NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2013 - PowerPoint PPT Presentation

NARADA DYREKTORÓW
Download
1 / 34

 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2013. KOMUNIKATY. Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. www.oke.poznan.pl. Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. www.oke.poznan.pl. Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. HARMONOGRAM

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

NARADA DYREKTORÓW

SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

sierpień 2013


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

KOMUNIKATY

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

www.oke.poznan.pl

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

www.oke.poznan.pl

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

HARMONOGRAM

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego w 2014 r.

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA w WARSZAWIE

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

Na podstawie § 33 ust. 1, 2 i 3, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala:

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

Terminy sprawdzianu:

Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia – 1 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 9.00 (z zastrzeżeniem pkt. 2)

2. Termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – 14 stycznia 2014 r. (wtorek), godz. 15.00

Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia – 3 czerwca 2015 r. (wtorek), godz. 9.00 (z zastrzeżeniem pkt 4)

Dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia – 1 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 9.00

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół:

- sprawdzian styczniowy 31 stycznia 2014 r.

- sprawdzian kwiecień i czerwiec 18 czerwca 2014 r.

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

Terminy egzaminu gimnazjalnego:

 • 1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie

 • § 32 ust. 2

  rozporządzenia –

 • a) część humanistyczna – 23 kwietnia 2014 r. (środa)

 • - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 • - z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 • b) część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2014 roku

 • (czwartek)

 • - z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 • - z zakresu matematyki – godz. 11:00

 • c) język obcy nowożytny – 25 kwietnia 2014 roku (piątek)

  - na poziomie podstawowym – godz. 9:00

  - na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

  z zastrzeżeniem pkt 2

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

 • 2. Termin egzaminu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

 • a) część humanistyczna – 14 stycznia 2014 r. (wtorek)

 • - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 15:00

 • - z zakresu języka polskiego – godz. 17:00

 • b) część matematyczno-przyrodnicza – 15 stycznia 2014 roku (środa)

 • - z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 15:00

 • - z zakresu matematyki – godz. 17:00

 • c) język obcy nowożytny – 16 stycznia 2014 roku (czwartek)

  - na poziomie podstawowym – godz. 15:00

  - na poziomie rozszerzonym – godz. 17:00

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

 • 3. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:

 • a) część humanistyczna – 2 czerwca 2014 r. (poniedziałek)

 • - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 • - z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 • b) część matematyczno-przyrodnicza – 3 czerwca 2014 roku (wtorek)

 • - z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 • - z zakresu matematyki – godz. 11:00

 • c) język obcy nowożytny – 5 czerwca 2014 roku (czwartek)

  - na poziomie podstawowym – godz. 9:00

  - na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

  z zastrzeżeniem pkt 4.

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

 • 4. Dodatkowy termin egzaminu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

 • a) część humanistyczna – 23 kwietnia 2014 r. (środa)

 • - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 • - z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 • b) część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2014 roku (czwartek)

 • - z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 • - z zakresu matematyki – godz. 11:00

 • c) język obcy nowożytny – 25 kwietnia 2014 roku (piątek)

  - na poziomie podstawowym – godz. 9:00

  - na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

  Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do

  szkół:

 • egzamin styczniowy – 31 stycznia 2014 r.

 • egzamin kwiecień i czerwiec – 18 czerwca 2014 r.

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym:

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym:

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół

– 27 czerwca 2014 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym:

dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół

– 12 września 2014 r.

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu

1. Etap pisemny

14 stycznia 2014 r. (wtorek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół

prowadzących kształcenie zawodowe

2. Etap praktyczny

od 15 do 17 stycznia 2014 r.– dla absolwentów techników, techników uzupełniających

i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą

technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym

mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE

do 13 grudnia 2013 r.) od 21 do 31 stycznia 2014 r. – dla absolwentów zasadniczych

szkól zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach,

w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół

– 28 lutego 2014 r.

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

1. Etap pisemny

23 czerwca 2014 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów

szkół prowadzących kształcenie zawodowe

2. Etap praktyczny

od 24 do 27 czerwca 2014 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających

i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą

technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym

mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do

4 kwietnia 2014 r.)

od 1 lipca do 8 sierpnia 2014 r.– dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą

zasadnicze szkoły zawodowe

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół

– 29 sierpnia 2014 r.

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

INFORMACJA NA TEMAT EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2014 R.

(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

Na podstawie § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 12 marca 2012 r., poz. 262), termin egzaminu zawodowego ustala dyrektor komisji okręgowej w uzgodnieniu z Dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza go na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zapraszamy do udziału w spotkaniach, które zostaną przeprowadzone w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przez wojewódzkiego koordynatora Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Temat wiodący tych spotkań to „Rola oświaty w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”. Na spotkaniach przekazane zostaną m.in. informacje dotyczące procedury zakładania „Niebieskiej karty” oraz zasady pracy w zespołach interdyscyplinarnych czy grupach roboczych. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej KO zakładka: nauczyciele i dyrektorzy

/komunikaty/komunikaty różne

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

„Szkoła współpracy.

Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły”

Zachęcamy wszystkie szkoły i przedszkola do złożenia deklaracji udziału w projekcie unijnym „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły”. Powyższy projekt realizuje Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Obecnie w każdym województwie trwa rekrutacja szkół i placówek do projektu. Informacja na stronie internetowej: www.szkolawspolpracy.ploraz na stronie KO.

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

Grupa Wsparcia dla Osób Jąkających się

Szczeciński KlubJ – Grupa Wsparcia dla Osób Jąkających się zaprasza 22 października br. w godz. 11.00 – 17.00 do Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii przy ul. Królowej Korony Polskiej 26/1a w Szczecinie na bezpłatne konsultacje i wykłady nt. jąkania się. Zaproszenie adresowane jest do osób jąkających się, rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych i wszystkich innych zainteresowanych tą problematyką. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce: Nauczyciele i Dyrektorzy – Komunikaty różne.

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

VIII Kongres Zarządzania Oświatą

VIII Kongres Zarządzania Oświatą, organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) odbędzie się w dn. 25 - 27.09.2013 r. w Centrum Kongresowym przy ul. Bobrowieckiej 9

w Warszawie.

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

Roczne kursy internetowe dla nauczycieli

Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności zaprasza do udziału w Nauczycielskiej Akademii Internetowej realizującej roczne kursy internetowe dla nauczycieli, prowadzone w oparciu o zasady oceniania kształtującego. Wszelkie informacje o proponowanej tematyce kursów  znajdują się na stronie internetowej: www.ceo.org.pl/naioraz będą umieszczone na stronie internetowej KO.

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowych woj zachodniopomorskiego sierpie 2013

Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


 • Login