Astronomia
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 46

Astronomia pozagalaktyczna Wykład 2 Klasyfikacja (normalnych) galaktyk PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Astronomia pozagalaktyczna Wykład 2 Klasyfikacja (normalnych) galaktyk. Klasyfikacja (morfologiczna) galaktyk. Problemy z klasyfikacją: Wygląd zależy od kierunku, z którego obserwujemy galaktykę (ważne zwłaszcza dla odległych galaktyk: rozdzielczość).

Download Presentation

Astronomia pozagalaktyczna Wykład 2 Klasyfikacja (normalnych) galaktyk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Astronomia

pozagalaktyczna

Wykład 2

Klasyfikacja (normalnych) galaktyk


Klasyfikacja (morfologiczna) galaktyk

 • Problemy z klasyfikacją:

 • Wygląd zależy od kierunku, z którego obserwujemy galaktykę (ważne zwłaszcza dla odległych galaktyk: rozdzielczość).

 • Wygląd zależy od długości fali, na której obserwujemy galaktykę (przesunięcia ku czerwieni).

 • Wiek (dalsze widzimy młodszymi !).

 • Przesłanianie przez materię.

 • Aspekt obserwacyjny: wygląd może zależeć od czasu ekspozycji, czułości detektora, rozdzielczości.

Wymagania klasyfikacji:

- jednorodny zbiór obserwacji,

- jednoznaczny system oznaczeń.


Wygląd: zależność od kierunku


Wygląd: zależność od czasu ekspozycji


Wygląd: zależność od długości fali


Wygląd: zależność od długości fali


Wygląd: zależność od długości fali


Pierwsze klasyfikacje galaktyk

Pierwsze klasyfikacje:

XVIII/XIX w. – William i John Hershelowie – koncentracja

ku centrum, spłaszczenie, niejednorodności

1845: William Parsons – nadaje niektórym mgławicom

przymiotnik „spiralny”

1936: Edwin Hubble – The Realm of the Nebulae

(Zastosowana przez Alana Sandage’a w The Hubble

Atlas of Galaxies, 1961)

Współczesne klasyfikacje opierają się na klasyfikacji Hubble’a.

Bierze ona pod uwagę: regularności, symetrie, koncentrację jasności ku centrum, obecność dysku i ramion spiralnych.


Klasyfikacja Hubble’a

 • Galaktyki:

 • - eliptyczne, E0 – E7, w ogólności En, gdzie

 • n = 10 (1-b/a), gdzie a i b, to odpowiednio długa

 • i krótka półoś elipsy opisującej wygląd galaktyki

 • soczewkowate, bez poprzeczki (S0) i z poprzeczką (SB0),

 • spiralne, bez poprzeczki (Sa, Sb, Sc) i z poprzeczką

 • (Sba, SBb, SBc),

 • - nieregularne (Irr).


Klasyfikacja Hubble’a: galaktyki eliptyczne

M32 (E2)

M87 (E0)

+ dE, dSph


Klasyfikacja Hubble’a: Maffei 1

najbliższa olbrzymia galaktyka eliptyczna


Klasyfikacja Hubble’a: galaktyki soczewkowate

NGC 4111

(S0 widoczna „z boku”)

M59 (S0)


Klasyfikacja Hubble’a: galaktyki soczewkowate

NGC 4526 (S0)

NGC 5866


Sekwencja Hubble’a


Sekwencja Hubble’a


M65 (SBa, „z boku”)

Sombrero (Sa, „z boku”)

NGC 4622 (Sa)

M83 (SBa)

Klasyfikacja Hubble’a: galaktyki spiralne (Sa/SBa)


M61 (SBb)

M77 (Sb)

M95 (SBb)

M31 (Sb)

Klasyfikacja Hubble’a: galaktyki spiralne (Sb/SBb)

Galaktyka Drogi Mlecznej też jest SBb !!!


NGC 1365 (SBc)

M74 (Sc)

M83 (SBc)

M100 (Sc)

Klasyfikacja Hubble’a: galaktyki spiralne (Sc/SBc)


M33 (Sd)

NGC 45 (Sd)

NGC300 (Sd)

(SBd)

Klasyfikacja Hubble’a: galaktyki spiralne (Sd/SBd)


Obłoki Magellana


Wielki Obłok Magellana


MałyObłok Magellana


Obłoki Magellana: Sm/SBm

de Vaucouleurs, 1955, AJ 60, 126 (LMC), AJ 60, 219 (SMC)


Obłoki Magellana: Sm/SBm


Klasyfikacja Hubble’a: galaktyki spiralne (Sm/SBm)

NGC 4618 (SBm)


NGC 2366 (IBm)

Klasyfikacja Hubble’a: galaktyki nieregularne (Im/IBm)


Klasyfikacja de Vaucouleursa

de Vaucouleurs, 1959, Handbuch der Physik 53, 265


Klasyfikacja de Vaucouleursa


Klasyfikacja de Vaucouleursa


Klasyfikacja de Vaucouleursa


Klasyfikacja Morgana/Yerkes

Podstawowy parametr: stopień koncentracji ku centrum:

k – gk – g – fg – f – af – a

Związane z widmem integralnym galaktyk:

K – eliptyczne

A – Sc

Drugi parametr - kształt:

S – spiralne,

B – spiralne z poprzeczką,

E – eliptyczne,

I – nieregularne,

R – o symetrii rotacyjnej (~ S0 / E / Sa)

D – podobna do eliptycznej, z rozdętą otoczką,

L – niska jasność powierzchniowa,

N – małe, jasne jądro.

Trzeci parametr - widome spłaszczenie

1 – okrągłe (face-on)

7 – eliptyczne (edge-on) M31 – kS5

Olbrzymie galaktyki eliptyczne noszą czasami oznaczenie cD, które pochodzi od tej klasyfikacji.

Morgan, 1958, PASP 70, 364; 1959, PASP 71, 394


Klasyfikacja Morgana/Yerkes

(B-V)0 (U-B)0

-----------------------

E +0.92 +0.50

SO +0.92+0.48

Sa+0.82+0.28

Sb+0.81+0.27

Sc+0.63-0.02

Sd+0.52-0.12

Im/Sm+0.50-0.20

-----------------------


Klasyfikacja van den Bergha/DDO


Klasyfikacja van den Bergha/DDO


Galaktyki oddziałujące / zderzające się


Galaktyki oddziałujące / zderzające się

M51 (Wir / Whirlpool)


Galaktyki oddziałujące / zderzające się

NGC 4676 / Mice


Galaktyki oddziałujące / zderzające się


Galaktyki oddziałujące / zderzające się


Galaktyki oddziałujące / zderzające się


Galaktyki oddziałujące / zderzające się

NGC 7252


Galaktyki oddziałujące / zderzające się


Katalogi galaktyk

 • XVIII w., Messier: 40 galaktyk (27 sp., 4 socz., 8 el., 1 nier., M82) ,

 • 1888, New General Catalogue (NGC): 7840 obiektów,

 • 1895, 1908,Dreyer, Sinnott, IC: 5386 obiektów,

 • 1932, Shapley-Ames (mpg < 13.2 mag): 1246 obiektów,

 • 1973, Uppsala GC (δ > -2º), UGC (z POSS): 12939 obiektów,

 • 1982, ESO/Uppsala (δ < 30º): 18 000obiektów,

 • 1962-1974, UCG (-18º < δ < -2º): 32 000obiektów,

 • Sloan Digital Sky Survey, na razie 287 mlnobiektów (DR6),

 • APM, 3 mln galaktyk w okolicy południowego bieguna galaktycznego


Katalogi galaktyk: SDSS (DR1 – DR3)

DR1

53 mln

DR2

88 mln

DR3

141 mln


Katalogi galaktyk: SDSS DR4, DR5 i DR6

DR4

180 mln

DR5

215 mln

DR6

287 mln


Podsumowanie

 • Z uwagi na morfologię, daną galaktykę można zaliczyć do jednego z 4 typów: eliptyczna, spiralna, soczewkowata lub nieregularna.

 • W zmodyfikowanym systemie klasyfikacji Hubble’a galaktyki spiralne i soczewkowate można podzielić na dwie podklasy: bez poprzeczki i z poprzeczką.

 • Galaktyki nieregularne mają zazwyczaj kształt asymetryczny, choć w niektórych można wyróżnić ślady struktury spiralnej lub poprzeczki.

 • Ponad 60% galaktyk to galaktyki eliptyczne, nieco poniżej 30% - spiralne, mniej niż 15% - nieregularne. Najpowszechniejszym typem galaktyk są karłowate galaktyki eliptyczne.

 • Około 60% spiralnych i soczewkowatych galaktyk to galaktyki z poprzeczką.


 • Login