Marts 2012
Download
1 / 23

Metode: Det gode projekt - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Marts 2012. Metode: Det gode projekt. Vi starter med forsiden – HUSK!. Navn på alle gruppemedlemmer Semester og uddannelse Projektets titel URL til jeres produktion Evt. andre relevante serviceoplysninger. Projektet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Metode: Det gode projekt' - zulema


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Marts 2012

Marts 2012

Metode: Det gode projekt


Vi starter med forsiden husk
Vi starter med forsiden – HUSK!

 • Navn på alle gruppemedlemmer

 • Semester og uddannelse

 • Projektets titel

 • URL til jeres produktion

 • Evt. andre relevante serviceoplysninger


Projektet
Projektet

 • Et projekt er principielt set en mini-udgave af de øvrige tekst-formater i den akademiske verden: Den videnskabelige tekst

 • Projektet

  • BA-projektet

   • Specialet

    • Ph.D.-afhandlingen

     • Doktor-disputatsen


Disposition
Disposition

 • På MUL prøver vi på at efterligne genren så godt som muligt.

 • Men! Vi er nødt til at gøre den på vores egen måde, for at det hænger sammen.


Typisk indholdsfortegnelse
Typiskindholdsfortegnelse

 • Indledning

  • Problemfeldt

  • Problemstilling

  • Problemformulering

  • Afgrænsning


Typisk indholdsfortegnelse1
Typiskindholdsfortegnelse

 • Metode

  • Overvejelser over fremgangsmåde

  • Præsentation af udviklingsmetode

  • Præsentation af øvrige værktøjer

  • Evt. læsevejledning (beskrivelse af, hvordan rapporten er opbygget)


Typisk indholdsfortegnelse2
Typiskindholdsfortegnelse

 • Analyseafsnit

  • Nødvendige analyser (her vil man fx gennemføre situationsanalysen, målgruppeanalyse, udvikling af persona, scenarie etc.)

 • Beskrivelse af udviklingsprocessen

  • Trin i designprocessen (baseret på analyserne)

  • Præsentation af andre relevante overvejelser baseret på


Typisk indholdsfortegnelse3
Typiskindholdsfortegnelse

 • Overvejelser vedr. interaktionsmæssig opbygning

 • Tests

 • Konklusion

 • Litteraturliste

 • Evt. appendix


Disposition1
Disposition

 • Indledning

  • Problemfeldt

   • Hvor er vi henne, hvad er emnet for opgaven i bred forstand, hvor starter afgrænsningen? (Samfundsniveau)

  • Problemstilling

   • Første indsnævring – vi bevæger os mod det konkrete problem…

  • Problemformulering

   • Hvordan kan dine interesser og din undren formaliseres? Det gælder både om at være præcis, dvs. tydelig, og om at foretage en afgrænsning: Hvad skal med og hvad skal ikke med?


Vedr problemformulering
Vedr. Problemformulering

 • Læs mere om problemformuleringer her: http://www.skrivopgave.dk/problemformulering

 • (Jeg er dog ikke enig i, at problemformuleringer kun kan formuleres som spørgsmål. Man kan også starte en PF: Vi stiller os den opgave…


Disposition2
Disposition

 • Indledning, fortsat ...

  Selektionskriterier eller afgrænsning

  • Hvorfor er dit med i stedet for dat - hvad berettiger udvælgelsen?

   Metode

  • Hvilke analyseværktøjer og evt. teorier vil du bruge? Fortæl, hvordan du vil gribe analysen an

  • ”gearskift”Hvordan kommer læseren fra s. 1 til s. XX? Hvad er der i vente?


Disposition3
Disposition

 • Krop

  • Analysen

   • Analyse betyder egentlig ”skille ad”, hvorimod syntese betyder ”samle”.

   • Det er vigtigt at have en god balance mellem at skille ad og samle (måske på en ny måde).


Disposition4
Disposition

 • Afslutning

  • Opsummering/konklusion

  • Perspektivering

  • Videre arbejde

 • Litteratur, appendix, m.v.

Vigtigt!


At konkludere
At konkludere ...

 • Del-konklusioner

  • Godt som arbejdsredskab

  • Men: ikke altid velegnet til selve teksten (måske bliver den sådan lidt for fysikrapport-agtig ...)

  • Eksperimenter med den rette form (opsamlinger)

 • Konklusion

  • Svar på din problemformulering!


Litteraturliste ex
Litteraturliste (Ex.)

 • Alter, Jonathan: “The Weird World of Secrets and Lies”, in Newsweek, nr. 22, 1998

 • Bolter, Jay David and Richard Grusin: Remediation. Understanding New Media, Cambridge, Mass. 1999

 • De Certeau, Michel: The Practice of Everyday Life, Berkeley 1984 [1974]

 • Elmer, Greg: Profiling Machines: Mapping the Personal Information Economy, Cambridge, Mass. (in press),


Litteraturliste forts
Litteraturliste (forts.)

 • Vær systematisk!

 • Husk at få alle kilder med – inkl. artikler, hjemmesider etc.

 • Vedr. hjemmesider:

  • “google.com” er ikke nok!

  • Sørg for at få hele url’en med! samt datoen, hvor I ser hjemmesiden (de kan jo ændre sig løbende)

   • Tag samtidig et print af siden og vedlæg det i bilag!


Fodnoter
Fodnoter

 • Hver gang I referer til noget, I har set i bøger, hjemmesider eller andre kilder, bør der komme en fodnote!

  • Alle de kilder, I nævner i fodnoter, skal også kunne findes i litteraturlisten

 • Eksempel på fodnote:

  • 1Se i øvrigt Wisler m.f. Usability p. 22.


Formalia
Formalia

 • En god opgave er en balancegang mellem form og indhold

 • Det nytter ikke noget, dine tanker er enormt gode, hvis dit sprog er rodet, og dine pointer er uargumenterede osv.

 • KONSISTENS: brug de samme slags fodnoter hele vejen igennem, samme stavemåder, samme citatpraksis, samme bla og samme bla.

 • DETTE PUNKT GIVER DIG MINDST EN KARAKTER!!


Perspektiver
Perspektiver

 • Har du stødt på en interessant film, bog, en god idé - osv. - fornylig? Måske er det relevant for din opgave

 • Perspektiver gerne - men hold styr på tangenterne.


Til sidst
Til sidst

 • Husk at skrivelyst, nysgerrighed og begejstring smitter: læseren kan også mærke det!

 • Men husk også, at dårligt sprog, sjusk, uensartethed og ”sloppy” argumentation trækker ned, UAGTET HVOR MANGE GODE IDÈER DU ELLERS MÅTTE FÅ!

 • Husk: I dømmes på jeres formidlingsevne

 • Husk: I dømmes (også) på jeres evne til at strukturere et stof

 • Husk: I dømmes på jeres forståelse for emnet OG jeres vilje til og sans for at bære en selvstændig ide igennem og argumentere for den


Stil

 • Det hele ligger i variationen ...

 • Brug gerne lidt frækt sprog, men kun FÅ GANGE

 • Understreg gerne pointer ved gentagelser, men IKKE HELE TIDEN

 • Henvis gerne til dig selv (f.eks. at du i næste afsnit vil gøre sådan og sådan, men IKKE KONSTANT)

 • Veksle mellem korte og lange sætninger, begyndelser, synonymer osv.

 • En god opgave skrives igennem flere gange - HUSK: den sidste ”åh, jeg gider ikke mere”’koster’ en karakter ...!


Og til allersidst
Ogtilallersidst!

 • I er multimediedesignere!

 • Der stilles krav til, at jeres rapport er lige så veldesignet som jeres digitale produkt.

  • Kæl for detaljerne – det giver ikke ekstra. Men det modsatte trækker ned.

 • I øvrigt kan I finde eksempler på projekter på biblioteket!


ad