Dunba - PowerPoint PPT Presentation

Dunba
Download
1 / 14

 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dunba. Zelan idatzi agerkari baterako Bea Azpiri. Honetarako helburu bi agertu eustazan Jasone Aldekoak: Hizkuntza idatzia landu Gurasoen parte hartzea lortu. Zelan idatzi. Gauza bi euki behar doguz kontuan: kazetaritza generoak bizkai euskera idatzia. Zelan idatzi.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dunba

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dunba

Dunba

Zelan idatzi agerkari baterako

Bea Azpiri


Dunba

 • Honetarako helburu bi agertu eustazan Jasone Aldekoak:

  • Hizkuntza idatzia landu

  • Gurasoen parte hartzea lortu


Zelan idatzi

Zelan idatzi

 • Gauza bi euki behar doguz kontuan:

  • kazetaritza generoak

  • bizkai euskera idatzia


Zelan idatzi1

Zelan idatzi

 • Dunbarako hiru genero dira egokienak iruditzen jatazanak:

  • albistea

  • kronikea

  • eretxi artikulua


Zelan idatzi albistea

Zelan idatzi albistea

 • Albistea

  1-. Zaitbidaukaz: sarrera eta gorputza

  2-. Garrantzitsuenalehenengotikdoa: garrantzitsuenatikgarrantzigitxiagodaukaneraino. Ez doa orden kronologikoan. Honeriiraulitakopiramediadeitzeanjako.

  Adibidez:TxanoGorritxorenipuinaalbistemoduanidatzikobagendu,

  ezginakehasiko “Bazanbehin...” baizik eta: “Ehiztaribatekotsoakjandakoumebat eta bereamamasalbauditu.


Zelan idatzi albistea1

Zelan idatzi albistea

3-. Sarreran dago dana laburbilduta eta ingelesezko 5 w-ai erantzunez idazten da.

-5 w-s: what (zer), who (nork), where (non), when (noiz) eta how (zelan).

Ariketa: Idatzi Txano Gorritxoren ipuinaren albistearen sarrerea

4-. Gorputzean, sarreran emondako informazinoa garatuten da, beti be, garrantzitsuenetik garrantzi gitxiagoko ordenean (iraulitako piramidea).


Zelan idatzi albistea2

Zelan idatzi albistea

5-. Gorputzean parte hartzaileen berbak sartzea komenidu da. Modu literalean eta komatxo artean. Gero nork esan dituan berba horreek esan behar da, lehenengo aldian izen osoa (izena eta abizena) eta bere partaidetza edo kargua aitatuz.

Adibidez: “ikusi nebanean otsoaren tripea jakin neban umea jan ebala eta duda egin barik zabaldu neutsan tripea” azaldu eban Maite Zubiri umea salbau eban ehiztariak.

Ariketa: Idatzi Txano Gorritxoren ipuina albiste moduan.


Zelan idatzi kronikea

Zelan idatzi kronikea

 • Kronikea albiste eta eretzi artikuluaren tartekoa da.

  1-. Albistea kontetan da baina idazlearen interpretazinoa sartzean da. Dana dala, narrazinoak interpretazinoak baino garrantzia haundiagoa dauka.

  2-. Ez dago zertan erabili iraulitako piramidea eta gertatutakoaren testuingurua emoten da gertautakoa ulertuten lagunduteko


Zelan idatzi kronikea1

Zelan idatzi kronikea

3-. estilo personala erabilten da.

4-. kronika mota asko dagoz: kirol kronikak, gertaera kronikak, kontzertu kronikak...

Ariketa: Txano Gorritxo ipuinaren kronikea


Zelan idatzi eretxi artikulu bat

Zelan idatzi eretxi artikulu bat

 • Eretxi artikuluetan ez da gertaera bat jasoten, ezaguna dan gertaera baten gaineko bere eretxia emoten dau egileak.


Zelan idatzi eretxi artikulu bat1

Zelan idatzi eretxi artikulu bat

 • Eretxi artikulu baten eskema posible bat hau litzateke:

  • Tesia: artikuluan defendatuko dan idea nagusia

  • Tesiaren aldeko argudioak: bakotxa parrafo baten

  • Antitesia: defendatzen dogun ideagaz bat ez datozenak esan ahal dabena, hau desmontauz

  • Ondorioa: batu erabilitako argudioak eta itzuli defendautako tesira.


Zer idatzi dunban

Zer idatzi Dunban

 • Kazetaritza generoa aukeratuteko orduan, kontuan izan behar dogu zer idatzi gura dogun.

 • Dunbarako aproposak dira txangoak, jardunaldiak, alkar trukeak beste eskolakoakaz eta beste edozein ekintza. Ez dira egokiak testu liburuetako ikasgaiak.


Euskera idatzia

Euskera idatzia

 • Eskolakoidazlanetanerabilten dan euskeranidatzibehardiraDunbarakotestuok.

  • Euskara Batuan

  • Bizkaieuskeran.

   Bizkaieuskereaikustekoezdaukaguastirikhemen (gitxienez 10 ordubeharkolitzatekez), bainaBegitunezdaukaguarazorikbatuatikgureeredurapasetako.


Gurasoen parte hartzea

Gurasoen parte hartzea

 • Ez dot dudarik egiten zuok neuk baino askoz hobeto dakizuela gurasoak inpliketan umeen ekintzetan eta seguru honen gainean egin dozuela hausnarketearen bat.

  Ariketa: Ipini taldeka eztabaidatu eta talde bakotxean idea bat edo bi jaso. Gero, danon aurrean esan, idea guztiak batu eta baloretako.


 • Login