Slenska velfer arkerfi n t og framt
Download
1 / 34

Íslenska velferðarkerfið í nútíð og framtíð - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Íslenska velferðarkerfið í nútíð og framtíð. Velferð í nýju þjóðfélagsumhverfi eftir Stefán Ólafsson Apríl 2003. Efnisyfirlit. Staða og einkenni íslenska velferðarkerfisins Afturför íslenska velferðarkerfisins Velferð í nýju þjóðfélagsumhverfi Lágskattasamkeppni og íslensk skattaparadís

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Íslenska velferðarkerfið í nútíð og framtíð' - zorion


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slenska velfer arkerfi n t og framt

Íslenska velferðarkerfið í nútíð og framtíð

Velferð í nýju þjóðfélagsumhverfi

eftir

Stefán Ólafsson

Apríl 2003


Efnisyfirlit
Efnisyfirlit

 • Staða og einkenni íslenska velferðarkerfisins

 • Afturför íslenska velferðarkerfisins

 • Velferð í nýju þjóðfélagsumhverfi

  • Lágskattasamkeppni og íslensk skattaparadís

   – Hvert stefnum við?

   • Skandinavískt velferðarkerfi

   • Amerískt velferðarkerfi

    – Mikilvægi velferðarkerfis í hnattvæddu þekkingarhagkerfi


J f lagsleg hlutverk velfer arkerfisins
Þjóðfélagsleg hlutverk velferðarkerfisins

 • Megin stoðir velferðarkerfisins

  • Almannatryggingar Heilbrigðisþjónusta

  • Húsnæðiskerfi Menntakerfi

  • Skattakerfi

 • Megin markmið velferðarkerfisins

  • Framfærslutrygging sem borgararéttindi -

  • viðunandi lágmarksframfærsla fyrir alla

  • Jafna lífskjör – draga úr fátækt

  • Draga úr stéttaskiptingu=tryggja aðgang allra að

  • tækifærum, menntun og heilsu, óháð efnahag

  • Auka stöðugleika í samfélaginu

  • Styrkja þjóðfélagslegar forsendur hagvaxtar


Einkenni l kra almannatryggingakerfa
Einkenni ólíkra almannatryggingakerfa

Söguleg urðu til tvær megingerðir félagslegra trygginga:


Velfer ar tgj ld evr pu 1999 vlf
Velferðarútgjöld í Evrópu 1999-%VLF

Almannatryggingar, fjölskyldubætur, heilsugæsla,

atvinnuleysisbætur, húsnæðismál, annað.

Heimild: NOSOSKO 2002

Heimild: NOSOSKO 2002


Venju d rt velfer arkerfi
Óvenju ódýrt velferðarkerfi

 • Íslenska velferðarríkið er eitt það ódýrasta á Vesturlöndum(bæði mælt sem % af VLF og sem kaupmáttur velferðarútgjalda á íbúa).

 • Ástæður þess eru einkum:

  • Grunnlífeyrir almannatrygginga er lágur

  • Víðtækar tekjutengingar spara útgjöld alm.tr.

  • Þjóðin er frekar ung (lágt hlutfall eldri borgara)

  • Hlutur einkageira er frekar stór í velferðarþjónustu hér

  • Atvinnuþátttaka hefur verið óvenjumikil á Íslandi


Samantekt um slenska velfer arkerfi
Samantekt um íslenska velferðarkerfið

 • Íslenska velferðarkerfið varð aldrei jafn öflugt og þau skandinavísku – réttindi þrengri og tryggingavernd lakari

 • Var þó með ýmis einkenni borgararéttinda - einkum í heilbr.þjónustu, skólum, dagvistun barna (þ.e. aðgengi fyrir alla)

 • Bætur almannatrygginga á Íslandi eru afar lágar – sumar undir raunverulegum fátæktarmörkum

 • Síaukin notkun tekjutenginga breytir kerfinu í ölmusukerfi -“velur inn” einungis þá fátæku í stað þess að “velja út” þá ríku (eins og gert er t.d. í Ástralíu og Kanada)

 • Lágar bætur og miklar tekjutengingar fara illa saman – skapa víðtækar fátæktargildrur

 • Tekjutengingar eru þægilegar fyrir stjórnmálamenn sem vilja draga úr útgjöldum – flóknar og sveigjanlegar-auðvelt að flækja


Hva a hefur breyst s ustu 12 r
Hvaða hefur breyst síðustu 12 ár?

 • Vægi tekjutenginga bóta hefur aukist mikið (t.d. á grunnlífeyri, og vegna lífeyris úr lífeyrissjóðum)

 • Aukin tekjutenging barnabóta – fækkun bótaþega

 • Lífeyrisbætur hafa dregist langt afturúr launum frá 1995

 • Síaukinn hlutur notendagjalda í heilbr.kerfi og skólakerfi

 • Einkalífeyrir, starfstengdir lífeyrissjóðir og séreignasparnaður, taka í vaxandi mæli við hlutverki almannatrygginga – veikir almannatryggingar til lengri tíma

 • Hlutverk markaðar og félagasamtaka í velferðarþjónustu hefur aukist – hlutverk ríkis minnkað

 • Jöfnunarmarkmið, bæði í velferðarkerfi og skattakerfi, hafa vikið –bil milli ríkra og fátækra hefur aukist

 • Íslenska velferðarkerfið hefur fæst í átt til frjálshyggjukerfisL feyris egar s tu eftir g rinu
Lífeyrisþegar sátu eftir í góðærinu

Heimild: Hagstofa Íslands


L feyrir almannatrygginga dr st aftur r launum
Lífeyrir almannatrygginga dróst aftur úr launum

Örorkulífeyrir og ellilífeyrir sem % lágmarkslauna

Skattlagning hófst!

hér

-------------------------

Ef tengsl örorkulífeyris og lágmarkslauna hefðu haldist frá 1995

væri hámark örorkulífeyris nú hátt í 20.000 kr. hærri en er,

eða álíka og “tímamótasamkomulagið” færir ungum öryrkjum

Heimild: TR 2002


Grei sla barnab ta 1991 2003 heildar tgj ld ri mkr ver lag 2003
Greiðsla barnabóta 1991-2003Heildarútgjöld á ári. Mkr. verðlag 2003.

Tímamót!

Tvö skref til baka

Eitt skref áfram

Heimild: FjármálaráðuneytiðAfturf r a hluta heilbrig is j nustu
Afturför að hluta í heilbrigðisþjónustu

 • Margt gott, en.....

 • Aukin kostnaðarhlutdeild notenda þjónustu

 • Aukin kostnaðarhlutdeild sjúklinga

 • í lyfjum = efnahagur skilyrðir not almennings!

 • Upplausn í heimilislæknisþjónustu

 • Heilsugæslustöðvar veikari sem fyrsti viðkomustaður

 • Kostnaður mikill við rekstur heilbrigðisþjónustu

 • Biðlistar eftir þjónustu hafa lengst-kreppudæmi

 • Hlutur markaðar og einkaaðila eykst-oft með gjöldum

 • Sjúkradagpeningar ótrúlega lágir – og hafa

 • stöðugt lækkað miðað við laun – sbr. næsta línurit


R rnun sj kradagpeninga almannatrygginga
Rýrnun sjúkradagpeninga almannatrygginga

Upphæð á mánuði nú: um 25.000 kr.!


Atvinnuleysisbætur eru nú 77.000 kr.

en væru um 87.000 ef tengsl við laun

hefðu ekki verið rofin af ríkisstjórn 1996


Velfer arkerfi hefur m tt afgangi
Velferðarkerfið hefur mætt afgangi

 • Félagslega húsnæðiskerfið lagt niður 1998

 • Ójafnvægi á markaði síðan þá

 • Húsaleiga hefur hækkað mun meira en almennt verðlag

  • Gríðarleg aukning framfærslukostnaðar fyrir

   lágtekjufólk á húsaleigumarkaði

  • Biðlistar eftir félagslegu leiguhúsnæði afar langir

 • Hlutur einkalífeyris hefur stóraukist >>>

 • Ójafnari lífeyrisréttur í framtíðinni

 • Almannatryggingar verða ölmusutryggingar fyrir fátæka


Sk ttum l tt af h tekjuf lki
Sköttum létt af hátekjufólki

Sköttum einnig létt af fyrirtækjum, úr 50% >>>18%

Sköttun fjármagnstekna lækkuð úr 41% í 10%

Heimild: Fjármálaráðuneytið

Lægstu tekjur

Hæstu tekjur


Breytingar slenska velfer arr kisins
Breytingar íslenska velferðarríkisins

 • Minna hlutverk almannatrygginga – Meira vægi markaðar

 • Meira vægi einkaaðila – Stærra hlutverk notendagjalda

 • Fátækraaðstoð meira veitt sem ölmusa

 • Minni jöfnunaráhrif í velferðarkerfi

 • Minni jöfnunaráhrif í skattakerfi

Skandinavíska

leiðin

Bandaríska

leiðin

Íslenska

leiðin

Þjóðfélagið breytist
Breyting fj lskyldutekna usa 1979 97
Breyting fjölskyldutekna í USA 1979-97

Gríðarleg aukning ójafnaðar -

Mest hækkun í efstu tekjuhópum


R un launa og ver lags usa
Þróun launa og verðlags í USA

Stjórnendur 463%

Verkafólk 42%


Breyting eigna heimilanna usa 1983 98
Breyting eigna heimilanna í USA 1983-98

Minni eignir lægstu 40% heimila

og aukin skuldasöfnun.

Mikil eignaaukning hjá hæstu 40%.
F t kt og j fnu ur usa hvar er sland
Fátækt og ójöfnuður í USA-Hvar er Ísland?

Mat ASÍ á þróun fátæktar á Íslandi, 1995 til 2001:

Hækkun úr 8,8% í 13,2%


Hvers vegna st kkar l gtekjuh purinn slandi
Hvers vegna stækkar lágtekjuhópurinn á Íslandi?

 • Vegna aukins ójafnaðar í tekjuskiptingunni 1995-2001

  • Lífeyristekjur TR drógust afturúr vinnumarkaðstekjum

  • Skattbyrði lágra tekna jókst

  • Aukið atvinnuleysi bætir síðan í fátæktina 2002-3

 • Aukin framfærslubyrði lágtekjufólks á síðustu árum

  • Húsaleiga jókst langt umfram almennt verðlag

  • eftir niðurlagningu félagslega húsnæðiskerfisins 1998

  • Eftirspurn fyrir neyðaraðstoð jókst hjá Félagsþjónustu Rvíkur,

  • Mæðrastyrksnefnd og öðrum hjálparstofnunum

 • Framfærslugrunnur almannatrygginga

 • (opinberu fátæktarmörkin) er langt undir

 • lágmarksframfærslukostnaði í landinu


Velfer n ju j f lagsumhverfi
Velferð í nýju þjóðfélagsumhverfi

 • Nýtt viðhorf: Paradísarheimt frjálshyggjumanna

  • Ísland sem skattaparadís fyrir erlenda auðmenn

  • Frelsi fjármagnsins og lágskattasamkeppni

  • Lágskattasamkeppni til að brjóta niður velferðarríkið?

  • Færa velferðarþjónustuna og tryggingar til markaðarins?

  • Sjálfstæðisflokkur hóf lágskattasamkeppnina á Íslandi

   í kosningabaráttunni 2003-framhald stefnunnar síðan 1995?

 • Hnattvæðing og þekkingarhagkerfi

  • Upplýsingatækni breytir gömlum atvinnugreinum

   og getur af sér nýjar >>> Gríðarleg ný tækifæri

  • Tæknin breytir lífsháttum og þjóðfélagsskilyrðum


Velfer n ju j f lagsumhverfi1
Velferð í nýju þjóðfélagsumhverfi

 • Hnattvæðing og þekkingarhagkerfi frh....

  • Hnattvæðing er líka markaðsvæðing

  • Afnám hindrana á flæði fjármagns, fyrirtækja,

   vöru, þjónustu, upplýsinga, afþreyingarefnis og fólks

  • Fjárfestar fá stærra hlutverk – Stórfyrirtækin einnig

  • Völd og verkefni færast til markaðar frá ríkisvaldinu

  • Markaðurinn mótar þjóðfélag og lífshætti meira en áður

 • Hefur velferðarríkið hlutverk í hnattvædda

  þekkingarhagkerfinu?

  • Skiptir markaðurinn einn máli?

  • Skipta lágir skattar einir máli?


A sem r ur sta setningu ekkingarfyrirt kja
Það sem ræður staðsetningu þekkingarfyrirtækja

 • Álitleg lífsgæði á svæðinu

 • Aðgengi að vel menntuðu vinnuafli

 • Nálægð við markaði

 • Hagstæður viðskiptakostnaður á svæðinu

 • Nálægð við háskóla + miðborg

 • Hagstætt viðskiptaumhverfi (hagstætt

  reglugerðarumhverfi, framtaksmenning, vinnuvilji, o.fl.)

  VII. Lágir skattar

 • = Lífsgæði á svæðinu skipta miklu máli

 • Höfða þarf til fólks og fyrirtækja jöfnum höndum.

 • Heimild: Pennsylvania Economy League, 1997


Velfer n ju j f lagsumhverfi2
Velferð í nýju þjóðfélagsumhverfi

 • Áhættur: Harðara samkeppnisumhverfi

  • Vinnumarkaður breytist

  • Starfsferlar verða óreglulegri

  • Uppsöfnun réttinda óreglulegri

  • Starfsöryggi minna

  • Hætta á atvinnuleysi eykst

 • Án launþegahreyfingar og velferðarríkis verða áhættur venjulegs lífs meiri og staða launafólks gagnvart atvinnurekendum mun veikari


Velfer n ju j f lagsumhverfi3
Velferð í nýju þjóðfélagsumhverfi

 • Áhættur: Harðara samkeppnisumhverfi

  • Fjárfestar og fyrirtæki vilja meiri arðsemi en áður

  • Krefjastgóðs vinnuafls, fárra regluhafta, lágra skatta

  • Samkeppnishæfni ræður farsæld

 • Velferðarkerfið getur bætt samkeppnisskilyrði

  • Með meiri jöfnuði og öryggi

  • Bætir lífsskilyrði-eykur stöðugleika

  • Þarf að vera hagkvæmt og sveigjanlegt

  • Skandínavar hafa öflugt velferðarkerfi og

   öflugt þekkingarhagkerfi


Velfer n rri ld
Velferð á nýrri öld

 • Skandinavíska leiðin stendur fyrir:

  Hagkvæmni – Réttlæti – Öryggi

 • Bandaríska leiðin stendur fyrir:

  Hagkvæmni – Arðsemi/Ójöfnuð – Áhættu

 • Hvað verður um íslensku leiðina?

  Amerískara eða skandinavískara velferðarþjóðfélag?


ad