Kennis van betekenis
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Kennis van betekenis Betrokkenheid als kwaliteit van leerprocessen en leerresultaten PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kennis van betekenis Betrokkenheid als kwaliteit van leerprocessen en leerresultaten Lezing voor het Wetenschapsknooppunt Amsterdam 1 december 2011 Monique Volman. Nederland doet het niet goed op de PISA-ranglijst. Strengere eisen voor het eindexamen. Daling onderwijspeil.

Download Presentation

Kennis van betekenis Betrokkenheid als kwaliteit van leerprocessen en leerresultaten

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kennis van betekenis

Betrokkenheid als kwaliteit van leerprocessen en leerresultaten

Lezing voor het Wetenschapsknooppunt Amsterdam

1 december 2011

Monique Volman


Nederland doet het niet goed op de PISA-ranglijst

Strengere eisen voor het eindexamen

Daling onderwijspeil

Kwaliteit onderwijs is ernstig verwaarloosd

Kwaliteit van de lessen op scholen neemt af

Groei economie stokt door slecht onderwijs

Examenresultaten te laag


Betrokkenheid als kwaliteit van leren

 • Hogere leerprestaties: beperkt en riskant ideaal

 • Wat weten we over betrokkenheid van leerlingen?

  • Betrokkenheid als kwaliteit van leerprocessen

 • Betrokkenheid als kwaliteit van leerresultaten

 • Discussie


Hogere leerprestaties

Betrokkenheid: kwaliteit van leerprocessen

Betrokkenheid: kwaliteit van leerresultaten

Discussie

Hogere leerprestaties: een beperkt en riskant ideaal

 • Beperkt:

  • Leerprestaties realiseren is maar een deel van waar onderwijs voor is en wat scholen doen


Hogere leerprestaties

Betrokkenheid: kwaliteit van leerprocessen

Betrokkenheid: kwaliteit van leerresultaten

Discussie

 • Riskant

  • Aandacht gaat weg van wat niet in gangbare toetsen tot uitdrukking komt


Hogere leerprestaties

Betrokkenheid: kwaliteit van leerprocessen

Betrokkenheid: kwaliteit van leerresultaten

Discussie

 • Riskant

  • Nadruk op ‘kernvakken’ die van economisch nut zijn

  • gezapige koeien

   Zie ook Martha Nussbaum –

   ‘niet voor de winst’


Hogere leerprestaties

Betrokkenheid: kwaliteit van leerprocessen

Betrokkenheid: kwaliteit van leerresultaten

Discussie

 • Riskant

  • Strategisch gedrag van scholen, leerlingen, ouders


Hogere leerprestaties

Betrokkenheid: kwaliteit van leerprocessen

Betrokkenheid: kwaliteit van leerresultaten

Discussie

Hogere leerprestaties: een beperkt en riskant ideaal

 • Beperkt:

  • Leerprestaties’ realiseren is maar een deel van waar onderwijs voor is en wat scholen doen

 • Riskant

  • Aandacht trekt naar wat in gangbare toetsen

  • tot uitdrukking komt

  • Gezapige koeien

  • Strategisch gedrag van scholen, leerlingen,

  • ouders

  • Leerlingen

  • ▪ die gericht zijn op eigen succes

  • ▪ die leren als zinloos ervaren


Hogere leerprestaties

Betrokkenheid: kwaliteit van leerprocessen

Betrokkenheid: kwaliteit van leerresultaten

Discussie

Wat weten we over ‘betrokkenheid’ van leerlingen ?

 • Aspecten van betrokkenheid:

 • (Fredricks, Blumenfeld & Paris, 2004)

 • gedragsmatig

 • emotioneel

 • cognitief

 •  wel te onderscheiden maar niet te scheiden

 •  resultaat van interactie individu – omgeving

  •  beïnvloedbaar

 • Twee tradities:

 • onderzoek naar betrokkenheid bij je school

 • onderzoek naar betrokkenheid bij schooltaken: leermotivatie


Hogere leerprestaties

Betrokkenheid: kwaliteit van leerprocessen

Betrokkenheid: kwaliteit van leerresultaten

Discussie

Betrokkenheid bij je school


Hogere leerprestaties

Betrokkenheid: kwaliteit van leerprocessen

Betrokkenheid: kwaliteit van leerresultaten

Discussie

Betrokkenheid bij schooltaken: leermotivatie


Hogere leerprestaties

Betrokkenheid: kwaliteit van leerprocessen

Betrokkenheid: kwaliteit van leerresultaten

Discussie


Hogere leerprestaties

Betrokkenheid: kwaliteit van leerprocessen

Betrokkenheid: kwaliteit van leerresultaten

Discussie

1. Kennis en vaardigheden als middelen om om te gaan met vragen


Hogere leerprestaties

Betrokkenheid: kwaliteit van leerprocessen

Betrokkenheid: kwaliteit van leerresultaten

Discussie

2. Betrokkenheid bij vakinhouden: meedenken over vragen en problemen – meewerken aan oplossingen


Hogere leerprestaties

Betrokkenheid: kwaliteit van leerprocessen

Betrokkenheid: kwaliteit van leerresultaten

Discussie

3. Socioculturele theorie: praktijken, activiteiten, motieven, identiteiten

Individueel verwerven van kennis en vaardigheden  steeds beter participeren in sociale praktijken


Hogere leerprestaties

Betrokkenheid: kwaliteit van leerprocessen

Betrokkenheid: kwaliteit van leerresultaten

Discussie

3. Socioculturele theorie: praktijken, activiteiten, motieven, identiteiten

Jean Lave & Etienne Wenger

Leren = ontwikkeling van ‘perifere’ deelnemer naar centrale deelnemer

In activiteiten die in de samenleving belangrijk zijn

Legitiem perifeer participeren


Hogere leerprestaties

Betrokkenheid: kwaliteit van leerprocessen

Betrokkenheid: kwaliteit van leerresultaten

Discussie

4. Deelnemen aan sociale praktijken als manier van leren


Hogere leerprestaties

Betrokkenheid: kwaliteit van leerprocessen

Betrokkenheid: kwaliteit van leerresultaten

Discussie

5. Zelf van betekenis zijn


Hogere leerprestaties

Betrokkenheid: kwaliteit van leerprocessen

Betrokkenheid: kwaliteit van leerresultaten

Discussie

6. Betrokkenheid bovenaan de ladder en onderaan de ladder


Hogere leerprestaties

Betrokkenheid: kwaliteit van leerprocessen

Betrokkenheid: kwaliteit van leerresultaten

Discussie


Hogere leerprestaties

Betrokkenheid: kwaliteit van leerprocessen

Betrokkenheid: kwaliteit van leerresultaten

Discussie

 • Discussie?

 • Betrokkenheid als kwaliteit van leerprocessen en leerresultaten in het basisonderwijs

 • Hoe ontwikkelt betrokkenheid als kwaliteit van leerresultaten zich? Verschillen tussen leerlingen ?

 • Welke instrumenten zijn geschikt om ‘andere kwaliteiten’ vast te stellen?


 • Login