Právní postavení náboženských společností v ČR - PowerPoint PPT Presentation

Právní postavení náboženských společností v ČR
Download
1 / 13

 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Právní postavení náboženských společností v ČR. Listina základních práv a svobod Článek 15 (1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Právní postavení náboženských společností v ČR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pr vn postaven n bo ensk ch spole nost v r

Právní postavení náboženských společností v ČR

Listina základních práv a svobod

Článek 15

(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.

(2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.

(3) Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním.

Podrobnosti stanoví zákon.


Pr vn postaven n bo ensk ch spole nost v r

Právní postavení náboženských společností v ČR

Listina základních práv a svobod

Článek 16

(1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.

(2) Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech.

...


Pr vn postaven n bo ensk ch spole nost v r

Právní postavení náboženských společností v ČR

Listina základních práv a svobod

Článek 16

...

(3) Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách.

(4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.


Pr vn postaven n bo ensk ch spole nost v r

Právní postavení náboženských společností v ČR

Zákon 3/2002 o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností (CNS)

svoboda náboženského vyznání§ 2

podmínky vzniku a působení CNS§ 5

vznikat a vyvíjet činnost nemůže CNS, jejíž činnost je v rozporu s právními předpisy, principy lidskosti ...

která omezuje práva pro národnost, rasu, pohlaví..., rozněcuje nenávist ...

„omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický a fyzický nátlak k vytvoření závislosti, ...


Pr vn postaven n bo ensk ch spole nost v r

Právní postavení náboženských společností v ČR

Zákon 3/2002 o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností

„omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický a fyzický nátlak k vytvoření závislosti, která vede

k fyzickému, psychickému ekonomickému poškozování těchto osob a jejich rodinných příslušníků, k poškozování jejich sociálních vazeb včetně omezování psychického vývoje nezletilých a omezování jejich práva na vzdělání, zabraňuje nezletilým přijmout zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám, neboje utajována vcelku nebo v některých částech...“


Pr vn postaven n bo ensk ch spole nost v r

Právní postavení náboženských společností v ČR

 • Zákon 3/2002

 • právnickou osobou se CNS stává registrací§ 6

 • registrace§ 10

 • podmínkou kromě jiného podpisy 300 zletilých občanů

 • zvláštní práva registrovaných CNS§ 7

  • vyučování náboženství

  • duchovenská činnost v armádě, vězení apod.

  • právo na finanční zabezpečení

  • právo uzavírat sňatky

  • právo zakládat školy

  • právo zachovávat mlčenlivost

 • povinnost zveřejnění výroční zprávy o výkonu práv


Pr vn postaven n bo ensk ch spole nost v r

Právní postavení náboženských společností v ČR

 • Zákon 3/2002

 • podmínky pro přiznání zvláštních práv§ 11

  • deset let registrace

  • deset let výročních zpráv

  • podpisy 1 promile obyvatel ČR, kteří se hlásí k CNS

 • zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv§ 21

 • podnět: doloženo „závažné nebo opakované porušování povinností pro působení registrované CNS“


Pr vn postaven n bo ensk ch spole nost v r

Právní postavení náboženských společností v ČR

Zákon 3/2002

registrované před přijetím zákona = se zvláštními právy

1.Apoštolská církev v České republice

2. Bratrská jednota baptistů

3.Církev adventistů sedmého dne

4.Církev bratrská

5.Církev československá husitská

6.Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

7.Církev řeckokatolická

8.Církev římskokatolická

9.Českobratrská církev evangelická

10.Evangelická církev a. v. v České republice


Pr vn postaven n bo ensk ch spole nost v r

Právní postavení náboženských společností v ČR

Zákon 3/2002

registrované před přijetím zákona = se zvláštními právy

11.Evangelická církev metodistická

12.Federace židovských obcí v České republice

13.Jednota bratrská

14.Křesťanské sbory

15.Luterská evangelická církev a. v. v České republice

16.Náboženská společnost českých unitářů

17.Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

18.Novoapoštolská církev v České republice

19.Pravoslavná církev v českých zemích

20.Slezská církev evangelická a. v.

21.Starokatolická církev


Pr vn postaven n bo ensk ch spole nost v r

Právní postavení náboženských společností v ČR

Zákon 3/2002

registrované po přijetí zákona = bez zvláštních práv

22.Církev Křesťanská společenství2002

23.Obec křesťanů v České republice2002

24.Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, 2002

hnutí Hare Krišna

25.Česká hinduistická náboženská společnost2002

26.Ústředí muslimských obcí2004

27.Buddhismus Diamantové cesty2007

28.Ruská pravoslavná církev, 2007

podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi

29.Višva Nirmala Dharma2007

30.Církev živého Boha2007


Pr vn postaven n bo ensk ch spole nost v r

Právní postavení náboženských společností v ČR

Od kdy jsou registrovány?

Církev řeckokatolická (kromě let 1950-1968)Rak.–Uh.

Církev římskokatolickáRak.–Uh.

Českobratrská církev evangelickáRak.–Uh.

Evangelická církev a. v. v České republiceRak.–Uh.

Federace židovských obcí v České republiceRak.–Uh.

Jednota bratrskáRak.–Uh.

Pravoslavná církev v českých zemíchRak.–Uh.

Slezská církev evangelická a. v. Rak.–Uh.

Starokatolická církevRak.–Uh.

Církev československá husitská1920

Náboženská společnost českých unitářů1930


Pr vn postaven n bo ensk ch spole nost v r

Právní postavení náboženských společností v ČR

Od kdy jsou registrovány?

Evangelická církev metodistická1951

Bratrská jednota baptistů1951

Církev adventistů sedmého dne (kromě let 1952-1956)1951

Církev bratrská1951

Novoapoštolská církev v České republice1956

Křesťanské sbory1956

Apoštolská církev v České republice1989

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů 1990

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 1993

Luterská evangelická církev a. v. v České republice1995


Pr vn postaven n bo ensk ch spole nost v r

Právní postavení náboženských společností v ČR

Od kdy jsou registrovány?

Církev Křesťanská společenství2002

Obec křesťanů v České republice2002

Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, 2002

hnutí Hare Krišna

Česká hinduistická náboženská společnost2002

Ústředí muslimských obcí2004

Buddhismus Diamantové cesty2007

Ruská pravoslavná církev, 2007

podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi

Višva Nirmala Dharma2007

Církev živého Boha2007


 • Login