عنوان درس: مدیریت تولید استاد راهنما: جناب آقای دکتر سید حسینی - PowerPoint PPT Presentation

3705907
Download
1 / 111

 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

آشنايي با مدل تعالی سازمانی. عنوان درس: مدیریت تولید استاد راهنما: جناب آقای دکتر سید حسینی ارائه کننده:مهسا رضائیان، مریم نظری. بخش او ل:. بخش دو م:. مروري بر مدلهاي سرآمدي سازماني. ار زشه ا و مف ا هيم س ر آم د ي و معيارهاي مدل EFQM/. بخش س و م:.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

عنوان درس: مدیریت تولید استاد راهنما: جناب آقای دکتر سید حسینی

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3705907

:

:

:


3705907

:

:

EFQM/

:

RADAR

:

:


3705907

:


3705907

TQM

Business Excellence Models

QA

QC

Inspection


3705907

(TQM)

(TQM) .

(Values) (Techniques) (Methodologies) (Tools) .


3705907

.

.


3705907

.

BusinessExcellence Models


3705907

Japan

Deming Prize

1951

The European

Quality Award

1991

The Malcolm

Baldrige National

Quality Award

1987


3705907

1951 (Kenchi Koyanagi) (JUSE)

.


3705907

1- (Individuals)

TQM .

2- (Application)

TQM

.


3705907

3- (Quality Control)

.


3705907

.

1987 107-100 .


Mbnqa

(MBNQA)


E uropean f oundation for q uality m anagement

European

Foundation for

Quality

Management


3705907

EFQM

EFQM .

EFQM

(TQM) .


3705907

1991 14


3705907

EFQM

 • ()

 • .

 • ( Benchmarking )


3705907

EFQM


3705907

EFQM

 • 20000

 • 15 25

 • 9 13 50 2001

 • 10000 (SME)


3705907

(Scoring Model)

(Self-Assessment System)

(Criteria)

(Core values and Concepts)


3705907

EFQM


3705907

Results Orientation

Public Responsibility

Customer Focus

Leadership &

Constancy of Purpose

Partnership Development

Management by

Processes and Facts

People Development &

Involvement

EFQM

Continuous Learning,

Improvement & Innovation


3705907

(RESULTS ORIENTATION)

 • . : .


3705907

(Customer Focus)

 • . .


3705907

(Leadership & Constancy of Purpose)

 • .


3705907

(Management byProcesses and Facts)

 • .


3705907

(People Development &Involvement)

 • .


3705907

(Continuous Learning ,Improvement & Innovation)

 • .


3705907

(Partnership Development)

 • .


3705907

(Public Responsibility)

 • .


3705907

EFQM


3705907

Enablers

Results

TIME


3705907

EFQM


3705907

Results

Enablers

...

...

...

...

...

...

EFQM


Enablers

)(Enablers

 • .

 • .


3705907

1e

1d

1c

1b

1a

( )


3705907

1:

a1- .

b1- .

c1- .

d1- .

e1 .


3705907

2:

a2- .

b2- .

c2- .

d2- .


3705907

3:

a3- .

b3- .

c3- .

d3- .

e3- .


3705907

4 :

a4- .

b4- .

c4- .

d4- .

e4- .


3705907

5:

a5- .

b5- .

c5- .

d5- .

e5- .


Results

)(Results

 • .

 • .


3705907

b

b

a

a


3705907

Leading indicators

Lagging indicators

6a

6b

7a

7b

8a

8b

9a

9b


6 a 6

6: a6 -


3705907

6: a6-


6 b 6

6: b6-


3705907

6: b6-


7 a 7

7: a7-


3705907


3705907

7: b7-


3705907

 • ( )

 • ( ...)


3705907

8:

 • a8-


3705907

()


3705907

: - - ...


3705907

b8-

:

/

/


3705907

9:

 • a 9-

 • ( ...)

 • ( EBIT ...)

 • ( )

 • ( )


3705907

b9-

( ...)


3705907

. .


3705907

RADAR


Radar

RADAR

 • RADAR :

 • .

 • .


3705907

 • RADAR :()

 • () .

 • .


3705907


3705907


Radar1

RADAR

 • RADAR (Elements) (Attributes) :

 • .

 • .

 • .


Radar2

RADAR


3705907

 • RADAR :

  • 1- Approach

  • 2- Deployment

  • 3- Assessment & Review


3705907

()

 • :

 • -

 • -

 • - RADAR


3705907

-

 • :

 • /

 • :

 • 0%-

 • 25%-

 • 50%-

 • 75%-

 • 100%-


3705907

:


3705907

 • (Results) . :

 • Trends

 • / Targets

 • Comparisons

 • Causes

 • Scope


3705907

()

 • :

  • RADAR


3705907

:

:

 • ( )

 • 0%

 • 25%

 • 50%

 • 75%

 • 100%


3705907

:


3705907


3705907

=


Self assessment

(Self-Assessment)

.

.


3705907

( )


3705907

()


3705907


Questionnaire approach

(Questionnaire Approach)

 • /

 • 50 90

.


3705907

-


3705907

-


3705907

-


3705907

-

 • .

 • .


Workshop approach

(Workshop Approach)

 • (Consensus meeting)


3705907

-

2-1

6-4

2-1

1


3705907

-


3705907

-


3705907

-

 • .


Pro forma approach

(Pro-Forma Approach)

 • 32


3705907

-


3705907

-


3705907

-

 • .

 • .


Award simulation approach

(Award simulation Approach)

.


3705907

-

( 1 3)

(69)

( )

/ ( 25)

( )


3705907

-

 • .

 • .

 • .

 • ( )

 • .

 • .


3705907

-


3705907

.


3705907


3705907

:

 • TQM


3705907

EFQM


3705907

 • ( INPE )


3705907

EQA

WINNER

650

EQA PRIZE WINNER

550 POINTS

EQA FINALIST

450 POINTS

( )

RECOGNISED FOR EXCELLENCE

300 POINTS

(

)

COMMITTED TOEXCELLENCE

200 POINTS


3705907

5- ()

4-

3-

2-

1-


3705907

:

.

( )


3705907


 • Login