St eleck p prava
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 54

STŘELECKÁ PŘÍPRAVA PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

STŘELECKÁ PŘÍPRAVA. T 3 – Základy a pravidla střelby. UČEBNÍ CÍLE. Seznámit cvičící se základy a pravidly střelby, potřebnými ke splnění nácviku ve střelbě a základního cvičení střeleb ze samopalu. UČEBNÍ ÚKOLY. Děj výstřelu, zpětný ráz zbraně a omezení jeho vlivu při střelbě

Download Presentation

STŘELECKÁ PŘÍPRAVA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


STŘELECKÁ PŘÍPRAVA

T 3 – Základy a pravidla střelby


UČEBNÍ CÍLE

Seznámit cvičící se základy a pravidly střelby, potřebnými ke splnění nácviku ve střelbě a základního cvičení střeleb ze samopalu.


UČEBNÍ ÚKOLY

 • Děj výstřelu, zpětný ráz zbraně a omezení jeho vlivu při střelbě

 • Let střely vzduchem, prvky dráhy střely, metná dálka a její využití

 • Volba výchozích prvků při střelbě na pevné a mizivé cíle

 • Oprava střelby


LITERATURA :

 • Vševojsk 4-2

 • Vševojsk 4-4

 • Vševojsk 4-7


1. Učební úkol

Děj výstřelu, zpětný ráz zbraně a omezení jeho vlivu při střelbě


 • Děj výstřelu:

  Je děj, který charakterizuje část pohybu střely v hlavni a těsně za hlavní.

 • Výstřel:

  Vymetení střely z hlavně tlakem plynů vzniklého hořením prachové náplně.


Děj výstřelu je charakterizován těmito znaky:

 • vysokým tlakem plynů,

 • vysokou teplotou,

 • krátkou dobou, po kterou probíhá,

 • hořením střelného prachu, které probíhá postupně v uzavřeném, stále se zvětšujícím prostoru za střelou.


Děj výstřelu

 • p0 – tlak „forsírování“ (zpohybnění, odpoutání),

 • pmax – maximální tlak,

 • pK, vK – tlak plynů a rychlost střely v okamžiku dohořívání prachu,

 • pu – tlak plynů v okamžiku, kdy střela opouští hlaveň,

 • v0 – počáteční rychlost střely,

 • vmax – maximální rychlost střely,

 • ph – tlak okolní atmosféry


Děj výstřelu je možno rozdělit na čtyři údobí (fáze):

 • předběžná fáze,

 • první (základní) fáze,

 • druhá fáze,

 • třetí (přechodová) fáze.


Počáteční rychlost střely

 • je rychlost pohybu střely u ústí hlavně. v0 (m . s-1).

  Velikost počáteční rychlosti střely závisí především na těchto faktorech:

 • hmotnosti střely,

 • hmotnosti prachové náplně,

 • způsobu hoření prachu,

 • délce hlavně,

 • typu vývrtu hlavně,

 • nabíjecí hutnotě


Zpětný ráz, jeho příčiny a důsledky:

 • Zpětný ráz je pohyb zbraně dozadu při výstřelu, způsobený tlakem prachových plynů na dno nábojnice.


Zpětný ráz zbraně


Úsťová brzda


?


2. Učební úkol

Let střely vzduchem, prvky dráhy střely, metná dálka a její využití


Dráha střely

 • Je to křivka, kterou střela opisuje při letu vzduchem a která se nazývá balistická křivka

  Za letu působí na střelu dvě vnější síly:

 • síla zemské přitažlivosti (gravitace)

 • síla odporu vzduchu


Let střely vzduchem


Balistická křivka


Stabilizace střely

 • stabilizace rotací

 • stabilizace čelní hranou

 • stabilizace šípová

 • stabilizace stabilizátory

 • stabilizace kombinovaná


Derivace:

 • Derivace je odklon dráhy střely od výstřelné roviny na stranu jejího otáčivého pohybu


Derivace:

 • Derivace je odklon dráhy střely od výstřelné roviny na stranu jejího otáčivého pohybu


Prvky dráhy střely:

 • bod výstřelu – je střed ústí hlavně, je to počátek dráhy střely,

 • úroveňústí – vodorovná rovina proložená bodem výstřelu,

 • bod doletu – průsečík dráhy střely s úrovní ústí,

 • vrchol dráhy střely – maximální výška dráhy střely nad úrovní ústí,

 • úhel výstřelu (Úv) – úhel, který svírá tečna k dráze střely v bodě výstřelu s úrovní ústí,

 • úhel doletu (Úd) – úhel, který svírá tečna k dráze střely v bodě doletu s úrovní ústí,

 • náměrná – přímka, která je prodloužením osy hlavně zbraně zamířené na cíl,

 • náměr (elevační úhel) – úhel, který svírá náměrná s úrovní ústí,

 • výstřelná – přímka, která je prodloužením osy hlavně zbraně v okamžiku výstřelu,

 • výstřelná rovina – svislá rovina procházející náměrnou,

 • úhel zdvihu – úhel, který svírá výstřelná s náměrnou,

 • vodorovný dostřel – horizontální vzdálenost od bodu výstřelu k bodu doletu,

 • bod nárazu – průsečík dráhy střely s terénem (země, překážka, cíl),

 • úhel nárazu (Ún) – úhel mezi tečnou k dráze střely v bodě nárazu(n) a tečnou k terénu (t)

 • záměrný bod (ZB) – bod, na který zamiřuje zbraň,

 • záměrná – přímka procházející od oka střelce přes střed výřezu hledí v úrovni záměrných hran a přes vrchol mušky k záměrnému bodu,

 • záměrný úhel () – úhel sevřený náměrnou a záměrnou,

 • polohový úhel cíle (Úp) – úhel sevřený záměrnou a  úrovní ústí,

 • hlední dálka – vzdálenost od bodu výstřelu k průsečíku dráhy střely se záměrnou,

 • topografická dálka – horizontální vzdálenost cíle od bodu výstřelu,

 • převýšení dráhy střely nad záměrnou – vzdálenost libovolného bodu dráhy střely od záměrné


Prvky dráhy střely:


Tvar dráhy střely a její praktický význam

Úhel, při kterém je vodorovný dostřel největší, se nazývá úhel největšího dostřelu (30o až 50o).

 • ploché dráhy střel – dráhy střel, které vznikají při menších úhlech náměru, než je úhel maximálního dostřelu,

 • strmé dráhy střel – dráhy střel, které vznikají při větších úhlech náměru, než je úhel maximálního dostřelu,

 • sdružené dráhy střel – dráhy, které mají stejný vodorovný dostřel při různých úhlech náměru


Tvar dráhy střely a její praktický význam


Metná dálka

 • Je dálka, při níž dráha střely nepřevyšuje výšku cíle po celé své dráze.

 • metná dálka závisí na výšce cíle a plochosti dráhy střely.

 • v mezích metné dálky mohou být zasaženy cíle beze změny nastavení hledí.

 • záměrný bod se volí na spodním okraji cíle.


Metná dálka


?


3. Učební úkol

Volba výchozích prvků při střelbě na pevné a mizivé cíle


Míření


Chyby v míření


Výchozí prvky pro střelbu

 • hodnota hledí

 • poloha záměrného bodu


1. způsob spočívá v tom že:

 • - dálka nastavená na hledí (H) je stejná jako dálka k cíli

 • - pak, má-li být zasažen cíl do středu, je záměrný bod totožný se středem cíle

 • - převýšení dráhy střely nad záměrnou má při průniku střely cílem nulovou hodnotu;


2. způsob spočívá v tom že:

 • - dálka nastavená na hledí odpovídá metné dálce pro konkrétní výšku cíle

 • - pak, má-li být zasažen cíl do středu, je záměrný bod totožný se středem spodního okraje cíle


3. způsob spočívá v tom že:

 • - dálka nastavená na hledí je zpravidla větší než dálka k cíli

 • - pak, má-li být zasažen cíl, musí být záměrný bod zvolen podle převýšení dráhy střely nad záměrnou v dálce, která odpovídají dálce cíle


Metná dálka pro střelbu ze Samopalu vz.58

 • Na cíl vysoký 0,5m …….300m (hledí 3)

 • Na cíl vysoký 1m ………400m (hledí 4)

 • Na cíl vysoký 1,5m …….500m (hledí 5)


Podmínky základního cvičení střeleb

I. část ZCS ze Sa vz. 58:

 • střelba na pevný cíl

 • Cíl – terč č. 4 - nekrytě ležící figura s kruhy 0,5 x 0,5 m umístěná na rámu 0,75 x 0,75 m,

 • vzdálenosti k cíli – 100 m,

 • způsob střelby – jednotlivými ranami,

 • počet nábojů – 3,

 • poloha při střelbě – vleže s oporou,

 • hodnocení podle dosažených bodů:

  • 25 až 30 – výtečně,

  • 20 až 24 – dobře,

  • 15 až 19 – vyhovující.


Podmínky základního cvičení střeleb

II. část ZCS ze Sa vz. 58:

 • střelba na mizivý cíl, padající po zásahu

 • Cíl - terč č. 8 - vpřed běžící figura 1,5 m x 0,5 m,

 • vzdálenost k cíli – 200 m,

 • způsob střelby- krátkými dávkami,

 • počet nábojů – 6,

 • poloha při střelbě – vleže zpoza krytu bez opory,

 • hodnocení se provede při zasažení figury podle výsledku I. části.


Volba výchozích prvků pro střelbu při plnění 1.části ZCS

 • HLEDÍ - „3“

 • ZB - střed spodního okraje cíle


Volba výchozích prvků pro střelbu při plnění 2.části ZCS

 • HLEDÍ - „2“ / ZB - střed cíle

 • HLEDÍ - ,,3“ / ZB - do kolen

 • HLEDÍ - ,,5“ / ZB - střed spodního okraje cíle


?


4. Učební úkol

Oprava střelby


Způsoby určování středního zásahu

 • postupným dělením úseček. Tento způsob určování středního zásahu lze použít do maximálně pěti zásahů

 • pomocí os rozptylu. Tento způsob určování středního zásahu se používá při velkém počtu zásahů

 • výpočtem. Tento způsob se používá pro přesnější určování středního zásahu, ale ve střelecké praxi se pro běžné potřeby neužívá


Určování středního zásahu postupným dělením úseček


Určování středního zásahu postupným dělením úseček


Určování středního zásahu postupným dělením úseček


Určování středního zásahu postupným dělením úseček


Určování středního zásahu pomocí os rozptylu


Určování středního zásahu výpočtem


Oprava střelby přenesením záměrného bodu

 • Opravu střelby přenesením záměrného bodu provedeme tak že posuneme záměrný bod vůči původnímu zrcadlově od zjištěného odchýlení středního zásahu.

 • Tedy je-li střední zásah například odchýlen od kontrolního bodu doprava a nahoru, přeneseme záměrný bod doleva a dolu o stejnou vzdálenost.


Oprava střelby přenesením záměrného bodu


Oprava střelby přenesením záměrného bodu


?


KONEC PREZENTACE

Děkuji za pozornost


 • Login