Rad sa tebelama u word u
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Rad sa tebelama u Word-u PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rad sa tebelama u Word-u. Šta ćemo naučiti?. U Word-u crtati tabele; Insertovati nove kolone, redove; Brisati kolone, redove; Rad sa tekstom u tabeli; Deoba ćelije; Spajanje više ćelija u jednu; Crtanje okvira i senčenje. Kreiranje tabele:

Download Presentation

Rad sa tebelama u Word-u

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rad sa tebelama u word u

Rad sa tebelama u Word-u


Ta emo nau iti

Šta ćemo naučiti?

 • U Word-u crtati tabele;

 • Insertovati nove kolone, redove;

 • Brisati kolone, redove;

 • Rad sa tekstom u tabeli;

 • Deoba ćelije;

 • Spajanje više ćelija u jednu;

 • Crtanje okvira i senčenje.


Rad sa tabelama

Kreiranje tabele:

Dovesti kursor na mesto u dokumentu gde želimo da napravimo tabelu,

Table InsertTable.

Rad sa tabelama

Dovesti kursor na naredbu i kliknuti


Rad sa tebelama u word u

U ovo polje uneti broj kolona

Dobićemo dijalog prozor

U ovo polje uneti broj redova

Auto - Word ravnomerno podesi širinu svake kolone od leve do desne margine ili možemo zadati tačnu vrednost u jedinicama mere

Kliknuti na Ok za potvrdu ili Cancel za odustajanje


Rad sa tebelama u word u

red

Dobićemo tabelu sa izabranim brojem kolona i redova:

ćelija

kolona


Rad sa tebelama u word u

Ukucati tekst

Unos teksta u ćeliju:

 • Kliknuti u željenu ćeliju i kucati tekst


Rad sa tebelama u word u

Tabelu možemo kreirati i preko alatke

Osenčimo željeno broj redova i kolona


Rad sa tebelama u word u

 • Selektovanje ćelije :

  • Postaviti kursor u levi ugao ćelije tako da se dobije pokazivač miša u obliku strelice i kliknuti

  • Dovesti kursor u željenu ćeliju i zadati komandu TableSelect Cell

 • Selektovanje kolone :

  • Postaviti kursor iznad željene kolone tako da se on promeni u malu crnu strelicu i kliknuti ili zadati komandu Table Select Column

 • Selektovanje reda :

  • Postaviti kursor iznad željenog reda tako da se on promeni u malu crnu strelicu i kliknuti ili zadati komandu Table Select Row


Promena irine kolona i visine redova

Promena širine kolona i visine redova

 • Mišem: Kursor postaviti na graničnu liniju kolone ili reda i povlačiti miš


Rad sa tebelama u word u

 • Iz menija:

  • Dovesti kursor u bilo koju ćeliju kolone ili reda čiju širinu kolone ili visinu reda hoćemo da menjamo

  • Table Table Properties i izabrati karticu Column

Štiklirati kvadratić Preferred Width i podesiti željenu širinu kolone

Kliknuti na Ok za potvrdu ili Cancel za odustajanje


Rad sa tebelama u word u

Kartica Row za visinu reda

Štiklirati kvadratić Specify height i podesiti željenu visinu reda

Kliknuti na Ok za potvrdu ili Cancel za odustajanje


Insertovanje novog reda

Insertovanje novog reda

 • Dovesti kursor u bilo koju ćeliju reda iznad ili ispod koga hoćemo da insertujemo novi

Insertuje novi red iznad reda u kojem je kursor

Insertuje novi red ispod reda u kojem je kursor


Insertovanje nove kolone

Insertovanje nove kolone

 • Dovesti kursor u bilo koju ćeliju kolone pored koje hoćemo, levo ili desno, da insertujemo novu kolonu

Insertuje kolonu levo od kolone u kojoj je kursor

Insertuje kolonu desno od kolone u kojoj je kursor


Deoba podela elija

Deoba (podela) ćelija

 • Dovesti kursor u ćeliju koju želimo da delimo

  TableSplit Cells...

 • Dobićemo dijalog prozor

Uneti broj kolona na koji delimo ćeliju

Uneti broj redova na koji delimo ćeliju


Spajanje elija

Spajanje ćelija

 • Obeležiti ćelije tabele koje želimo da spojimo

  TableMerge Cells


Brisanje tabele reda kolone

Brisanje tabele, reda, kolone

 • Dovesti kursor u ćeliju reda ili kolone koju želimo da brišemo

 • Zadati naredbu

Briše celu tabelu

Briše kolonu u kojoj je kursor

Briše red u kojoj je kursor


Rad sa tekstom u tabeli

Rad sa tekstom u tabeli

 • Desni klik na selktovani deo tabele i odabrati Cell Aligment

 • Izabrati željeno poravnjanje


Rotiranje teksta u eliji

Rotiranje teksta u ćeliji

 • Selektovati ćeliju ili grupu ćelija

 • FormatText Direction... i izabrati željenu rotaciju

 • Ili kliknuti na alatku


Pravljenje okvira i sen enje

Pravljenje okvira i senčenje

 • FormatBorders and Shading


Rad sa tebelama u word u

Uključiti ili isključiti okvir (unutrašnje ili sa neke strane)

Vrsta linije

Boja linije

Debljina linije

Kliknuti na Ok za potvrdu ili Cancel za odustajanje


Rad sa tebelama u word u

 • Kartica Schading služi za senčenje.

 • Kartica Page Borders služi za crtanje okvira oko papira.

Boja senke

Senčenje paragrafa, ćelije ili tabele

Stil senčenja

Kliknuti na Ok za potvrdu ili Cancel za odustajanje


Ve ba

Vežba

 • Kreirati tabelu kao na slici, tako da visina redova bude 1 cm, a širina kolona 2,5 cm

 • Snimiti tabelu u svoj folder kao “Raspored”


 • Login