NARADA DYREKTORÓW
Download
1 / 34

NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2013. KOMUNIKATY. Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. www.oke.poznan.pl. Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. www.oke.poznan.pl. Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. HARMONOGRAM

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2013' - zonta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

NARADA DYREKTORÓW

SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

sierpień 2013


KOMUNIKATY

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


www.oke.poznan.pl

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


www.oke.poznan.pl

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


HARMONOGRAM

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego w 2014 r.

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA w WARSZAWIE

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Na podstawie § 33 ust. 1, 2 i 3, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala:

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Terminy sprawdzianu: 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala:

Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia – 1 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 9.00 (z zastrzeżeniem pkt. 2)

2. Termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – 14 stycznia 2014 r. (wtorek), godz. 15.00

Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia – 3 czerwca 2015 r. (wtorek), godz. 9.00 (z zastrzeżeniem pkt 4)

Dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia – 1 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 9.00

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół:

- sprawdzian styczniowy 31 stycznia 2014 r.

- sprawdzian kwiecień i czerwiec 18 czerwca 2014 r.

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Terminy egzaminu gimnazjalnego: 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala:

 • 1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie

 • § 32 ust. 2

  rozporządzenia –

 • a) część humanistyczna – 23 kwietnia 2014 r. (środa)

 • - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 • - z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 • b) część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2014 roku

 • (czwartek)

 • - z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 • - z zakresu matematyki – godz. 11:00

 • c) język obcy nowożytny – 25 kwietnia 2014 roku (piątek)

  - na poziomie podstawowym – godz. 9:00

  - na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

  z zastrzeżeniem pkt 2

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


 • 2. Termin egzaminu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

 • a) część humanistyczna – 14 stycznia 2014 r. (wtorek)

 • - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 15:00

 • - z zakresu języka polskiego – godz. 17:00

 • b) część matematyczno-przyrodnicza – 15 stycznia 2014 roku (środa)

 • - z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 15:00

 • - z zakresu matematyki – godz. 17:00

 • c) język obcy nowożytny – 16 stycznia 2014 roku (czwartek)

  - na poziomie podstawowym – godz. 15:00

  - na poziomie rozszerzonym – godz. 17:00

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


 • 3. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:

 • a) część humanistyczna – 2 czerwca 2014 r. (poniedziałek)

 • - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 • - z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 • b) część matematyczno-przyrodnicza – 3 czerwca 2014 roku (wtorek)

 • - z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 • - z zakresu matematyki – godz. 11:00

 • c) język obcy nowożytny – 5 czerwca 2014 roku (czwartek)

  - na poziomie podstawowym – godz. 9:00

  - na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

  z zastrzeżeniem pkt 4.

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


 • 4. Dodatkowy termin egzaminu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

 • a) część humanistyczna – 23 kwietnia 2014 r. (środa)

 • - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 • - z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 • b) część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2014 roku (czwartek)

 • - z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 • - z zakresu matematyki – godz. 11:00

 • c) język obcy nowożytny – 25 kwietnia 2014 roku (piątek)

  - na poziomie podstawowym – godz. 9:00

  - na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

  Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do

  szkół:

 • egzamin styczniowy – 31 stycznia 2014 r.

 • egzamin kwiecień i czerwiec – 18 czerwca 2014 r.

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym: których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie których nauka kończy się w semestrze jesiennym: dodatkowym:

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie do szkół dodatkowym:

dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół

– 12 września 2014 r.

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do szkół

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu

1. Etap pisemny

14 stycznia 2014 r. (wtorek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół

prowadzących kształcenie zawodowe

2. Etap praktyczny

od 15 do 17 stycznia 2014 r.– dla absolwentów techników, techników uzupełniających

i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą

technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym

mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE

do 13 grudnia 2013 r.) od 21 do 31 stycznia 2014 r. – dla absolwentów zasadniczych

szkól zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach,

w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół

– 28 lutego 2014 r.

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do szkół

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

1. Etap pisemny

23 czerwca 2014 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów

szkół prowadzących kształcenie zawodowe

2. Etap praktyczny

od 24 do 27 czerwca 2014 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających

i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą

technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym

mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do

4 kwietnia 2014 r.)

od 1 lipca do 8 sierpnia 2014 r.– dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą

zasadnicze szkoły zawodowe

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół

– 29 sierpnia 2014 r.

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


INFORMACJA NA TEMAT EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2014 R.

(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

Na podstawie § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 12 marca 2012 r., poz. 262), termin egzaminu zawodowego ustala dyrektor komisji okręgowej w uzgodnieniu z Dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza go na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. W ZAWODZIE W 2014 R.


Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. W ZAWODZIE W 2014 R.


Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. W ZAWODZIE W 2014 R.


Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. W ZAWODZIE W 2014 R.


Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie W ZAWODZIE W 2014 R.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach, które zostaną przeprowadzone w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przez wojewódzkiego koordynatora Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Temat wiodący tych spotkań to „Rola oświaty w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”. Na spotkaniach przekazane zostaną m.in. informacje dotyczące procedury zakładania „Niebieskiej karty” oraz zasady pracy w zespołach interdyscyplinarnych czy grupach roboczych. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej KO zakładka: nauczyciele i dyrektorzy

/komunikaty/komunikaty różne

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


„Szkoła współpracy. W ZAWODZIE W 2014 R.

Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły”

Zachęcamy wszystkie szkoły i przedszkola do złożenia deklaracji udziału w projekcie unijnym „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły”. Powyższy projekt realizuje Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Obecnie w każdym województwie trwa rekrutacja szkół i placówek do projektu. Informacja na stronie internetowej: www.szkolawspolpracy.ploraz na stronie KO.

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Grupa Wsparcia dla Osób Jąkających się W ZAWODZIE W 2014 R.

Szczeciński KlubJ – Grupa Wsparcia dla Osób Jąkających się zaprasza 22 października br. w godz. 11.00 – 17.00 do Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii przy ul. Królowej Korony Polskiej 26/1a w Szczecinie na bezpłatne konsultacje i wykłady nt. jąkania się. Zaproszenie adresowane jest do osób jąkających się, rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych i wszystkich innych zainteresowanych tą problematyką. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce: Nauczyciele i Dyrektorzy – Komunikaty różne.

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


VIII Kongres Zarządzania Oświatą W ZAWODZIE W 2014 R.

VIII Kongres Zarządzania Oświatą, organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) odbędzie się w dn. 25 - 27.09.2013 r. w Centrum Kongresowym przy ul. Bobrowieckiej 9

w Warszawie.

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Roczne kursy internetowe dla nauczycieli W ZAWODZIE W 2014 R.

Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności zaprasza do udziału w Nauczycielskiej Akademii Internetowej realizującej roczne kursy internetowe dla nauczycieli, prowadzone w oparciu o zasady oceniania kształtującego. Wszelkie informacje o proponowanej tematyce kursów  znajdują się na stronie internetowej: www.ceo.org.pl/naioraz będą umieszczone na stronie internetowej KO.

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. W ZAWODZIE W 2014 R.


ad