An Modh Coinníollach - PowerPoint PPT Presentation

An modh coinn ollach
Download
1 / 3

 • 1500 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

An Modh Coinníollach . Déan plé leis an duine in aice leat ar na briathra seo thíos atá sa mhodh coinníollach. Cad iad na difríochtaí idir na briathra sa dá bhosca? Cén fáth?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

An Modh Coinníollach

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


An modh coinn ollach

An Modh Coinníollach

Déan plé leis an duine in aice leat ar na briathra seo thíos atá sa mhodh coinníollach. Cad iad na difríochtaí idir na briathra sa dá bhosca? Cén fáth?

Anois, cuir na deirí céanna i bhfeidhm ar na briathra seo agus ná déan dearmad den riail sin ‘caol le caol agus leathan le leathan’.


An modh coinn ollach

An Modh CoinníollachCeisteanna

Féach ar an seicliosta thíos chun ceisteanna a chumadh sa mhodh coinníollach:

 • Tosaíonn an cheist le ‘An’.

 • Cuirtear urú ar an mbriathar ‘An dtitfeadh?’

 • Tagann an forainm (mé/tú srl)díreach tar éis an bhriathair ‘An dtitfeadh sé?’

  Cum ceisteanna leis na briathra seo anois:

  ÓlCaithBailighImigh


An modh coinn ollach

An Modh CoinníollachFreagraí

Anois, bí ag obair leis an duine in aice leat agus féachaigí ar na briathra

mírialta (ceisteanna agus freagraí). Cuirigí ceisteanna ar a chéile ag

úsáid na mbriathra thíos, mar shampla:

An ndéarfá leis teacht anonn?

Déarfainn/Ní déarfainn

abairAn ndéarfá? Déarfainn / Ní déarfainn

beir An mbéarfá? Bhéarfainn / Ní bhéarfainn

clois An gcloisfeá? Chloisfinn / Ní chloisfinn

déan An ndéanfá? Dhéanfainn / Ní dhéanfainn

faigh An bhfaighfeá? Gheobhainn / Ní bhfaighinn

feic An bhfeicfeá? D’fheicfinn / Ní fheicfinn

ith An íosfá? D’íosfainn / Ní íosfainn

tabhairAn dtabharfá? Thabharfainn / Ní thabharfainn

tar An dtiocfá? Thiocfainn / Ní thiocfainn

téigh An rachfá? Rachainn / Ní rachainn

bí An mbeifeá? Bheinn / Ní bheinn


 • Login