begin BV

02/05

30/06

01/09

14/10

BBZ

geen BBZ tijdens

sluitingsperiode

instelling

BBZ

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Voorbeeld 51
Voorbeeld 5

2de aanstelling zelfde schoolbestuur zelfde ambt

BV

30/03

10/09

11/09

30/09

15/10

1ste Aanstelling

BBZ

geen BBZ

wegens geen

aanstelling

2de aanstelling

BBZ

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Voorbeeld 61
Voorbeeld 6

Einddatum tijdens zwangerschap

EF

VM

2/9

3/2

15/3

17/3

16/5

BBZ

9 weken

6 weken

Bevallingsverlof (103 dagen)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


Voorbeeld 71
Voorbeeld 7

MB tijdens lactatieperiode

VM

15/01

EF

04/12

16/01

19/03

15/06

6 weken

9 weken

MB tijdens lactatie tot max. 15/06

Bevallingsverlof (106 dagen)

opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010


ad