St eleck p prava
Download
1 / 54

STŘELECKÁ PŘÍPRAVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

STŘELECKÁ PŘÍPRAVA. T 3 – Základy a pravidla střelby. UČEBNÍ CÍLE. Seznámit cvičící se základy a pravidly střelby, potřebnými ke splnění nácviku ve střelbě a základního cvičení střeleb ze samopalu. UČEBNÍ ÚKOLY. Děj výstřelu, zpětný ráz zbraně a omezení jeho vlivu při střelbě

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' STŘELECKÁ PŘÍPRAVA' - zudora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
St eleck p prava

STŘELECKÁ PŘÍPRAVA

T 3 – Základy a pravidla střelby


U ebn c le
UČEBNÍ CÍLE

Seznámit cvičící se základy a pravidly střelby, potřebnými ke splnění nácviku ve střelbě a základního cvičení střeleb ze samopalu.


U ebn koly
UČEBNÍ ÚKOLY

 • Děj výstřelu, zpětný ráz zbraně a omezení jeho vlivu při střelbě

 • Let střely vzduchem, prvky dráhy střely, metná dálka a její využití

 • Volba výchozích prvků při střelbě na pevné a mizivé cíle

 • Oprava střelby


Literatura
LITERATURA :

 • Vševojsk 4-2

 • Vševojsk 4-4

 • Vševojsk 4-7


1 u ebn kol
1. Učební úkol

Děj výstřelu, zpětný ráz zbraně a omezení jeho vlivu při střelbě


 • Děj výstřelu:

  Je děj, který charakterizuje část pohybu střely v hlavni a těsně za hlavní.

 • Výstřel:

  Vymetení střely z hlavně tlakem plynů vzniklého hořením prachové náplně.


D j v st elu je charakterizov n t mito znaky
Děj výstřelu je charakterizován těmito znaky:

 • vysokým tlakem plynů,

 • vysokou teplotou,

 • krátkou dobou, po kterou probíhá,

 • hořením střelného prachu, které probíhá postupně v uzavřeném, stále se zvětšujícím prostoru za střelou.


D j v st elu
Děj výstřelu

 • p0 – tlak „forsírování“ (zpohybnění, odpoutání),

 • pmax – maximální tlak,

 • pK, vK – tlak plynů a rychlost střely v okamžiku dohořívání prachu,

 • pu – tlak plynů v okamžiku, kdy střela opouští hlaveň,

 • v0 – počáteční rychlost střely,

 • vmax – maximální rychlost střely,

 • ph – tlak okolní atmosféry


D j v st elu je mo no rozd lit na ty i dob f ze
Děj výstřelu je možno rozdělit na čtyři údobí (fáze):

 • předběžná fáze,

 • první (základní) fáze,

 • druhá fáze,

 • třetí (přechodová) fáze.


Po te n rychlost st ely
Počáteční rychlost střely (fáze):

 • je rychlost pohybu střely u ústí hlavně. v0 (m . s-1).

  Velikost počáteční rychlosti střely závisí především na těchto faktorech:

 • hmotnosti střely,

 • hmotnosti prachové náplně,

 • způsobu hoření prachu,

 • délce hlavně,

 • typu vývrtu hlavně,

 • nabíjecí hutnotě


Zp tn r z jeho p iny a d sledky
Zpětný ráz, jeho příčiny a důsledky: (fáze):

 • Zpětný ráz je pohyb zbraně dozadu při výstřelu, způsobený tlakem prachových plynů na dno nábojnice.
? (fáze):


2 u ebn kol
2. Učební úkol (fáze):

Let střely vzduchem, prvky dráhy střely, metná dálka a její využití


Dr ha st ely
Dráha střely (fáze):

 • Je to křivka, kterou střela opisuje při letu vzduchem a která se nazývá balistická křivka

  Za letu působí na střelu dvě vnější síly:

 • síla zemské přitažlivosti (gravitace)

 • síla odporu vzduchu
Stabilizace st ely
Stabilizace střely (fáze):

 • stabilizace rotací

 • stabilizace čelní hranou

 • stabilizace šípová

 • stabilizace stabilizátory

 • stabilizace kombinovaná


Derivace
Derivace: (fáze):

 • Derivace je odklon dráhy střely od výstřelné roviny na stranu jejího otáčivého pohybu


Derivace1
Derivace: (fáze):

 • Derivace je odklon dráhy střely od výstřelné roviny na stranu jejího otáčivého pohybu


Prvky dr hy st ely
Prvky dráhy střely: (fáze):

 • bod výstřelu – je střed ústí hlavně, je to počátek dráhy střely,

 • úroveňústí – vodorovná rovina proložená bodem výstřelu,

 • bod doletu – průsečík dráhy střely s úrovní ústí,

 • vrchol dráhy střely – maximální výška dráhy střely nad úrovní ústí,

 • úhel výstřelu (Úv) – úhel, který svírá tečna k dráze střely v bodě výstřelu s úrovní ústí,

 • úhel doletu (Úd) – úhel, který svírá tečna k dráze střely v bodě doletu s úrovní ústí,

 • náměrná – přímka, která je prodloužením osy hlavně zbraně zamířené na cíl,

 • náměr (elevační úhel) – úhel, který svírá náměrná s úrovní ústí,

 • výstřelná – přímka, která je prodloužením osy hlavně zbraně v okamžiku výstřelu,

 • výstřelná rovina – svislá rovina procházející náměrnou,

 • úhel zdvihu – úhel, který svírá výstřelná s náměrnou,

 • vodorovný dostřel – horizontální vzdálenost od bodu výstřelu k bodu doletu,

 • bod nárazu – průsečík dráhy střely s terénem (země, překážka, cíl),

 • úhel nárazu (Ún) – úhel mezi tečnou k dráze střely v bodě nárazu(n) a tečnou k terénu (t)

 • záměrný bod (ZB) – bod, na který zamiřuje zbraň,

 • záměrná – přímka procházející od oka střelce přes střed výřezu hledí v úrovni záměrných hran a přes vrchol mušky k záměrnému bodu,

 • záměrný úhel () – úhel sevřený náměrnou a záměrnou,

 • polohový úhel cíle (Úp) – úhel sevřený záměrnou a  úrovní ústí,

 • hlední dálka – vzdálenost od bodu výstřelu k průsečíku dráhy střely se záměrnou,

 • topografická dálka – horizontální vzdálenost cíle od bodu výstřelu,

 • převýšení dráhy střely nad záměrnou – vzdálenost libovolného bodu dráhy střely od záměrnéTvar dr hy st ely a jej praktick v znam
Tvar dráhy střely a její praktický význam (fáze):

Úhel, při kterém je vodorovný dostřel největší, se nazývá úhel největšího dostřelu (30o až 50o).

 • ploché dráhy střel – dráhy střel, které vznikají při menších úhlech náměru, než je úhel maximálního dostřelu,

 • strmé dráhy střel – dráhy střel, které vznikají při větších úhlech náměru, než je úhel maximálního dostřelu,

 • sdružené dráhy střel – dráhy, které mají stejný vodorovný dostřel při různých úhlech náměruMetn d lka
Metná dálka (fáze):

 • Je dálka, při níž dráha střely nepřevyšuje výšku cíle po celé své dráze.

 • metná dálka závisí na výšce cíle a plochosti dráhy střely.

 • v mezích metné dálky mohou být zasaženy cíle beze změny nastavení hledí.

 • záměrný bod se volí na spodním okraji cíle.


Metn d lka1
Metná dálka (fáze):


? (fáze):


3 u ebn kol
3. Učební úkol (fáze):

Volba výchozích prvků při střelbě na pevné a mizivé cíle


Míření (fáze):V choz prvky pro st elbu
Výchozí prvky pro střelbu (fáze):

 • hodnota hledí

 • poloha záměrného bodu


1. způsob spočívá v tom že: (fáze):

 • - dálka nastavená na hledí (H) je stejná jako dálka k cíli

 • - pak, má-li být zasažen cíl do středu, je záměrný bod totožný se středem cíle

 • - převýšení dráhy střely nad záměrnou má při průniku střely cílem nulovou hodnotu;


2. způsob spočívá v tom že: (fáze):

 • - dálka nastavená na hledí odpovídá metné dálce pro konkrétní výšku cíle

 • - pak, má-li být zasažen cíl do středu, je záměrný bod totožný se středem spodního okraje cíle


3. způsob spočívá v tom že: (fáze):

 • - dálka nastavená na hledí je zpravidla větší než dálka k cíli

 • - pak, má-li být zasažen cíl, musí být záměrný bod zvolen podle převýšení dráhy střely nad záměrnou v dálce, která odpovídají dálce cíle


Metn d lka pro st elbu ze samopalu vz 58
Metná dálka pro střelbu ze Samopalu vz.58

 • Na cíl vysoký 0,5m …….300m (hledí 3)

 • Na cíl vysoký 1m ………400m (hledí 4)

 • Na cíl vysoký 1,5m …….500m (hledí 5)


Podm nky z kladn ho cvi en st eleb
Podmínky základního cvičení střeleb vz.58

I. část ZCS ze Sa vz. 58:

 • střelba na pevný cíl

 • Cíl – terč č. 4 - nekrytě ležící figura s kruhy 0,5 x 0,5 m umístěná na rámu 0,75 x 0,75 m,

 • vzdálenosti k cíli – 100 m,

 • způsob střelby – jednotlivými ranami,

 • počet nábojů – 3,

 • poloha při střelbě – vleže s oporou,

 • hodnocení podle dosažených bodů:

  • 25 až 30 – výtečně,

  • 20 až 24 – dobře,

  • 15 až 19 – vyhovující.


Podm nky z kladn ho cvi en st eleb1
Podmínky základního cvičení střeleb vz.58

II. část ZCS ze Sa vz. 58:

 • střelba na mizivý cíl, padající po zásahu

 • Cíl - terč č. 8 - vpřed běžící figura 1,5 m x 0,5 m,

 • vzdálenost k cíli – 200 m,

 • způsob střelby- krátkými dávkami,

 • počet nábojů – 6,

 • poloha při střelbě – vleže zpoza krytu bez opory,

 • hodnocení se provede při zasažení figury podle výsledku I. části.


Volba v choz ch prvk pro st elbu p i pln n 1 sti zcs
Volba výchozích prvků pro střelbu při plnění 1.části ZCS

 • HLEDÍ - „3“

 • ZB - střed spodního okraje cíle


Volba v choz ch prvk pro st elbu p i pln n 2 sti zcs
Volba výchozích prvků pro střelbu při plnění 2.části ZCS

 • HLEDÍ - „2“ / ZB - střed cíle

 • HLEDÍ - ,,3“ / ZB - do kolen

 • HLEDÍ - ,,5“ / ZB - střed spodního okraje cíle


? 2.části ZCS


4 u ebn kol
4. Učební úkol 2.části ZCS

Oprava střelby


Zp soby ur ov n st edn ho z sahu
Způsoby určování středního zásahu 2.části ZCS

 • postupným dělením úseček. Tento způsob určování středního zásahu lze použít do maximálně pěti zásahů

 • pomocí os rozptylu. Tento způsob určování středního zásahu se používá při velkém počtu zásahů

 • výpočtem. Tento způsob se používá pro přesnější určování středního zásahu, ale ve střelecké praxi se pro běžné potřeby neužívá
Oprava st elby p enesen m z m rn ho bodu
Oprava střelby přenesením záměrného bodu úseček

 • Opravu střelby přenesením záměrného bodu provedeme tak že posuneme záměrný bod vůči původnímu zrcadlově od zjištěného odchýlení středního zásahu.

 • Tedy je-li střední zásah například odchýlen od kontrolního bodu doprava a nahoru, přeneseme záměrný bod doleva a dolu o stejnou vzdálenost.
? úseček


Konec prezentace

KONEC PREZENTACE úseček

Děkuji za pozornost


ad