rozvojov projekt nad cie integra v ju nom sud ne
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rozvojový projekt Nadácie Integra v južnom Sudáne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Rozvojový projekt Nadácie Integra v južnom Sudáne - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Rozvojový projekt Nadácie Integra v južnom Sudáne. Nadácia Integra, Dagmar Mekiňová Ekonomická univerzita, Bratislava, 25.4.2007. Nadácia Integra Rok založenia: 1995 Misia: znižovanie chudoby a nezamestnanosti podporou rozvoja malých a stredných podnikov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rozvojový projekt Nadácie Integra v južnom Sudáne' - zora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rozvojov projekt nad cie integra v ju nom sud ne

Rozvojový projekt Nadácie Integra v južnom Sudáne

Nadácia Integra, Dagmar Mekiňová

Ekonomická univerzita, Bratislava, 25.4.2007

slide2

Nadácia Integra

Rok založenia: 1995

Misia: znižovanie chudoby a nezamestnanosti

podporou rozvoja malých a stredných podnikov

a drobného podnikania žien

slide3

Program podpory MSP

(od r. 1995)

 • 41 počet klientov doteraz
 • 14 klientov v súčastnosti
 • 73 pôžičiek a/alebo kapitálových investícií
 • 9 aktuálnych pôžičiek
 • 100 vytvorených alebo udržaných pracovných miest
 • 15 900$ priemerná výška pôžičky
 • 1,16 mil $ kumulatívna hodnota investícií
slide4

Mikropôžičkový program

 • (od r. 1999)
  • 44 školenípodnikateľských zručností

(50 hodín/školenie)

  • 668 absolventiek školenia
  • 161 udelených pôžičiek
  • 2 490$ priemerná výška pôžičky
  • 400 830$ celkovo poskytnutých na mikropôžičky
  • 186 vytvorených alebo udržaných pracovných miest
  • 91 novovytvorených drobných podnikov
  • 41 podporených už existujúcich drobných podnikov
  • 42 klientiek programu Prístup na trh
slide5

Sudán:

 • najväčšia krajina v Afrike
 • 2,5 mil km2
 • 26 federálnych štátov
 • 35 mil obyvateľov
 • hlavné mesto Chartúm
slide6

História Sudánu 1

 • spojená so severným údolím Nílu
 • od 3. tisícročia p.n.l. sever krajiny ovplyvňovaný Egyptom
 • a výbojmi faraónov, oblasť Núbijskej púšte egyptskou záujmovou
 • oblasťou do 1. tisícročia p.n.l.
 • naopak núbijskí králi si podrobili Egypt v 8.-7. storočí p.n.l.
 • (Merojské núbijské kráľovstvo – pretrvalo zánik ríše faraónov)
 • 13. storočie n.l. prevzali vládu nad Núbiou egyptskí mamlúkovia
 • pod ich vládou získal do 16. storočia prevahu islam
slide7

História Sudánu 2

 • 1820 výprava egyptského pašu Mohameda Alího do Sudánu:
 • do roku 1885 Egypt ovládal veľkú časť Sudánu
 • 1881 Mahdistické povstanie proti egyptskej okupácii vedené
 • Mohamedom Ahmadom (al-Mahdí)
 • - 1885 Mahdisti dobyli Chartúm a vyhlásili Mahdistický štát
 • 1898 potlačenie Mahdistov britskými vojskami
 • Sudán pod britsko-egyptskou správou
 • po 1. svetovej vojne rozvoj nacionalistického hnutia, pád kráľovskej
 • dynastie v Egypte – 1952 získanie práva Sudánu na sebaurčenie
 • 1956 získal Sudán úplnú suverenitu
slide8

Nezávislý Sudán 1

 • vnútorné rozbroje, povstania, vojenské diktatúry, krvavé
 • konflikty (Darfúr), občianske vojny za nezávisloť juhu: vojna
 • medzi moslimským severom a animisticko-kresťanským
 • juhom
 • Prvá občianska vojna
 • gerilová armáda Anjanja
 • (SSLM) Hnutie za oslobodenie južného Sudánu, Joseph Lagu
 • do roku 1972, Adis Abeba podpísaná dohoda dávajúca juhu veľkú mieru autonómie (Nimajrí )
 • 1972 – 1983 obdobie prímeria
slide9

Druhá občianska vojna

 • prezident Nimajrí, zavedenie islamského práva šaríja
 • objavenie ložísk ropy na juhu Sudánu
 • vznik hnutia SPLA Armáda za oslobodenie sudánskeho ľudu,
 • John Garang
 • Január 2005 podpísanie mierovej zmluvy (Naivaši, Keňa) prezident Hassan al-Bašir
 • (autonómia južného Sudánu, 5-ročné prechodné obdobie, referendum o samostatnosti)
 • Bilancia 20-ročného konfliktu
 • 2 milióny životov, 500 000 obyvateľov utieklo do susedných krajín, 4 milióny do táborov na severe krajiny, 5-6 miliónov sa po podpísaní prímeria vracia domov
slide10

Južný Sudán 1:

Kmeň Dinka

10 federálnych štátov:

Severný Bahr al Ghazal

Západný Bahr al Ghazal

Warab

Jednota

Horný Níl

Džunkali

Jazerá

Západný rovník

Hornatá rieka

Východný rovník

slide11

Ekonomická a sociálna situácia v južnom Sudáne:

Počet obyvateľov: 7,5 milióna

98 % žije na vidieku

20 % detí sa zapíše do školy,

len 35 % z nich sú dievčatá

2,4 % dospelých je gramotných

88 % žien je negramotných

Priemerná dĺžka života: 42 rokov

slide12

John Garang:

„Deti sú stále choré, zomierajú najmä na maláriu a hnačkové ochorenia. Jeden zo štyroch novorodencov zomrie pred dovŕšením piateho roka života. Viac ako jeden milión detí, najmä dievčat, nechodí do školy a len jedno z 50 detí navštevujúcich základnú školu ju aj dokončí. Jedna z deviatich tehotných žien zomiera počas tehotenstva alebo pri pôrode.“

slide13

Položenie základov mikropôžičkového programu v južnom Sudáne

(august 2005 – november 2006)

Realizovanie rozvojového programu Úver so vzdelávaním pre “chudobných na príležitosti”

slide14

Cieľ projektu:

Zlepšenie životnej úrovne obyvateľov južného Sudánu

Miesto realizácie:

Južný Sudán, štát Západný Bahr al Ghazal, časť Gogrial East, mestá Lietnhom a Luanyaker (severne od mesta Wau)

Tri kľúčové komponenty projektu:

1. Vzdelávanie dospelých

2. Šetrenie finančných prostriedkov a získavanie pôžičiek

3. Rozvoj drobného podnikania

slide15

Účastníci projektu s novými zručnosťami vrátane základov písania, čítania a počítania, podnikateľských zručností a návykom šetriť finančné prostriedky a získavať pôžičky

 • Účastníci projektu a ich rodiny so zlepšenou životnou úrovňou cez príjem prinášajúce drobné podnikanie
 • Úspešné realizovanie pilotného modelu mikropôžičkového programu „úver so vzdelávaním“ a adaptovaného na podmienky južného Sudánu
 • Komplexný plán identifikujúci miestnych a medzinárodných partnerov a zdroje na rozšírenie projektu v mieste realizácie pilotného projektu a iné lokality južného Sudánu
slide16

Partnerské organizácie projektu:

Hlavný partner:EPTF (Economic Projects Trust Fund), Nairobi, Keňa

– zostavenie osnovy pre školenie o podnikateľských zručnostiach,

dokumenty spolupracujúcich organizácii pre reportovanie Slovak

Aid, externý audit, spolupráca pri zostavovaní scale-up projektu

Spolupracujúci partneri:

WR (World Relief) – tábor v Lietnhome, logistiská podpora (lety personálu a preprava zásob)

WC (World Concern) – zostavenie osnovy pre vzdelávanie dospelých

Stromme Foundation, Nórsko, Uganda – šetrenie a získavanie pôžičiek, spolufinancovanie projektu

slide17

1. Vzdelávanie dospelých

Plán: 225 účastníkov

Registrovaní: 420 osôb

Pravidelná dochádzka: priemerne 290 osôb

Počet absolventov: 217 (129 žien, 88 mužov)

Vyučovacie predmety:

- čítanie, písanie, počítanie (učebnice z Chartúmu, jazyk Dinka)

- angličtina, hygiena a zdravie

Učitelia: miestni obyvatelia vyškolení v rámci projektu

slide18

2. Šetrenie finačných prostriedkov a získavanie pôžičiek

 • Plán: 225 osôb
 • Skutočnosť: 305 šetriacich, kúpili 604 akcií
 • Šetrenie formou nákupu akcií (1 akcia 900 SDD)
 • Pôžičku získalo: 161 účastníkov
 • - podmienka účasť na školeniach o podnikateľských
 • zručnostiach
 • nákup najmenej 3 akcií
 • Výška pôžičky: 15 000 SDD (75 USD)
 • Splácanie pôžičky: v 3 splátkach, mesačne
 • 1 splátka 5 000 + 250 SDD
 • Pokuta pri nedodržaní splatnosti: /deň
 • Ručenie: úrodou, zvieratami
slide19

Školenie podnikateľských zručností:

 • vypracovanie podnikateľského zámeru
 • použitie získanej pôžičky
 • marketing
 • vypracovanie podnikateľského zámeru
 • ako si získať a udržať zákazníka
 • hodnoty na trhu
slide20

3. Rozvoj drobného podnikania

 • Plán: vytvorenie 50 nových drobných podnikov
 • Skutočnosť: 161 nových alebo už existujúcich
 • obchodovanie s tovarom nakúpeným v Ugande alebo Chartúme
 • niektorí ponúkajú aj svoje produkty (pivo, olej,
 • arašidy, ryby, drevo)
 • Rozvoj podnikateľských aktivít nie je možnosťou, ale nevyhnutnosťou!
 • Živobytie – poľnohospodárstvo, Svetový potravinový program
 • Pracovné príležitosti – juhosudánska vláda
slide21

Zlepšenie životnej úrovne cieľovej skupiny:

a) zvýšenie príjmu účastníkov projektu

nevedú si záznamy o výdavkoch na domácnosť

na interaktívnych sedeniach väčšina potvrdila zlepšenie

- kúpa bateriek, bicykla, nádob na varenie

b) zvýšenie výdavkov na zdravotnú starostlivosť, výživu a vzdelanie

- rodiny cítia väčšiu potravinovú bezpečnosť

- deti namiesto práce na poli a starostlivosti o zvieratá

chodia do školy

Prispel k tomu aj náš projekt?

Projektové aktivity pokračujú s veľkou podporou miestnej komunity.

slide22

Problémy:

 • zmeny na pozícii projektového manažéra
 • bezpečnostná situácia
 • nedostupnosť 2. miesta realizácie projektu
 • zdravotné problémy cieľovej skupiny
 • komunikácia (reportové dokumenty)
 • kde „schovať“ našetrené peniaze
slide23

Fáza 1: Pilotná, definovanie modelu

september 2005 – november 2006

Fáza 2: Rozšírenie modelu

december 2006 – december 2009

Fáza 3: Odovzdanie fungujúceho udržateľného

modelu miestnym obyvateľom

od januára 2010

ad