slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget. Anne Marie Dalen Øverhaug Kvalitetsregisterkonferansen 18. Juni 2010. Hvorfor fokus?. Risiko- og sårbarhetsanalyser Hendelser Avvik Tilsyn Tilgang på tvers Økt samhandling Felles tjenester

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget' - zubeda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Helse Sør- Øst- bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget

Anne Marie Dalen Øverhaug

Kvalitetsregisterkonferansen

18. Juni 2010

hvorfor fokus
Hvorfor fokus?
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Hendelser
 • Avvik
 • Tilsyn
 • Tilgang på tvers
 • Økt samhandling
 • Felles tjenester
 • Behov åpning mot nye samhandlingsarenaer
 • Nye forskrifter etter lovendring
personvern pasientsikkerhet
Personvern -> Pasientsikkerhet
 • Personvernet er viktig
  • For pasienten
  • For den ansattes integritet
  • For pasientens tillit til helsepersonell (personlig ansvar)
  • For pasientens tillit til helsevesenet (systemets ansvar)
 • Personvern og informasjonssikkerhet er fastlagt i ulike lovkrav
 • Godt personvern og informasjonssikkerhet sentral del av pasientsikkerheten
informasjonssikkerhet
Informasjonssikkerhet
 • Kompetanseprogram
  • Opplæring
  • Kunnskap
  • Holdninger
  • Adferd

Bevisste brukere

INFORMASJONS-SIKKERHET

 • Styringssystem
 • Strategiske føringer
 • Risikostyring
 • Behandling pasient/personoppl.
 • Kontinuitets- og beredskapsplanverk
 • Hendelseshåndtering

Rutiner og sikkerhets-organisasjon

Teknisksikkerhet

 • Sikkerhetstjenester
  • Identitetsfederering
  • Sikker tilgang fra eksterne nett
  • Sikkerhetsovervåking
  • Public Key Infrastructur
 • Logganalyseverktøy / mønstergjenkjenning
 • Datalekkasjebeskyttelse
 • Identitets – og tilgangsstyring
  • Rollestyrt
  • Beslutningsstyrt
  • Håndtering/Forvaltning
informasjonssikkerhet lovkrav
Informasjonssikkerhet -Lovkrav

Kvalitetsregistre må tilfredsstille lovkrav til informasjonssikkerhet:

 • Personopplysningslov §13
 • Personopplysningsforskrift kapitel II
 • Helseregisterloven §16
 • Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren
 • Særlover og forskrifter som stiller krav til informasjonssikkerhet
informasjonssikkerhet hva betyr det
Informasjonssikkerhet –Hva betyr det?
 • Planlagte og systematiske og dokumenterte tiltak for å ivareta tilfredsstillende informasjonssikkerhet
 • Etterlevelse tilligger den Databehandlingsansvarlige
 • Gjelder også ivaretakelse av lovens krav for de deler av behandlingen som foregår hos databehandlere
 • Behandlingsgrunnlag og behandlingsansvarlig virksomhet
 • Formål med behandlingen
 • Konsesjon/Forskrift
 • Samtykke
 • Databehandlere har i tillegg en selvstendig plikt til å etterleve
 • Sikkerhetsbestemmelsene som følger av helseregisterlovens §16 må følges
 • Behandling av person- og helseopplysninger utover det som er avtalt med den databehandlingsansvarlige er å anse som en ulovlig behandling
 • Nasjonale registre må avklares hvem som eier og drifter, ansvar må utredes og klargjøres
 • Selvstendige krav til informasjonssikkerhet i forskrift
 • Beskrivelse av informasjonssikkerhetstiltak
informasjonssikkerhet forhold som m v re i orden
Informasjonssikkerhet –Forhold som må være i orden
 • Formål
 • Databehandleravtale – klare rolle og ansvarsavklaringer Databehandlingsansvarlig/Databehandler
 • Tilgjengelighet
 • Konfidensialitet
 • Integritet
 • Taushetsplikt
 • Samtykke
 • Sporbarhet og logging
 • Risikovurderinger
 • Kontinuitet
det er sannsynlig at det usannsynlige vil skje
Det er sannsynlig at det usannsynlige vil skje….

Vi kan sikre oss ved å:

 • bygge robuste infrastruktur og systemer
 • sikre løsninger og redundans
 • med hjelp av holdningsskapende arbeid

Alle må bidra:

 • Ledere
 • Medarbeidere
 • IKT personell
 • Informasjonssikkerhetspersonell
 • Prosjektledere
 • Systemeiere

SAMMEN blir vi gode!

ad