Stelling 1
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 5

Stelling 1 PowerPoint PPT Presentation


  • 69 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Stelling 1.

Download Presentation

Stelling 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Stelling 1

Stelling 1

Een winstbox doet alleen recht aan de bijzondere functies van winstinkomen voor zover daarin winst wordt belast die niet rechtstreeks door de winstgenieter voor privédoeleinden wordt benut. Uiteindelijk dient de belastingdruk op de voor privédoeleinden onttrokken winst dezelfde te zijn als de belastingdruk op het inkomen van andere belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting.


Echter

Behalve de tariefstructuur en de subjectieve onderneming verdient ook de objectieve onderneming onze aandacht!

Dat geldt in het bijzonder voor de afbakening tussen beleggen (normaal vermogensbeheer) en ondernemen

Echter!


Stelling 2

Stelling 2

Na meer dan 100 jaar rechtspraak weten we

nog steeds niet wat de betekenis is van de

factor arbeid voor het bestaan van een

IB-onderneming.

Het wordt daarom tijd dat de Belastingdienst

en/of de wetgever de rechtspraktijk hierover

concrete richtlijnen aanreiken.


Normaal vermogensbeheer versus ondernemen bij onroerende zaken

Normaal vermogensbeheer versus ondernemen bij onroerende zaken

HR, BNB 1994/319: Van normaal vermogens-

beheer is geen sprake, indien het rendabel

maken van de onroerende zaken mede

geschiedt door middel van arbeid welke de

eigenaar van de onroerende zaken verricht en

deze arbeid naar haar aard en (relatieve) om-

vang onmiskenbaar ten doel heeft het behalen

van voordelen uit de onroerende zaken, welke

het bij normaal vermogensbeheer opkomende

rendement te boven gaan.

HR, BNB 1996/232: alleen letten op de arbeid

ter zake van de exploitatie van de panden

Zie echter: HR, BNB 2010/244: exploitatie

windturbine


Mr h a j p te niet omstandighedencatalogus

Mr. H.A.J.P. te Niet (†): omstandighedencatalogus

Het beleggingsbegrip in de directe belastingen,

FM nr. 125, blz. 69 e.v.


  • Login