• - PowerPoint PPT Presentation
 • 1 / 19

  • 257 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

  Inhoud. Over BKWIHet Suwi-netToepassingen op Suwi-net. Inhoud. BKWI. Over BKWI. Opgericht in 2002 bij de vorming van het Suwi-stelselHeeft ca. 35 medewerkers en is formeel-juridisch onderdeel van het CWIKent vier afdelingen: ketenontwikkeling, ontwikkeling producten en diensten, exploitatie, office.Wordt aangestuurd door de ketenpartners (AKO)Staat ten dienste van alle organisaties in de ketenRicht zich op ketensamenwerking en de gegevensuitwisseling in de sociale zekerheidIs de beheerde31470

  I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

  Download Presentation


 • An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

  Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Presentation Transcript


  Bkwi en suwi net 24 mei 2007 alexander hielkema en jan jongenelen

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="nl" xml:lang="NL-NL"><head><title>DUO &ndash; Inburgeren/Error page</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" /><meta name="expires" content="0" /><meta http-equiv="Cache-control" content="no-cache, must-revalidate" /><meta http-equiv="pragma" content="no-cache" /><meta http-equiv="Content-Language" content="NL" /><meta name="description" content="Website voor inburgeren" /><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="chrome=1" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/nw/includes/css/stylesheet_screen.css" media="screen" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/nw/includes/css/stylesheet_print.css" media="print" /><!--[if IE 6]> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/nw/includes/css/ie/stylesheet_screen_IE6.css" media="screen" /><![endif]--><!--[if IE 7]> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/nw/includes/css/ie/stylesheet_screen_IE7.css" media="screen" /><![endif]--><!--[if IE 8]> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/nw/includes/css/ie/stylesheet_screen_IE8.css" media="screen" /><![endif]--><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/nw/includes/css/color.css" media="screen" /><link rel="stylesheet" href="/includes/cookie/screen-cookies.min.css" type="text/css" media="all" /> <!--[if lt IE 7]><link rel="stylesheet" href="/includes/cookie/screen-ie6.css" type="text/css" media="all" /><![endif]--> <!--[if IE 7]><link rel="stylesheet" href="/includes/cookie/screen-ie7.css" type="text/css" media="all" /><![endif]--><script type="text/javascript" src="/nw/includes/navigatie/inburgeraar/js_linker_nav_inburgeraar.js" ></script><script type="text/javascript" src="/includes/inburgering.js"></script><script type="text/javascript" src="/includes/readspeaker_script.js"></script>


  Bkwi en suwi net 24 mei 2007 alexander hielkema en jan jongenelen

  </head><body onload=" translate('tcm:34-3896-64',true);"><div id="container"> <div id="achtergrondlaag"> <div class="achtergrondlaagLinks"> &nbsp; </div> <div class="achtergrondlaagRechts"> <div><a href="/nw/inburgeraar/mijn_inburgering.asp" class="">Inloggen</a></div><div><a href="/nw/inburgeraar/klantenservice/contact/contact.asp" class="">Contact</a></div><div><a href="/nw/inburgeraar/cookies.asp" class="">Cookies</a></div> </div> </div> <div class="rand1"><div class="rand2"><div class="rand3"><div class="rand4"><div class="rand5"><div class="rand6"><div class="rand7"><div class="rand8"> <div id="breedte"> <div id="header"> <div id="logo"> <a href="/nw/inburgeraar/default.asp"><img alt="Logo Dienst Uitvoering Onderwijs / Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap" src="/nw/Images/Logo_tcm34-18670.png"/></a> </div> <div id="titelbalk"> Inburgeren in Nederland </div> <div id="navigatie"> <div id="navigatieLabels"> <div id="navigatieTab"> <ul class="navigatieUl">


  Bkwi en suwi net 24 mei 2007 alexander hielkema en jan jongenelen

  <li>


  A href nw inburgeraar default asp class navigatieaactief inburgeraar a

  <a href="/nw/inburgeraar/default.asp" class="navigatieAActief">Inburgeraar</a>


  Bkwi en suwi net 24 mei 2007 alexander hielkema en jan jongenelen

  </li>


  Bkwi en suwi net 24 mei 2007 alexander hielkema en jan jongenelen

  <li>


  A href nw organisatie organisatie asp class navigatiea organisatie a

  <a href="/nw/organisatie/organisatie.asp" class="navigatieA">Organisatie</a>


  Bkwi en suwi net 24 mei 2007 alexander hielkema en jan jongenelen

  </li>


  Bkwi en suwi net 24 mei 2007 alexander hielkema en jan jongenelen

  </ul>


  Bkwi en suwi net 24 mei 2007 alexander hielkema en jan jongenelen

  </div> <div id="navigatieZoek"> <form method="get" action="http://www.inburgeren.nl/nw/Inburgeraar/zoekresultaat.asp"> <fieldset> <legend>Zoeken</legend> <label for="q">zoektekst</label> <input type="text" id="q" name="q" size="40" /> <input id="zoekknop" class="zoekknop" type="submit" value="Zoek"/> </fieldset> <div id="zoek-menu"> <div class="map"> <a href="/nw/inburgeraar/sitemap.asp">Sitemap</a> </div> <div class="faq"> <a href="http://www.duo.nl/SRVS/CGI-BIN/WEBCGI.EXE?New,Kb=inburgeren,Company=%7b3D393647-7C4C-4CB1-B264-04B1FE6C6DEF%7d,decision_tree=ref(start),t=startup">Vraag en antwoord</a> </div> </div> </form> </div> </div> <div id="navigatieRand"> <div id="navTop">


  Div id mnu 00s

  <div id="mnu_00S" >


  Bkwi en suwi net 24 mei 2007 alexander hielkema en jan jongenelen

  <ul>


  Li id mnu 00 class lion

  <li id="mnu_00" class="liOn">


  A href nw inburgeraar default asp class mnu0 title ga naar homepage home a

  <a href="/nw/inburgeraar/default.asp" class="mnu0" title="ga naar: Homepage">Home</a>


  Bkwi en suwi net 24 mei 2007 alexander hielkema en jan jongenelen

  </li>


  Bkwi en suwi net 24 mei 2007 alexander hielkema en jan jongenelen

  </ul>


  Bkwi en suwi net 24 mei 2007 alexander hielkema en jan jongenelen

  </div>


  Bkwi en suwi net 24 mei 2007 alexander hielkema en jan jongenelen

  <div id="top_02S" class="topNavSelectedItem" ><ul><li id="top_02" class="liOn"><a href="/nw/inburgeraar/inburgeren/inburgeren.asp" class="top0" title="ga naar: Inburgeren">Inburgeren</a></li></ul></div><div id="top_03S" ><ul><li id="top_03" class="liOn"><a href="/nw/inburgeraar/examen/examen.asp" class="top0" title="ga naar: Examen">Examen</a></li></ul></div><div id="top_04S" ><ul><li id="top_04" class="liOn"><a href="/nw/inburgeraar/diploma/diploma.asp" class="top0" title="ga naar: Diploma">Diploma</a></li></ul></div><div id="top_05S" ><ul><li id="top_05" class="liOn"><a href="/nw/inburgeraar/geld/geld.asp" class="top0" title="ga naar: Geld">Geld</a></li></ul></div><div id="top_06S" ><ul><li id="top_06" class="liOn"><a href="/nw/inburgeraar/klantenservice/klantenservice.asp" class="top0" title="ga naar: Klantenservice">Klantenservice</a></li></ul></div></div>


  Bkwi en suwi net 24 mei 2007 alexander hielkema en jan jongenelen

  </div> </div> </div> <div class="body"> <div id="navigatieLinks"> <div class="loosLeft ">&nbsp;</div> <div id="navL"> <script type="text/javascript">document.getElementById("navL").style.display="none";</script> </div> </div> <div id="content"> <div id="content_kop"><div id="contentbreadcrum" ><span class="homebreadcrum"><a href="/">Home</a></span><span class="breadcrumPagetitle">Pagina niet gevonden</span></div><div id="content_body"><div id="contentbody" class="contentbody"><h1 id="contenttitel">Pagina niet gevonden </h1><div id="info_artikel" class="info_artikel"><div id="artikel" class="artikel"><div class="artikel_paragraaf"><p class="prtf">Waarschijnlijk bestaat de pagina niet meer of hij is niet&nbsp;beschikbaar.</p><p class="prtf">Via de homepage of de sitemap kun je verder zoeken.</p></div> </div><div id="info" class="info"><div id="right" class="right"><div id="readspeaker_button1" class="rs_skip"><a accesskey="L" href="http://app.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5624&amp;lang=nl_nl&amp;readid=artikel&amp;url=http://www.inburgeren.nl//nw/includes/404.asp" target="_blank" onclick="readpage(this.href, 'xp1'); return false;"><img src="/nw/Images/LeesVoor_tcm34-36308.png" alt="Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker" title="Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker" /></a></div><div id='xp1'></div> <br/><div id="faq" class="inforechts"><div class="kopInfoRechts">Vraag en antwoord</div><div class="bodyInfoRechts">In 3 stappen <a href="http://www.duo.nl/SRVS/CGI-BIN/WEBCGI.EXE?New,Kb=inburgeren,Company=%7b3D393647-7C4C-4CB1-B264-04B1FE6C6DEF%7d,decision_tree=ref(start),t=startup">antwoord op je vraag</a>.</div></div></div></div></div></div></div> </div> <div id="ondersteContentRegel"> <div> <a id="print" href="#" onclick="window.print();" class="print">Deze pagina printen</a> <noscript><style type="text/css">#print { display:none; } </style><p>Gebruikt ctrl P om te printen</p></noscript> </div> </div> </div> <div id="footer"> <div id="blauwvlakje"> </div> </div> </div> </div></div></div></div></div></div></div></div></div> <!-- SCRIPTS FOR COOKIE OPT-IN BAR --> <script type="text/javascript" src="/includes/jquery-1.8.1-ui-1.8.23.custom.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/includes/cookie/cookies.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/includes/cookie/cookiebar-init.js"></script> <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ var duoCookie = false; window.onload = function() { duoCookie = getDuoCookie(); if (duoCookie == null) { $.rocookiebar.build(); } translate('tcm:34-3896-64',true); } // Zoekt cookie met naam 'toestemmingvoorcookies' // Indien de waarde is JA dan wordt true teruggeven, in alle andere gevallen false // Bestaat de cookie niet dan wordt de banner getoond waar gevraagd wordt of de cookie gezet mag worden. // Is 'volg me niet' gezet dan wordt ook false terug gegeven. function getDuoCookie() { if (window.navigator.doNotTrack && window.navigator.doNotTrack.toLowerCase() == "yes") { return false; } var i,x,y,ARRcookies=document.cookie.split(";"); for (i=0;i<ARRcookies.length;i++) { x=ARRcookies[i].substr(0,ARRcookies[i].indexOf("=")); y=ARRcookies[i].substr(ARRcookies[i].indexOf("=")+1); x=x.replace(/^\s+|\s+$/g,""); if (x==='toestemmingvoorcookies' && y) { // Indien toegestaan dan staat er meer dan alleen JA (bv ja.1353944963121-601741452) if (y.substr(0,2).toUpperCase()==='JA') { return true; } else { return false; } } } return null; } //]]> </script></body></html>


 • Login