Niversiteler m hendislik fak lteleri ve t rkiye teknoloji geli tirme vakf ttgv
Download
1 / 45

- PowerPoint PPT Presentation


 • 266 Views
 • Uploaded on

Üniversiteler; Mühendislik Fakülteleri ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV. Mühendislik Dekanları Konseyi 14.Toplantısı Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon 4-5 Mayıs 2007. TTGV – Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın tanıtılması

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zofia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Niversiteler m hendislik fak lteleri ve t rkiye teknoloji geli tirme vakf ttgv l.jpg

Üniversiteler; Mühendislik Fakültelerive Türkiye Teknoloji Geliştirme VakfıTTGV

Mühendislik Dekanları Konseyi 14.Toplantısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Trabzon

4-5 Mayıs 2007


Slide2 l.jpg


Slide3 l.jpg

TTGV’nin konumu tanıtılması

Ulusal İnovasyon Sistemi


Slide4 l.jpg

 • Başbakan tanıtılması

 • Bakanlar

  • İlgili Devlet

  • Milli Savunma

  • Milli Eğitim

  • Sağlık

  • Orman Tarım ve Köyişleri

  • Sanayi ve Ticaret

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar

 • Müsteşarlar

  • Devlet Planlama

  • Hazine

  • Dış Ticaret

 • Başkanlar

  • TÜBİTAK

  • TEAK

  • TOBB

 • Genel Müdür

  • TRT

 • YÖK

  • Üniversiteden Öğretim Üyesi

Öğretim

İlk ve Orta Öğretim Sistemi

Yüksek Öğretim Sistemi

Araştırma ve Teknoloji Geliştirme ATG

Üniversite Laboratuarları

Kamu Araştırma Merkezleri

Sanayi ATG Laboratuar ve merkezleri

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu

Sekretarya-TÜBİTAK

ATG finansmanı sağlayan kuruluşlar

Devlet bütçesi ve fonları

DTM

Devlet Alımları

TEYDEB

DPT

KOSGEB

TÜBİTAK

TTGV

Sanayinin ATG için ayırdığı fon


Vakf m z n kurulu u l.jpg
Vakfımızın Kuruluşu tanıtılması

 • TTGV, 1 Haziran 1991’de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak,

  Türk Sanayii’nin uluslararası pazarlardaki

  rekabet gücünü artırmak amacıyla,

  teknolojiye dayalı ‘inovasyonun’

  tüm alanlarda gelişmesini desteklemek

  üzere kurulmuştur.

 • TTGV, kanunla kurulmuş vakıf statüsünde, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.


Kurucular y netim kurulu l.jpg
Kurucular - Yönetim Kurulu tanıtılması

 • TTGV Kurucular Kurulu 26 özel sektör, 6 kamu, 10 şemsiye kuruluş ve 14 gerçek kişiden oluşmaktadır.

  Yönetim Kurulu’nun 15 üyesi vardır.

 • 5 üyesi kamu kurumları temsilcileri

  • Hazine Müsteşarlığı

  • Dış Ticaret müsteşarlığı

  • DPT Müsteşarlığı,

  • TÜBİTAK Başkanlığı,

  • KOSGEB Başkanlığı

 • diğer 10 üye ise özel sektörden gelen temsilcilerdir


 • Organizasyon l.jpg
  Organizasyon tanıtılması

  Yönetim Kurulu

  Danışmanlar

  Genel

  Sekreter

  Hukuk Danışmanı

  Genel Sekreter Yard.

  (Projeler)

  Politika ve Proje Geliştirme

  Muhasebeve Finans

  Teknoloj

  Geliştirme

  Projeleri

  Çevre Projeleri

  İdari İşler ve

  İnsan Kaynakları


  Finansal kaynaklar m z l.jpg
  Finansal Kaynaklarımız tanıtılması

  • Hazine Müsteşarlığı/Dünya Bankası

   Teknoloji Geliştirme Projesi (TGP) (1991-1998)

  • Dış Ticaret Müsteşarlığı

   Ürün Geliştirme Ar-Ge Sermaye Desteği (DTM) (1995-…)

  • Hazine Müsteşarlığı/Dünya Bankası

   Endüstriyel Teknoloji Projesi (ETP) (1999 - 2005)

  • Montreal Protokolu Çok Taraflı Fonu/Dünya Bankası/Hazine Müsteşarlığı

   Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Giderilmesi Projesi (1994 -2007)

  • Vakıf Fonu (geri dönüşlerden alınan paylar ve değerlendirme sounucu oluşan)


  Slide9 l.jpg

  Faaliyetlerimiz tanıtılması

  • İnovatif Ürünleri Hedefleyen Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Projelerinin desteklenmesi

  • Teknoloji Üretimi İçin Gereken Alt Yapının Geliştirilmesi İle İlgili Projelerin Desteklenmesi

  • İlk aşama girişim sermayesi desteği sağlanması

  • Risk paylaşımı ile proje desteği

  • Çevre Projelerinin desteklenmesi

  • Teknoloji ödülü (TÜBİTAK, TTGV, TÜSİAD)

  • Dr. Akın Çakmakçı “Endüstride Başarı ile Uygulanan Üniversite Tezi” Ödülü

  • Kamu kesimi ile ilişkilerde teknoloji geliştirilmesi alanında işbirlikleri

  • Uluslararası İlişkilerin geliştirilmesi


  Ttgv destek yakla m l.jpg

  Teknoparklar tanıtılması

  ve

  altyapılar

  TTGV destek yaklaşımı

  Ticarileştirme desteği

  Ortak teknoloji geliştirme desteği

  Ön kuluçka desteği

  Risk sermayesi

  Risk paylaşım desteği

  Teknoloji geliştirme desteği

  Başlangıç sermayesi desteği

  Üniversite-Sanayi

  İşbirliği Merkezleri

  ve

  Ağyapılar


  Slide11 l.jpg

  • Teknoloji Üretimi İçin Gereken Alt Yapının Geliştirilmesi İle İlgili Projelerin Desteklenmesi

   • Teknoloji üretim merkezlerine ortak olarak iştirak ederek yapılan destek (İlâç, triboloji, yazılım, test ve onay)

   • TTGV, sanayi ile üniversitelerin bir arada teknoloji üretimi için uygun ortamlardan biri olan teknoparkları desteklemektedir.

    • MAM-Martek A.Ş.

    • İTÜ Arıteknokent A.Ş.

    • Bilkent CyberPark A.Ş.


  Ttgv destek yakla m12 l.jpg
  TTGV destek yaklaşımı Geliştirilmesi İle İlgili Projelerin Desteklenmesi

  Teknoparklar ve altyapılar

  Ticarileştirme desteği

  Ortak teknoloji geliştirme desteği

  Ön kuluçka desteği

  Risk sermayesi

  Risk paylaşım desteği

  Teknoloji geliştirme desteği

  Başlangıç sermayesi desteği

  Üniversite-Sanayi

  İşbirliği Merkezleri

  ve

  Ağyapılar


  Teknoloji geli tirme projeleri deste i l.jpg
  Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği Geliştirilmesi İle İlgili Projelerin Desteklenmesi

  • Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketlerince gerçekleştirilen, teknolojik yenilik ve gelişme içeren, sonucunda ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği projeler bu kapsamda desteklenir.

  • Yürürlükte olan Destekleme Modelimize göre;

   • Proje Süresi : En fazla 2 yıl

   • Destek Miktarı : En fazla 1 Milyon ABD Doları

   • Destek Oranı : En fazla proje bütçesinin %50 ’si

   • Geri Ödeme Süresi : 1. yılı geri ödemesiz 4 yıl – faizsiz

   • Hizmet Bedeli : Proje bütçesinin en fazla %3’ü


  Desteklerimiz l.jpg
  Desteklerimiz Geliştirilmesi İle İlgili Projelerin Desteklenmesi

  1991-2007 süresince ...

  Sözleşmesi Bağıtlanmış Proje Sayısı

  528

  Bağıtlanmış Destek Tutarı (Milyon ABD$)

  186,1

  Projelere Kullandırılan Tutar (Milyon ABD$)

  129,7  Ttgv destek yakla m21 l.jpg
  TTGV destek yaklaşımı dağılımı

  Teknoparklar ve altyapılar

  Ticarileştirme desteği

  Ortak teknoloji geliştirme desteği

  Ön kuluçka desteği

  Risk sermayesi

  Risk paylaşım desteği

  Teknoloji geliştirme desteği

  Başlangıç sermayesi desteği

  Üniversite-Sanayi

  İşbirliği Merkezleri

  ve

  Ağyapılar


  Slide22 l.jpg

  • Ticarileştirme Projeleri Desteği dağılımı

   TANIMI ve KAPSAMI

   Firmaların, Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak yürütmüş ve sonuçlandırmış oldukları teknolojik yenilik amaçlı Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerinin/süreçlerinin ölçek ekonomisine uygun biçimde ticarileştirilmesine yönelik geliştirilecek projelerine destek sağlamak...

   Bu kapsamda firmalar aşağıda yer alan faaliyetlere yönelik gerçekleştirecekleri harcamaları proje bütçesine dahil edebilirler;

   • Üretime yönelik kavram geliştirme çalışmaları,

   • Patent ve lisans alımı ile ilgili çalışmalar,

   • Teknolojik/Ekonomik yapılabilirlilik etüdü ve pazar araştırması çalışmaları,

   • Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar vb. çalışmaları,

   • Üretim hattı tasarımı çalışmaları,

   • Test amaçlı yatırım çalışmaları,

   • Deneme üretimi çalışmaları,

   • Seri üretime yönelik yatırım çalışmaları,

   • Reklam, promosyon, fuar katılımı ve benzeri tanıtım ve pazarlama çalışmaları,

   • Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri


  Slide23 l.jpg

  • Ticarileştirme Projeleri Desteği dağılımı

  • UYGULAMA ESASLARI

   • Proje Süresi :En Fazla 1 Yıl

   • Destek Miktarı :En Fazla 1 Milyon ABD$

   • Destek Oranı :Proje Bütçesinin %50 ’si

   • Geri Ödeme Süresi :1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)

   • Hizmet Bedeli :Toplam Proje Bütçesinin En Fazla %3’ü

   • Desteğin Kaynağı :TTGV


  Ttgv destek yakla m24 l.jpg
  TTGV destek yaklaşımı dağılımı

  Teknoparklar ve altyapılar

  Ticarileştirme desteği

  Ortak teknoloji geliştirme desteği

  Ön kuluçka desteği

  Risk sermayesi

  Risk paylaşım desteği

  Teknoloji geliştirme desteği

  Başlangıç sermayesi desteği

  Üniversite-Sanayi

  İşbirliği Merkezleri

  ve

  Ağyapılar


  Slide25 l.jpg

  • Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği dağılımı

   TANIMI ve KAPSAMI

   En az 3 kuruluşun ortaklaşa Ar-Ge projesi yürütmek amacıyla

   yatay-Rekabet öncesi; düşey-Entegrasyon doğrultusunda

   Ortak Girişim oluşturması gerekmektedir.

   Kuruluşlar arasında beraber çalışma pratiği ve tecrübesinin

   "Araştırma ve Teknoloji Geliştirme" çalışmalarında teşvik edilmesi amacı ile tasarlanmıştır.

   Destek ile ortaklıktan doğan artı değeri artırmak üzere kuruluşların uzmanlık alanlarındaki

   Ar-Ge birikimlerinin bütünü tamamlayacak tarzda bir araya getirilmesi ve daha kapsamlı

   Ar-Ge faaliyetlerinde entegrasyonu ve kapasite gelişimini sağlamak temel hedef olacaktır.

  TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ve AR-GE DESTEKLERİ


  Slide26 l.jpg

  • Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği dağılımı

  • UYGULAMA ESASLARI

   • Proje Süresi :En Fazla 2 Yıl

   • Destek Miktarı :En Fazla 2,5 Milyon ABD$

   • Destek Oranı :Proje Bütçesinin %50 ’si

   • Geri Ödeme Süresi :1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)

   • Hizmet Bedeli :Toplam Proje Bütçesinin En Fazla %2’si

   • Desteğin Kaynağı :TTGV


  Ttgv destek yakla m27 l.jpg
  TTGV destek yaklaşımı dağılımı

  Teknoparklar ve altyapılar

  Ticarileştirme desteği

  Ortak teknoloji geliştirme desteği

  Ön kuluçka ve kuluçka desteği

  Risk sermayesi

  Risk paylaşım desteği

  Teknoloji geliştirme desteği

  Başlangıç sermayesi desteği

  Üniversite-Sanayi

  İşbirliği Merkezleri

  ve

  Ağyapılar


  Slide28 l.jpg

  Teknoloji Yatırım A.Ş. dağılımı

  • Ön kuluçka ve kuluçka desteği

  • Başlangıç sermayesi desteği

  • Risk paylaşım desteği

  Bu destekler, sermayesi %100 TTGV’ye (TTGV FON I ) ait olan Teknoloji Yatırım A.Ş. Tarafından Ocak 2007den itibaren yürütülmektedir


  Ba lang sermayesi start up l.jpg
  Başlangıç Sermayesi (Start-up) dağılımı

  • TTGV FON I in hedefi,

   • Bilişim ve Telekomünikasyon

   • İleri Mikro-elektronik

   • İleri Malzeme

   • Yaşam Bilimleri (Biyo-Teknoloji ve Sağlık)

    alanlarında belli sayıda küresel şirketlerin oluşması.

  • Firma başına 750.000 ABD Doları’na kadar sermaye yatırımı yaparak firmaya ortak olunmaktadır.

  • İş Planı ile başvuru yapılmaktadır. Gelen iş planları 6 kritere göre değerlendirilmektedir:

   1. Yetkin ve etkin yönetim ekibi 4. Geniş Pazar Potansiyeli

   2. Korunabilir Pozisyon 5. Çıkış Stratejisi

   3. Yatırımın Geri Dönüşümü 6. Odak


  Ba lang sermayesi start up30 l.jpg
  Başlangıç Sermayesi (Start-up) dağılımı

  • Yapılan Yatırımlar

   • UCA Medikal A.Ş.

    • Firma, argon gazı ile çalışan cerrahi cihaz üretiyor.

    • Teknoloji Amerika, Japonya ve Kanada başta olmak üzere Dünya’daki birçok ülkede patent almış.

   • Dijital veri hazırlayan ve pazarlayan bir şirket

   • Şirket yönetimlerinde kullanılacak veri madenciliği alanında çalışan bir şirket (son aşamada)


  Slide31 l.jpg

  Ön kuluçka ve kuluçka desteği dağılımı

  • Bu destek aşağıdaki maddelerden oluşur

  • Ofis ve donanımı sağlama (istanbul’da 125 m2 Ankara’da 200m2 alan mevcut)

  • Teknolojik destek sağlama (uzman, lab zamanı, tasarım vb)

  • Yönetimsel destek

  • Destek tutarı 50.000 ABD $ (maks)

  • Destek zamanı (2aylık gözden geçirmeler ile en fazla 1yıl)

  • Başarı sağlanırsa

  • Başlangıç sermaye desteği

  • TY A.Ş. Kriterlerini karşılamıyor ama devam edebilirse geri ödeme başarı oranında 1-3 arasında bir çarpan ile çarpılmış olarak

  • Başarı sağlanamazsa

  • Başarılı bir hayat dileği ile ayrılma.....

  • Uygulama

  • Süper Market kasalarında bozuk para üstü veren TRİNK makinası


  Slide32 l.jpg

  Risk paylaşım desteği dağılımı

  • Proje Süresi : En fazla 2 yıl

  • Destek Miktarı : En fazla 200.000 ABD Doları

  • Destek Oranı : En fazla proje bütçesinin %50 ’si

  • Garanti :Fikri mülkiyet hakları üzerine konan şartlar

  • Hizmet Bedeli : Proje bütçesinin en fazla %3’ü

  • Geri Ödeme Süresi :Projenin başarılı olmasından sonra

  • Geri ödeme :Destek miktarının 3 katı


  Ttgv destek yakla m33 l.jpg
  TTGV destek yaklaşımı dağılımı

  Teknoparklar

  ve

  altyapılar

  Ticarileştirme desteği

  Ortak teknoloji geliştirme desteği

  Ön kuluçka ve kuluçka desteği

  Risk sermayesi

  Risk paylaşım desteği

  Teknoloji geliştirme desteği

  Başlangıç sermayesi desteği

  Üniversite-Sanayi

  İşbirliği Merkezleri

  ve

  Ağyapılar


  Slide34 l.jpg


  Ttgv destek yakla m35 l.jpg
  TTGV destek yaklaşımı dağılımı

  Teknoparklar ve altyapılar

  Ticarileştirme desteği

  Ortak teknoloji geliştirme desteği

  Ön kuluçka ve kuluçka desteği

  Risk sermayesi

  Risk paylaşım desteği

  Teknoloji geliştirme desteği

  Başlangıç sermayesi desteği

  Üniversite-Sanayi

  İşbirliği Merkezleri

  ve

  Ağyapılar


  Slide36 l.jpg

  Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar dağılımı

  • TTGV’nin faaliyetlerinde en önemli süreç proje değerlendirme ve izleme sürecidir, bu sürecin de temel taşı üniversitelerde ve sanayide bulunan uzmanlıktır.

   • Değerlendirmeler sırasında üniversite öğretim üyesi ile sanayici ortak bir uzmanlıkları alanında bir araya gelmektedir.

   • Bu birlikteliğin yeni fikirleri tetiklediği sık sık görülen bir durumdur.

   • TTGVnin 16 yıllık faaliyetinin en önemli yan çıktısı bu sinerjinin doğmasıdır.

  • Yerel sanayi/sanayi odaları ve üniversiteler ile birlikte yerel inovasyon programlarının yapılması için AB Mali işbirliği destekleri çerçevesinde bir projemiz onay için DPT’dedir  Slide38 l.jpg

  Sorunlar ve sorular, olanakları

  • Ülkemizdeki sanayinin %99 KOBİ’dir

  • Sanayimiz Asya,Güney Amerika ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen rekabeti karşılamak üzere bir üst ürün düzeyine geçmek için gereken inovasyonu sağlamakta zorlanmaktadır

  • İnovasyon ve teknoloji üretim yetkinliği gerekmektedir,

  • DTM, TÜBİTAK, TTGV destekleri ile şu anda finans sıkıntısı bulunmamakta fakat destekler için gerekli

   • Konunun ortaya çıkarılması

   • Pazarı hakkında yeterli bilgi toplanması

   • Konun bir mühendislik çözümünün öngörülmesi

   • ArGe /ÜrGe/ÜSürGe sürecinin belirlenmesi

   • Fikri mülkiyet hakları ile ilgili araştırmanın yapılması

   • Proje haline sokulması

   • Projenin yazılması

   • Projenin yönetilmesi

    süreç parçalarını sanayi için ortaya koyacak yapı eksiktir.

    Kısaca Para var Proje yok

    Ülke sanayiini rekabetçi kılacak iyi (!) proje yok


  Slide39 l.jpg

  Sorunlar ve sorular, olanakları

  TTGV Mühendislik Fakülteleri ile birlikte bir proje madenciliği kampanyası başlatabilr mi?

  TTGV değerlendirme ve izleme süreçlerini iyileştirmek için Fakültelerin desteğini alabilir mi?

  Mühendislik Fakültelerinde oluşan bilgi birikiminin hayata geçirilmesinde TTGV ile işbirliği nasıl olmalıdır?

  Bir önceki süreç parçalarının tasarlanmasında ve uygulanmasında Mühendislik Fakülteleri neler yapabilir?

  Mühendislik firmalarının sayılarının ve niteliklerinin artırılması için neler yapılmalı?


  Slide40 l.jpg

  Belki bir yanıt olabilir !.. olanakları

  Üniversite Sanayi İşbirliğine bir Örnek.Arçelik


  Slide41 l.jpg

  16 Yıllık faaliyetinde, olanakları

  gerek hakem gerekse izleyici olarak görev alan

  Mühendislik Fakültelerinin Sayın Öğretim Üyelerine;

  TTGV,

  bulunduğu saygın konuma ulaşmasındaki büyük katkıları için teşekkürlerini sunar

  Teşekkürler ve Saygılar.


  Slide42 l.jpg

  Üniversite Sanayi İşbirliğine bir Örnek.Arçelik olanakları

  Uzun süreli yaz stajı

  Arçelik - Üniversite Tezleri

  • Lisans tezleri :

   • Süre kısa, konular sınırlı.

   • Öğrencileri tanıma ve daha sonra istihdam açısından yararlı.

  • Yüksek lisans tezleri :

   • En uygun ortam.

   • Doktora tezleri :

   • Sanayi için çok akademik kalma veya akademik beklentileri karşılayamama riski olabilir, dikkatli seçilmeli.

  • Doktora öğrencilerine gerçek hayattan konu verilmesi,

   • Araştırma ortamı yaratılması, masraflarda bürokrasinin kaldırılması motivasyon unsuru.


  Slide43 l.jpg

  Üniversite Sanayi İşbirliğine bir Örnek.Arçelik olanakları

  • Arçelik ARGE açısından yararları

   • Projelerin bir sahibi var.

   • Zamanında ve kaliteli bir şekilde tamamlanması gerekir.

   • Bilimsel kalitesi güvence altına alınıyor.

  • Öğrenci açısından yararları

   • Yaptığı tezin gerçek ile ilişkisi motivasyon unsuru.

   • Endüstri deneyimi kazanıyor.

   • Kendine iş imkanı, referans sağlıyor.

   • Para kazanıyor (bir çeşit burs niteliğinde).

  • Üniversite açısından yararları

   • Öğrenciye gerçek hayattan bir tez konusu sağlanıyor.

   • Endüstri ile ilişki kuruluyor.

   • Yayın için imkan çıkıyor.


  Niversite li kileri l.jpg
  Üniversite İlişkileri olanakları

  • İTÜ, YTÜ ve BÜ ile protokol kapsamında bugüne dek,

   • 104öğrenci bu yöntem ile tez tamamlamıştır.

   • 1997 – 2007 yılları arasında Ar-Ge ’de tez çalışması yaparak yetişen öğrencilerden 48 kişi Arçelik’te işe alınmıştır.


  Taral ve santez projeleri ile i birli i l.jpg
  Taral ve Santez projeleri ile işbirliği olanakları

  • Üniversitelerimizle Tübitak 1001, 1002 ve Santez projeleri kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. Kabul edilmiş olan ve halen devam eden 12 proje mevcuttur. Bunlar aşağıda görülmektedir.