Zagro enia naturalne
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Zagrożenia naturalne PowerPoint PPT Presentation


 • 262 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zagrożenia naturalne. Ogólna charakterystyka zagrożeń. Źródłem zagrożeń mogą być siły przyrody, rozwój cywilizacji, działania wojenne lub akty terroryzmu. Człowiekowi najbardziej zagrażają klęski żywiołowe, katastrofy naturalne oraz awarie techniczne. Klęska żywiołowa.

Download Presentation

Zagrożenia naturalne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zagro enia naturalne

Zagrożenia naturalne


Og lna charakterystyka zagro e

Ogólna charakterystyka zagrożeń

Źródłem zagrożeń mogą być siły przyrody, rozwój cywilizacji, działania wojenne lub akty terroryzmu. Człowiekowi najbardziej zagrażają klęski żywiołowe, katastrofy naturalne oraz awarie techniczne.


Kl ska ywio owa

Klęska żywiołowa

Za klęskę żywiołową uznaje się katastrofę naturalną lub awarię techniczną, której skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, a także powodują znaczne straty w mieniu o wielkich rozmiarach albo w środowisku na znacznych obszarach.


Katastrofa naturalna

Katastrofa naturalna

Na katastrofę naturalną składają się różne zdarzenia związane z działaniem sił przyrody.


Awarie techniczne

Awarie techniczne

Jest to gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych, powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości.


Katastrofy naturalne najcz ciej zagra aj ce cz owiekowi

Katastrofy naturalne, najczęściej zagrażające człowiekowi.

 • Powodzie

 • Silny wiatr

 • Intensywne opady

 • Susze

 • Wyładowania atmosferyczne

 • Osuwiska ziemi

 • Potoki lawy

 • Spływy błotne

 • Trzęsienia ziemi

 • Masowe występowanie szkodników

 • Choroby zwierząt i ludzi

 • Zjawiska lodowe

 • Pożary


Powodzie

Powodzie


Silny wiatr

Silny wiatr


Intensywne opady

Intensywne opady


Susze

Susze


Wy adowania atmosferyczne

Wyładowania atmosferyczne


Osuwiska ziemi

Osuwiska ziemi


Potoki lawy

Potoki lawy


Sp ywy b otne

Spływy błotne


Trz sienia ziemi

Trzęsienia ziemi


Masowe wyst powanie szkodnik w choroby zwierz t i ro lin

Masowe występowanie szkodników, choroby zwierząt i roślin


Zjawiska lodowe

Zjawiska lodowe


Po ary

Pożary


Autor iwona juszczyk

Autor: Iwona Juszczyk

kl. III H


 • Login