tarjouskilpailun toteuttaminen k yt nn ss
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tarjouskilpailun toteuttaminen käytännössä

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Tarjouskilpailun toteuttaminen käytännössä - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Tarjouskilpailun toteuttaminen käytännössä. Hankintalaki-info Joensuu 6.11.2008 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Esityksen teemat. Tarjouskilpailun valmistelu Tarjouspyynnön sisältö ja rakenne Hankinnan kohteen määritteleminen elintarvikehankinnoissa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tarjouskilpailun toteuttaminen käytännössä' - zubin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tarjouskilpailun toteuttaminen k yt nn ss

Tarjouskilpailun toteuttaminen käytännössä

Hankintalaki-info

Joensuu 6.11.2008

Vesa Haapamäki

Materiaalitoimen johtaja

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

esityksen teemat
Esityksen teemat
 • Tarjouskilpailun valmistelu
 • Tarjouspyynnön sisältö ja rakenne
 • Hankinnan kohteen määritteleminen elintarvikehankinnoissa
 • Valinta- ja vertailuperusteiden asettaminen
 • Tarjouspyyntöön vastaaminen
 • Tarjousten vertailu
 • Case esimerkkejä elintarvikkeiden tarjouskilpailuista
hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu 1
Hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu (1)
 • Suunnitteluvaiheessa ratkaistaan hankinnassa onnistuminen 
  • Hankintalaki ei säätele hankintojen suunnittelua
 • Tarvitaanko yksi vai useampia sopimuskumppaneita?
  • Osatarjousten salliminen
 • Sopimuskauden pituus?
 • Onko hankinta kertaluonteinen vai toistuva?
 • Millainen on todellinen tarpeemme?
  • Tarpeellisia ominaisuuksia ja ”hienoja lisäarvo-ominaisuuksia”
hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu 2
Hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu (2)
 • Onko kauppa myyjälle sellainen, että siihen kannattaa panostaa?
 • Hankinnan suunnitteluvaiheessa kannattaa perehtyä toimialaan
  • Toimialan yritysten koko, sijainti, tuotesortimentti
 • Hankintayhteistyömahdollisuudet?
 • Kiire tehdä ratkaisua vuosiksi!
 • Kun kerran valmistelee perusteellisesti, sillä pärjää pitkään
 • Ostajan tärkeä tehtävä: myyjän saaminen epävarmaksi!
hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu 3
Hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu (3)
 • Tyypillinen tilanne määrittelyssä
  • Ostajan varaa tarjouspyynnössä itselleen oikeuden pilkkoa tarjous osiin, jakaa sopimus usealle toimittajalle, valita useista eri pituisista sopimuskausista, rahoitusvaihtoehdoista jne.

 Tarjoajan kannalta paljon muuttujia

 Mitä ostaja haluaa ostaa?

  • Jos kilpailutuksen muuttujia on liikaa, myyjä mitoittaa tarjouksensa niin, että voi tehdä kannattavaa bisnestä kaikissa tapauksissa => ostaja maksaa ylihintaa huonosta määrittelystä
  • Ostajan tehtävä on määritellä (tuotteistaa) hankinnan kohde!
tarjouspyynn n sis lt ja rakenne 1
Tarjouspyynnön sisältö ja rakenne (1)
 • Tarjouspyyntöjen sisällön puutteellisuudesta johtuva tarjousten vertailukelvottomuus on oikeuskäytännössä katsottu yhdeksi merkittävimmistä hankintamenettelyjä koskevaksi yksittäiseksi ongelmaksi
 • Yhteismitattomat tarjoukset ovat käytännössä johtaneet tarpeeseen täsmentää tarjouspyyntöä tai tarjouksia hankintamenettelyn aikana tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaarantavalla tavalla
 • Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia
tarjouspyynn n sis lt ja rakenne 2
Tarjouspyynnön sisältö ja rakenne (2)
 • Tarjouspyyntöä laatiessa tulisi tunnistaa, mihin seuraavista osa-alueista mikäkin tarjouspyyntöön kirjattu määritelmä liittyy
  • Tarjouksen tekijälle asetettavat vaatimukset ja vaadittavat selvitykset
  • Hankinnan kohteen määrittely
  • Tarjouksen esittämistä koskevat ehdottomat muotovaatimukset
  • Keskeiset noudatettavat sopimusehdot
  • Tarjousten valinta/vertailuperusteet
tarjouspyynn n v himm issis lt 1
Tarjouspyynnön vähimmäissisältö (1)
 • Hallinnolliset tiedot
  • Viittaus hankintailmoitukseen
  • Tarjousten jättöaika
  • Hankintayksikön nimi ja osoite, johon tarjoukset on jätettävä (ml. tarkka kellonaika)
  • Kieli tai kielet, jolla tarjoukset laadittava
  • tarjousten voimassaoloaika
 • Hankinnan kohteen määrittely
  • Tekniset määritelmät
   • Standardit, toiminnalliset ominaisuudet, suorituskykyominaisuudet, piirustukset jne
   • Hankittavan tavaran tai palvelun laatuvaatimukset
   • Määrät ja muut ehdot
tarjouspyynn n v himm issis lt 2
Tarjouspyynnön vähimmäissisältö (2)
 • Ehdokkaiden tai tarjoajien
  • Taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskevat vähimmäisvaatimukset, esim. Luottokelpoisuus
  • Teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset
  • Muut vastaavat vaatimukset
  • Luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan on näiden seikkojen osoittamiseksi toimitettava
 • Tarjouksen valintaperuste
tarjouspyynn n v himm issis lt 3
Tarjouspyynnön vähimmäissisältö (3)
 • Muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä
  • Esimerkiksi
   • Vaihtoehtojen sallittavuus sekä vaihtoehtojen vähimmäisvaatimukset
   • Osatarjousten sallittavuus sekä määrittely, millaisia osatarjouksia voi tehdä
   • Tärkeimmät sopimusehdot
    • JYSE 1994
    • Oma sopimusluonnos, jossa muut ehdot
   • Takuu- ja ylläpitoehdot
   • Hintojen ilmoittamistapa
   • Sopimuskausi
   • Toimitusehdot ja maksuehdot
   • Tietoja hankintaprosessin kulusta
tarjouspyynn n v himm issis lt 4
Tarjouspyynnön vähimmäissisältö (4)
 • Osa- ja kokonaistarjoukset tarjouspyynnössä, esimerkki
hankinnan kohteen m ritteleminen 1
Hankinnan kohteen määritteleminen(1)
 • Tarjouspyynnössä hankintayksikön tehtävänä on kuvata hankinnan kohde niin tarkasti, että tarjoajat voivat sen perusteella antaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia
 • Ostaja saa melko vapaasti määritellä hankkimansa tuotteen
 • Hankinnan kohteen määrittely

Määrittelyssä ei saa

  • Mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita
  • Viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia.

 Jos ei mahdollista, liitettävä ilmaisu ”tai vastaava”

hankinnan kohteen m ritteleminen 2
Hankinnan kohteen määritteleminen (2)
 • Hankinnan kohteen määrittely käytännössä
  • Esim. elintarvikehankinnoissa voidaan asettaa vaatimuksia liittyen
   • tuotteen kokoon
   • painoon
   • suola- ja rasvapitoisuuteen
   • muotoon
   • rakenteeseen
   • ravintoainepitoisuuteen
   • bakteerien määrään …
hankinnan kohteen m ritteleminen 3
Hankinnan kohteen määritteleminen (3)
 • Case leipätuotteet
  • Tyypillinen määrittely
  • Jos tarjouksia pyydetään näin, miten vertailu tehdään?
hankinnan kohteen m ritteleminen 4
Hankinnan kohteen määritteleminen (4)
 • Vain määrittelemällä tuotteet riittävän yksityiskohtaisesti saadaan tarpeet täyttäviä tuotteita
 • Käytännössä vertailuperusteet ja tuotteen vaatimukset eivät useinkaan kovin selviä ostajalle
 • Määrittelyesimerkki
tarjouksen valinta 1
Tarjouksen valinta (1)
 • Yleisiä vaatimuksia tarjouksen valintaperusteiden ilmoittamiselle ja soveltamiselle
  • Valintaperusteet ilmoitettava tarjouspyynnössä
   • Hankintayksikön on valittava tarjous, joka on hinnaltaan halvin tai kokonaistaloudellisesti edullisin
  • Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet hankintayksikön päätettävissä
   • Vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen eivätkä saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta
   • Vertailuperusteet eivät saa olla syrjiviä
   • Vertailuperusteilla tulisi pääsääntöisesti olla taloudellista merkitystä hankintayksikölle
   • Oltava objektiivisia
   • Kustannuksille annettava riittävä painoarvo
tarjouksen valinta 2
Tarjouksen valinta (2)
 • Tarjouksen valintaperusteet

a) halvin hinta tai

b) kokonaistaloudellinen edullisuus

   • EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa ilmoitettava vertailuperusteiden suhteellinen painoarvo tai kohtuullinen vaihteluväli
   • kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa tärkeysjärjestys
 • Vertailuperusteina esimerkiksi hinta, laatu, toimitusaika, elinkaarikustannukset, esteettiset ominaisuudet, tekniset ansiot, ympäristönäkökohdat
  • kansallisesti palveluhankinnoissa ja rakennusurakoissa soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset ylittävä laadunhallinta, pätevyys, kokemus ja ammattitaito
tarjouksen valinta 3
Tarjouksen valinta (3)
 • Case valinta- ja vertailuperusteet tarjouspyynnössä
tarjouspyynt n vastaaminen 1
Tarjouspyyntöön vastaaminen(1)
 • Ostajan päätöksentekomenettelyn selvittäminen
  • Toimiiko hankinnasta vastaava hankintayksikkö hankintalain pelisääntöjen mukaisesti vai muiden sovellettujen pelisääntöjen mukaisesti?
  • Keitä ovat avainhenkilöt, joiden mielipide ratkaisee hankinnan valmistelussa?
  • Mikä taho tekee hankintapäätöksen?
   • Yksittäinen virkamies
   • Toimielin (hallitus, lautakunta)
 • Hankintaprosessin aikataulutus
  • Julkisissa hankinnoissa ostajaan tulee vaikuttaa jo ennen hankintaprosessin alkua, hankintalaki ei juurikaan mahdollista vaikuttamista prosessin aikana
tarjouspyynt n vastaaminen 2
Tarjouspyyntöön vastaaminen(2)
 • Vaatimukset ja toiveet
  • Tarjoajan tulee selvittää itselleen vähintään seuraavat asiat
   • Millaisia vaatimuksia hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä on asetettu tarjouksen tekevälle yritykselle?
   • Millaisia ovat hankinnan kohdetta koskevat ehdottomat vaatimukset?
   • Millä kriteereillä tarjouksia verrataan?
   • Keskeiset sopimusehdot
  • Voiko hankinnasta pyytää lisätietoja?
  • Voiko muista lähteistä saada tietoja hankinnan kohteeseen liittyen?
  • Millainen on tarjousten jättöaika?
  • Voiko tarjouskilpailussa jättää vaihtoehtoisia tarjouksia?
  • Millaisia liitteitä tarjouksen mukana tulee jättää?
  • Miten vertailuhinta lasketaan?
tarjouspyynt n vastaaminen 3
Tarjouspyyntöön vastaaminen(3)
 • Tarjouspyynnön tulkitseminen
  • Onko kaikkien hankittavien tuotteiden edellytetty olevan valmiita jo tarjousvaiheessa?
 • Tarjouksen tekeminen
  • Tarjouspyynnössä kuvatun rakenteen mukaisesti
  • Mukana olevalla tarjouslomake
  • Ei vaatimuksia?
 • Hintojen ilmoittaminen
  • Hinnat tulee ilmoittaa niille tuotteille ja palveluille, jotka on kuvattu tarjouspyynnössä, pyydetyssä muodossa
  • Mitä asioita kuuluu hankinnan laajuuteen?
 • Tarjouksen toimittaminen
  • Kirjallisesti/sähköisesti vai molemmat
tarjousvertailun toteuttaminen 1
Tarjousvertailun toteuttaminen(1)
 • Oikeuskäytännössä on korostettu hankintamenettelyn vaiheittaisuutta, joka näkyy erityisesti tarjousten käsittelyssä
 • 1 vaihe
  • Tarjoajien kelpoisuuden toteaminen
   • Varmistetaan tarjouspyyntöön kuvattujen vaatimusten mukaisesti, onko kaikilla tarjouksen jättäneillä yrityksillä riittävät oikeudelliset, taloudelliset ja tekniset valmiudet hankinnan suorittamiseen
 • 2 vaihe
  • Tarjousten kelpoisuuden tarkistaminen
   • Tarkistetaan, että tarjous on laadittu tarjouspyynnössä määritellyllä tavalla ja määriteltyjä ehtoja noudattaen
 • 3 vaihe
  • Tarjousten vertailu tarjouspyynnössä ilmoitetuin kriteerein 
tarjousvertailun toteuttaminen 2
Tarjousvertailun toteuttaminen(2)
 • Tarjousten vertailu tulee suorittaa tarjouspyynnössä kuvatulla perusteella ja kaikkia tarjouspyynnössä kuvattuja kriteereitä käyttäen
  • Muiden kriteerien mukaan ottaminen on kiellettyä vertailuvaiheessa
 • Vertailusta tulee käydä selkeästi ilmi, miten kutakin annettua perustetta ja kriteeriä on sovellettu
 • Pelkkä numeerinen kuvaus eri tarjoajien saamista pisteistä ei ole riittävää, vaan on kuvattava miten kunkin tarjoajan pistemäärä on muodostunut
slide30
Kiitos !

Vesa Haapamäki

[email protected]

gsm 050 516 7814

ad