Vie ojo administravimo pagrindai
Download
1 / 304

VIE OJO ADMINISTRAVIMO PAGRINDAI - PowerPoint PPT Presentation


 • 1699 Views
 • Uploaded on

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PAGRINDAI. Paskaitų medžiaga lekt. Dangis Gudelis Viešojo administravimo katedra. Viešojo administravimo objektas. Paskaita Nr.1. Viešasis administravimas -.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VIE OJO ADMINISTRAVIMO PAGRINDAI' - zorina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vie ojo administravimo pagrindai l.jpg

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PAGRINDAI

Paskaitų medžiaga

lekt. Dangis Gudelis

Viešojo administravimo katedraVie asis administravimas l.jpg
Viešasis administravimas -

 • “įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojama valstybės ir vietos savivaldos institucijų, kitų įstatymais įgaliotų subjektų vykdomoji veikla, skirta įstatymams, kitiems teisės aktams, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti, numatytoms viešosioms paslaugoms administruoti.”

  (LR Viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234, 3 straipsnis, 1 punktas)


Vie ojo administravimo sistema l.jpg
Viešojo administravimo sistema

Prezidentas

Seimas

Vyriausybė

Privatus

sektorius

Teismai

Valstybinio adminsitravimo

subjektai (centriniai, teritoriniai)

Politinės

partijos

Savivaldybių administravimo subjektai

Žiniasklaida

Kiti administravimo subjektai

NVO

Viešąsias paslaugas

teikiančios įstaigos

Piliečiai


Vie ojo administravimo sistema5 l.jpg
Viešojo administravimo sistema

Teisinė aplinka

Politinė aplinka

Organizacinė aplinka

Valstybinio administravimo

subjektai (centriniai, teritoriniai)

Savivaldybių administravimo subjektai

Kiti administravimo subjektai


Pagrindin s vie ojo administravimo sritys l.jpg
Pagrindinės viešojo administravimo sritys:

1) administracinis reglamentavimas;

2) vidaus administravimas;

3) viešųjų paslaugų teikimo administravimas.

(LR Viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234

5 straipsnis)


Administracinis reglamentavimas l.jpg
Administracinis reglamentavimas:

 • VA subjektų ir jų įgaliotų asmenų teisė priimti individualius ir norminius administracinio reglamentavimo teisės aktus

 • Pareiga tartis dėl administracinio reglamentavimo

 • Individualaus administracinio sprendimo pagrįstumo, teisių ir pareigų numatymo, apskundimo tvarkos reikalavimai

 • Administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė

 • Viešojo administravimo monitoringas

  (LR Viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234

  6 – 10 straipsniai)


Vidaus administravimas l.jpg
Vidaus administravimas -

 • “administravimo veikla, kuria užtikrinamas valstybės ar vietos savivaldos konkrečios institucijos, įstaigos, tarnybos ar organizacijos savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių-finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas), kad jos galėtų tinkamai vykdyti joms priskirtus viešojo administravimo ar kitos valstybinės veiklos uždavinius.”

  (LR Viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234

  3 straipsnis, 3 punktas)


Vidaus administravimas9 l.jpg
Vidaus administravimas:

 • Vidaus administravimo tikslas - užtikrinti, kad institucijoje būtų laiku parengiami, priimami ir įgyvendinami administraciniai sprendimai

 • Vidaus administravimas reglamentuojamas nuostatais, statutais, veiklos reglamentais, pareiginėmis instrukcijomis, vidaus tvarkos taisyklėmis

 • Vidaus administravimo kontrolė, finansinė kontrolė, išorės auditas

  (LR Viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234

  11 - 13 straipsniai)


Vie j paslaug teikimo administravimas l.jpg
Viešųjų paslaugų teikimo administravimas:

“VA subjektų veikla nustatant viešųjų paslaugų teikimo taisykles ir režimą, steigiant viešąsias įstaigas arba išduodant leidimus teikti viešąsias paslaugas privatiems asmenims, taip pat viešųjų paslaugų teikimo priežiūra ir kontrolė.”

(LR Viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234

3 straipsnis, 22 punktas)

 • Atsakomybė už paslaugų teikimo teisėtumą

 • VA institucija, kuri administruoja, pati negali teikti tos paslaugos

  (LR Viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234

  14 - 15 straipsniai)


Kiti vie ojo administravimo apibr imai l.jpg
Kiti viešojo administravimo apibrėžimai:

 • Viešasis administravimas - tai valstybės tarnybos veikla, kaip studijų sritis ir kaip profesija

 • Viešasis administravimas – tai vykdomosios valdžios institucijų veiksmų visuma, skirta vyriausybės tikslų ir uždavinių įgyvendinimui

 • Viešasis administravimas - taipolitinių vertybių įgyvendinimo sritis

 • Viešasis administravimas – tai nacionalinės, regioninės, vietinės ir tarptautinės valdžios institucijų vykdomoji, įstatymų leidybos, teisminė, administracinė ir reguliuojamoji veikla


Kiti vie ojo administravimo apibr imai12 l.jpg
Kiti viešojo administravimo apibrėžimai:

 • Teisiniai – įstatymų taikymas; reguliavimas

 • Vadybiniai - vykdomoji valdžios funkcija; menas, o ne mokslas, ir atvirkščiai; vadybos specialybė

 • Profesiniai – profesija; praktiškas idealizmas; akademinė sritis

 • Politiniai - valdžios veikla; tiesioginė ir netiesioginė veikla; etapas viešosios politikos formavimo cikle; viešojo intereso įgyvendinimas; kolektyvinė veikla, kai nepasiteisina individuali veikla


Vie asis interesas l.jpg
Viešasis interesas:

 • Viešasis interesas neegzistuoja

 • Viešasis interesas kaip daugumos interesas

 • Viešasis interesas kaip racionalus ir visų pripažįstamas, nustatomas nešališkai

 • Viešasis interesas, kaip tai, ko siekia valstybė

 • Viešasis interesas kaip priešprieša privatiems ir grupiniams interesams


Vie asis sektorius l.jpg
Viešasis sektorius:

 • Vyriausybės veikla ir jos pasekmės (tradicinis požiūris)

 • Valstybės bendrieji sprendimai ir jų pasekmės (pabrėžiamas įstatymų leidimas ir valdžia, o ne biudžeto paskirstymas)

 • Vyriausybės vartojimas, investicijos ir išmokos (finansinis apibrėžimas)

 • Valstybės vartojimas ir investicijos (viešasis sektorius nusakomas pagal tai, kaip išdėstyti ištekliai)

 • Viešoji gamyba (du atvejai: kai vyriausybė teikia gamybos priemones ir kai vyriausybei jos priklauso)

 • Ūkio dalis, kurios nekontroliuoja individai, savanoriškos organizacijos ir privačios įmonės


Vie ojo sektoriaus apibr imo dimensijos l.jpg
Viešojo sektoriaus” apibrėžimo dimensijos:

 • Individas

 • Išdėstymas (angl. allocation)

 • Paskirstymas (angl. distribution)

 • Gamyba (angl. production)

 • Nuosavybė

 • Biurokratija


Slide16 l.jpg

Viešasis sektorius

Viešasis interesas

Viešoji nuosavybė

Viešoji teisė

Viešumas

Privatus sektorius

Pelnas

Privati nuosavybė

Civilinė teisė

Informacijos privatumas

Nėra aiškių ribų tarp viešojo ir privataus sektorių:

Valstybinių įmonių privatizavimas

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Viešieji pirkimai


Rinkos problemos l.jpg
Rinkos problemos:

 • Viešosios gėrybės

 • Eksternalitetai (angl. externalities)

 • Natūrali monopolija

 • Netobula informacija

  (pagal O.E. Hughes, Public Management and Administration, psl. 92 - 97)


G rybi skirstymas l.jpg
Gėrybių skirstymas:

 • Privačios gėrybės (private goods)

 • Viešosios gėrybės (public goods)

 • Bendros nuosavybės gėrybės (common pool goods)

 • Mokamos gėrybės (toll goods)

 • Rekomenduotinos gėrybės (merit goods)

 • Klubinės gėrybės (club goods)


Vie j g rybi savyb s l.jpg
Viešųjų gėrybių savybės:

Vientisumas – gėrybės vartotojai, vartodami gėrybę, nesukelia negatyvių pasekmių vienas kito atžvilgiu; dėl vartojimo gėrybės prieinamumas nemažėja

Neatskiriamumas – nėra techninių ir ekonominių priemonių, kaip vartotojams būtų galima neleisti gėrybės vartoti; tokiai gėrybei neįmanoma nustatyti kainos


Vie ojo sektoriaus funkcijos l.jpg
Viešojo sektoriaus funkcijos:

 • Institucijų kūrimas

 • Paskirstymas

 • Perskirstymas

 • Reguliavimas

 • Viešųjų paslaugų teikimas

  (pagal Th. Lowi, The End of Liberalism)


Vie ojo sektoriaus funkcijos21 l.jpg
Viešojo sektoriaus funkcijos:

 • Ekonominės infrastruktūros užtikrinimas

 • Kolektyvinių gėrybių ir paslaugų teikimas

 • Grupinių konfliktų sprendimas

 • Konkurencijos užtikrinimas

 • Gamtos išteklių apsauga

 • Gėrybių ir paslaugų minimumo individams užtikrinimas

 • Ekonomikos stabilizavimas

  (pagal O.E. Hughes, Public Management and Administration, psl. 103 – 107)


Vald ios rankiai l.jpg
Valdžios įrankiai:

 • Teikimas

 • Subsidijavimas

 • Gamyba

 • Reguliavimas

  (pagal O.E. Hughes, Public Management and Administration, psl. 107 – 113)


Trys po i riai vie ajame administravime l.jpg
Trys požiūriai viešajame administravime:

 • Politinis

 • Teisinis

 • Vadybinis

  (Pagal D.H.Rosenbloom, Public Administration: Understanding Management, Politics and Law in the Public Sector)


Vadybinis po i ris vie ajame administravime l.jpg
Vadybinis požiūris viešajame administravime:

 • NVV požiūris:

 • Organizacinė struktūra: decentralizuota, kaip firmose

 • Individai: klientai

 • Kognityvinis požiūris: pragmatinis, “viešojo pasirinkimo”

 • Biudžeto formavimas: orientacija į išeigą ir išdavas

 • Sprendimų priėmimas: decentralizuotas, svarbus

 • dėmesingumas klientams

 • Tradicinis požiūris:

 • Organizacinė struktūra: biurokratinė

 • Individai: beasmeniai mechanizmo įrankiai

 • Kognityvinis požiūris: mokslinis metodas

 • Biudžeto formavimas: racionalios biudžeto sudarymo sistemos

 • Sprendimų priėmimas: racionalus


Politinis po i ris vie ajame administravime l.jpg
Politinis požiūris viešajame administravime:

 • Organizacinė struktūra: pliuralizmas

 • Individai: grupių nariai

 • Kognityvinis požiūris: mokslinis metodas

 • Biudžeto formavimas: inkrementinis biudžeto sudarymas

 • Sprendimų priėmimas: inkrementinis


Teisinis po i ris vie ajame administravime l.jpg
Teisinis požiūris viešajame administravime:

 • Organizacinė struktūra: teismo procedūros

 • Individai: unikalūs asmenys, teisių subjektai

 • Kognityvinis požiūris: indukcinis

 • Biudžeto formavimas: teisių užtikrinimo finansavimas

 • Sprendimų priėmimas: precedentinis inkrementalizmasValdymo praktika ir id jos nuo seniausi laik iki renesanso i l.jpg
Valdymo praktika ir idėjos nuo seniausių laikų iki Renesanso I:

 • Senovės Egiptas, Babilonas – stiprus administracinis aparatas irigaciniams darbams atlikti, piramidžių statybai

 • Antikinė Graikija ir Roma – demokratinio valdymo tradicijos miestuose valstybėse; sofistų, Platono, Aristotelio, stoikų politinės idėjos; Romos privatinė teisė

 • Viduramžiai – Bažnyčios įtaka administraciniams sprendimams; Bažnyčia sprendė socialinius klausimus


Id jos apie valdym platono valstyb je l.jpg
Idėjos apie valdymą Platono “Valstybėje”: Renesanso I:

 • Geras gyvenimas – gyvenimas geroje valstybėje

 •  Geras žmogus – geras pilietis

 •  Geras žmogus negali egzistuoti blogoje valstybėje

 •  Valstybę turi valdyti tie, kurie turi žinojimą – filosofai

 •  Darbų paskirstymas ir kiekvieno iš jų geriausias atlikimas – filosofai, kariai, žemdirbiai

 •  Būtini prigimtiniai gabumai ir pasirengimas – (žmogiškųjų išteklių valdymo idėja)

 •  Valdymas - menas, paremtas tiksliomis žiniomis

 • Visuomenė – žmonių, kurių sugebėjimai papildo vieni kitus, poreikių bendras patenkinimas


Valdymo praktika ir id jos nuo seniausi laik iki renesanso ii l.jpg
Valdymo praktika ir idėjos nuo seniausių laikų iki Renesanso II:

 • Viduramžiai:

 • Ankstyvasis feodalizmas – valstybiniai junginiai dideli, bet trapūs;

 • Feodalinis susikaldymas X – XII a. – smulkūs politiniai junginiai, turintys didelę politinę valdžią ir savarankiškumą;

 • Luominė monarchija XIII – XV a. – centralizacijos procesas

 • Renesansas:

 • Suklestėjo Italijos miestai-valstybės

 • Aristotelio įtaka

 • Makiavelio “Valdovas”


Kameralizmo id jos xvii xviii a l.jpg
Kameralizmo idėjos XVII – XVIII a: Renesanso II:

 • XVII – XVIII a. absoliutizmas Prancūzijoje, Austrijoje ir Prūsijoje

 • “policija” suprantama kaip įvairių administravimo funkcijų vykdymas

 • Kameraliniai mokslai padėjo monarchams tvarkyti finansus

 • Žemės ūkio, miško, kasyklų, pramonės ir amatų disciplinos

 • Valdymas, ekonominė politika, finansai, mokesčiai, prekybos reikalai

 • Merkantilistinė ekonomika ir valstybės intervencija į ūkį

 • Kameralizmas pagrindė Vokietijos suvienijimo idėjas


Vokie i austr administravimo mokyklos raida xix xx a i l.jpg
Vokiečių – austrų administravimo mokyklos raida XIX – XX a. I:

Hegelio teisės filosofija:

 • valstybės ir pilietinės visuomenės atskyrimas

 • Pilietinė visuomenė užtikrina komunalines paslaugas, atlieka policijos pareigas, derina gamybinius interesus; valstybė šias funkcijas reguliuoja

 • Hegelis vertino valdančią pareigūnų klasę, kuri atstovauja visuomenės “protui”

 • Papročiai, rangų ir autoriteto hierarchija, o ne demokratinis procesas


Vokie i austr administravimo mokyklos raida xix xx a ii l.jpg
Vokiečių – austrų administravimo mokyklos raida XIX – XX a. II:

Lorencas fon Steinas:

 • Hegelio filosofijos ir teisinio pozityvizmo įtaka

 • 7 tomų veikalas “Administravimo mokslas” (Verwaltunglehre) (1865 – 1868)

 • Atskyrė administravimo mokslą nuo administracinės teisės

 • Pagrindė Vokietijos socialinę politiką


Pranc z administravimo mokyklos raida l.jpg
Prancūzų administravimo mokyklos raida XX a. II:

 • H. Fayolis

 • M.Croizier

 • Empirinių sociologinių tyrimo metodų panaudojimas administracinės teisės srityje


Vie ojo administravimo raida jungtin se valstijose xviii xix a l.jpg
Viešojo administravimo raida Jungtinėse Valstijose XVIII – XIX a.:

 • JAV Nepriklausomybės deklaracija 1776 m.

 • Džentelmenų valdymas –1776 – 1829 m.

 • “Grobio dalybų” sistema – 1829 – 1883 m.

 • Pendeltono aktas – valstybės tarnybos reforma, “nuopelnų sistemos” sukūrimas – 1883 m.

 • W.Wilsono “Administravimo tyrimas” – 1887 m.


Vie ojo administravimo paradigmos jav l.jpg
Viešojo administravimo paradigmos JAV: – XIX a.:

 • Administravimo ir politikos dichotomija

  1900 – 1926 m.

 • Administravimo principai, jų kritika ir atsakas į tą kritiką

  1927 – 1937 m., 1938 – 1947 m., 1947 – 1950 m.

 • Viešasis administravimas kaip politikos mokslas

  1950 – 1970 m.

 • Viešasis administravimas kaip vadyba

  1956 – 1976 m.

 • Viešasis administravimas kaip viešasis administravimas

  nuo 1970m.

  (pagal N. Henry, Public Administration and Public Affairs)


Woodrowas wilsonas 1856 1924 m l.jpg
Woodrowas Wilsonas – XIX a.:(1856 – 1924 m.):

 • “Administravimo tyrimas” 1887 m.

 • JAV Prezidentas (1913 – 1921 m.)

 • Administravimo modelių paieška privačiame sektoriuje

 • Administravimo efektyvumas

 • Siūlymas įdiegti atskirus valdžios centrus, kurie kontroliuotų hierarchines struktūras

 • Valdžios integracija ir centralizavimas

 • Administravimo įstaigų izoliavimas nuo politinių procesų

 • Politikai priima sprendimus, administratoriai juos įgyvendina


Frankas goodnowas 1859 1939 m l.jpg
Frankas Goodnowas – XIX a.:(1859 – 1939 m.)

 • “Politika ir administravimas” (1900 m.), “Socialinė reforma ir konstitucija” (1911 m.)

 • Šiuolaikinės savivaldos tyrimų pionierius

 • Griežto valdžių atskyrimo ir formalistinio požiūrio į valdžią kritika

 • Įstatymų leidybos centralizavimą turi sekti administracinis decentralizavimas, kad valstybinė valia būtų pritaikyta bendruomenės poreikiams

 • Valdžios praktika keičia formalų horizontalų ir vertikalų valdžių atskyrimą


Williamas f willoughby l.jpg
Williamas F. Willoughby: – XIX a.:

 • Kartu su W.W. Willoughby “Jungtinių Valstijų valdžia ir administravimas” (1891 m.). “Viešojo administravimo principai” (1927 m.), “Šiuolaikinių valstybių valdžia” (1936 m.)

 • Penkios valdžios rūšys: įstatymų leidžiamoji, vykdomoji, teisminė, administravimas, elektoratas

 • Efektyvaus administravimo principai: įsakymų vienovė, hierarchinė valdžia darbo pasidalijimas

 • Dėmesys struktūrai, kontrolei, efektyvumui

 • Du būdai užtikrinti administracinę atskaitomybę: 1) iš anksto detaliai aprašyti veiklą, 2) suteikti daugiau laisvės ir reikalauti ataskaitų

 • Vykdomosios valdžios departamentų veiklos sujungimas, kad atliekantys panašias funkcijas būtų vienas šalia kito


Leonardas d white as l.jpg
Leonardas D. White’as: – XIX a.:

 • “Viešojo administravimo studijų įvadas” (1926 m.)

 • Centralizacija ir integracija

 • Centralizacija užtikrina vienodas paslaugas ir vienodą piliečių traktavimą

 • Centralizacijos pavojus demokratinei visuomenei

 • Argumentai prieš centralizaciją: (1) kai kuriuos reikalus geriau tvarkyti vietiniu lygmeniu; (2) centre administracijos pareigūnai gali elgtis savavališkai ir svarbiausia; (3) centralizacija neleis piliečiams įgyti patirties atliekant savo pilietines pareigas.

 • Integracija – siekis valdžios institucijas sujungti į vieną darinį vadovaujamą vieno pareigūno siekiant spręsti koordinavimo problemas

 • Dėmesys atskaitomybės ir kontrolės mechanizmams


A hamiltono ir t jeffersono paveldas l.jpg
A.Hamiltono ir T.Jeffersono – XIX a.:paveldas:

 • A. Hamiltonas: stipri, plačių įgaliojimų vykdomoji valdžia; vieninga centralizuota administracinė struktūra

 • T. Jeffersonas: įstatymų leidybos valdžios pirmenybė; vykdomoji valdžia turi paklusti griežtiems teisiniams ir konstituciniams apribojimams


Frederickas w tayloras 1856 1915 l.jpg
Frederickas W. Tayloras – XIX a.:(1856 – 1915):

 • “Parduotuvės vadyba” (1901), “Mokslinės vadybos principai” (1911)

 • Mokslinis metodas vadyboje; dėsnių, taisyklių, principų paieška

 • Vienas geriausias būdas darbui atlikti; “laiko ir judesių” tyrimai

 • Siūlymai vadovams atlikti eksperimentus, detaliai planuoti darbo procesą, standartizuoti darbą

 • Atlyginimo pagal darbą sistema, veiklos matavimo sistemos

 • Centralizuotas planavimas ir kontrolė

 • Funkcinė organizacijos struktūra

 • Įtaka viešajame sektoriuje: municipalinių tyrimų biurai, valdžios operacijų sistematizavimas ir standartizavimas, standartizuotos apskaitos procedūros, pareigų aprašymai, atlyginimų struktūros, individualaus veiklos vertinimo technikos, veiklos standartai, statistinės veiklos ataskaitos, centralizuoti žaliavų pirkimai, vadovų mokymai, planavimas, apklausos, programų vertinimas


Henry fayolis 1841 1925 m l.jpg
Henry Fayolis – XIX a.:(1841 – 1925 m.)

 • Angliakasybos inžinierius, kompanijos direktorius, Administravimo tyrimų centro direktorius; “Bendroji ir promonės vadyba” (1916)

 • Organizacijos valdymo veiklos: vadybos, techninės, komercinės, finansinės, saugumo, apskaitos

 • Vadybos funkcijos: planavimas, organizavimas, komandavimas, koordinavimas, kontrolė

 • Administravimo principai: darbo padalinimas, valdžia ir atsakomybė, disciplina, įsakymų vienovė, vadovavimo vienovė, individualaus intereso subordinavimas bendrajam interesui, atlyginimas personalui, centralizavimas, hierarchinė grandinė, tvarka, teisingumas, personalo stabilumas, iniciatyvumas, esprit de corps

 • Administravimo metodai: tyrimas, veiklos planai, statistinės ataskaitos, posėdžiai, organizacijos schema


J mooney ir a c reiley administracin s strukt ros principai l.jpg
J. Mooney ir A.C. Reiley administracinės struktūros principai:

 • koordinavimas per vieningą valdymą, veikiantį hierarchinės valdymo linijos principu - kiekvienas asmuo turi vieną viršininką

 • skaliarinis principas - vertikalus įvairių organizacijos lygių suskirstymas, pvz., skirtumas tarp generolo ir eilinio yra skaliarinis

 • funkcinis principas - t.y. įvairios organizacijos funkcijos gali būti sugrupuotos; tai reiškė horizontalų darbo pasidalinimą

 • santykiai tarp linijinių pareigybių ir personalo - linija reiškia valdžią, o personalas – idėjas ir konsultacijas


New yorko municipalini tyrim biuras l.jpg
New Yorko municipalinių tyrimų biuras: principai:

 • Įsteigtas 1906 m.

 • Geros valdžios teorijos principai:

  • Efektyvus viešųjų paslaugų teikimas yra viešojo intereso pagrindas

  • Viešųjų paslaugų administravimas turi būti atskirtas nuo politikos, turi būti įgyvendinamas per autonomiškas renkamas valdybas ir komisijas

  • Turi būti panaudojami moksliniai metodai valstybės tarnyboje, nuopelnų sistema, specializuotas mokymas

  • Valdžioje taikomi mokslinės vadybos principai, biudžeto formavimo, apskaitos, viešųjų pirkimų procedūros, valdžia kaip verslas


Lutheris halsey gulickas 1892 1993 m l.jpg
Lutheris Halsey Gulickas principai:1892 – 1993 m.

 • New Yorko Municipalinių tyrimų biuro direktorius nuo 1921 m.

 • Su Urwicku “Administravimo mokslo darbai” (1937)

 • Administravimo principų paieška

 • Darbo specializavimas pagal tikslą, procesą, asmenis ir vietą

 • Vadovo funkcijos: POSDCORB – planavimas, organizavimas, personalo vadyba, vadovavimas, koordinavimas, atsiskaitymas, biudžeto formavimas

 • Kontrolės apimties principas

 • Įsakymo vienovės principas

 • Homogeniškumo principas

 • Štabo principas (line – staff)


Maxas weberis 1864 1920 m l.jpg
Maxas Weberis principai:(1864 – 1920 m.):

 • “Protestantizmo etika ir kapitalizmo dvasia”; “Socialinės ir ekonominės organizacijos teorija”; “Ūkis ir visuomenė”; “Biurokratija”; “Politika kaip pašaukimas”

 • Trys teisėtos valdžios tipai: charizmatinė, tradicinė, teisinė – racionali valdžia; trys administracinių sistemų tipai: charizmatinė, feodalinė, biurokratinė

 • Politikos ir administravimo atskyrimas (peismistinis požiūris biurokratijos atžvilgiu)

 • Biurokratija kaip atskira grupė, kuri gali pasipriešinti politikų valiai; valdininkų politinė kontrolė – esminė demokratijos problema

 • “idealaus tipo” metodologija (kiek reiškiniai atitinka idealų modelį?)


Weberio biurokratijos principai l.jpg
Weberio biurokratijos principai: principai:

 • Fiksuotos oficialios pareigos – pareigūnai atlieka aiškiai apibrėžtas užduotis savo kompetencijos ribose

 • Valdžios hierarchija – pareigos suskirstytos hierachiškai; komandinė grandinė

 • Taisyklių sistema – elgesio taisyklės apriboja valdžios veikimo sritį; taisyklės nustato, kaip turi būti atliktas darbas, priimti sprendimai

 • Techninė ekspertizė – atrenkant pareigūnus, svarbi kompetencija

 • Karjeros tarnyba – įstaiga nėra pareigūnų asmeninė nuosavybė, jie už darbą gauna fiksuotą atlygį

 • Veiklos dokumentavimas – visos taisyklės, sprendimai ir veiksmai fiksuojami raštu


Weberio biurokratijos modelio kritika i l.jpg
Weberio biurokratijos modelio kritika I: principai:

 • R.K. Mertonas: biurokratijos tendencija tikslus ir priemones sukeisti vietomis; biurokratijos disfunkcijos; įstaigos interesai tampa svarbesni už visuomeninius tiksus

 • P.Selznickas: ekspertų viršenybė organizacijose, patyrimo pervertinimas, demokratinės organizacijos biurokratizavimas

 • H.Wilensky’is: konfliktas tarp specialistų ir administracinio personalo

 • A.Gouldneris: pavaldinių elgesio kontrolės neigiami padariniai, subordinacijos kritika, reikalinga įvertinti individų interesus

 • Ch.Argyrisas: konfliktas tarp formaliosios organizacijos poreikių ir individo reikmių, neformaliosios struktūros reikšmė

 • A.Downsas: “normalusis” ir “nenormalusis” biurokratijos nelankstumas, lėtėjimo efektas, longitudinė perspektyva


Weberio biurokratijos modelio kritika ii l.jpg
Weberio biurokratijos modelio kritika II: principai:

 • Jordanas, Rhodesas, Schmitteris, etc.: biurokratijos nepriklausomybė nuo Vyriausybės, biurokratijos ir privačių organizacijų tarpusavio priklausomybė; Beamtenherrschaft

 • J.Marchas, J.P.Olsenas: iracionalumas, chaosas, “šiukšlių dežės” modelis

 • W.Niskanenas: įstaigos biudžeto maksimizavimas, socialinis neefektyvumas, siūlomos reformos panaikinant įstaigų pranašumą informacijos srityje, sukuriant įstaigų konkurenciją

 • G.Tullockas: nefektyvumas, švaistymas, neatsakingumas kaip įstaigos autonomijos pasekmė, hierarchinė struktūra trukdo kontroliuoti

 • A.Downsas: biurokratai siekia ne viešojo intereso, o savo asmeninės naudos: galios, pajamų, prestižo, patogumo, saviraiškos ir pan.


Herbertas a simonas 1916 2001 m l.jpg
Herbertas principai:A. Simonas(1916 – 2001 m.):

 • Nobelio premijos laureatas 1978 m.

 • |Administravimo priežodžiai”; “Administracinė elgsena”; su J.Marchu “Organizacijos”

 • Loginio pozityvizmo įtaka

 • Administravimo principų kritika

 • Tyrimo metodas: faktų nuo vertybių atskyrimas, eksperimentinio tyrimo programa

 • Dėmesys priemonėms, o ne tikslams, administravimo metodams, o ne principams

 • “Riboto racionalumo” samprata

 • “Administracinis žmogus”

 • Terminai “priėmimo zona”, “paskaita-įnašas”, “pasitenkinimas”


Administravimo princip kritika h simono a dministravimo prie od iuose l.jpg
Administravimo princip principai:ų kritika H.Simono “Administravimo priežodžiuose”:

 • Specializavimas

 • Įsakymų vienovė – šis principas neleidžia orgnizacijai pasinaudoti diferencijuoto vadovavimo pranašumais

 • Kontrolės apimtis – “plokščios” organizacijos kartais gali būti efektyvesnės

 • Organizavimas pagal tikslą, procesą, asmenis ir vietą – galimos skirtingos organizavimo formos


Chesteris bernardas 1886 1961 m l.jpg
Chesteris Bernardas principai:(1886 – 1961 m.)

 • “Vadovo funkcijos” (1948)

 • “paskatos-įnašai”, “priėmimo zona”

 • Organizacija kaip asmenų veiksmų arba jėgų sistema

 • Individo poreikių patenkinimas, bendradarbiavimas

 • Pagrindinė vadovo funkcija – organizacijos išlaikymas

 • Valdžia kaip bendravimo ir tvarkos forma

 • Neformalios organizacijos reikšmė

 • Vadovas turi siekti sutaikyti konfliktuojančias jėgas


Dwightas waldo l.jpg
Dwightas Waldo principai:

 • “Administracinė valstybė” (1948); “Demokratinio administravimo raida” (1952)

 • Koks santykis tarp administracijos praktikos ir demokratijos teorijos?

 • Nekritiškas administracinio požiūrio pripažinimas yra socialinė problema

 • Problemos kyla iš administracinių principų taikymo

 • Demokratinio viešojo administravimo konteksto suvokimas


Vie asis administravimas demokratin je valstyb je l.jpg

Vie principai:šasis administravimas demokratinėje valstybėje

Paskaita Nr. 3


Politin s ideologijos demokratin je valstyb je l.jpg
Politinės ideologijos demokratinėje valstybėje: principai:

 • Liberalizmas

 • Konservatizmas

 • Socializmas


Valstyb s teorijos l.jpg
Valstybės teorijos: principai:

 • Pliuralizmas

 • Elito teorija

 • Marksizmas

 • Korporatizmas

 • “Naujosios dešinės” teorija


Marksizmas l.jpg
Marksizmas principai:

 • Visuomenės pamatą sudaro klasės, kurios skiriasi savo santykiu su gamybos priemonėmis: savininkai (buržuazija) ir darbininkai (proletariatas)

 • Klasės nėra lygios: buržuazija yra dominuojanti klasė, o proletariatas yra jai pavaldus

 • Valstybė atstovauja dominuojančios klasės interesus


Slide59 l.jpg


Klasikin elito teorija l.jpg
Klasikinė elito teorija principai:

 • Elitas reiškia grupę žmonių, turinčių neproporcingai didelę galią ir įtaką

 • Mosca tikėjo, kad mažuma visada valdo daugumą

 • Biurokratinė valstybė yra tokia, kurioje tam tikri individai turi kontolę ir valdžią valstybės funkcijoms (išskaidytoms į departamentus)

 • Svarbu bandyti apriboti šią valdžią

 • Michelso “Geležinis oligarchijos dėsnis”

 • Biurokratija yra kliūtis demokratijai, tačiau biurokratija yra neišvengiama


Weberis l.jpg
Weberis principai:

 • Biurokratija yra neišvengiama dėl jos racionalumo

 • Nežinomas biurorkatų turimos valdžios dydis ir neaišku, ar reikalinga jų kontrolė

 • Įvedė teisinės racionalios valdžios, įtvirtintos įstatymuose ir norminuose aktuose, sąvoką


Pliuralizmas l.jpg
Pliuralizmas principai:

 • Pagrindinė prielaida yra ta, kad politika – tai grupių konkurencija politinėje rinkoje

 • Vyriausybės sprendimai yra sąlyginai atviros konkurencijos tarp grupių, siekiančių įgyvendinti ar apginti savo interesus, rezultatas

 • Grupės skirstomos įvairiai: ekonominės, geografinės, lingvistinės, etninės, religinės, lyčių, kokios nors problemos ir kt.


Slide63 l.jpg

 • Grupės konkuruoja siekdamos užsitikrinti Vyriausybės dėmesį ir siekdamos politinės įtakos

 • Ankstyvoji teorija suprato Vyriausybę kaip registratorę – fiksuojančią visus reikalavimus ir stebinčią, kas nugalės

 • Grupių lygybė ir lygus priėjimas prie Vyriausybės

 • Šiuolaikiniai pliuralistiniai aiškinimai atsisakė šių nuostatų ir dabar laikomasi požiūrio, kad Vyriausybė yra viena iš daugelio veikėjų/grupių, konkuruojančių dėl įtakos; yra supratimas, kad ne visi interesai yra atstovaujami; suvokiama, kad Vyriausybės blokuoja kai kuriuos interesus


Pliuralizmo trumpas apib dinimas l.jpg
Pliuralizmo trumpas apibūdinimas: dėmesį ir siekdamos politinės įtakos

 • Valdžia plačiai pasiskirsčiusi sistemoje

 • Individai yra santykinai laisvi organizuotis, jie bando daryti poveikkį Vyriausybei

 • Vyriausybės sprendimai yra kompromisai tarp konkuruojančių interesų

 • Skirtingos politikos sritys pritraukia skirtingas grupes

 • Interesų grupių veikla pakeičia individų ir partijų veiklą politinėje sistemoje


Biurokratija pliuralistin je teorijoje l.jpg
Biurokratija pliuralistinėje teorijoje dėmesį ir siekdamos politinės įtakos

 • Išaugęs politinių sistemų sudėtingumas reiškia, kad biurokratai dažnai tampa interesų grupių taikiniu

 • Biurokratija išplėtoja stiprius ryšius su kai kuriomis grupėmis; gali net tapti nuo jų priklausoma, tapti jų įkaite (klientelistiniai departamentai)

 • Biurokratinę valdžią apsprendžia konkurencija biurokratijoje dėl valdžios ir išteklių ir kitos politinės institucijos


Iuolaikin elito teorija l.jpg
Šiuolaikinė elito teorija dėmesį ir siekdamos politinės įtakos

 • Valdantys ir valdomieji

 • Nedidelis elitų iš aukštesnių socioekonominių sluoksnių skaičius, panašios vertybės, nepriklausomybė

 • Sprendimai atitinka elitų interesus

 • Biurokratai priklauso šiai nereprezentatyviai elitinei grupei

 • Technokratinė teorija daro prielaidą, kad žinios ir ekspertizė padaro biurokratiją galingiausia grupe politinėje sistemoje


Neomarksizmas l.jpg
Neomarksizmas dėmesį ir siekdamos politinės įtakos

 • Trys pagrindiniai politikos tipai:

  • Legitimacija (netiesiogiai remia kapitalistinę sistemą; pvz., gerovės politika, darbo įstatymai)

  • Akumuliacija (skatina kapitalo akumuliavimą)

  • Prievarta (kraštutiniu atveju tvarkai išsaugoti panaudoja prievartą)

   Nors kapitalistinėje visuomenėje verslas ne visuomet nugali, viešoji politika paprastai atitinka dominuojančios klasės interesus


Trumpas neomarksizmo apib dinimas l.jpg
Trumpas neomarksizmo apibūdinimas: dėmesį ir siekdamos politinės įtakos

 • Buržuazija kontroliuoja privatų ekonomikos sektorių ir formuoja viešąją politiką, kuri palengvina kapitalo akumuliavimą

 • Kontrolė kyla iš fakto, kad viešosios institucijos personalą sudaro buržuazija, partijas finansuoja buržuazija, ji kontroliuoja stipriausias interesų grupes, ir valstybė yra nuo jos priklausoma

 • Pavaldi klasė turi prisitaikyti prie politikos, kuri legitimuoja kapitalistinę sistemą

 • Kraštutiniu atveju kontrolė užtikrinama prievartos būdu


Biurokratija neomarksizme l.jpg
Biurokratija neomarksizme: dėmesį ir siekdamos politinės įtakos

 • Biurokratija tarnauja valdančios klasės interesams, kadangi:

  • Biurorkatijos vertybės ir nuostatos sutampa su tos klasės vertybėmis ir nuostatomis

  • Kad biurokratija galėtų tarnauti savo pačios interesams, reikalingas kapitalistinės sistemos ir ūkio tęstinumas

  • Valdančioji klasė turi sugebėjimų ir reikiamas priemones iškelti savo interesus, o biurokratija į tai atsako


Korporatizmas l.jpg
Korporatizmas dėmesį ir siekdamos politinės įtakos

 • Trišalis institucinis darinys tarp valstybės ir organizuotų interesų elitų (paprastai atsovaujančių verslą ir profsąjungas)

 • Valstybė įgyja garantuotą organizacijų paramą prarasdama dalį nepriklausomybės

 • Organizacijos įgyja garantuotą atstovavimą prarasdamos dalį nepriklausomybės

 • Kai kuriose šalyse, pvz., vakarų Europoje, tai yra formalūs dariniai


Slide71 l.jpg


Gerov s valstyb s raidos etapai l.jpg
“Gerovės valstybės” raidos etapai: biurokratijos

 • Minimali “gerovės valstybė” - iki XX a. 4-ojo dešimtmečio

 • Klasikinė “gerovės valstybė” – nuo XX a. 4-ojo dešimtmečio iki XX a. 9-ojo dešimtmečio

 • “Gerovės valstybės” reformavimas – nuo XX a. 9- ojo dešimtmečio


Trys gerov s valstyb s modeliai l.jpg
Trys “gerovės valstybės” modeliai: biurokratijos

 • Institucinis perskirstomasis – Skandinavijos šalys

 • Liberalus marginalinis – JAV, Japonija

 • Konservatyvus – Vokietija, AustrijaVie osios politikos analiz s raida i l.jpg
Viešosios politikos analizės raida I: biurokratijos

 • H. Lasswelas, D. Lerneris, Politikos mokslai, 1951 m.

 • Operacijų tyrimai, sprendimų analizė karinėse organizacijose po II-ojo pasaulinio karo

 • PPBS (planning-programing-budgeting) sistema

 • JAV prezidento Johnsono “Didžiosios visuomenės”, “Kovos su skurdu”, “Naujųjų aukštumų” programos 7-ame dešimtmetyje

 • Politikos vertinimo tyrimai


Vie osios politikos analiz s raida ii l.jpg
Viešosios politikos analizės raida II: biurokratijos

 • H. Lasswelas – tarpdiciplininė pozicija, “minties tanko” American Policy Commision steigėjas, politinio proceso stadijų koncepcija (1956 m.)

 • D.Eastonas – sisteminis požiūris,“juodosios dėžės” modelis, politinio proceso konceptualizavimas įeigos ir išeigos terminais darbai 1953 m., 1965 m.

 • H.Simonas – “riboto”, bet tobulėjančio racionalumo idėja, sprendimų priėmimo procesas – žinios, sumanymas, pasirinkimas

 • Ch.Lindblomas – inkrementalizmo teoretikas (1959 m.), “išsikapanojimo mokslas”, alternatyva stadijų modeliui – modelis, kuris remiasi galios ir stadijų sąveikos veiksniu


Vie osios politikos apibr imai l.jpg
“Viešosios politikos” apibrėžimai: biurokratijos

 • politika (policy)- “politinis įžvalgumas; valdymo menas; apdairus elgesys; gudrumas; vyriausybės, partijos ir pan. veiksmų kursas”

 • politinių tikslų aibė, racionali nuostata, valdžios sprendimai, išeiga, rezultatas, programa, veiklos sritis ir kt.

 • Politika (politics) – asociacijos su “šališkumu”, “korupcija”


Politikos analiz s apibr imai l.jpg
“Politikos analizės” apibrėžimai: biurokratijos

 • “Politikos analizė” (policy analysis):

  • “Analizė politikai” - teikianti žinių politiniam procesui; politikos determinančių analizė, politikos turinio analizė

  • “Politikos analizė” - politinio proceso analizė, teikianti žinių apie politikos formavimą ir įgyvendinimą; politikos propagavimas, informacija politikai

  • Politikos monitoringas ir vertinimas


Politikos formavimo proceso etapai l.jpg
Politikos formavimo proceso etapai: biurokratijos

 • Problemų iškėlimas

 • Darbotvarkės sudarymas

 • Sprendimų priėmimas

 • Įgyvendinimas

 • Vertinimas


Politikos problem sampratos l.jpg
Politikos problemų sampratos: biurokratijos

 • Pozityvistinė – problema yra objektyvus tikrovės reiškinys, nukrypimas nuo normos

 • Konstruktyvistinė – problema egzistuoja tuomet, kai ji yra suvokiama kaip problema visuomenėje

 • Globalinės problemos

 • Regioninės problemos

 • Nacionalinės problemos

 • Lokalinės problemos


Kaip apibr iamos vie osios politikos problemos l.jpg
Kaip apibrėžiamos viešosios politikos problemos? biurokratijos

 • Simboliai – pasakojimai, sinekdocha, metaforos, dviprasmybė

 • Skaičiai

 • Priežastys

 • Interesai


Politikos adresatai schema l.jpg
Politikos adresatai biurokratijos(schema):

Politika

Naudos gavėjai

Tikslinės grupės


Sprendim pri mimo modeliai l.jpg
Sprendimų priėmimo modeliai: biurokratijos

 • Racionalus sprendimų priėmimo modelis

 • Inkrementinis sprendimų priėmimo modelis

 • “Mišraus skenavimo” sprendimų priėmimo modelis

 • “Šiukšlių dėžės” sprendimų priėmimo modelis


Racionalaus modelio bruo ai l.jpg
Racionalaus modelio bruožai: biurokratijos

 • Sprendimų rengėjai kontroliuoja politinių problemų atskyrimą tam, kad galėtų šias problemas palyginti tarpusavyje

 • Sprendimų rengėjai apibrėžia tikslus, vertybes ir sąlygas, išskiria jas pagal svarbą sprendimų priėmimo procese

 • Priimant sprendimus, yra siūlomos ir išbandomos įvairios alternatyvos

 • Priimantiems sprendimus, yra žinomos visos išvados, gautos priėmus kiekvieną alternatyvą

 • Kiekviena pasirenkama alternatyva bei planuojami rezultatai palyginami su kitomis alternatyvomis ir rezultatais

 • Sprendimus priimantieji turi sugebėti atrinkti alternatyvą ir jos pasekmes, kurios maksimizuoja tikslų, vertybių ir sąlygų įgyvendinimo galimybes


Inkrementinio modelio bruo ai l.jpg
Inkrementinio modelio bruožai: biurokratijos

 • tikslų ir sąlygų tarpusavio sąveikos, o ne skirtumų paieška

 • Sprendžiant problemas, atsižvelgiama ne į visas galimas alternatyvas, o tik į tas, kurios ne daug skiriasi nuo esamos politikos, bet nėra šiai politikai kardinaliai priešingos

 • Tik tuomet, jei alternatyva pripažįstama “svarbia”, jai skiriama pakankamai dėmesio

 • Kadangi, moderuojant pozicijų skirtumus, inkrementalizmas leidžia panaudoti daug įvairių reguliavimo variantų ir vadybinių metodų, tarp sprendimų priėmėjų sumažėja konfliktų

 • Inkrementinė teorija eliminuoja absoliučiai “teisingus”ir pozityvius sprendimus, geriausi sprendimai pasiekiami susitarimų, kompromisų pagrindu


Politikos gyvendinimo teorijos l.jpg
Politikos įgyvendinimo teorijos: biurokratijos

 • Įgyvendinimas “iš viršaus į apačią” – įgyvendinimo sėkmės sąlygos: pakankami finansiniai ištekliai, koordinavimas, hierarchinė atskaitomybė, kompetencija ir pan. (tobulas administravimas)

 • Įgyvendinimas “iš apačios į viršų” – įgyvendinimo sėkmės sąlygos: suinteresuotų grupių palaikymas, politikos bendruomenės, politinė kultūra


Politikos vertinimo po i riai l.jpg
Politikos vertinimo požiūriai: biurokratijos

 • Faktais pagrįstas vertinimas

 • Teorija pagrįstas vertinimas

 • Dėmesingas vertinimas

 • Realistinis vertinimas

 • Dalyvių vertinimas

 • Procesų (processes) ir išdavų (outcomes) vertinimasReguliavimo tikslai l.jpg
Reguliavimo tikslai: biurokratijos

 • Apsaugoti vartotojus

 • Apsaugoti rinkos dalyvius

 • Apsaugoti darbuotojus (darbo rinkos dalyvius)

 • Apsaugoti visuomenę


Reguliavimo formos l.jpg
Reguliavimo formos: biurokratijos

 • Teisinis reguliavimas

 • Administracinis reguliavimas

 • Ūkinis reguliavimas


Reguliavimo r ys l.jpg
Reguliavimo rūšys: biurokratijos

 • Konkurencijos reguliavimas

 • Kainų reguliavimas

 • Aplinkosaugos reguliavimas

 • Prekių ir paslaugų kokybės reguliavimas

 • Prekybos reguliavimas

 • Darbo saugos reguliavimas

  • socialinė sauga

  • profesinė sauga


Konkurencijos reguliavimas l.jpg
Konkurencijos reguliavimas: biurokratijos

 • Uždaviniai: kartelinių susitarimų draudimas, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi kontrolė, koncentracijos kontrolė, nesąžiningos konkurencijos, klaidinančios reklamos draudimas, antidempingo ribojimas tarptautinėje prekyboje, vidaus dempingo ribojimas

 • LR teisės aktai: Konkurencijos (1999 m.), Antidempingo, Reklamos (2000 m.)

 • LR institucijos: Konkurencijos taryba (1999 m.)


Kain reguliavimas 1 l.jpg
Kain biurokratijosų reguliavimas (1):

 • Reguliuojamos kainos Lietuvoje: energetikos, komunalinių paslaugų, transporto, pašto ir telekomunikacijų paslaugų, vaistų, darbo jėgos, žemės ūkio produktų supirkimo

 • Minimalios kainos – siekiama apsaugoti prekių/paslaugų tiekėjus

 • Maksimalios kainos – siekiama apsaugoti prekių/paslaugų vartotojus

 • Fiksuotos kainos

 • Kainų reguliavimo motyvai:

  • monopolis; išnaudojimas; socialinių problemų sprendimas; valstybės nuosavybė; biurokratinių reikalavimų vykdymas


Kain reguliavimas 2 l.jpg
Kainų reguliavimas (2): biurokratijos

 • LR teisės aktai:

  • Kainų (1990 m.), Energetikos (1997 m. pakeit.), Transporto veiklos pagrindų (1998 m. pakeit.), Gamtinių dujų (2001 m.), Elektros energetikos (2002 m.), Šilumos ūkio (2003 m.); Kelių, Geležinkelio, Vidaus vandenų transporto kodeksai; Pašto (2004 m.), Elektroninių ryšių (2004 m.); Darbo kodeksas, Vyriausybės nutarimai dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo ; Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo (1994 m.)

 • LR institucijos:

  • Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (nuo 1995 m.) – kainų kontrolė, licencijavimas; Ryšių reguliavimo tarnyba (nuo 2001 m.) – pašto paslaugų tarifai; Darbo inspekcija – minimalus darbo užmokestis


Preki ir paslaug kokyb s reguliavimas l.jpg
Prekių ir paslaugų kokybės reguliavimas: biurokratijos

 • Tikslai ir uždaviniai: kokybės standartų prekėms ir paslaugoms nustatymas, vartotojų teisių apsauga, produktų sauga, produktų patekimo į vidaus rinką kontrolė

 • LR teisės aktai:

  • Produktų saugos (1999 m.), Produktų patekimo į rinką ribojimo priemonių taikymo taisyklės (2002 m.), techniniai reglamentai, taisyklės, higienos normos įvairioms produktų grupėms; Vartotojų teisių gynimo įstatymas (1994 m.), Civilinis kodeksas, Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; Biokuro, Tabako kontrolės, Statybos, Reklamos ir kt. įstatymai; kokybės standartai

 • LR institucijos: Valstybinė ne maisto produktų inspekcija (nuo 2000 m.), Standartizacijos departamentas (1990 m.), Statybos produkcijos sertifikavimo centras (1996 m.), Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (2001 m.), Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba


Aplinkosaugos reguliavimas l.jpg
Aplinkosaugos reguliavimas: biurokratijos

 • Tikslai: oro, vandens, žemės gelmių, augalijos, gyvūnijos, miškų, kraštovaizdžio apsauga

 • LR teisės aktai: Aplinkos apsaugos, Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, Aplinkos monitoringo, Aplinkos oro apsaugos, Atliekų tvarkymo, Jūros aplinkos apsaugos, Miškų, Vandens, Žemės gelmių, Žuvininkystės, Medžioklės, Saugomų teritorijų, Teritorijų planavimo, Mokesčio už aplinkos teršimą ir kt.; Administracinių teisės pažeidimų kodeksas

 • LR institucijos: Aplinkos apsaugos inspekcija, Aplinkos apsaugos agentūra, Atominės energetikos saugos inspekcija, Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūra, Saugomų teritorijų tarnyba, Teritorijų planavimo departamentas, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija


Darbo saugos reguliavimas l.jpg
Darbo saugos reguliavimas: biurokratijos

 • Tikslai: socialinė saugos (apmokėjimo, darbo ir poilsio laiko, lengvatų ir garantijų) užtikrinimas, profesinės saugos ir sveikatos darbe užtikrinimas

 • LR teisės aktai:

  • Darbo kodeksas, Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe (2003 m.), Valstybinės darbo inspekcijos (2003 m.), Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo (2003 m, pakeit.), Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga (2005 m.), Profesinės sveikatos priežiūros (1999 m.), Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros (2000 m., pakeit.); saugos taisyklės, techniniai reglamentai, higienos normos, standartai; nedarbo socialinio

 • LR institucijos:

  • Valstybinė darbo inspekcija (nuo 1992 m.)


Prekybos reguliavimas l.jpg
Prekybos reguliavimas: biurokratijos

 • Užsienio prekyba - nacionalinės rinkos dalyvių apsauga; viešieji pirkimai – mokesčių mokėtojų apsauga; vidaus prekyba – vartotojų apsauga

 • protekcionistinė ir liberali prekybos politika

 • eksporto paramos ir importo pakeitimo strategijos

 • LR teisės aktai: Muitinės (2004 m.), Strateginių prekių importo, eksporto ir tranzito kontrolės (2004 m.); Prekių ženklinimo taisyklės, Mažmeninės prekybos taisyklės; Viešųjų pirkimų (2002 m.)

 • LR institucijos: Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (1998 m.) – eksperto plėtra, intervenciniai pirkimai; Muitinės departamentas; Viešųjų pirkimų tarnyba


Kio subjekt reglamentavimas ir licencijavimas l.jpg
Ūkio subjektų reglamentavimas ir licencijavimas: biurokratijos

 • Tikslai: ūkio subjekto statuso apibrėžimas, “įėjimo į rinką” kontrolė

 • LR teisės aktai:

  • Civilinis kodeksas, Akcinių bendrovių, Valstybės ir savivaldybės įmonių, Individualių įmonių, Žemės ūkio bendrovių, Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), Ūkinių bendrijų, Europos bendrovių įst.

 • LR institucijos: Ūkio ministerija, Mokesčių inspekcija, savivaldybių administracijos


Licencijos ir leidimai l.jpg
Licencijos ir leidimai: biurokratijos

 • Prekybai alkoholiniams gėrimais, tabaku

 • Gamtinių dujų perdavimui, paskirstymui ir laikymui

 • Bankrotų administravimo ir įmonių restruktūrizavimo paslaugų teikimui

 • Turizmo paslaugų teikimui

 • Naftos produktų prekybai

 • Metalo laužo ir atliekų supirkimui

 • Tekstilės ir prieno prekių importui

 • Vėliavų gamybai

 • Elektros energijos gamybai, eksportui, importui, tiesioginės linijos tiesimui


Finans rinkos reguliavimas l.jpg
Finansų rinkos reguliavimas: biurokratijos

 • Paskolos, indėliai, draudimai, lošimai, vertybiniai popieriai – finansinės paslaugos; bankų, investicinių fondų, pensijų fondų, draudimo įmonių, finansų maklerio įmonių veiklos reguliavimas; investuotojų ir draudėjų interesų apsauga

 • LR teisės aktai:

  • Finansų įstaigų (2002 m.), Draudimo (2003 m.), Hipotekinių kreditų ir hipotekinių obligacijų, Bankų, Lietuvos banko, Vertybinių popierių rinkos, Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo ir kt. įst.; Azartinių lošimų, Loterijų įst.

 • LR institucijos:

  • Draudimo priežiūros komisija, Lošuimų komisija, Lietuvos bankas, Vertybinių popierių komisija


Lietuvos banko funkcijos l.jpg
Lietuvos banko funkcijos: biurokratijos

 • Lietuvos bankas, įgyvendindamas pagrindinį tikslą atlieka šias funkcijas: - vykdo Lietuvos Respublikos pinigų emisiją; - formuoja ir vykdo pinigų politiką; - nustato lito kurso reguliavimo sistemą ir skelbia oficialų lito kursą;- valdo, naudoja Lietuvos banko užsienio atsargas ir jomis disponuoja;- atlieka valstybės iždo agento funkcijas; - išduoda bei atšaukia licencijas Lietuvos Respublikos kredito įstaigoms ir leidimus užsienio valstybių kredito įstaigų skyrių bei atstovybių steigimui, prižiūri jų veiklą ir nustato jų finansinės apskaitos principus ir atskaitomybės tvarką;- kuria ir valdo tarpbankinę lėšų pervedimo sistemą ir nustato reikalavimus tarpbankinės lėšų pervedimo sistemos dalyviams;- renka pinigų ir bankų, mokėjimo balanso, Lietuvos finansinės ir su ja susijusios statistikos duomenis, diegia šios statistikos surinkimo, atskaitomybės, jos skelbimo standartus, sudaro Lietuvos Respublikos mokėjimų balansą;- nustato Lietuvos Respublikos kredito įstaigų skyrių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, finansinės apskaitos principus ir atskaitomybės tvarką;- skatina patvarų ir veiksmingą mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų veikimą.


Valstyb s parama verslui l.jpg
Valstybės parama verslui: biurokratijos

 • Paramos formos:

  • mokesčių lengvatos pradedančioms veikti įmonėms, lengvatiniai kreditai, mokesčių administravimo tobulinimas, informacinė parama verslininkams, Valstybės fondo garantijos kreditams gauti, verslo draudimas, galimybė išpirkti nuomojamas patalpas, maksimalios mokesčių ribos nustatymas, konsultavimas, verslo inkubatoriai, fondų finansinė parama, kvalifikacijos kėlimo paslaugos lengvatinėmis sąlygomis

 • LR teisės aktai: Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros (2002 m.)

 • LR institucijos: Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra, Verslo paramos agentūra – struktūrinių fondų parama; verslo informacijos centrai (42), verslo inkubatoriai (7 inkub., 172 įmonės – 2005 m.)


Privatizavimo etapai lietuvoje l.jpg
Privatizavimo etapai Lietuvoje: biurokratijos

 • privatizavimas, Lietuvos piliečiams išdalinant investicinius čekius, ir aukcionų būdu kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims (parduota 5714 objektų už 3,4 mlrd. litų);

 • nuo 1996m. antrasis etapas – privatizavimas per Valstybės turto fondą (1119 objektų už 2,8 mlrd.litų – 1996 – 1999 m.)

 • LR institucijos: Valstybės turto fondas, Privatizavimo komisija


Verslo dalyvavimas politikos formavime l.jpg
Verslo dalyvavimas politikos formavime: biurokratijos

 • piliečių įtikinėjimas

 • dalyvavimas rinkimuose

  • per fondus remiamos partijos

  • rinkimuose remiamasi turimomis organizacijomis

  • verslininkai turi glaudžius asmeninius ryšius su politikais ir pan.


Vie asis administravimas ir visuomen l.jpg

Viešasis administravimas ir visuomenė biurokratijos

Paskaita Nr.6


Pilietin visuomen l.jpg
Pilietinė visuomenė - biurokratijos

 • tai visos savanoriškos organizacijos tarp individo ir valstybės

 • pozityvi būrimosi į draugijas reikšmė valstybės valdymui (Pilietinė visuomenė I)

 • pilietinių draugijų svarba kaip atsvara valstybei (Pilietinė visuomenė II)


Pilietin visuomen svarbi nes l.jpg
Pilietinė visuomenė svarbi, nes: biurokratijos

 • ji galinti išplėsti aktyvų piliečių dalyvavimą;

 • ji išreiškia pasiektą skirtingų vertybių sintezę siekiant gero gyvenimo (Walzer: 1991:293-304);

 • ji yra laisvės siekio moderniajame pasaulyje priešakys (Taylor: 1990, 95-118);

 • ji numato paslankesnę gyvenimo skalės sampratą, pabrėždama “savanorišką įvairių draugijų, bažnyčių ir bendruomenių pasirinkimą, reikalaudama, kad sprendimai būtų daromi lokaliai ir nebūtų kontroliuojami valstybės ir jos biurokratinių struktūrų” (Bell: 1995, 38-56); bei

 • ji galinti mus išvesti anapus autoritarizmo kraštutinumų (Tismaneanu: 1992).


R putnamo pilietin s visuomen s samprata l.jpg
R.Putnamo pilietinės visuomenės samprata: biurokratijos

 • Bowling Alone (“Kai žaidiama kėgliais po vieną”, 1995 m.)

  • kuo silpnesnė visuomenė, tuo silpnesnė ekonomika

  • Kuo silpnesnė visuomenė, tuo silpnesnė valstybė

 • Making Democracy Work (“Kad demokratija veiktų, 1994m.)

  • Šiaurės Italijos valdymo struktūros veiksmingesnės, nes tankesni pilietinio dalyvavimo tinklai, kuriuos puoselėja pilietinės asociacijos

  • Tankesni pilietiniai tinklai įgalina piliečių kooperavimąsi bendros naudos labui


Pilie i dalyvavim valdyme u tikrina ios teis s l.jpg
Piliečių dalyvavimą valdyme biurokratijosužtikrina šios teisės:

 •         teisė į informaciją

 •          žodžio laisvė

 •          teisė burtis į draugijas

 •          peticijos teisė

 •          teisė kreiptis į teismą


Pilie i dalyvavimo valdyme b dai l.jpg
Piliečių dalyvavimo valdyme būdai: biurokratijos

 • Dalyvavimas Seimo, savivaldybių, Prezidento rinkimuose

 • Dalyvavimas referendumuose

 • Prašymų ir skundų teikimas

 • Bylinėjimasis teismuose

 • Įstatymų leidybos iniciatyvos

 • Informacijos gavimas ir teikimas

 • Nevyriausybinių organizacijų veikla

 • Bendruomenių veikla

 • Politinių partijų veikla


Pilie i dalyvavimo tipai kop ios l.jpg
Piliečių dalyvavimo tipai (kopėčios): biurokratijos

 • Pilietinė kontrolė

 • Deleguota valdžia Piliečių valdžia

 • Partnerystė

 • Nuraminimas

 • Konsultavimas Simboliška priemonė

 • Informavimas

 • Terapija Nedalyvavimas

 • Manipuliavimas


Bendruomen l.jpg
Bendruomenė - biurokratijos

 • visuma žmonių, esančių apibrėžtoje teritorijoje, interesų ar kitų požymių erdvėje

 • pvz., konkretaus kaimo bendruomenė – tai visuma gyventojų, gyvenančių tame kaime


Bendruomeni susidarymo pagrindas l.jpg
Bendruomenių susidarymo pagrindas: biurokratijos

 • Teritorinis – pvz., kaimo, seniūnijos

 • Religinis – pvz., katalikų, liuteronų

 • Profesinis – pvz., architektų, gydytojų

 • Tautinis – pvz., lietuvių, rusų

 • Veiklos – pvz., Kuršių nerijos mylėtojų

 • Poreikių – pvz., mokyklos

 • Politinis – visuomeninis – pvz., profesinė sąjunga


Nevyriausybin organizacija l.jpg
Nevyriausybinė organizacija – biurokratijos

 • tai laisva piliečių valia įkurta demokratinė organizacija, kuri tarnauja visuomenės ar jos grupių labui, nesiekia pelno ir tiesioginio dalyvavimo valstybės valdyme


Nevyriausybin ms organizacijoms b dingi bruo ai l.jpg
Nevyriausybinėms organizacijoms būdingi bruožai: biurokratijos

• Organizacinė forma (registruotas juridinis asmuo);• Prigimtinė nepriklausomybė nuo valdžios ir valdymo institucijų;• Ne pelno paskirstymo principas – gautas pelnas investuojamas į pagrindinę įstatuose numatytą veiklą, o ne padalinams steigėjams, nariams ar dalininkams;• Savivalda ir demokratiškas sprendimų priėmimas;• Savanoriškumas – laisvas narių įstojimas ir išstojimas, savanoriškai dovanotas turtas ir lėšos; • Tarnavimas visuomenės labui, o ne individui ar šeimai.


Nvo tipai kortenas l.jpg
NVO tipai biurokratijos(Kortenas):

 • - savanoriškos organizacijos, kurios vykdo socialinę misiją remdamosi visuomenės vertybėmis

 • -viešųjų paslaugų sutarčių dalyviai – organizacijos, funkcionuojančios kaip į rinką orientuotos ne pelno įmonės, tarnaujančios visuomenės tikslams

 • -piliečių organizacijos, reprezentuojančios savo narių interesus

  - viešosios politikos įgyvendinimo NVO, kuriasįsteigia valdžios institucijos


Nvo tipai ii l.jpg
NVO tipai (II): biurokratijos

 • Socialinės

 • Jaunimo

 • Kultūrinės

 • Sporto

 • Pilietinės


Nvo tipai iii l.jpg
NVO tipai (III): biurokratijos

 • Tarptautinės NVO (INGO)

 • Į verslą orientuotos tarptautinės NVO (BINGO)

 • Aplinkosauginės NVO (ENGO)

 • Vyriausybės valdomos NVO (GONGO)

 • Kvaziautonominės NVO (QUANGO) – pvz., Tarptautinė standartizacijos organizacija


Nvo tipai pasaulio banko klasifikacija l.jpg
NVO tipai (Pasaulio banko klasifikacija): biurokratijos

 • Propagavimo (advocacy)

 • Operacinės (operational)

  • Bendruomeninės

  • Nacionalinės

  • tarptautinės


Nvo privalumai l.jpg
NVO privalumai: biurokratijos

 • Stiprūs ryšiai su paprastais žmonėmis

 • Ekspertinės žinios, kaip plėtoti atskirus sektorius

 • Sugebėjimai kurti inovacijas ir prisitaikyti

 • Procesinis požiūris į plėtrą

 • Dalyvavimu pagrįstos metodologijos ir įrankiai

 • Ilgalaikiai veiklos įsipareigojimai

 • Sąnaudų veiksmingumas


Nvo tr kumai l.jpg
NVO trūkumai: biurokratijos

 • Ribotos finansų ir valdymo žinios bei įgūdžiai

 • Riboti instituciniai gebėjimai

 • Ribotos galimybės pačioms išsilaikyti

 • Tarporganizacinio bendravimo ir koordinavimo stygius

 • Nedidelio masto intervencijos

 • Platesnio socialinio ir ekonominio konteksto supratimo stygius


Nvo ir vyriausyb s santyki modeliai l.jpg
NVO ir vyriausybės santykių modeliai: biurokratijos

- valdžios dominavimo modelis - valdžia vaidina svarbiausią vaidmenį tiek paslaugų finansavime, tiek kūrime ir teikime

- NVO sektoriaus dominavimo modelis - pagrindinis vaidmuo priklauso NVO

- Lygiagretus modelis - valdžios ir NVO sektoriai vienodai įtraukti į socialinių paslaugų finansavimą ir teikimą, bet kiekvieno sritis yra apibrėžta

 • - Bendradarbiavimo modelis - valdžia ir NVO dirba kartu, o ne atskirai; vyriausybė teikia finansavimą, o NVO – paslaugas


Vald ios institucij pagalba nvo l.jpg
Valdžios institucijų pagalba NVO: biurokratijos

 • -NVO finansinis rėmimas

 • - informacijos apie vyriausybės paramą NVO skleidimas

 • - NVO vadovų rengimas

 • - materialinės bazės kūrimas

 • - įstatymų lengvatos NVO (mokesčių, PVM lengvatos)


Savivaldybi ir nvo bendradarbiavimo sritys l.jpg
Savivaldybių ir NVO bendradarbiavimo sritys: biurokratijos

- socialinės paslaugos

 • - sveikatos apsauga

 • - socialinių problemų sprendimas

 • - mokymas ir švietimas

 • - kultūra ir menas

 • - ekologija ir gamtos apsauga

 • - sportas ir turizmas


Nvo teisinis statusas lietuvoje l.jpg
NVO teisinis statusas biurokratijos Lietuvoje:

 • Viešoji įstaiga - tai pagal šį ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą (Viešųjų įstaigų įst., 2004 m. sausio mėn.)

 • Asociacija - savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus (Asociacijų įst., 2004 m. sausio mėn.)

 • Labdaros ir paramos fondas - savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio pagrindiniai veiklos tikslai – labdaros arba (ir) paramos bei kitokios pagalbos teikimas (...) fiziniams ir juridiniams asmenims mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse (Labdaros ir paramos fondų įst., 2003 m. gruodžio mėn.)


Valda angl governance l.jpg
Valda (angl. governance) - biurokratijos

 • Politinės valdžios ir institucinių išteklių panaudojimas, siekiant spręsti visuomenės problemas

 • Institucijų, valdžios struktūrų ir bendradarbiavimo panaudojimas išteklių išdėstymui, koordinavimui ir kontrolei visuomenėje

 • Valda, tai ne valdžia (angl. government)


 • Geros valdos principai l.jpg
  Geros valdos principai: biurokratijos

  • Gera valda – angl. good governance

  • Principai:

   • Dalyvavimas

   • Įstatymų viršenybė

   • Skaidrumas

   • Jautrumas

   • Orientacija į sutarimą

   • Lygybė ir įtraukimas

   • Efektyvumas ir veiksmingumas

   • Atskaitomybė

   • Žmogaus teisių apsauga


  Socialini paslaug sistemos raidos etapai l.jpg
  Socialinių paslaugų sistemos raidos etapai: biurokratijos

  • 1945 – 1960 m. – socialinių paslaugų sistemos kūrimosi laikotarpis; atsirado terminas “socialinės paslaugos”; kūrėsi socialinių paslaugų tinklas Vakarų Europoje

  • 1960 – 1990 m. – kokybinio socialinių paslaugų plėtojimo, naujų paramos formų paieškos etapas

  • Nuo 1990 m. – socialinių paslaugų sistemos reformavimo, pertvarkymo etapas


  Lr socialin s apsaugos sistema l.jpg
  LR socialinės apsaugos sistema: biurokratijos

  • Socialinis draudimas – garantijos, kurias turi mokantys socialinio draudimo įnašus asmenys

  • Socialinė parama – garantijos, kurias turi visi gyventojai priklausomai ne nuo įmokų mokėjimo, bet nuo pagalbos poreikio


  Socialin parama l.jpg
  Socialinė parama: biurokratijos

  • Pašalpos ir piniginės išmokos

  • Šalpa daiktais

  • Socialinės paslaugos ir globa

   (LR Socialinės paramos koncepcija, 1994)


  Socialini paslaug klientai l.jpg
  Socialinių paslaugų klientai: biurokratijos

  • Pagyvenę, seni žmonės

  • Suaugę neįgalūs žmonės (su fizine negalia, su proto negalia)

  • Neįgalūs vaikai (su fizine negalia, su proto negalia)

  • Vaikai netekę tėvų globos, našlaičiai

  • Probleminės šeimos ir vaikai iš probleminių šeimų

  • Rizikos grupės (piktnaudžiaujantieji alkoholiu, narkotikais, buvę kaliniai, benamiai, prostitutės ir kt.)

  • Kitos grupės (etninės mažumos, pabėgeliai, emigrantai ir kt.)


  Socialini paslaug staigos pagal pavaldum l.jpg
  Socialinių paslaugų įstaigos pagal pavaldumą: biurokratijos

  • Valstybinės

  • Savivaldybių

  • Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių, privačios


  Socialini paslaug klasifikacija l.jpg
  Socialinių paslaugų klasifikacija: biurokratijos

  Bendrosios paslaugos

  • Informacijos teikimas ir konsultavimas

  • Pagalba namuose (pagrindinės, papildomos)

  • Slauga namuose

  • Globos pinigų skyrimas

  • Kitos (maitinimo organizavimas, karšto maisto pristatymas, aprūpinimas būtiniausiais daiktais, asmens higienos, transporto paslaugos, vertimas ženklų kalba, aprūpinimas kompensacine technika, būsto ir aplinkos pritaikymo)

   Specialiosios paslaugos


  Pagalba namuose l.jpg
  Pagalba namuose: biurokratijos

  • Socialinis darbas

  • Bendravimas

  • Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos

  • Asmens sveikatos priežiūros paslaugos

  • Maitinimo organizavimas

  • Maisto paruošimas

  • Būsto pritaikymo asmens saugumui užtikrinti organizavimas

  • Namų tvarkymas

  • Pavedimų vykdymas

  • Vaikų priežiūra

  • Ūkinių darbų organizavimas

  • Priežiūra namuose nakties metu


  Specialios paslaugos l.jpg
  Specialios paslaugos: biurokratijos

  • Paslaugos nestacionariose globos įstaigose

   • Dienos globos įstaigos

   • Laikino gyvenimo įstaigos

  • Paslaugos stacionariose globos įstaigose

   • Stacionarios globos įstaigos seniems žmonėms (senų žmonių globos namai, specializuoti globos ir slaugos namai, specialieji globos namai, savarankiško gyvenimo namai)

   • Stacionarios globos įstaigos vaikams (laikinos vaikų globos namai, šeimyna, vaikų globos namai)

   • Stacionarios globos įstaigos žmonėms su negalia


  Statymai reglamentuojantys socialini paslaug teikim l.jpg
  Įstatymai, reglamentuojantys socialinių paslaugų teikimą:

  • LR invalidų socialinės integracijos įstatymas, 1991 m.

  • LR socialinių paslaugų įstatymas, 1996 m.

  • LR socialinių paslaugų įstatymo įgyvendinimo įstatymas, 1996 m.

  • LR vaiko globos įstatymas, 1998 m.


  Socialini paslaug teikimo principai l.jpg
  Socialinių paslaugų teikimo principai: teikimą:

  • Savanoriškumas

  • Adekvatumas

  • Savipagalbos skatinimas

  • Požiūris į visumą

  • Lankstumas

  • Tęstinumas

  • Normalizavimas

  • Bendradarbiavimo principas


  Socialini paslaug poreiki nustatymo b dai l.jpg
  Socialinių paslaugų poreikių nustatymo būdai: teikimą:

  • Bendruomenės lygmeniu

   • Socialiniai rodikliai

   • Bendruomenės narių sociologinė apklausa

   • Socialinių paslaugų teikėjų apklausos

   • Atviri bendruomenės susirinkimai

   • Ekspertų apklausa

  • Individo lygmeniu

   • Asmens savarankiškumoo vertinimas ir kt.


  Socialini paslaug kokyb l.jpg
  Socialinių paslaugų kokybė: teikimą:

  • Atitikties kokybė – standartų atitikimas

  • Reikalavimų kokybė – vartotojų reikalavimų atitikimas

  • Įsiteikimo kokybė – paslauga pranoksta vartotojo lūkesčius

   Baecker kokybės samprata:

  • Struktūrinė kokybė

  • Proceso kokybė

  • Rezultato kokybė


  Socialini paslaug standart sritys l.jpg
  Socialinių paslaugų standartų sritys: teikimą:

  • Administravimo, vadybos standartai

  • Aplinkos standartai

  • Paslaugų standartai

   • Poreikių vertinimo metodikos

   • Įstaigos vidaus tvarkos reglamentavimas

   • Asmenų siuntimo, priėmimo į atitinkama įstaigą tvarka

   • Apskundimo tvarkos reglamentavimas

   • Paslaugų krepšelio apimtis ir struktūra


  Vietimo sektori reglamentuojantys statymai l.jpg
  Švietimo sektorių reglamentuojantys įstatymai: teikimą:

  • Mokslo ir studijų įstatymas, 1991 m.

  • Švietimo įstatymas, 1991 m.

  • Profesinio mokymo įstatymas, 1997 m.

  • Specialiojo ugdymo įstatymas, 1998 m.

  • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas, 1998 m.

  • Aukštojo mokslo įstatymas, 2000 m.

  • Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2003 m.


  Lietuvos vietimo sistema apima l.jpg
  Lietuvos švietimo sistema apima: teikimą:

  • 1) formalųjį švietimą (pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, profesinį mokymą, aukštesniąsias ir aukštojo mokslo studijas)

  • 2) neformalųjį švietimą (ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą ir kitą neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą)

  • 3) savišvietą

  • 4) pagalbą mokiniui (informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą bei sveikatos priežiūrą mokykloje)

  • 5) pagalbą mokytojui ir mokyklai (informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo bei kitą pagalbą)


  Vietimo sistemos u daviniai l.jpg
  Švietimo sistemos uždaviniai: teikimą:

  • 1) puoselėti asmens dvasines ir fizines galias, padėti tvirtus dorovės ir sveikos gyvensenos pagrindus, ugdyti intelektą, sudaryti sąlygas individualybei plėtoti;

  • 2) suteikti jaunajai kartai bendrąjį ir profesinį išsilavinimą, atitinkantį dabarties mokslo ir kultūros lygį;

  • 3) sudaryti Lietuvos gyventojams tęstinio lavinimosi galimybes;

  • 4) ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų šeimai, tautai, visuomenei ir Lietuvos valstybei sampratą bei poreikį dalyvauti Lietuvos Respublikos kultūriniame, visuomeniniame, ekonominiame ir politiniame gyvenime;

  • 5) užtikrinti tradicinių religinių bendrijų nariams tokias pat teises ir sąlygas kaip ir visiems gyventojams ugdyti savo vaikus švietimo įstaigose pagal įsitikinimus.


  Mokykl tipai l.jpg
  Mokyklų tipai: teikimą:

  • bendrojo lavinimo mokyklos

   • Mokyklos-darželiai, pradinės mokyklos, pagrindinės mokyklos, jaunimo mokyklos, vidurinės mokyklos, gimnazijos, ligoninės mokyklos, sanatorijos mokyklos, suaugusiųjų mokyklos, ugdymo centrai ir kt.

  • meninio ir sportinio ugdymo mokyklos, vykdančios formaliojo ugdymo programas ar jų modulius

  • profesinės mokyklos

  • aukštesniosios mokyklos

  • aukštosios mokyklos

  • šleisti lėšas)  Savivaldyb s sampratos l.jpg
  Savivaldyb teikimą:ės sampratos:

  • Savivaldybė – ypatinga žmonių bendruomenė (žmonių santalka, socialinė organizacija, socialinė grupė), tvarkanti dalį visuomenės bendrųjų reikalų

  • Savivaldybė – žmonių specialiųjų organizacijų (institucijų), vykdančių savo veiklą valstybės teritorijos dalyje ir kryptingai veikiančių toje teritorijoje gyvenančius žmones bei jų socialines grupes, tvarkant dalį bendrųjų visuomenės reikalų, visuma


  Savivaldybi modeliai jav l.jpg
  Savivaldybių modeliai JAV: teikimą:

  • Komisijinis

  • Tarybos-administratoriaus

  • Tarybos-mero

   • Stipraus mero

   • Silpno mero


  Savivaldybi modeliai vokietijoje l.jpg
  Savivaldybių modeliai Vokietijoje: teikimą:

  • Tarybos-mero

  • Tarybos-burmistro

  • Tarybos-administratoriaus

  • Tarybos-magistrato

  • Rytų Vokietijos savivaldybių


  Vietos savivaldos reforma lietuvoje nuo 1990 j met l.jpg
  Vietos savivaldos reforma Lietuvoje nuo teikimą:1990-ųjų metų:

  • Vietos savivaldos pagrindų įstatymas (1990 m. vasario 12 d.)

  • Vietos savivaldos įstatymas (1994 m. liepos 7 d.)

  • Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas (2001 m. spalio 12 d.)

  • Konstitucinio teismo nutarimas (2002 m. gruodžio 24 d.)

  • Vietos savivaldos įstatymo pakeitimas (2003 m. vasario 25 d.)


  Vietos savivaldos sistema lietuvoje 1990 1995 aisiais metais l.jpg
  Vietos savivaldos sistema Lietuvoje teikimą:1990-1995-aisiais metais:

  • Tarybos-administratoriaus modelis

  • Žemesniosios pakopos savivaldybės (526 vienetai)

   • Viršaitis, viršaičio pavaduotojas, viršaičio aparatas – ne tarybos nariai

   • Taryba, tarybos pirmininkas ir pavaduotojas

  • Aukštesniosios pakopos savivaldybės (55 vienetai) – respublikiniai miestai ir rajonai

   • Savivaldybės valdytojas ir valdyba (vykdomosios institucijos)

   • Valdybos nariai: valdytojas, valdytojo pavaduotojai, valdybos sekretorius – ne iš tarybos narių

   • Valdybos skyriai ir tarnybos

   • Savivaldybės taryba, tarybos pirmininkas, prezidiumas, revizijos komisija (iki 1992 m.)


  Vietos savivaldos sistema lietuvoje 1995 2003 aisiais metais l.jpg
  Vietos savivaldos sistema Lietuvoje teikimą:1995-2003-aisiais metais:

  • Vienpakopės sistemos sukūrimas – 56 miestų ir rajonų savivaldybės, nuo 2000 m. – 60 savivaldybių

  • Apskričių – prefekto tipo teritorinių valstybinio administravimo subjektų įsteigimas (10 apskričių)

  • Grynosios proporcinės rinkimų sistemos sukūrimas (partijų kandidatų sąrašai)

  • Tarybos-burmistro (renkamas meras ir pavaduotojas iš tarybos narių) arba tarybos-magistrato modeliai (renkamas meras, pavaduotojas ir valdyba iš tarybos narių)

  • Politinės institucijos atskirtos nuo savivaldybės administracijos, savivaldybės administratoriaus pareigybės įvedimas

  • Savivaldybės kontrolieriaus, seniūno pareigybių įvedimas (ne iš tarybos narių)

  • Savarankiškųjų ir valstybės deleguotojų funkcijų atskyrimas

  • Nuo 1997 m. – mero aparatas (pavaduotojai, patarėjai), seniūnas ne iš tarybos narių


  Vietos savivaldos sistema lietuvoje nuo 2003 j met l.jpg
  Vietos savivaldos sistema Lietuvoje nuo 2003- teikimą:ųjų metų:

  • Politinę valdžią vykdo tik savivaldybės taryba

  • Vykdomoji institucija – administracijos direktorius – ne tarybos narys

  • Vykdomoji institucija atsiskaito savivaldybės tarybai

  • Administracijos direktorius – ir administracijos vadovas

  • Tarybos – administratoriaus modelis


  Savivaldybi institucijos pagal aktuali vietos savivaldos statymo redakcij 200 7 0 1 l.jpg
  Savivaldybių institucijos teikimą:(pagal aktualią Vietos savivaldos įstatymo redakciją 2007 01):

  Meras

  • Pavaduotojai

 • Administracijos direktorius

  • Pavaduotojai

  • Administracija

 • Taryba

  • Kolegija, komitetai, komisijos

 • Savivaldybės kontrolierius

 • Viešąsias paslaugas teikiančios įstaigos ir įmonės


 • Savivaldybi funkcijos pagal aktuali vietos savivaldos statymo redakcij 200 7 0 1 l.jpg
  Savivaldybi teikimą:ų funkcijos (pagal aktualią Vietos savivaldos įstatymo redakciją 2007 01):

  Pagal sprendimų priėmimo laisvę:

  • Savarankiškosios

  • Ribotai savarankiškos (priskirtosios)

  • Valstybinės (perduotos savivaldybėms)

  • Sutartinės

   Pagal veiklos pobūdį:

  • Vietos valdžios

  • Viešojo administravimo

  • Viešųjų paslaugų teikimo


  Savaranki kosios savivaldybi funkcijos pagal aktuali redakcij 2007 01 l.jpg
  Savarankiškosios savivaldybių funkcijos (pagal aktualią redakciją 2007 01):

  • 1) ikimokyklinis vaikų ugdymas;

  • 2) vaikų ir jaunimo papildomas ugdymas bei užimtumas, profesinis mokymas;

  • 3) suaugusiųjų neformalusis švietimas;

  • 4) maitinimo paslaugų teikimas ikimokyklinio ugdymo bei bendrojo lavinimo įstaigose;

  • 5) socialinių paslaugų įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su visuomeninėmis organizacijomis;

  • 6) savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros rėmimas iš savivaldybės biudžeto;

  • 7) gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo organizavimas, viešųjų bei sezoninių darbų organizavimas;

  • 8) dalyvavimas užtikrinant viešąją tvarką ir gyventojų rimtį (nusikaltimų kontrolės ir prevencijos vietinių programų kūrimas ir įgyvendinimas pasitelkiant savivaldybių teritoriją aptarnaujančias policijos įstaigas bei įtraukiant į šią veiklą visuomenines organizacijas ir gyventojus);

  • 9) kūno kultūros ir sporto plėtojimas;

  • 10) turizmo ir gyventojų poilsio organizavimas;

  • 11) savivaldybės saugomų teritorijų steigimas, vietinės reikšmės gamtos bei kultūros paveldo objektų paskelbimas savivaldybės saugomais objektais;

  • 12)sąlygų verslo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas;

  • 13) kitos funkcijos, kurios nepriskirtos valstybės institucijoms.


  Priskirtosios funkcijos pagal aktuali statymo redakcij 2007 01 i l.jpg
  Priskirtosios funkcijos (pagal aktuali redakciją ą įstatymo redakciją 2007 01) (I):

  • 1) vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo organizavimas;

  • 2) kaimo bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių toli nuo mokyklos, nemokamo pavežėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas;

  • 3) vaikų ir jaunimo teisių apsauga, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi bendrojo lavinimo ar kitokioje švietimo sistemos mokykloje užtikrinimas;

  • 4) socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos teikimas;

  • 5) sąlygų neįgalių gyventojų (invalidų, visiškos negalios invalidų) socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas;

  • 6) savivaldybių sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas;

  • 7) pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra;

  • 8) alkoholio ir tabako reklamos draudimo ir ribojimo laikymosi ant išorinės reklamos priemonių kontrolė;

  • 9) teritorijų planavimas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas;

  • 10) gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (muziejų, teatrų bei kitų kultūros įstaigų steigimas ir jų veiklos priežiūra), savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas ir jų veiklos priežiūra;

  • 11) statybos ir architektūros reikalavimų užtikrinimas;

  • 12) kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių bei savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga;

  • 13) statinių naudojimo priežiūra, leidimų statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti statinius išdavimas pagal kompetenciją;


  Priskirtosios funkcijos pagal aktuali statymo redakcij 2007 01 ii l.jpg
  Priskirtosios funkcijos (pagal aktuali redakciją ą įstatymo redakciją 2007 01) (II):

  • 14) infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimas, turizmo, būsto, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programų rengimas;

  • 15) savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo;

  • 16) šilumos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotėkų surinkimo ir valymo organizavimas;

  • 17) valstybės paramos būstui įsigyti tvarkymas, socialinių būstų suteikimas;

  • 18) aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga;

  • 19) sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešosiose vietose užtikrinimas;

  • 20) komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo bei perdirbimo organizavimas ir sąvartynų įrengimas bei eksploatavimas;

  • 21) vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimas;

  • 22) keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas;

  • 23) adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų bei gyvenamųjų namų ir butų numerių) suteikimas ir keitimas;

  • 24) ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimas bei kapinių priežiūros organizavimas;

  • 25) dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant regionų plėtros programas;

  • 26) prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos turgavietėse bei viešosiose vietose nustatymas;

  • 27) leidimų (licencijų) išdavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.


  Valstybin s funkcijos pagal aktuali statymo redakcij 2007 01 i l.jpg
  Valstybin redakciją ės funkcijos (pagal aktualią įstatymo redakciją 2007 01) (I):

  • 1) civilinės būklės aktų registravimas;

  • 2) įstatymų priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams;

  • 3) civilinės saugos organizavimas;

  • 4) savivaldybės priešgaisrinių tarnybų organizavimas;

  • 5) dalyvavimas valdant valstybinius parkus;

  • 6) kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui, lengvatinio keleivių vežimo ir kt.) skaičiavimas ir mokėjimas;

  • 7) mažas pajamas turinčių šeimų vaikų nemokamo maitinimo organizavimas visų tipų bendrojo lavinimo mokyklose;

  • 8) socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas;

  • 9) savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise;

  • 10) piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės ir komercinės paskirties pastatus nagrinėjimas bei sprendimų dėl nuosavybės teisės atkūrimo priėmimas;


  Valstybin s funkcijos pagal aktuali statymo redakcij 2007 01 ii l.jpg
  Valstybin redakciją ės funkcijos (pagal aktualią įstatymo redakciją 2007 01) (II):

  • 11) valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdymas;

  • 12) dokumentų pilietybei suteikti rengimas;

  • 13) valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė;

  • 14) savivaldybėms pagal teisės aktuspriskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas;

  • 15) dalyvavimas atrenkant šauktiniusį karo tarnybą;

  • 16) statistikos duomenų teikimas;

  • 17) dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas;

  • 18) dalyvavimas organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimus;

  • 19) dalyvavimas rengiant gyventojų apklausas ir referendumus;

  • 20) dalyvavimas atliekant gyventojų ir būstųbei kitus visuotinius surašymus;

  • 21) kitos įstatymų perduotos funkcijos.


  Tarpvyriausybini santyki raida jav l.jpg
  Tarpvyriausybinių santykių raida JAV: redakciją

  • “Sluoksniuoto pyrago” federalizmas, 1890 - 1930(konfliktai tarp valstijų ir vietos valdžių; neaiškiai apibrėžtos ribos ir įtakos sferos; nedaug kontaktų tarp skirtingų sluoksnių)

  • “Marmurinio pyrago” federalizmas, 1930 - 1960 (bendradarbiavimo federalizmas; sprendžiamos bendros Depresijos, II pasaulinio karo, komunizmo sukeltos problemos; veikia tarpvyriausybinė komanda)

  • “Vandens čiaupo” federalizmas, 1940 - 1970 (koncentruotas federalizmas; tarpvyriausybiniai ryšiai funkciniai, specifiniai; nacionalinis planavimas, detalūs kategoriniai grantai, tam tikrų paslaugų standartų priežiūra)

  • “Žydintis” federalizmas, 1950 - 1970 (kūrybinis federalizmas; sprendžiamos įvairios socialinės problemos; Johnsono “Didžiosios visuomenės” programa; pilieičių dalyvavimas, programinis planavimas ir kt.)


  Tarpvyriausybini santyki raida jav162 l.jpg
  Tarpvyriausybinių santykių raida JAV: redakciją

  • “Saugomos užtvaros” federalizmas, 1960 - 1980 (konkurencija, koordinavimo, programų efektyvumo problemos; kategorinių grantų reorganizavimas, blokiniai grantai)

  • “Fasadinis” federalizmas, 1970 - 1980 (stipri federalinė valdžia, tarpvyriausybiniai ryšiai - tik fasadiniai; paskolos, tiesioginiai Washingtono kontaktai su vietos valdžia)

  • “Pasirūpink savimi” federalizmas, nuo 1980 (federalinis deficitas, sumažinta federalinės valdžios parama subnacionalinei valdžiai; konkurencija ne dėl federalinių grantų, bet dėl bet kokių pajamų šaltinių; valstijos ir vietos valdžia išmoko teikti paslaugas efektyviai)


  Mandatai federaliniai tarpvyriausybinio reguliavimo aktai l.jpg
  Mandatai (federaliniai tarpvyriausybinio reguliavimo aktai): redakciją

  • Persikertantys reikalavimai

  • Standartų reikalavimai

  • Sankcijos

  • Tiesioginiai nurodymai


  Federalin s vyriausyb s paramos valstijoms ir vietos vald iai formos l.jpg
  Federalinės vyriausybės paramos valstijoms ir vietos valdžiai formos:

  • Specifinės dotacijos (88proc.)

   • formulės dotacijos (skirstomi pagal kokią nors formulę)

   • projekto/diskrecinės dotacijos (federaliniai administratoriai juos skiria savo nuožiūra)

   • formulės/projekto dotacijos (federalinių administratorių pasirinkimas formulės ribose)

  • Bendrosios dotacijos (11proc.) (valstijų ir vietos valdžioms suteikiama laisvė pačioms pasirinkti kaip išleisti lėšas)  Valstyb s piniginiai i tekliai l.jpg
  Valstybės piniginiai ištekliai: sektoriuje

  • Valstybės biudžetas

  • Savivaldybių biudžetai

  • Skolintos ir investuotos lėšos

  • Nebiudžetiniai fondai:

   • Valstybinio socialinio draudimo fondas

   • Privalomojo sveikatos draudimo fondas

   • Kiti fondai (Privatizavimo fondas, Kaimo rėmimo fondas, Kultūros ir sporto rėmimo fondas ir kt.)


  Slide167 l.jpg

  Valstybės biudžeto pajamos sektoriuje

  Nemokestinės pajamos

  Mokestinės pajamos

  Kitos pajamos

  Pajamos iš valstybės

  turto

  Pelno mokestis

  Pridėtinės vertės

  mokestis

  Biudžetinių įstaigų

  pajamos

  už teikiamas

  paslaugas

  Lietuvos banko

  likutinis pelnas

  Akcizai

  Mokestis už

  valstybės gamtos

  išteklius

  Negrąžintinė

  finansinė

  parama

  Tarptautinės prekybos

  ir sandorių

  mokesčiai

  Mokestis už valstybės

  kapitalo naudojimą

  Valstybės rinkliavos

  Dotacijos

  Palūkanos už paskolas

  ūkio subjektams

  Kitos pajamos

  Konsulinis mokestis


  Savivaldybi biud et pajamos l.jpg
  Savivaldybių biudžetų pajamos: sektoriuje

  pajamos iš mokesčių, gaunamos į savivaldybių biudžetus pagal įstatymus ir kitus teisės aktus

  • pajamos iš savivaldybių turto

  • savivaldybių biudžetinių įstaigų pajamos

  • pajamos, gautos už išnuomotą arba suteiktą naudotis valstybinę žemę, valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius ir Vyriausybės nustatyta tvarka paskirsčius lėšas už parduotus ne žemės ūkio paskirčiai valstybinės žemės sklypus

  • valstybės biudžeto dotacijos ir kitos pervedamos lėšos

  • negrąžintina finansinė parama (piniginės lėšos)

  • kitos įstatymų nustatytos pajamos

  • įmokos už ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimą 


  Mokestin s savivaldybi pajamos l.jpg
  Mokestinės savivaldybių pajamos: sektoriuje

  • Gyventojų pajamų mokestis

  • Žemės mokestis

  • Valstybinės žemės ir valstybinių telkinių nuomos mokestis

  • Įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokestis

  • Vietinės rinkliavos

  • Prekyviečių mokestis

  • Paveldimo ir dovanojamo turto mokestis

  • Kitos mokestinės pajamos


  Slide170 l.jpg

  LIETUVOS RESPUBLIKOS 2005 METŲ sektoriujeVALSTYBĖS BIUDŽETAS

  Pajamos | Iš viso (tūkst. Lt)

  PAJAMOS 11094037

  MOKESČIAI 10195775

  Pajamų ir pelno mokesčiai 2517155

  Gyventojų pajamų mokestis 1520132

  Pelno mokestis 997023

  Prekių ir paslaugų mokesčiai 7505407

  Pridėtinės vertės mokestis* 5119081

  Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos

  miškų įstatymą 13000

  Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos

  Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą 230000

  Akcizai 1972440

  Cukraus mokesčiai 4500

  Loterijų ir azartinių lošimų mokestis 20000

  Transporto priemonių mokesčiai 50100

  Mokestis už aplinkos teršimą 25166

  Rinkliavos 71120

  Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai 173213


  Slide171 l.jpg

  LIETUVOS RESPUBLIKOS 2005 METŲ sektoriujeVALSTYBĖS BIUDŽETAS

  Pajamos | Iš viso (tūkst. Lt)

  KITOS PAJAMOS 898262

  Turto pajamos 273179

  Palūkanos už paskolas 71279

  Palūkanos už depozitus 12500

  Lietuvos banko likutinis pelnas 55000

  Dividendai 49885

  Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise 17900

  Mokestis už valstybinius gamtos išteklius 15615

  Naftos ir dujų išteklių mokestis 51000

  Pajamos už teikiamas paslaugas 547370

  Pajamos už patalpų nuomą 16000

  Konsulinis mokestis 50000

  Pajamos už atsitiktines paslaugas 287302

  Įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose 172068

  Žyminis mokestis 10000

  Kitos pajamos 12000

  Kitos neišvardytos pajamos 77713


  Slide172 l.jpg

  LIETUVOS RESPUBLIKOS 2005 METŲ sektoriujeVALSTYBĖS BIUDŽETAS

  Pajamos | Iš viso (tūkst. Lt)

  SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS 79905

  Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos 66920

  Žemė 39420

  Kitas ilgalaikis materialusis turtas 27500

  SANDORIAI SU FINANSINIU TURTU 12985

  Kitos gautinos sumos 12985

  Iš viso 11173942

  Europos Sąjungos parama 2676398

  IŠ VISO 13850340


  Akcizais apmokestinamos ios prek s l.jpg
  Akcizais apmokestinamos šios prekės: sektoriuje

  etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai

  • apdorotas tabakas

  • energetiniai produktai

  • elektros energija

  • kiti energetiniai ir neenergetiniai produktai, jeigu jie naudojami kaip variklų degalai

  • kiti angliavandeniliai naudojami kaip šildymui skirtas kuras


  P elno mokes io tarifai l.jpg
  P sektoriujeelno mokesčio tarifai:

  • Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 15 procentų mokesčio tarifą

  • užsienio vieneto pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje, gautos ne per jų nuolatines buveines Lietuvos Respublikoje, išvardytos šio Įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje, apmokestinamos be atskaitymų, taikant 10 procentų mokesčio tarifą

  • pajamos iš paskirstytojo pelno apmokestinamos taikant 15 procentų mokesčio tarifą


  Gyventoj pajam mokes io tarifai l.jpg
  Gyventojų pajamų mokesčio tarifai: sektoriuje

  • 27 proc.

  • 15 proc. (pajamoms iš paskirstytojo pelno, sportininkų pajamoms, atlikėjų pajamoms, honorarui, pajamoms iš kūrybos pagal autorinę sutartį, pajamoms gautoms iš turto nuomos, ne individualios veiklos turto pardavimo pajamoms ir kt.)


  Prid tin s vert s mokes io tarifai l.jpg
  Pridėtinės vertės mokesčio tarifai: sektoriuje

  • 18 proc. - standartinis tarifas

  • 9 proc. – gyvenamųjų namų statybos, renovacijos, apšiltinimo paslaugoms, už kurias apmokama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, lengvatinių kreditų ar specialių fondų

  • 5 proc. – lengvatinis tarifas knygoms, vaistams, keleivių vežimo paslaugoms, turizmo paslaugoms, ekologiškiems produktams, šviežiai mėsai, gyvoms žuvims ir kt.

  • 0 proc. - prekių tiekimo ir paslaugų teikimo bei prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės atvejais

  • 6 proc. - kompensacinis tarifas ūkininkams


  Vyriausyb s rezervo l os l.jpg
  Vyriausybės rezervo lėšos: sektoriuje

  • Vyriausybės rezervasturi būti ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų sumos

  • Vyriausybės rezervo lėšos naudojamos ekstremalių situacijų padariniams likviduoti, įsipareigojimams, susijusiems su dalyvavimu tarptautinėse operacijose, bei kitoms reikmėms


  Valstyb s apyvartos l os l.jpg
  Valstybės apyvartos lėšos: sektoriuje

  • Valstybės biudžeto apyvartos lėšos sudaromos iš biudžeto lėšų likučio, o kai jo nepakanka - iš biudžeto pajamų

  • Apyvartos lėšos naudojamos specialiųjų programų nepanaudotų lėšų likučiams grąžinti ir biudžeto lėšų stygiui dengti


  Valstyb s dotacijos savivaldyb ms l.jpg
  Valstybės dotacijos savivaldybėms: sektoriuje

  • Bendroji dotacija

   • Savivaldybių gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti

   • Savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams, kuriuos lemia nuo savivaldybių nepriklausantys objektyvūs veiksniai, išlyginti

  • Specialiosios tikslinės dotacijos

   • Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

   • Priskirtajai (ribotai savarankiškajai) savivaldybių funkcijai atlikti (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrajam lavinimui organizuoti)

   • Seimo, Vyriausybės patvirtintoms programoms vykdyti


  Biud eto formavimo principai l.jpg
  Biudžeto formavimo principai: sektoriuje

  • Nuolatinio funkcijų vykdymo

  • Taupumo ir ekonomiškumo

  • Biudžeto balanso (tik šis principas Lietuvoje įtvirtintas teisės aktais)

  • Realaus kasos darbo

  • Biudžeto pilnumo

  • Bendrojo išlaidų padengimo

  • Individualaus įvertinimo

  • Viešumo


  Biud eto formavimo metodai l.jpg
  Biudžeto formavimo metodai: sektoriuje

  • Inkrementinio biudžeto sudarymo (angl. incremental budgeting)

  • Nustatytų ribų

  • Kritinių dydžių

  • Rezultatų ir programinio biudžeto sudarymo (angl. performance budgeting)

  • “nulinio pagrindo” biudžeto formavimo (angl. zero-based budgeting)


  Valstyb s investicijos l.jpg
  Valstybės investicijos: sektoriuje

  • Valstybės investicijų programa (kiekvienais metais kartu su biudžeto įstatymu tvirtinama trims metams), asignavimų valdytojų investicijų planai

  • Investicijų įstatymas

  • 2004 m. Finansų ministro įsakymas“Dėl valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos patvirtinimo”

   • Rengiami investiciniai planai, nurodomas investicijų projektų ryšys su veiklos tikslais, nustatomi vertinimo kriterijai, įvertinamos alternatyvos, parenkama geriausia alternatyva


  Valstyb s ir savivaldybi turtas l.jpg
  Valstybės ir savivaldybių turtas: sektoriuje

  • Ilgalaikis materialusis – žemė ir kt.

  • nematerialusis – turtinės teisės, patentai licenzijos, valstybės vardas ir kt.

  • Trumpalaikis materialusis

  • Finansinis – biudžeto pajamos ir kt.


  Valstyb s skola l.jpg
  Valstybės skola: sektoriuje

  • Centrinės valdžios skola

  • Vietinės valdžios skola

  • Socialinės apsaugos fondų skola

  • Vidaus skola

   • Ilgalaikiai įsipareigojimai: indėliai, vertybiniai popieriai, paskolos

   • Trumpalaikiai įsipareigojimai: indėliai, vertybiniai popieriai, paskolos

  • Užsienio skola

   • Ilgalaikiai įsipareigojimai: indėliai, vertybiniai popieriai, paskolos

   • Trumpalaikiai įsipareigojimai: indėliai, vertybiniai popieriai, paskolos

  • Tarptautiniai skolintojai: Europos Tarybos vystymo bankas, Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Tarptautinis valiutos fondas, Europos investicijų bankas, Šiaurės investicijų bankas

  • Valstybės netiesioginė skola: garantijų institucijų įsipareigojimai (UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo, UAB “Investicijų ir verslo garantijos”)


  Valstyb s fondai l.jpg
  Valstybės fondai: sektoriuje

  • Privatizavimo fondas

   • Pajamos: iš privatizavimo sandorių, palūkanos už atidėtas įmokas, baudos, delspinigiai

   • Išlaidos: gyventojų santaupoms atkurti, Vyriausybės programoms įgyvendinti, VTF ir Privatizavimo komisijos funkcijoms atlikti, objektams parengti privatizuoti

  • Rezervinis (stabilizavimo) fondas

   • Lėšų likutis: valstybės skolai padengti; Pajamos: iš investavimo; Išlaidos: pensijų reformai vykdyti

  • 1990 m. blokados fondas

   • Ilgalaikis materialusis turtas (auksas, brangakmeniai)

  • Valstybinis socialinio draudimo fondas

  • Privalomas sveikatos draudimo fondas


  Vie ojo sektoriaus apskaitos reforma l.jpg
  Viešojo sektoriaus apskaitos reforma: sektoriuje

  • Buhalterinės apskaitos įstatymas (2001 m.)

   • Buhalterinė apskaita (toliau – apskaita) – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti. (įst. 2 straipsnis, 5)

  • Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos koncepcija (2005 m. birželio 29 d.)

  • Tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai


  Vie ojo sektoriaus apskaitos reforma187 l.jpg
  Viešojo sektoriaus apskaitos reforma: sektoriuje

  • Apskaitos tvarkymas piniginio įkainojimo principu (angl. cash-based accounting)

   • Visas organizacijos turtas, taip pat veiklos rezultatai buhalterinėje apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje turi būti įkainotas pinigais

  • Apskaitos tvarkymas kaupimo principu (angl. accrual accounting)

   • Ūkiniai faktai buhalterinėje apskaitoje privalo būti fiksuojami tada, kai šie faktai įvyksta: gautos pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos tada, kai jos patiriamos

   • taip pat vykdoma ir turto bei įsipareigojimų (skolų) apskaita


  Buhalterin s apskaitos dokumentai l.jpg
  Buhalterinės apskaitos dokumentai: sektoriuje

  • Apskaitos registrai

   • Bendrasis žurnalas

   • Pirkimų skolon žurnalas

   • Pardavimų skolon žurnalas

   • Pinigų gavimo žurnalas

   • Pinigų mokėjimo žurnalas

   • Parduotų prekių savikainos žurnalas

   • Didžioji knyga

   • Kasos knyga

   • Apyvartos žiniaraštis

   • Kasos dokumentų registras

   • Skolų tiekėjams registras

   • Pirkėjų skolų registras

   • Atsargų apskaitos kortelė

   • Ilgalaikio turto apskaitos kortelė

   • Ilgalaikio turto žiniaraštis

   • Atsargų judėjimo žurnalas

   • Darbo užmokesčio žiniaraštis

   • Asmens sąskaitos kortelė


  Finansin s atskaitomyb s dokumentai kaupimo principas l.jpg
  Finansin sektoriujeės atskaitomybės dokumentai (kaupimo principas):

  • Bendrasis sąskaitų planas

  • Finansinės būklės ataskaita

  • Veiklos rezultatų ataskaita

  • Grynojo turto pokyčių ataskaita

  • Pinigų srautų ataskaita


  Biud eto programinio formavimo etapai l.jpg
  Biudžeto programinio formavimo etapai: sektoriuje

  • Nustatyti asignavimų valdytojo tikslus;

  • išvardinti asignavimų valdytojo programas;

  • nusakyti programų tikslus;

  • išvardinti programų uždavinius ir įvertinimo kriterijus;

  • apibūdinti uždavinių įgyvendinimo priemones;

  • susieti programas ir uždavinius su einamųjų metų valstybės biudžeto išlaidomis;

  • sudaryti bendrą programų išlaidų suvestinę.


  V alstyb s biud eto ir savivaldybi biud et finansini rodikli rengimo planas i etapas l.jpg
  V sektoriujealstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių rengimo planas ( I etapas)

  6.

  • Pateikia (iki 04 28)

  • valstybės biudžeto prognozuojamų pagrindinių makroekonominių rodiklių projektą ;

  • Seimo rezoliucijos dėl trijų metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių projektą bei savivaldybių biudžetų pajamų ir dydį ir išlyginimą lemiančių trijų metų rodiklių tvirtinimo įstatymo projektą;

  • siūlomų naujų ir netęstinų programų sąrašo projektą;

  • maksimalių asignavimų nustatymo bendrųjų principų projektą.

  Valstybės įmonė

  turto fondas

  Vyriausybė

  Pateikia (Iki 04 14) duomenis apie

  numatomas gauti

  pajamas iš

  privatizavimo

  Sandorių per tris metus

  Patvirtina strateginius tikslus

  iki kovo 15 d.

  1.

  4.

  5.

  Statistikos departamentas

  • Pateikia (iki 04 14)

  • Trijų metų prognozuojamus makroekonominius rodiklius

  • BVP

  • pagrindinių rūšių pramonės produkcijos gavybos;

  • bendrosios žemės ūkio produkcijos

  • transporto plėtojimo;

  • statybos paslaugų plėtojimo;

  • ryšių ir informatikos plėtojimo

  • užsienio prekybos ir jos struktūrų elementų;

  • vartotojų kainų indeksų;

  • darbo užmokesčio fondo dydžio, darbo užmokesčio indeksų ir darbuotojų skaičiaus;

  • investicijų, investavimo krypčių bei finansavimo šaltinių

  Finansų ministerija

  Pateikia praeitų metų

  ataskaitinius duomenis

  Iki kovo 24 d.

  2.

  • Pateikia informaciją apie:

  • tęstinas programas ir naujas

  • šių programų priemones;

  • .naujas programas prioritetine

  • tvarka;

  • netęstinos programos;

  • grąžintinas ir mokėtinas paskolų sumas

  7.

  Naujų ir netęstinų investicinių projektų

  sąrašas

  iki balandžio 28 .

  Asignavimų valdytojai

  Informaciją apie

  naujus ir netęstinus investicinius projektus

  Kitos valstybės

  institucijos

  3.

  Ūkio ministerija

  (iki balandžio 3d.)

  Skaidrės


  V alstyb s biud eto ir savivaldybi biud et finansini rodikli rengimo planas ii etapas l.jpg
  V sektoriujealstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių rengimo planas ( II etapas)

  Vyriausybė

  Vyriausybės kanceliarija

  Patvirtina pagrindinius prognozuojamus makroekonominius rodiklius

  ir maksimalių asignavimų nustatymo bendruosius principus

  Finansų ministerija

  Informuoja per 10 d.d.

  Pateikia duomenis

  iki liepos d.

  apie šiais metais grąžintinas

  ir mokėtinas sumas

  Apie numanomą asignavimų apimtį

  Apie Valstybės investicijų per tris metus

  programai numatomų skirti

  valstybės investicijų kontrolines sumas

  Asignavimų valdytojai

  • Pateikia (iki birželio 20 d.):

  • Strateginius veiklos planus kartu su

  • Valstybės biudžeto programų sąmatų

  • projektais su atitinkamais skaičiavimais;

  • informaciją apie vykdomas programas

  • (kartu su vertinimo kriterijais)

  Ūkio ministerija

  Pateikia (iki birželio 20 d.)

  valstybės investicijų per tris metus metmenis

  Asignavimų valdytojai, kuriems perskolintos paskolos, gautos valstybės vardu

  ar suteiktos paskolos su valstybės garantijas kuriems numatoma

  suteikti ar perskolinti tokias paskolas


  2001 met valstyb s biud eto ir savivaldybi biud et finansini rodikli rengimo planas iii etapas l.jpg
  2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių rengimo planas ( III etapas)

  Nustato galutinius

  asignavimų dydžius

  Vyriausybė

  Vyriausybės kanceliarija

  Parengia ir pateikia (iki m. rugsėjo 25 d.)

  LR Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų

  finansinių rodiklių galutinius projektus ir su jais susijusių teisės aktų projektus

  Išanalizuoja asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus

  ir Valstybės investicijų per tris metus programos metmenis

  Pateikia išvadas

  (iki liepos 7 d.)

  Parengia ir pateikia (iki rugsėjo 25 d.)

  LR Valstybės investicijų 2001 -2003 m. programos

  patikslintą projektą

  Finansų ministerija

  Ūkio ministerija

  Parengia ir pateikia (iki rugsėjo 5 d.)

  LR Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų

  finansinių rodiklių pirminius projektus

  Parengia ir pateikia (iki rugsėjo 5 d.)

  LR Valstybės investicijų 2001 -2003 m. programos

  projektą

  Žymėjimai :

  1 etapas

  2 etapas


  Valstyb s biud eto svarstymas ir tvirtinimas l.jpg
  Valstybės biudžeto svarstymas ir tvirtinimas finansinių rodiklių rengimo planas ( III etapas)

  I. Valstybės biudžeto projekto pateikimas

  VYRIAUSYBĖ

  1.Valstybės biudžeto projektas

  2.Duomenys, kuriais pagrįstas projektas

  SEIMAS

  Artimiausiame Seimo posėdyje išklausomas Vyriausybės pranešimas apie valstybės

  biudžeto projektą

  Seimo sekretoriatas

  Seimo Biudžeto ir finansų

  komitetas

  Kiti seimo komitetai

  ir frakcijos

  Seimo valdyba

  Valstybės

  kontrolierius

  II. Valstybės biudžeto projekto svarstymas Seimo komitetuose

  Siūlymai ir pastabos iš suinteresuotų asmenų

  Skiriama ne mažiau 15 d.

  Išnagrinėja jų konpetenciją atitinkančius valstybės biudžeto klasifikacinius skyrius, pateikia

  PATAISAS, IŠVADAS IR PASIŪLYMUS

  iki lapkričio 10 d

  IŠVADA

  iki lapkričio 15 d


  Valstyb s biud eto svarstymas ir tvirtinimas t sinys l.jpg
  Valstybės biudžeto svarstymas ir tvirtinimas ( finansinių rodiklių rengimo planas ( III etapas)tęsinys)

  III. Valstybės biudžeto svarstymas Seimo

  Biudžeto ir finansų komitete

  Gavus kitų komitetų išvadas, nuomones, pataisas, kartu su Vyriausybės, frakcijų, kitų komitetų atstovais apsvarsto biudžeto projektą ir pateikia išvadas

  • IV. Valstybės biudžeto I svarstymas Seime

  • išklausomas Biudžeto ir finansų komiteto pranešimas;

  • kitų komitetų, atskirų Seimo narių nuomonės bei pastabos, kurioms nepritarė Biudžeto ir finansų komitetas

  • I. Valstybės biudžeto II svarstymas Seime

  • Vyriausybė pateikia pagal gautus pasiūlymus ir pastabas pataisytą projektą;

  • Vyriausybės atstovo pranešimas, diskusijos

  Papildomas svarstymas atmetus biudžeto projektą

  Tvirtinimas

  Esant daug svarbių pastabų grąžinamas Vyriausybei pataisyti

  Laiku nepatvirtinus išlaidos biudžetinių

  metų pradžioje vienam mėn. negali viršyti

  1/12 praėjusių metų biudžeto išlaidų


  Slide196 l.jpg

  Viešųjų institucijų veiklos vertinimas, kontrolė ir priežiūra. Efektyvumo problema viešajame administravime

  Paskaita Nr. 9


  Atskaitomyb s formos l.jpg
  Atskaitomybės formos: priežiūra. Efektyvumo problema viešajame administravime

  • Hierarchinė – atskaitomybė tiesioginiam vadovui; kontrolės šaltinis – organizacijos viduje, kontrolės laipsnis - aukštas

  • Politinė – atskaitomybė piliečiams, rinkėjams, politikams, klientams, interesų grupėms ir kt; kontrolės šaltinis – už institucijos ribų; kontrolės laipsnis - žemas

  • Teisinė – atskaitomybė prieš įstatymą; kontrolės šaltinis – už institucijos ribų; kontrolės laispnis - aukštas

  • Profesinė – atskaitomybė kaip profesinė atsakomybė; kontrolės šaltinis – vidinis; kontrolės laipsnis - žemas


  Atskaitomyb s formos198 l.jpg
  Atskaitomybės formos: priežiūra. Efektyvumo problema viešajame administravime

  • Hierarchinė

  • Rinkos

  • Tinklų

  • Procedūrų

  • Procesų

  • Rezultatų


  Atskaitomyb s tvirtinimo mechanizmai 1 l.jpg
  Atskaitomybės įtvirtinimo mechanizmai (1): priežiūra. Efektyvumo problema viešajame administravime

  • Viešumas

  • Vidinė drausmė

  • Rinka

  • Grupių spaudimas

  • Visuomenės spaudimas


  Atskaitomyb s tvirtinimo mechanizmai 2 l.jpg
  Atskaitomybės įtvirtinimo mechanizmai (2): priežiūra. Efektyvumo problema viešajame administravime

  • Teisminės valdžios kontrolė

  • Politinė kontrolė:

   • Ministrų atsakomybė

   • Finansavimas

   • Tyrimai

   • Rinkėjų taryba

   • Antrinių teisės aktų leidybos kontrolė

   • Postauditas

  • Vykdomosios valdžios kontrolė:

   • Galios personalo atžvilgiu

   • Tyrimai

   • Reorganizacija

   • Biudžetinės galios

   • Ministrų patarėjai ir kabinetai


  Valstyb s kontrol lietuvoje l.jpg
  Valstybės kontrolė Lietuvoje: priežiūra. Efektyvumo problema viešajame administravime

  • Valstybės kontrolės departamento įstatymas, 1990 m.

  • Valstybės kontrolės departamentas tapo INTOSAI ir EUROSAI nariu, 1992 – 1993 m.

  • Valstybės kontrolės įstatymas, 1995 m.

  • Valstybės kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymas, 2000 m.

  • Valstybiniai audito reikalavimai, 2002 m.

  • Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, 2002 m.

  • Valstybės kontrolei pavesta atlikti tarptautinių sutarčių, ES finansinės paramos, valstybės dotacijų savivaldybėms auditą, 2003 m.

  • Seime įsteigtas Audito komitetas, 2004m.


  Valstyb s kontrol lietuvoje202 l.jpg
  Valstybės kontrolė Lietuvoje: priežiūra. Efektyvumo problema viešajame administravime

  • Valstybės kontrolė yra Seimui atskaitinga aukščiausioji valstybinio audito institucija

  • Pagrindiniai Valstybės kontrolės uždaviniai yra:

   • 1) prižiūrėti, ar teisėtai ir efektyviai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas

   • 2) užtikrinti, kad valstybinis auditas atitiktų Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos INTOSAI priimtus tarptautinius standartus ir įtvirtintų teigiamą valstybinio audito vaidmenį bei poveikį valstybei ir visuomenei

    (Valstybės kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymas, 2001 m.)


  Audito r ys l.jpg
  Audito rūšys: priežiūra. Efektyvumo problema viešajame administravime

  • Finansinis auditas - audituojamo subjekto finansinės atskaitomybės vertinimas, apimantis apskaitos dokumentų ištyrimą ir nuomonės dėl finansinių ataskaitų pareiškimą; finansinės atskaitomybės ir sandorių auditas, apimantis teisės aktų laikymosi priežiūrą

  • Veiklos auditas - audituojamo subjekto viešojo ir vidaus administravimo veiklos įvertinimas ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu; ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo kriterijai nustatomi pagal INTOSAI standartus Valstybinio audito reikalavimuose

   (Valstybės kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymas, 2001 m.)


  Veiklos audito kriterijai l.jpg
  Veiklos audito kriterijai: priežiūra. Efektyvumo problema viešajame administravime

  • Ekonomiškumas suprantamas kaip minimalus išteklių panaudojimas išlaikant nustatytą produkto ir/ar teikiamų paslaugų kokybę

  • Efektyvumas suprantamas kaip santykis tarp pagaminto produkto ir/ar paslaugų apimties ir jiems panaudotų išteklių

  • Rezultatyvumas (veiksmingumas) suprantamas kaip tikslų pasiekimo lygis, taip pat kaip santykis tarp pasiekto efekto ir tikslams pasiekti panaudotų išteklių

   (Valstybinio audito reikalavimai, 2002 m.)


  Audito planas apima l.jpg
  Audito planas apima: priežiūra. Efektyvumo problema viešajame administravime

  • audito tikslus

  • audito objektą

  • subjektą

  • pagrindines audito hipotezes ir/ar klausimus, į kuriuos reikia atsakyti norint pasiekti audito tikslus

  • audito mastą

  • audito darbo metodus ir procedūras

  • audito organizavimą

  • audito laiko grafiką

  • audito kokybės kontrolės priemones

   (Valstybinio audito reikalavimai, 2002 m.)


  Savivaldyb s kontrolierius l.jpg
  Savivaldybės kontrolierius: priežiūra. Efektyvumo problema viešajame administravime

  • Savivaldybės kontrolierius yra savivaldybės kontrolės institucija, tiesiogiai kontroliuojanti savivaldybės biudžeto naudojimą bei atliekanti vidaus audito funkcijas savivaldybėje. Ši institucija atskaitinga savivaldybės tarybai ir nesusijusi su savivaldybės tarybos įgaliojimų pabaiga

  • Savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolieriaus tarnyba) prižiūri, ar teisėtai, tikslingai ir efektyviai naudojamos savivaldybės biudžeto lėšos, kitas savivaldybės turtas ir savivaldybei perduotas valstybės turtas

   (Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas, 2000 m.)


  Vidaus audito teisinis reglamentavimas l.jpg
  Vidaus audito teisinis reglamentavimas: priežiūra. Efektyvumo problema viešajame administravime

  • Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, 2002 m.

  • Finansų ministro įsakymas dėl pavyzdinės vidaus audito metodikos, Vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių ir Vidaus audito poreikio analizės metmenų patvirtinimo, 2003 m.


  Vidaus auditas ir vidaus kontrol l.jpg
  Vidaus auditas ir vidaus kontrolė: priežiūra. Efektyvumo problema viešajame administravime

  • Vidaus auditas - viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos dalis, kurios dėka, vidaus auditoriams vykdant nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekiama užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos gerinimą

  • Vidaus kontrolė – viešjo juridinio asmens vadovo sukurta visų kontrolės rūšių sistema, kurios dėka siekiama užtikrintiveiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi bei su visa tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą

   (Vidaus audito ir kontrolės įstatymas, 2002 m.)


  Vidaus audito u daviniai l.jpg
  Vidaus priežiūra. Efektyvumo problema viešajame administravimeaudito uždaviniai:

  • nustatyti, ar viešasis juridinis asmuo savo veikloje laikosi teisės norminių aktų

  • patarti viešojo juridinio asmens vadovui, kaip mažinti rizikos veiksnių įtaką viešojo juridinio asmens veiklai

  • teikti viešojo juridinio asmens vadovui rekomendacijas dėl viešojo juridinio asmens veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo

  • vertinti viešojo juridinio asmens strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymą bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriais

  • vertinti viešojo juridinio asmens lėšų, gautų iš Europos Sąjungos bei užsienio institucijų ar fondų, administravimą ir panaudojimą

  • ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus įvertinti, kaip vidaus kontrolė veikia viešajame juridiniame asmenyje

   (Vidaus audito ir kontrolės įstatymas, 2002 m.)


  Administracin prie i ra l.jpg
  Administracinė priežiūra: priežiūra. Efektyvumo problema viešajame administravime

  • Administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė:

  • 1. Administracinių sprendimų įgyvendinimas turi būti prižiūrimas ar kontroliuojamas.

  • 2. Kontrolės subjektą nustato sprendimą priėmusi institucija.

  • Juo gali būti: 1) sprendimą priėmusi institucija; 2) pavaldumo tvarka įgaliota institucija, prižiūrima įpareigojusios institucijos.

   (Viešojo administravimo įstatymas, 1999 m., 9 str.)


  Administracin prie i ra211 l.jpg
  Administracinė priežiūra: priežiūra. Efektyvumo problema viešajame administravime

  • Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas, 1998 m.; pakeitimo įstatymai, 2002 m., 2004 m.

  • Vyriausybės atstovai prižiūri, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų

  • Siūlo panaikinti neteisėtus teisės aktus

  • Kai savivaldybės nesutinka, kreipiasi į teismą

  • Atlieka teisės aktų projektų priežiūrą


  Administracin s proced ros l.jpg
  Administracinės procedūros: priežiūra. Efektyvumo problema viešajame administravime

  • Viešojo administravimo įstatyme numatytos administracinės procedūros piliečių prašymams nagrinėti

  • Dėl pažeistų teisių su prašymų kreipiasi nukentėjęs asmuo arba jo atstovas

  • Administracinę procedūrą inicijuoja institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo

  • Valstybės tarnautojo prievolė nusišalinti nuo administracinės procedūros tam tikrais atvejais

  • Institucija gali atlikti faktinių duomenų patikrinimą

   (Viešojo administravimo įstatymas, 1999 m.)


  Administraciniai teismai l.jpg
  Administraciniai teismai: priežiūra. Efektyvumo problema viešajame administravime

  • Administracinių teismų įsteigimo įstatymas, 1999 m.; Administracinių bylų teisenos įstatymas, 1999 m.; pakeitimo įstatymas, 2000 m.

  • Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl: administravimo subjektų priimtų teisės aktų teisėtumo

  • žalos padarytos asmeniui neteisėtais viešųjų institucijų veiksmais

  • Tarnybinių ginčų

  • Ginčų dėl viešųjų institucijų kompetencijos pažeidimo

  • Rinkimų ir Referendumo įstatymų pažeidomo

  • ir kt.


  Seimo kontrolierius l.jpg
  Seimo kontrolierius: priežiūra. Efektyvumo problema viešajame administravime

  • Seimo kontrolierių įstatymas, 1994 m.; Seimo kontrolierių įstatymas, 1998 m.; pakeitimo įstatymas, 2004 m.

  • Seimo kontrolierius - LR Seimo skiriamas valstybės pareigūnas, ginantis žmogaus teises ir laisves, tiriantis pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo bei siekiantis gerinti viešąjį administravimą

  • Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje

   (Seimo kontrolierių įstatymo pakeitimo įstatymas, 2004 m.)


  Vie ojo administravimo monitoringas l.jpg
  Viešojo administravimo monitoringas: priežiūra. Efektyvumo problema viešajame administravime

  • 1.Viešojo administravimo monitoringas - teisės aktais nustatyta viešojo administravimo sistemos funkcionavimo stebėjimo sistema, kuria siekiama laiku pastebėti pokyčius, juos įvertinti, numatyti priemones, kurios neleistų susiformuoti neigiamai praktikai.

  • 2. Viešojo administravimo monitoringas vykdomas visose viešojo administravimo institucijose, neatsižvelgiant į jų pavaldumą bei juridinį statusą.

  • 3. Viešojo administravimo sistemos monitoringą organizuoja Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

   (Viešojo administravimo įstatymas, 1999 m., 10 str.)


  Vie j institucij veiklos vertinimo metodai ir modeliai l.jpg
  Viešųjų institucijų veiklos vertinimo metodai ir modeliai:

  • Subalansuota rodiklių sistema (the Balanced Scorecard)

  • EKVF Tobulumo modelis (EFQM Excellence Model)

  • Bendroji įvertinimo sistema (Common Assessment Framework)

  • ISO 9000 serijos kokybės vadybos standartai

  • Sugretinimas


  Sugretinimo r ys l.jpg
  Sugretinimo rūšys modeliai:

  • Strateginis

  • Veiklos rezultatų arba konkurencinis

  • Proceso

  • Funkcinis arba generinis

  • Vidinis

  • Išorinis

  • Tarptautinis


  Slide218 l.jpg

  Dalijimasis gerąja ir geriausiąja patirtimi: modeliai:

  “Kai dirbame gerai, turime

  dalintis geromis idėjomis su daugybe

  organizacijų, teikiančių įvairias

  viešąsias paslaugas”

  Besimokančios organizacijos:

  “...šiuolaikinėje [žinių]

  ekonomikoje turi konkuruoti

  [žinias kuriantys] tinklai,

  o ne įstaigos ar sektoriai”

  Sugretinimas

  Mokymosi kultūra:

  “Valstybės tarnyba turi tapti

  besimokančia organizacija.

  Reikalinga pasimokyti iš praeities

  pasisekimų ir klaidų.”


  Veiklos matavimo samprata l.jpg
  Veiklos matavimo samprata: modeliai:

  “Veiklos matavimas yra reguliari organizacijos veikla, kuri užtikrina informaciją apie paslaugų teikimo rezultatus.”

  (Hatry, 1996, p.539 - 540).


  Kod l reikia matuoti veiklos rezultatus l.jpg
  Kodėl reikia matuoti veiklos rezultatus? modeliai:

  • Tai, ką galima išmatuoti, galima ir atlikti;

  • Jeigu rezultatai nėra matuojami, negalima atskirti sėkmės nuo nesėkmės;

  • Jeigu nematyti, ar darbas sėkmingas, negalima už jį ir atlyginti;

  • Jeigu neatlyginama už sėkmingai atliktą darbą, tuomet tikriausiai yra finansuojamas prastas darbas;

  • Jeigu nematyti sėkmės, negalima iš jos ir pasimokyti;

  • Jeigu negalima nustatyti prastų rezultatų, tuomet negalima jų ir pagerinti;

  • Jeigu rezultatai neparodomi, tuomet negalima užsitarnauti ir visuomenės paramos.

  (Osborne, Gaebler, 1992)


  Veiklos matavimo proceso sud tin s dalys l.jpg
  Veiklos matavimo proceso sudėtinės dalys modeliai:

  • Tikslai, rodikliai, siekiniai, rezultatai

  • Tikslų, rodiklių, siekinių nustatymas

  • Rezultatų matavimas

  • Veiklos matavimo informacijos panaudojimas


  S kming veiklos rodikli charakteristikos l.jpg
  Sėkmingų veiklos rodiklių charakteristikos: modeliai:

  • Pagrįstumas (validity) – rodikliai atitinka tikslus; rodikliai atspindi poreikius, kuriuos siekiama patenkinti, ir problemas, kuriuos siekiama išspręsti organizacijoje;

  • Patikimumas (reliability) – rodiklių vertės yra nedviprasmiškos; nėra sąlygų manipuliuoti informacija; tikslios informacijos sistemos; tikslūs stebėjimai;

  • Naudingumas (usefulness) – rodikliai yra aiškūs, reikšmingi, pritaikyti vadybos poreikiams; duomenys lengvai prieinami; rodikliai yra finansiškai pagrįsti; rodikliai pasitarnauja priimant sprendimus ir veikiant.

   (Mayne, Zapico-Goni, 1999, p.14).


  S kmingo veiklos matavimo s lygos l.jpg
  Sėkmingo modeliai: veiklos matavimo sąlygos:

  • viešųjų paslaugų teikėjų ir gavėjų įtraukimas, nustatant ir atrenkant veiklos sėkmės kriterijus;

  • išrankumas nustatant ekonominiu požiūriu optimalų veiklos rodiklių skaičių;

  • pavyzdžių panaudojimas, siekiant sumažinti sąnaudas ir veiklos rodiklių pusiausvyros nustatymas, kad būtų įvertintos įvairių suinteresuotų jėgų perspektyvos ir konfliktuojantys tikslai;

  • apibrėžimų, kurie panaudojami veiklos rodikliams sukurti,nuoseklumas ir palyginamumas;

  • Stebimos įstaigos galimybė kontroliuoti kokį nors rodiklį. Rodiklis neturėtų reprezentuoti tų reiškinių, kuriems vadovas neturi įtakos;

  • Veiklos rodiklių sistemos nuolatinis atnaujinimas. Veiklos rodiklių plėtra turi būti nuolat peržiūrima ir turėti rodiklių keitimo strategiją, kad šie visada išliktų reikšmingi.

   (Mayne, Zapico-Goni, 1999, p.19).


  Sisteminis modelis l.jpg
  Sisteminis modelis modeliai:

  Poreikiai

  Politikos tikslai

  Operatyviniai tikslai

  Veiksmingumas

  Ištekliai

  Inputs

  Veiklos

  procesai

  Išeiga

  Outputs

  Pasekmės

  Outcomes

  Efektyvumas

  Aplinka

  Sąnaudų veiksmingumas

  Ekonomiškumas


  Veiksmingumo samprata l.jpg
  Veiksmingumo samprata: modeliai:

  Veiksmingumas kaip kombinacija šių veiksnių:

  • Paslaugų kokybės;

  • Klientų būklės pokyčių;

  • Pozityvių pasekmių klientams;

  • Laipsnio, kuriuo pasiekiami tikslai.

  (Steering Commitee for Review of Commonwealth/State Service Provision, 2000)


  Socialini paslaug vaikams ir problemin ms eimoms klientai l.jpg
  Socialinių paslaugų vaikams ir probleminėms šeimoms klientai:

  • Vaikai, kuriems padaryta ar gali būti padaryta kokia nors žala;

  • Vaikų, kuriems padaryta ar gali būti padaryta kokia nors žala, šeimos;

  • Asmenys, suteikiantys informaciją apie vaikų teisių pažeidimus;

  • Vaikų globėjai;

  • Bendruomenė, kuri siekia apsaugoti vaikus.

  (Tilbury, 2002, p.140)


  Vaik apsaugos politikos skirtingi tikslai l.jpg
  Vaikų apsaugos politikos skirtingi tikslai: klientai:

  • 1.apsaugoti vaikus nuo jų teises pažeidžiančių tėvų;

  • 2.padėti socialiai remtiniems tėvams saugiai rūpintis vaikais.


  Socialin s paslaugos vaikams ir problemin ms eimoms i eigos rodikliai l.jpg
  Socialinės paslaugos vaikams ir probleminėms šeimoms – išeigos rodikliai

  • 1.Vaikų ir probleminių šeimų, kurioms suteiktos paslaugos, skaičius per 1 metus;

  • 2.Socialinių darbuotojų apsilankymų šeimose skaičius per 1 metus;

  • 3.Vaikų, kuriems suteikta globa, skaičius per 1 metus;

  • 4.Vaikų, kurie buvo įvaikinti, skaičius per 1 metus.


  Socialin s paslaugos vaikams ir problemin ms eimoms pasekmi rodikliai l.jpg
  Socialinės paslaugos vaikams ir probleminėms šeimoms - pasekmių rodikliai

  • 1.Nustatytų vaikų teisių apsaugos pažeidimų skaičius per 1 metus;

  • 2.Globojamų vaikų mokymosi pasiekimai;

  • 3.Buvusių globotinių įsidarbinimas, mokymasis ir kvalifikacijos kėlimas;

  • 4.Mokyklos nelankantys globojami vaikai;

  • 5.Nuobaudos ir nuosprendžiai, globojamiems vaikams padarius nusikaltimus;

  • 6.Globojamų vaikų sveikata.


  Socialin s paslaugos vaikams ir problemin ms eimoms i tekli rodikliai l.jpg
  Socialinės paslaugos vaikams ir probleminėms šeimoms – išteklių rodikliai

  • 1.Finansiniai ištekliai: išlaidos socialinėms paslaugoms savivaldybėje per 1 metus

   • 1.1.Vaikų teisių apsaugos tarnyba

   • 1.2.Socialinės globos įstaigos

   • 1.3.Dienos centrai

  • 2.Žmogiškieji ištekliai: Socialinių paslaugų srityje dirbančių darbuotojų skaičius ir atlyginimo dydžiai

   • 2.1.lankomosios priežiūros darbuotojai

   • 2.2.Socialinės globos įstaigų darbuotojai

   • 2.3.Vaikų teisių apsaugos tarnybų administracinio personalo darbuotojai

   • 2.4.Dienos centrų darbuotojai

  • 3. Laiko ištekliai: laikas, skiriamas vieno kliento aptarnavimui


  Socialin s paslaugos vaikams ir problemin ms eimoms veiklos proces rodikliai l.jpg
  Socialinės paslaugos vaikams ir probleminėms šeimoms – veiklos procesų rodikliai

  • 1.Strateginis valdymas

   • Planavimas

   • Įgyvendinimas

   • Vertinimas

  • 2.Kokybės valdymas

  • 3.Žinių ir inovacijų valdymas

  • 4.Socialinių paslaugų marketingas

  • 5.Žmogiškųjų išteklių valdymas

  • 6.Projektų valdymas

  • 7.Ryšiai su bendruomenėmis ir NVO

  • 8.Veiklos koordinavimas su kitomis institucijomis ir įstaigomis


  Vaik apsaugos veiklos rodikliai 2000 aisiais metais australijoje l.jpg
  Vaikų apsaugos veiklos rodikliai 2000-aisiais metais Australijoje

  Šaltinis: SCRCSSP, 2000; Tilbury, 2000, p.143


  Jungtin s karalyst s geriausios vert s socialini paslaug veiklos rodikliai 2001 2002 metais i l.jpg
  Jungtinės Karalystės “Geriausios vertės” socialinių paslaugų veiklos rodikliai 2001-2002 metais I

  • A1 Vaikų globos vietos stabilumas

  • A2 Globojamų vaikų mokymosi pasiekimai

  • A3 Pakartotinis įregistravimas Vaikų apsaugos registre

  • A4 Buvusių globotinių įsidarbinimas, mokymasis ir kvalifikacijos kėlimas

  • A5 Skubus priėmimas į ligoninę

  • A6 Skubus pakartotinis priėmimas į psichiatrinę ligoninę

  • B7 Globojamų vaikų įvaikinimas arba globa šeimoje (pvz., Londone 70 proc. globojamų vaikų yra įvaikinti arba globojami šeimose)

  • B8 Paslaugų globojamiems vaikams sąnaudos

  • B9 Sąnaudos vienam asmeniui vaikų globos įstaigoje

  • B10 Globos šeimoje sąnaudos vienam asmeniui

  • B11Intensyvios slaugos ir pagalbos namuose suaugusiems ir seniems žmonėms procentas nuo visų socialinių paslaugų


  Jungtin s karalyst s geriausios vert s socialini paslaug veiklos rodikliai 2001 2002 metais ii l.jpg
  Jungtinės Karalystės “Geriausios vertės” socialinių paslaugų veiklos rodikliai 2001-2002 metais II

  • B12 Socialinių paslaugų suaugusiems ir seniems žmonėms sąnaudos

  • B13 Senų žmonių globos įstaigoje socialinių paslaugų sąnaudos vienam asmeniui

  • B14 Asmenų su mokymosi negalia globos įstaigoje socialinių paslaugų sąnaudos vienam asmeniui

  • B15 Asmenų su psichine negalia globos įstaigoje socialinių paslaugų sąnaudos vienam asmeniui

  • B16 Asmenų su fizine negalia globos įstaigoje socialinių paslaugų sąnaudos vienam asmeniui

  • B17 Pagalbos ir slaugos namuose seniems žmonėms sąnaudos vienam asmeniui

  • C18 Galutiniai įspėjimai/nuobaudos/nuosprendžiai globojamiems vaikams

  • C19 Globojamų vaikų sveikata

  • C20 Vaikų apsaugos atvejų įvertinimai


  Jungtin s karalyst s geriausios vert s socialini paslaug veiklos rodikliai 2001 2002 metais iii l.jpg
  Jungtinės Karalystės “Geriausios vertės” socialinių paslaugų veiklos rodikliai 2001-2002 metais III

  • C21 Įrašų Vaikų apsaugos registre trukmė

  • C22 Jaunesnių nei 10 metų vaikų globa šeimoje ir įvaikinimas

  • C23 Globojamų vaikų įvaikinimas

  • C24 Mokyklos nelankantys globojami vaikai

  • C25 Vaikų namų patikrinimai

  • C26 Senų žmonių priėmimas į specialias globos įstaigas

  • C27 Asmenų nuo 18 iki 65 metų priėmimas į specialias globos įstaigas

  • C28 Intensyvi pagalba ir slauga namuose

  • C29 Pagalba ir slauga namuose asmenims su fizine negalia

  • C30 Pagalba ir slauga namuose asmenims su mokymosi negalia

  • C31 Pagalba ir slauga namuose asmenims su psichine negalia

  • C32 pagalba ir slauga namuose seniems žmonėms

  • C33 Senų žmonių apsaugojimas nuo kritimų ir nuo (hypothermia?)

  • C34 Suaugusiųjų ir senų žmonių globos įstaigų patikrinimai

  • D35 Ilgalaikis globojamų vaikų stabilumas

  • D36 Paslaugų klientai, atsakę, jog jiems buvo greitai suteikta pagalba

  • D37 Vienviečių kambarių prieinamumas


  Jungtin s karalyst s geriausios vert s socialini paslaug veiklos rodikliai 2001 2002 metais iii236 l.jpg
  Jungtinės Karalystės “Geriausios vertės” socialinių paslaugų veiklos rodikliai 2001-2002 metais III

  • D38 Įrangos, kainuojančios mažiau nei 1000 svarų, atgabentos per 3 savaites, procentas

  • D39 Procentas asmenų, gaunančių pranešimą apie jų poreikius ir apie tai, kaip į juos bus atsižvelgta

  • D40 Klientai, kuriems suteikiama priežiūra

  • D41 Atidedamas išrašymas iš ligoninės

  • D42 Socialinių darbuotojų įvertinimai

  • D43 Laukimo laikas paslaugoms gauti

  • E44 Santykinės išlaidos, skiriamos šeimai paremti

  • E45 Vaikų, kuriems reikalinga pagalba, tautybė

  • E46 Klientai, atsakę, kad buvo atsižvelgta į jų rasą, tautybę ir kultūrą

  • E47 Senų žmonių, kurių tinkamumas gauti paslaugas buvo vertinamas, tautybė

  • E48 Senų žmonių, kuriems buvo suteiktos paslaugos, atlikus įvertinimą, tautybė

  • E49 Senų žmonių vertinimai

  • E50 Suaugusiųjų ir senų žmonių vertinimai, po kurių buvo suteiktos paslaugos


  Subalansuota rodikli sistema the balanced scorecard l.jpg
  Subalansuota rodiklių sistema (the Balanced Scorecard): paslaugų veiklos rodikliai 2001-2002 metais III

  Finansiniai

  rodikliai

  Vidinių procesų rodikliai

  Klientų rodikliai

  Vizija ir strategija

  Mokymosi ir augimo rodikliai


  Slide238 l.jpg

  • Klientų/rinkėjų perspektyva paslaugų veiklos rodikliai 2001-2002 metais III

   Kad mes pasiektume savo viziją/misiją, kaip mūsų klientai ir rinkėjai turi matyti mūsų žodžius ir veiksmus?”

   Ko klientai ir suinteresuotos grupės tikisi iš mūsų organizacijos/padalinio šiuo klausimu?

   Kaip mūsų organizacija/padalinys išmatuos pažangą šioje strateginėje veikloje?

  • Finansinių ir socialinių sąnaudų perspektyva

   Siekdami savo misijos ir vizijos, kaip sumažinsime sąnaudas valstybei ir visuomenei?

   Kas yra mūsų finansuotojai ir ko jie tikisi iš mūsų organizacijos/padalinio šiuo klausimu?

   Kaip išmatuosime, ar mūsų organizacija/padalinys atitinka šiuo lūkesčius?

  • Vidinių veiklos procesų perspektyva

   Kad patenkintume klientų ir visuomenės poreikius, kokiems procesams turime skirti prioritetą?

   Kuriems organizacijos/padalinio veiklos procesams turime skirti daugiausiai dėmesio, ką turime daryti labai gerai, kad šie procesai būtų įgyvendinti?

   Kaip organizacija/padalinys išmatuos strateginės vidinės veiklos pažangą?

  • Mokymosi ir augimo perspektyva

   Kaip išsaugosime sugebėjimą keistis ir tobulėti, siekdami įgyvendinti savo viziją ir misiją?

   Kokia mokymosi ir augimo veikla yra būtina, kad mūsų organizacija/padalinys įgyvendintų vidinius veiklos procesus? Ką turime, padaryti, kad vyktų mokymasis ir augimas?

   Kaip organizacija/padalinys išmatuos pažangą kiekvienoje mokymosi ir augimo srityje?


  Vie j organizacij teorijos vadovavimas vie ojoje organizacijoje l.jpg

  Vie paslaugų veiklos rodikliai 2001-2002 metais IIIšųjų organizacijų teorijos. Vadovavimas viešojoje organizacijoje

  Paskaita Nr. 10


  Organizacija l.jpg
  Organizacija: paslaugų veiklos rodikliai 2001-2002 metais III

  • Asmenų, kurie paklūsta vadovų nurodymams, kurie yra asmeniškai suinteresuoti valdžios išsaugojimu ir kurie yra pasidalinę funkcijų įgyvendinimą, ratas (Weberis)

  • struktūrinė racionalios veiklos išraiška (Selznickas)

  • dviejų ar daugiau asmenų sąmoningai koordinuotos veiklos sistema (Barnardas)

  • autoritetu ir įpročiu grindžiamų tarpusavio santykių administracinėje sistemoje struktūra (Waldo)

  • didelio skaičiaus specialistų, bendradarbiaujančių dėl kokio nors tikslo, racionalizuota ir beasmeniška integracija (Thompsonas)


  Santykis tarp vadybos vie ojo administravimo ir organizacij teorij l.jpg
  Santykis tarp vadybos, viešojo administravimo ir organizacijų teorijų:

  Organizacijų

  teorijos

  Vadyba

  Viešasis

  administravimas


  Organizacij teorij klasifikacija l.jpg
  Organizacijų teorijų klasifikacija: organizacijų teorijų:

  • Uždaros sistemos teorijos

  • Natūralios sistemos teorijos

  • Atviros sistemos teorijos


  Organizacij teorij temos l.jpg
  Organizacijų teorijų temos: organizacijų teorijų:

  • Organizacijų efektyvumas

  • Organizacijų struktūra

  • Organizacijų kitimas ir inovacijos

  • Galia organizacijose

  • Sprendimų priėmimas organizacijose

  • Žmonės organizacijose

  • Komunikacija organizacijose

  • Organizacijų kultūra

  • Organizacijų ryšiai su aplinka


  Mogi k j ry i mokykla 1 l.jpg
  Žmogiškųjų ryšių mokykla (1): organizacijų teorijų:

  • Eksperimentai Hawthorno fabrike 1924 m.; E.Mayo, F.J.Roethlisbergeris; darbo sąlygų fabrike tyrimas

  • Apšvietimo įtaka darbo našumui; rezultatas – pradinės hipotezės atmetimas; išvada – dėmesys darbininkams padidino darbo našumą

  • Hawthorno efektas – pasikeičia elgesys, jeigu žmonės yra stebimi


  V lyvoji mogi k j ry i teorija l.jpg
  Vėlyvoji žmogiškųjų ryšių teorija: organizacijų teorijų:

  • McGregoras: teorija X ir teorija Y

  • Ch.Argyris: individas organizacijoje, organizacijos mokymasis

  • Modelis I ir Modelis II

  • A.H.Maslow poreikių hierarchija:

   • Fiziologiniai poreikiai

   • Ekonominis saugumas

   • Socialinis saugumas

   • Savigarba

   • Savęs realizavimas


  Model i l.jpg
  Model I: organizacijų teorijų:

  The governing Values of Model I:

  Achieve the purpose as the actor defines it

  Win, do not lose

  Suppress negative feelings

  Emphasize rationality

  Primary Strategies are:

  Control environment and task unilaterally

  Protect self and others unilaterally


  Slide247 l.jpg

  Usually operationalized by organizacijų teorijų::

  Unillustrated attributions and evaluations e.g.. "You seem unmotivated" Advocating courses of action which discourage inquiry e.g.. "Lets not talk about the past, that's over."

  Treating ones' own views as obviously correct

  Making covert attributions and evaluations

  Face-saving moves such as leaving potentially embarrassing facts unstated

  Consequences include:

  Defensive relationships

  Low freedom of choice

  Reduced production of valid information

  Little public testing of ideas


  Model ii l.jpg
  Model II: organizacijų teorijų:

  The governing values of Model II include: Valid information

  Free and informed choice

  Internal commitment

  Strategies include:

  Sharing control

  Participation in design and implementation of action


  Slide249 l.jpg

  Operationalized by: organizacijų teorijų:

  Attribution and evaluation illustrated with relatively directly observable data

  Surfacing conflicting view

  Encouraging public testing of evaluations

  Consequences should include:

  Minimally defensive relationships

  High freedom of choice

  Increased likelihood of double-loop learning


  Organizacijos pl tros po i ris l.jpg
  Organizacijos plėtros požiūris: organizacijų teorijų:

  • Nacionalinės grupių plėtros mokymo laboratorijos, 1946 m.; K.Lewinas ir kt.

  • Vadovavimo tinklo (angl. managerial grid) plėtra, tarpgrupinė plėtra 1960 m.

  • Grupių dinamikos tyrimų centras, 1945 m.; K.Lewinas; darbuotojų ir vadovų požiūrio į organizaciją tyrimai; grįžtamasis ryšys


  Slide251 l.jpg

  Vadovavimo tinklo schema: organizacijų teorijų:


  Organizacijos pl tros misija l.jpg
  Organizacijos plėtros misija: organizacijų teorijų:

  • Individualaus nario gebėjimų sutarti su kitais organizacijos nariais tobulinimas

  • Žmogiškųjų emocijų organizacijoje įteisinimas

  • Įtampos mažinimas

  • Tarpusavio supratimo tarp organizacijos narių didinimas

  • “komandos vadybos” ir tarpgrupinio bendradarbiavimo didinimas

  • Veiksmingesnių konfliktų sprendimų neautoritariniu būdu technikų parengimas

  • “Organiškų” organizacijų kūrimas


  Kontingencijos teorija l.jpg
  Kontingencijos teorija organizacijų teorijų:

  • Technologija

  • Strategija

  • Aplinka

  • Dydis


  Kitos atviros sistemos teorijos l.jpg
  Kitos atviros sistemos teorijos: organizacijų teorijų:

  • Išteklių priklausomybės teorija (Pffeferis ir Salanickas)

  • Institucinė teorija (Meyeris, Rowanas, Marchas, Olsenas, Zuckeris, Brunssonas, ir kt.)

   • Sociologinis institucionalizmas

   • Istorinis institucionalizmas

   • Ekonominis institucionalizmas

  • Organizacijų populiacijos teorija


  Vadovavimo teorijos l.jpg
  Vadovavimo teorijos: organizacijų teorijų:

  • Personologinės teorijos

   • Bruožų teorijos

   • Vadovavimo poreikio teorijos (D.C.Mclellandas)

  • Elgesio teorijos

   • F.Fiedlerio kontingencijos modelis

   • Situacinis vadovavimas (Hersey, Blanchardas)

  • Kognityvinės teorijos

   • V.Vroomo – F.Yettono sprendimų priėmimo modelis, 1973 m.

   • Kelio – tikslo teorija, R.Hause’as ir T.Mitchelas, 1974 m.

  • Socialinės sąveikos teorijos

   • Vertikalių diadų modelis

   • Charizmatinis vadovavimas

   • Transformacinis vadovavimas


  Personalo valdymas vie ajame sektoriuje l.jpg

  Personalo valdymas viešajame sektoriuje organizacijų teorijų:

  Paskaita Nr. 11


  Mogi k j i tekli vadybos funkcijos l.jpg
  Žmogiškųjų išteklių vadybos funkcijos: organizacijų teorijų:

  • Aprūpinimas – įdarbinimo konkursų skelbimas, darbuotojų atranka ir priėmimas

  • Paskirstymas – darbų paskirstymas, atlyginimas už darbą, paaukštinimas, perkėlimas į kitą darbą

  • Vystymas – apmokymas, įvertinimas, globa, darbuotojų motyvavimas

  • Sankcionavimas – derybos dėl darbo sąlygų ir santykių, skundų ir apeliacijų procedūrų vykdymas, disciplinavimas

  • Kontrolė ir adaptavimas – personalo valdymo sistemos sukūrimas


  Darbo planavimas l.jpg
  Darbo planavimas: organizacijų teorijų:

  • Darbo analizė

  • Darbo jėgos poreikių planavimas ir prognozavimas

  • Darbo aprašymo metodai:

   • Interviu

   • Klausimynas


  Personalo verbavimas l.jpg
  Personalo verbavimas: organizacijų teorijų:

  • Kandidatų paieškos formos:

   • Aukštosiose mokyklose

   • Per įdarbinimo agentūras

   • Skelbimas laikraštyje

   • Per internetą


  Personalo atranka 1 l.jpg
  Personalo atranka (1): organizacijų teorijų:

  • Kriterijai priimant į darbą:

   • Socialinė klasė

   • Rinkiminis populiarumas

   • Patronažas

   • Nuopelnai

   • Patirtis

   • Atstovavimas

   • Kvotos moterims ar rasinių mažumų atstovams


  Personalo atranka 2 l.jpg
  Personalo atranka (2): organizacijų teorijų:

  • Kandidatų įvertinimo metodai:

   • Bruožų testai

   • Įgūdžių tam tikram darbui testai

   • Specialūs testai

   • Testų procedūros siejamos su darbui reikalinga kompetencija

   • Išsilavinimo vertinimas

   • Licenzijos patikrinimas

   • interviu


  Personalo vertinimas l.jpg
  Personalo vertinimas: organizacijų teorijų:

  • Kodėl reikėtų vertinti darbuotojų darbą?

   • Gaunamos informacijos pagrindu galima nuspręsti apie darbuotojo paaukštinimą ar atlyginimo padidinimą

   • Įvertinimas leidžia vodvui sudaryti planą, kaip šalinti trūkumus ir įtvirtinti privalumus

   • Galima koreguoti darbuotojo karjeros planą

  • Kas atlieka vertinimą?

   • Tiesioginis vadovas, vertinimo komitetai, pats darbuotojas vertina save, pavaldiniai, kolegos

  • Vertinimo metodai:

   • Grafinė vertinimų skalė, alternatyvus rangavimo metodas, porinio palyginimo metodas, priverstinio suskirstymo metodas, kritinių įvykių metodas, tikslinio valdymo metodas, su poelgiais susijusi vertinimo skalė, elektroninis darbuotojo stebėjimas


  Personalo skatinimas l.jpg
  Personalo skatinimas: organizacijų teorijų:

  • Darbuotojų skatinimo planai:

   • Vienetinis darbo užmokestis, viduriniojo ir aukščiausiojo rango vadovų skatinimas, priedai už nuopelnus, komandų ar grupių skatinimas, pardavimo darbuotojų skatinimas, pelno dalijimasis, darbuotojų akcijų nuosavybės planas, Scanlono planas, rizikos apmokėjimo planas

  • Darbuotojų naudos:

   • Užmokestis už nedirbtą laiką, pensijos, paslaugos, lanksčios naudos  Lietuvos valstyb s tarnybos modelis l.jpg
  Lietuvos valstybės tarnybos modelis: organizacijų teorijų:

  • Mišrus modelis

  • Karjeros modelio požymiai:

   • Maksimali amžiaus riba – 62,5 metų

   • Darbo užmokesčio sistemą nustato VTĮ

   • Darbo užmokestis priklauso nuo kategorijos

   • Yra pareigų paaukštinimas

   • Paskyrimas į pareigas neterminuotas

  • Postų modelio požymiai:

   • galimas priėmimas į bet kurią pareigybę

   • nebūtina patirtis valstybės tarnyboje

   • nėra specialios pensijų sistemos


  Valstyb s tarnybos raida lietuvoje 1 l.jpg
  Valstybės tarnybos raida Lietuvoje (1): organizacijų teorijų:

  • 1994 m. – įkurta Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

  • 1995 m. – priimtas Valdininkų įstatymas

  • 1999 m. – priimtas Valstybės tarnybos įstatymas

  • 2002 m. – priimtas Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas


  Valstyb s tarnybos raida lietuvoje 2 l.jpg
  Valstybės tarnybos raida Lietuvoje (2): organizacijų teorijų:

  • 1999 m. Valstybės tarnybos įstatymas:

   • 2300 įstaigų;

   • 220 tūkst. valstybės tarnautojų;

   • viešojo administravimo (politinio pasitikėjimo, karjeros, įstaigų vadovai, pakaitiniai) ir paslaugų (įstaigų vadovai, viešųjų paslaugų, atliekantys ūkines technines funkcijas) valstybės tarnautojai;

   • A, B, C, D lygiai, 30 kategorijų;

   • 50 poįstatyminių aktų; 2000 m. – 15 teisės aktų; 2001 m – 8 teisės aktai; 2002 – 20 teisės aktų


  Valstyb s tarnybos raida lietuvoje 3 l.jpg
  Valstybės tarnybos raida Lietuvoje (3): organizacijų teorijų:

  • 2002 m. Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas:

   • 700 įstaigų;

   • 60 tūkst. valstybės tarnautojų;

   • Valstybės tarnautojai – karjeros, politinio pasitikėjimo, įstaigų vadovai, pakaitiniai;

   • A, B, C lygiai, 20 kategorijų;

   • Valstybės tarnautojų kvalifikacinės klasės

   • Valstybės tarnautojo veiklos vertinimo sistema

   • Valstybės tarnautojo mokymo kokybės priežiūros mechanizmas

   • Atlikta mokymo poreikių analizė

   • Mokymo sistema siejama su valstybės tarnautojų registru


  Valstyb s tarnybos valdymas l.jpg
  Valstybės tarnybos valdymas: organizacijų teorijų:

  • Vyriausybė – įgyvendina valstybės tarnybos politiką, atlieka bendrojo valdymo funkcijas

  • Vidaus reikalų ministras – koordinuoja VTĮ įgyvendinimo kontrolę, atlieka bendrojo valdymo funkcijas

  • Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos – tvarko valstybės tarnautojų registrą, kontroliuoja VTĮ įgyvendinimą, rengia teisės aktų projektus, tvirtina valstybės tarnautojų mokymo programas


  Personalo tarnybos funkcijos l.jpg
  Personalo tarnybos funkcijos: organizacijų teorijų:

  • Atlieka kokybinę ir kiekybinę personalo sudėties analizę

  • Dalyvauja rengiant pareigybių aprašymus

  • Analizuoja įstaigos strateginius tikslus, uždavinius ir funkcijas, atlieka aplinkos analizę ir personalo poreikio analizę

  • Organizuoja valstybės tarnautojams įvadinio, tęstinio ir specialiosios programos mokymus, rengia kvalifikacijos kėlimo programas

  • Rengia įstaigos veiklos normatyvinius dokumentus

  • Nagrinėja skundus ir prašymus

  • Organizuoja darbuotojų priėmimo į darbą konkursus

  • Dalyvauja organizuojant valstybės tarnautojų vertinimą

  • Ir kt.


  Valstyb s tarnautoj tarnybin s veiklos vertinimas l.jpg
  Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas: organizacijų teorijų:

  • Vertina tiesioginis vadovas

  • Steigiama vertinimo komisija – vertina visus valstybės tarnautojus, kurių veikla įvertinta labai gerai arba nepatenkinamai

  • Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos – vertina įstaigų vadovus, audito tarnybos vedėją, auditorius, vertinimo komisijų narius

  • Komisija sudaroma 2 metams, 5 arba 7 nariai

  • “Labai gerai” – aukštesnė kvalifikacinė klasę, aukštesnės pareigos; “nepatenkinamai” – kvalifikacijos tobulinimas, žemesnę kvalifikacinė klasė, atleidimas; “gerai” – taip, kaip buvo


  Valstyb s tarnautoj vertinimo tikslai l.jpg
  Valstybės tarnautojų vertinimo tikslai: organizacijų teorijų:

  • Gerinti valstybės tarnautojų drbo kokybę ir efektyvumą

  • Informuoti valstybės tarnautojus apie jų veiklos vertinimą

  • Padidinti valstybės tarnautojų motyvaciją

  • Sudaryti vadovams galimybę daryti efektyvesnius personalinius sprendimus įskaitant profesionalios karjeros planavimą

  • Plėtoti individualaus mokymo bazę


  Valstyb s tarnautoj vertinimo kriterijai l.jpg
  Valstybės tarnautojų vertinimo kriterijai: organizacijų teorijų:

  • Veiklos krūvis

  • Veiklos kokybė

  • Atliekamų užduočių sudėtingumas

  • Gebėjimas panaudoti turimas žinias ir įgūdžius funkcijoms vykdyti

  • Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai vykdant funkcijas


  Valstyb s tarnautoj mokymo modeliai l.jpg
  Valstybės tarnautojų mokymo modeliai: organizacijų teorijų:

  • Visas mokymas atiduodamas rinkai – Švedija, Olandija, Estija

  • Nustatomos tam tikros kompetencijos, kurioms lavinti naudojamos pagrindinės mokymo institucijos, kitos kompetencijos atiduodamos rinkai – Suomija, Didžioji Britanija, Danija, Lietuva

  • Visas mokymas yra centralizuotas ir vykdomas specializuotose mokymo institucijose – karjeros sistemos šalys (Prancūzija, Ispanija, Vokietija)


  Valstyb s tarnautoj darbo u mokestis l.jpg
  Valstybės tarnautojų darbo užmokestis: organizacijų teorijų:

  • Pareiginė alga (priklauso nuo kategorijos)

  • Priedai (už stažą, klasę, kategoriją, laipsnį, rangą)

  • Priemokos (už darbą poilsio dienomis)

  • Darbo užmokesčio formulė: U=PxK+(Pr1+Pr2)xK

   • K-indeksavimo koeficientas

   • P- pareiginė alga

   • Pr1 – priedai

   • Pr2 – priemokos

   • Už valstybės tarnautojo darbo užmokestis


  Naujosios vie osios vadybos ir naujosios vie osios tarnybos sampratos l.jpg

  Naujosios viešosios vadybos ir naujosios viešosios tarnybos sampratos

  Paskaita Nr. 13


  Naujasis vie asis administravimas l.jpg
  Naujasis viešasis administravimas: tarnybos sampratos

  • Minnowbrooko konferencija, 1968 m.

  • “Link naujojo viešojo administravimo”, konferencijos leidinys

  • Antipozityvistinė perspektyva

  • Nuostata, administratoriai privalo formuoti politiką

  • Dalyvavimo, socialinio teisingumo vertybės greta efektyvumo vertybės

  • J.Rawlso teisingumo teorija; sąžiningumo principas


  Naujosios vie osios vadybos teoriniai altiniai l.jpg
  Naujosios viešosios vadybos teoriniai šaltiniai: tarnybos sampratos

  • Viešojo pasirinkimo teorijos

  • Menedžerizmas (Pollitt, 1990)

   • Visuotinė kokybės vadyba

   • Lanksčioji vadyba

   • Verslo proceso reinžinierija

  • Naujojo ekonominio institucionalizmo teorijos


  Nauj j vie j vadyb s lygoj veiksniai l.jpg
  Naująją viešąją vadybą sąlygoję veiksniai: tarnybos sampratos

  • Legitimumo krizė

  • Savitarpio priklausomybės krizė - globalizacija

  • Rezultatyvumo krizė

  • Priekaištai dėl administravimo kokybės

  • Finansinė krizė – biudžeto deficitas, valstybės skola


  Verslininki kos vald ios principai l.jpg
  “Verslininkiškos valdžios” principai: tarnybos sampratos

  • Katalitinė valdžia

  • Bendruomenės valdžia

  • Konkurencinė valdžia

  • Į misiją orientuota valdžia

  • Į vartotoją orientuota valdžia

  • Į rezultatus orientuota valdžia

  • Į pelną orientuota valdžia

  • Decentralizuota valdžia

  • Prevencinė valdžia

  • Į rinką orientuota valdžia

  Osborne D., Gaebler T. Reinventing Government, 2002.


  Naujosios vie osios tarnybos principai l.jpg
  Naujosios viešosios tarnybos principai: tarnybos sampratos

  • Tarnavimas piliečiams, o ne klientams

  • Viešojo intereso įgyvendinimas

  • Pilietybė, o ne antreprenerystė

  • Strateginis mąstymas, demokratinis veikimas

  • Atskaitomybės sudėtingumo suvokimas

  • Tarnyba, o ne valdymas

  • Žmonių, o ne tik produktyvumo vertinimas


  Naujosios vie osios tarnybos principai282 l.jpg
  Naujosios vie tarnybos sampratosšosios tarnybos principai:

  • Įsipareigojimas vertybėms

  • Tarnavimas visuomenei

  • Įgaliojimas ir dalijimasis vadovavimu

  • Pragmatinis inkrementalizmas

  • Pasišventimas valstybės tarnybai


  Gero valdymo principai oecd l.jpg
  Gero valdymo principai (OECD): tarnybos sampratos

  • Dalyvavimas

  • Konsensuso paieška

  • Atskaitomybė

  • Skaidrumas

  • Dėmesingumas

  • Veiksmingumas ir efektyvumas

  • Teisingumas ir integravimas

  • Įstatymo viršenybė


  Vie asis administravimas pasaulio alyse l.jpg

  Viešasis administravimas pasaulio šalyse tarnybos sampratos

  Paskaita Nr.14


  Reform priemon s tur jusios takos vie ojo sektoriaus dyd iui ebpo l.jpg
  Reformų priemonės turėjusios įtakos viešojo sektoriaus dydžiui (EBPO):

  • Centrinės valdžios dekoncentravimas

  • Valstybinių institucijų plėtra

  • Viešųjų įmonių reorganizacija

  • Viešojo sektoriaus dydžio ribų nustatymas

  • Privatizavimas

  • Decentralizavimas

  • Naujas centrinių vadybos įstaigų vaidmuo

  • Rinkos tipo mechanizmai


  Vie ojo sektoriaus vadybos reform kryptys ebpo l.jpg
  Viešojo sektoriaus vadybos reformų kryptys (EBPO): dydžiui (EBPO):

  • Politikos formavimo vadyba

  • Veiklos vadyba

  • Informacijos technologijų vadyba

  • Norminių teisės aktų vadyba ir reforma

  • Grįžtamasis ryšys

  • Finansinių išteklių vadyba

  • Žmogiškųjų išteklių vadyba


  Vie ojo valdymo reform modeliai guy peters l.jpg
  Viešojo valdymo reformų modeliai (Guy Peters): dydžiui (EBPO):

  • Rinkos modelis

  • Dalyvavimo modelis

  • Lanksčios valdžios modelis

  • Mažai reguliuojamos valdžios modelis


  Keturios vie ojo valdymo reform strategijos pollitt bouckaert l.jpg
  Keturios viešojo valdymo reformų strategijos (Pollitt, Bouckaert):

  • Priežiūra – tradicinės kontrolės griežtinimas

  • Modernizavimas – administracinės sistemos modernizavimas

  • Pajungimas rinkai – rinkos mechanizmų įvedimas į administracinę ir teisinę sistemą

  • Minimizavimas – funkcijų perdavimas rinkos sektoriui


  Vie ojo valdymo reformos trajektorijos pollitt bouckaert l.jpg
  Viešojo valdymo reformos trajektorijos Bouckaert):(Pollitt, Bouckaert):

  • Personalo valdymo trajektorijos

  • Organizacinės trajektorijos

   • Specializavimas

   • Koordinavimas

   • Centralizavimas/decentralizavimas

   • apimtis

  • Finansų valdymo reformos trajektorijos

   • Biudžeto trajektorijos - nuo sąnaudų biudžeto link rezultatų biudžeto

   • Apskaitos trajektorijos - nuo grynaisiais pinigais grindžiamos apskaitos link dvejybinės buhalterijos ir kaupimo principu grindžiamos apskaitos

   • Audito trajektorijos – nuo finansinio link veiklos audito


  Vie ojo valdymo reform paradoksai pollitt bouckaert l.jpg
  Viešojo valdymo reformų paradoksai Bouckaert):(Pollitt, Bouckaert):

  • Reformų optimizmas/atminties praradimas

  • Sustiprinti politinę biurokratijos kontrolę/duoti vadybininkams veiksmų laisvę/suteikti galių paslaugų vartotojams

  • Skatinti lankstumą ir naujoves/kelti piliečių pasitikėjimą ir stiprinti legitimumą

  • Taupyti viešąsias išlaidas/pagerinti viešojo sektoriaus veiklos kokybę

  • Valdžią padaryti atskaitinga/privatizuoti

  • Didinti personalo motyvaciją ir skatinti permainas/mažinti etatinės tarnybos svarbą ir etatų skaičių


  Vie ojo valdymo reform paradoksai ii pollitt bouckaert l.jpg
  Viešojo valdymo reformų paradoksai II Bouckaert):(Pollitt, Bouckaert):

  • Mažinti vidaus kontrolę/griežtinti valdymo atskaitomybę

  • Kurti daugiau vienos funkcijos agentūrų/pagerinti horizontalų koordinavimą

  • Decentralizuoti valdymo institucijas/pagerinti programų koordinavimą

  • Padidinti efektyvumą/griežtinti valdymo atskaitomybę

  • Pagerinti kokybę/sumažinti išlaidas


  Vie ojo valdymo reformos jungtin je karalyst je l.jpg
  Viešojo valdymo reformos Jungtinėje Karalystėje: Bouckaert):

  • Stipriai centralizuota valdžia

  • M.Thatcher (1979 – 1990), T.Blairas (nuo 1997 m.)

  • 1982 – Finansų valdymo iniciatyva

  • 1988 m. - “Tolimesni žingsniai” – 140 vykdomų agentūrų per 10 m.

  • 1991 m. - “Piliečio chartija”

  • 1999 m. – “Valdžios modernizavimas”

  • Veiklos matavimo sistema (Audito komisija, 1992 m.)

  • 1994 m. Privati finansų iniciatyva

  • Privatizavimas – telekomas (1984 m.), dujotekis (1986 m.), aerouostai (1987 m.), vandentiekis ir kanalizacija (1989 m.), elektra (1990 – 1993 m.), geležinkeliai (1994 m.)


  Vie ojo valdymo reformos jav l.jpg
  Viešojo valdymo reformos JAV: Bouckaert):

  • Centristinė federalinė valdžia ir autonomiškos valstijos

  • 1978 m. Valstybės tarnybos reformos įstatymas (darbuotojų veiklos vertinimas)

  • 1982 m. Grace’o komisija (ataskaitos dėl biurokratijos eikvojimo)

  • 1984 Valdymo tobulinimo tarnyba (Reforma 1988)

  • 1992 m. Nacionalinė veiklos peržiūra

  • 1993 m. Valdžios veiklos ir rezultatų įstatymas (strateginis planavimas ir veiklos matavimas federalinėje valdžioje

  • 1995 m. Prezidento produktyvumo taryba (Visuotinės kokybės vadybos diegimas)


  Vie ojo valdymo reformos naujojoje zelandijoje l.jpg
  Viešojo valdymo reformos Naujojoje Zelandijoje: Bouckaert):

  • Centralizuota valdžia

  • Leiboristų partija, Nacionalinė partija

  • 1986 m. Valstybinių įmonių įstatymas – valstybinių įmonių komercializavimas

  • 1988 m. Valstybinio sektoriaus įstatymas – departamentų, personalo valdymo decentralizavimas

  • 1989 m. Viešųjų finansų įstatymas – prieaugio apskaita, išeigos ir išdavų matavimas

  • 1994 m. Fiskalinės atskaitomybės įstatymas – įpareigojimas vyriausybę skelbti fiskalinius tikslus

  • Viešosios tarnybos darbo vietų skaičius sumažėjo nuo 88 tūkst. iki 37 tūkst. (1988 – 1994 m.)


  Vie ojo valdymo reformos australijoje l.jpg
  Viešojo valdymo reformos Australijoje: Bouckaert):

  • Centralizuota valdžia

  • Leiboristų partija (1983 – 1996 m.), nacionalinės partijos (Howardas, 1997 m.)

  • 1983 m. Finansų valdymo tobulinimo programa

  • 1984 m. Vyriausia vykdomoji tarnyba

  • 1987 m. Centrinių departamentų restruktūrizavimas

  • Privatizavimas: oro linijos (1992 – 1995 m.), Sandraugos bankas (1994 m.)

  • 1993 m. Nacionalinės konkurencijos politika

  • 1997 m. valstybės tarnybos įstatymas, Finansų valdymo ir atsiskaitomybės įstatymas

  • Valstybės tarnautojų skaičius sumažėjo nuo 180 tūkst. iki 143 tūkst. (1986 – 1996 m.)


  Vie ojo valdymo reformos vokietijoje l.jpg
  Viešojo valdymo reformos Vokietijoje: Bouckaert):

  • Stipriai decentralizuota valdžia, reformos “iš apačios”

  • “Naujasis valdymo modelis” Tilburgo modelio pavyzdžiu (KGSt, nuo 1991 m.; įgyvendinamas savivaldybėse ir žemėse)

  • Rytų Vokietijoje – vėberinio modelio įgyvendinimas

  • Pastebima, jog “Naujojo valdymo modelio” reformos išsikvėpė


  Naujasis valdymo modelis vokietijoje l.jpg
  “Naujasis valdymo modelis” Vokietijoje: Bouckaert):

  • rezultatų biudžetas

  • administravimo produktų sąnaudų įvertinimas

  • komercinės buhalterijos sukūrimas

  • decentralizuota išteklių atskaitomybė

  • kokybės standartų rodiklių apibrėžimas

  • rūpinimasis klientų poreikiais

  • sutarčių sudarymas/ privatizavimas

  • atvirumas “konkurencijai”


  Vie ojo valdymo reformos pranc zijoje l.jpg
  Viešojo valdymo reformos Prancūzijoje: Bouckaert):

  • Decentralizavimas – įgaliojimų regioninei valdžiai suteikimas; 1992 m. tiesioginiai regioninių tarybų rinkimai

  • Modernizavimas - 1989 m. atsakomybės centrų steigimas ministerijose, personalo reformos, dėmesys paslaugų decentralizavimui ir vartotojams, politikos vertinimo institucionalizavimas; 1995 m. paslaugų reorganizavimas, santykių tarp centrinės valdžios ir paslaugų vietose eksperimentai

  • Privatizavimas – 1981 – 1986 m. nacionalizacija; 1986 – 1988 m. privatizavimas, nuo 1993 m. privatizavimas

  • Reformos nebuvo tokios radikalios kaip anglosaksiškose šalyse


  Vie ojo valdymo reformos vedijoje l.jpg
  Viešojo valdymo reformos Švedijoje: Bouckaert):

  • Centristinės valdymo struktūros, vietos savivalda

  • Socialdemokratų partija (nuo 1982 m.), konservatyvi vyriausybė (1991 – 1994 m.)

  • 1984 m. “Laisvų komunų eksperimentas”

  • 1985 m. Valdžios modernizavimo programa - decentralizavimas

  • 1990 m. Administravimo programa - siekis sumažinti viešąjį sektorių 10 proc.; agentūrų sujungimas, panaikinimas, delegavimas, našumo didinimo iniciatyvos

  • Finansų valdymo reformos (1988 – 1993 m.)

  • Paslaugų kokybės gerinimo projektai (VKV, ISO 9000)

  • Privatizavimas (1990 – 1996 m.)


  Tez s l.jpg
  Tezės: Bouckaert):

  • 1.Gali būti išskiriamos dvi Vakarų šalių viešojo sektoriaus reformų kryptys nuo 1980-ųjų metų: liberalizavimo reformos (iki 1990-ųjų metų) ir modernizavimo reformos (nuo 1990-ųjų metų).

  • 2.Modernizavimo reformos vienose šalyse įgyvendinamos centralizuotai (pvz., Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje), kitose jas įgyvendina vietos valdžia (Vokietijoje).

  • 3.Tilburgo miesto valdymo naujovės tapo modeliu modernizavimo reformų iniciatyvoms kitose Vakarų Europos šalyse.

  • 4.Lietuvoje valdymo reformų ideologija rėmėsi vėberinio viešojo administravimo modelio kūrimu ir liberalizavimu. Naujosios viešosios vadybos ideologija nebuvo artikuliuota.

  • 5.Nuo 1998-ųjų metų centrinėje valdžioje Lietuvoje ir Vilniaus miesto savivaldybėje buvo įgyvendintos kai kurios naujajai viešajai vadybai artimos valdymo naujovės.

  • 6. Centralizuota teritorinio valdymo sistema Lietuvoje riboja reformų iniciatyvų “iš apačios į viršų” įgyvendinimo galimybes.


  Vilniaus miesto savivaldyb 2000 2002m l.jpg
  Vilniaus miesto savivaldybė 2000 - 2002m.: Bouckaert):

  • strateginio miesto plano parengimas ir programinio biudžeto suformavimas (“rezultatai, o ne sąnaudos”)

  • valstybės tarnautojų skaičiaus mažinimas (nuo 600 iki 510)

  • miesto tvarkymas, pritraukiant privačių investuotojų ir ES fondų lėšas (katalitinė valdžia)

  • gyventojams teikiamų komunalinių paslaugų įkainių ir kokybės patikrinimas

  • nekilnojamo turto, savivaldybės įmonių, kultūros įstaigų privatizavimas

  • principo “pinigai seka mokinį” įgyvendinimas mokyklose

  • visuomeninės akcijos “Saugus miestas”, “Apsaugok mane”, “Būk žmogus”, “Važiuok oranžiniu”, bendruomenės centrų kūrimas

  • daugiabučių namų bendrijų kūrimo skatinimas

  • socialinių paslaugų teikimas, pasitelkiant nevyriausybines organizacijas


  Vie ojo administravimo pl tros iki 2010 met lietuvoje strategija 1 l.jpg
  Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų Lietuvoje strategija (1):

  • Viešojo administravimo plėtros sritys:

   • Geresnis valdymas

   • Žmogiškųjų išteklių valdymas

   • Naujovės teikiant viešąsias paslaugas

   • Elektroninė valdžia


  Vie ojo administravimo sektoriaus tikslai 1 l.jpg
  Viešojo administravimo sektoriaus tikslai (1): strategija (1):

  Tobulinti viešojo administravimo sistemą

  Tobulinti valdymo institucijų sistemos sandarą ir modernizuoti jų vidines struktūras; Tobulinti į rezultatus orientuotą valdymą; Supaprastinti sprendimų priėmimo procedūras; Gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę

  Tobulinti regioninio valdymo institucijų vidinę sandarą ir jų veiklą

  Dekoncentruoti ir decentralizuoti valdymą; Optimizuoti teritorinį valdymą

  Plėtoti vietos savivaldą

  Didinti savivaldybių veiklos ir finansinį savarankiškumą, savivaldybių veiklos ir finansinio valdymo efektyvumą; Sudaryti sąlygas savivaldybėms teikti geros kokybės, gyventojams prieinamas paslaugas; Skatinti, kad vietos gyventojų bendruomenių atstovai aktyviau dalyvautų priimant savivaldybių sprendimus; Stiprinti seniūnijas vykdant vidinę savivaldybių decentralizaciją


  Vie ojo administravimo sektoriaus tikslai 2 l.jpg
  Viešojo administravimo sektoriaus tikslai (2): strategija (1):

  Didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus, gerinti valstybės tarnautojo įvaizdį

  • Organizuoti sistemingą valstybės tarnautojų mokymą

  • Užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą

  • Supaprastinti valstybės tarnybos procedūras ir taisykles, įgyvendinti valstybės tarnybos veiklos kontrolės sistemą

  • Gerinti valstybės tarnautojo įvaizdį

   Tobulinti viešojo administravimo institucijų teikiamų paslaugų prieinamumą, kokybę skaidrumą ir trumpinti trukmę plačiau naudojantis patikimų IT galimybėmis

  • Sudaryti sąlygas, kad kuo daugiau visuomenės narių galėtų pasinaudoti IT teikiamomis galimybėmis

  • Didinti viešojo administravimo institucijų sprendimų priėmimo efektyvumą ir skaidrumą

  • Teikti viešąsias paslaugas naudojant saugias IT


  ad