השוואה בינלאומית של נתוני חינוך בישראל ל- EAG - PowerPoint PPT Presentation

השוואה בינלאומית של נתוני חינוך בישראל ל-
Download
1 / 28

 • 174 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

השוואה בינלאומית של נתוני חינוך בישראל ל- EAG. מרצה: יוסי גידניאן, ראש תחום חינוך והשכלה. על מה נדבר היום?. אלו ארגונים עוסקים בסטטיסטיקה של חינוך בעולם? הקשר בין ארגון ה- OECD לחינוך. המבנה הארגוני של ועדת החינוך ב- OECD . האינדיקטורים העיקריים בהם עוסק הפרסום Education At a Glance .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

השוואה בינלאומית של נתוני חינוך בישראל ל- EAG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eag

השוואה בינלאומית של נתוני חינוך בישראל ל-EAG

מרצה: יוסי גידניאן, ראש תחום חינוך והשכלה


Eag

על מה נדבר היום?

 • אלו ארגונים עוסקים בסטטיסטיקה של חינוך בעולם?

 • הקשר בין ארגון ה-OECD לחינוך.

 • המבנה הארגוני של ועדת החינוך ב-OECD.

 • האינדיקטורים העיקריים בהם עוסק הפרסום Education At a Glance.

 • פעילותה של ישראל ב-INES.

 • השוואת ישראל ל-OECD – אינדיקטורים נבחרים.

 • סיכום


Eag

סקירת נושא החינוך בעולם

 • ארגונים בינלאומיים בעולם עוסקים בסטטיסטיקה של חינוך.

 • החשובים שבהם הינם: EUROSTAT, OECD ו-UNESCO.

 • ארגון EUROSTAT עוסק בסטטיסטיקה של מדינות אירופה והשוואתן מול מדינות אחרות בעולם.

 • UNESCO – עיקר פעילותו מתמקדת בתופעת הבערות במדינות מתפתחות אך תופעה זו הינה זניחה בקרב המדינות המפותחות.


Eag

הקשר בין ארגון ה-OECD לחינוך

 • ארגון ה-OECD הינו הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ופיתוחמן החשובים בעולם.

 • החל לפעול בשנת 1961 וזאת במטרה לסייע לממשלות העולם להגדיל את שיעורי הצמיחה, להרחיב את היקפי התעסוקה, להעלות את רמת החיים ולעודד את התפתחות המסחר הגלובלי.

 • רואה בחינוך השקעה בהון האנושי ולכן חלק נכבד ממאמצי הארגון מושקע במדידת ההשקעה ותוצרים שלה וזאת באמצעים סטטיסטיים מתוחכמים.

 • ב-10 השנים האחרונות, ישראל פעילה

  במנהלת החינוך של הארגון.


Eag

מבנה מנהלת החינוך בארגון ה-OECD

מועצת ה-OECD

מנהלת החינוך

ועדת החינוך

תכנית לניהול מוסדי

של החינוך הגבוה

IMHE

תכנית על

מבני מוסדות חינוך

PEB

מבחנים בין-לאומיים

להערכת תלמידים

PISA

המרכז למחקר

חינוכי וחידוש

CERI

סטטיסטיקה ואינדיקאטורים

של צרכים מיוחדים בחינוך

SENDDD

המושב המאוחד

Joint Session


Eag

מבנה ועדת החינוך (המשך)

המושב המאוחד

Joint Session

האינדיקאטורים ש-INES מייצרת מתפרסמים בפרסום

Education At a Glance

INES

קבוצת עבודה בנושאים הטכניים

והתכנוניים של האינדיקאטורים

בחינוך

Working Party

תכנית

האינדיקאטורים

על תכונות

בית-ספריות,

תהליכים ושיטות

Network C

תכנית

האינדיקאטורים

על התוצאות

הסוציו אקונומיות

של מערכת החינוך

Network B


Eag

Education at a Glance 2008


Eag

לפרסום זה 4 פרקים עיקריים:

פרק A: תפוקות מוסדות חינוך ואימפקט הלמידה

פרק זה מורכב מ-10 סדרות של אינדיקאטורים:

1. הישגים לימודיים של האוכלוסייה הבוגרת

2. שיעור מסיימי החטיבה העליונה ונגישות להשכלה גבוהה

3. שיעור מסיימי לימודים בחינוך העל תיכוני והגבוה

4. שיעור מסיימי לימודים ונושרים מהחינוך הגבוה

5. יכולות של בני 15 ומעלה בתחומי המדעים PISA

6. תפישת ההורים את בית הספר ולימודי המדעים

7. השפעת המצב הסוציו-אקונומי של ההורים על

השתתפות ילדיהם בחינוך גבוה


Eag

פרק A: המשך האינדיקטורים

8. השפעת הלימודים על השתתפות בשוק העבודה

9. הרווחים הכלכליים מהחינוך

10. התמריצים להשקעה בחינוך


Eag

פרק B: משאבים כספיים ואנושיים המושקעים בחינוך

פרק זה מורכב מ-7 סדרות של אינדיקטורים:

1. הוצאה לאומית לחינוך לתלמיד

2. הוצאה לאומית לחינוך כאחוז מהתמ"ג

3. השקעה ציבורית ופרטית במוסדות חינוך

4. הוצאה ציבורית על חינוך

5. שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה וסובסידיות

6. הוצאה במוסדות חינוך לפי סוג השירות והמשאב

7. אפקטיביות המשאבים המושקעים בחינוך


Eag

פרק C: נגישות לחינוך, השתתפות והתקדמות בו

 • פרק זה מורכב מ-5 סדרות של אינדיקאטורים:

 • למידה מחינוך יסודי ועד חינוך מבוגרים

 • השתתפות בחינוך על יסודי, על תיכוני וחינוך גבוה

 • חלקם של הסטודנטים הזרים בחינוך הגבוה

 • חינוך וסטאטוס העבודה של האוכלוסייה הצעירה

 • השתתפות בחינוך מבוגרים


Eag

פרק D: סביבה לימודית וארגון בתי הספר

 • פרק זה מורכב מ-6 סדרות של אינדיקטורים:

 • שעות הוראה מתוכננות לתלמידי יסודי ועל יסודי

 • גודל הכיתה ויחס כוחות הוראה/תלמיד

 • משכורות מורים

 • שעות ההוראה ושעות העבודה של המורה

 • מבחני הערכה לאומיים במערכות החינוך

 • רמת קבלת ההחלטות במערכות החינוך


Eag

פעילותה של ישראל ב-INES

 • ישראל פעילה ב-INES מזה כ-10 שנים.

 • ישראל עמדה בכל דרישות הארגון ביצירת מידע סטטיסטי, פעילות בינלאומית בקביעת האינדיקטורים והפיכתם לברי השוואה בין המדינות.

 • עד יולי 2005 ישראל השתתפה בארגון כמשקיפה ומרגע שעמדה בקריטריונים שקבע ה-OECD, קיבלה מעמד של חברה מלאה ב-INES.

 • נציגות ישראל בארגון מורכבת נציגי משרד החינוך,

  המועצה להשכלה גבוהה והלמ"ס.


Eag

מקורות הנתונים

 • בסיס הנתונים נבנה על בסיס המידע הרב שמעבירות המדינות לארגון ה-OECD.

 • הלמ"ס מייצרת כ-80% מהמידע על ישראל הדרוש לINES ו-20% הנותרים מועברים ממאגרי המידע של משרד החינוך וראמ"ה כגון: משכורות ותנאי העבודה של המורים ומבחני PISA.

 • נתוני הלמ"ס מופקים בחלקם ע"י שימוש בקבצים

  מנהליים ובחלקם ע"י שימוש בסקרי שאלון.


Eag

השוואת ישראל ל-OECD

אינדיקטורים נבחרים

הגרפים הבאים הופקו על ידי ה-OECD בשנת 2008 מיד עם פרסומו של Education At a Glance 2008.


Eag

נתוני חינוך בבתי הספר


Eag

סיכום

 • מטרת פרסום EAG הינה לגרום למדינות להשוות את עצמן למדינות האחרות וזאת לשם שיפור מערכות החינוך במדינותיהם.

 • ב-3 השנים האחרונות גברה מודעות הציבור ומקבלי ההחלטות להשוואות הבינלאומיות בנושא חינוך ולמיקומה של ישראל בתוכן.

 • הלמ"ס עורכת כל העת התאמות להגדרות של הארגונים הבינלאומיים על מנת לכלול את ישראל בהשוואות הבינלאומיות.

 • הלמ"ס מפיקה בשיתוף עם משרד החינוך סדרת פרסומים מיוחדים בנושא ההשוואות הבינלאומיות בחינוך, האחרון בהם יצא לפני

  מס' חודשים.


 • Login