Tiitrimeetria - PowerPoint PPT Presentation

Tiitrimeetria
Download
1 / 12

 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tiitrimeetria. Analüüsimeetod, kus analüüdi kogus proovis määratakse teadaoleva kontsentratsiooniga reagendi kulu järgi volumeeteriline gravimeetriline kulonomeetriline. Põhimõisted. Tiitrimine Standardlahus Stöhhiomeetriapunkt Tiitrimise lõpp-punkt Indikaator Põhiained. Põhiaine.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Tiitrimeetria

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tiitrimeetria

Tiitrimeetria

 • Analüüsimeetod, kus analüüdi kogus proovis määratakse teadaoleva kontsentratsiooniga reagendi kulu järgi

  • volumeeteriline

  • gravimeetriline

  • kulonomeetriline


P him isted

Põhimõisted

 • Tiitrimine

 • Standardlahus

 • Stöhhiomeetriapunkt

 • Tiitrimise lõpp-punkt

 • Indikaator

 • Põhiained


P hiaine

Põhiaine

 • Kõrge puhtusastmega.

 • Stabiilne õhu suhtes

 • Ei sisalda kristallvett

 • Saadaval mõõduka hinnaga

 • Piisavalt lahustuv tiitrimiskeskkonnas

 • Soovitatavalt kõrge molekulmassiga


Standardlahus

Standardlahus

 • Soovitavad omadused

  • reageerib analüüdiga kiiresti, täielikult ja stöhhiomeetrilises vahekorras

  • on stabiilne

 • Valmistamine

  • otsene valmistamine põhiainest

  • standardiseerimismeetod


Indikaator

Indikaator

 • Muudab lahuse värvust stöhhiomeetriapunkti lähedal

 • Reageerib konkureerivalt tiitrimisreaktsiooni ühe reaktandiga

  A+R=AR(t)

  In+R=InR

 • [InR]/[In] peaks stöhhiomeetria-punkti läheduses muutuma 10-100 korda


Tiitrimisk verad

Tiitrimiskõverad

 • Sigmoidsed: pC~V, E~V

 • Lineaar-segmentsed C~V


Tiitrimismeetodid

Tiitrimismeetodid

 • Otsene tiitrimine

  HCl + NaOH=H2O + NaCl

 • Tagasitiitrimine

  Ag+ + Br- = AgBr

  (Ag+ ülehulgas, lisati kindel kogus, C teada)

  Ag+ + SCN- = AgSCN

 • Asendustiitrimine

  MgY2- + M2+ = MY2- + Mg2+

  (MgY2- ülehulgas, V, C pole oluline)

  Mg2+ + Y4- = MgY2-


Gravimeetriline tiitrimine

Gravimeetriline tiitrimine

 • Ajalooliselt vanim meetod

 • Eelised:

  • pole vaja büretti kaliibrida ja piinliku hoolega pesta

  • pole vaja kasutada temperatuuri korrektsiooni (mittevesilahused)

  • massi määramine täpsem (±1mg) kui ruumala määramine

   • suurem analüüsi täpsus

   • väiksemad proovid ja reagentide kulu

  • lihtsam automatiseerida


T htsamad meetodid

Tähtsamad meetodid

 • Sadestustiitrimine

 • Neutralisatsioonitiitrimine

 • Kompleksonomeetria

 • Redokstiitrimine


Sadestustiitrimine argentomeetria

Sadestustiitrimine Argentomeetria

 • Titrandiks hõbenitraat Kasutatakse halogeniidioonide, mõnede kahelaenguliste anioonide, merkaptaanide ja rasvhapete määramiseks

 • Tänapäeval levinuim ja praktiliselt ainuke sadestustiitrimise meetod


Argentomeetria tiitrimisk vera kuju

Argentomeetria Tiitrimiskõvera kuju

 • Tiitrimiskõvera arvutamine

  • enne stöhhiomeetriapunkti

  • stöhhiomeetriapunktis

  • peale stöhhiomeetriapunkti

 • Rahuldava tiitrimise lõpp-punkti saamiseks peaks hüpe tiitrimiskõveral olema 2 p-ühikut 0.1 ml titrandi lisamisel

 • Kontsentratsiooni mõju

 • Tiitrimisreaktsiooni täielikkuse (lahustusvuskorrutise) mõju


Argentomeetria indikaatorid

Argentomeetria Indikaatorid

 • Adsorbtsioonindikaatorid

  • orgaanilised ained, mis adsorbeeruvad sademe pinnale stöhhiomeetriapunktis

 • Volhardi meetod

  Ag+ + SCN-=AgSCN(s)

  Fe3+ + SCN-=Fe(SCN)2+

 • Mohri meetod

  2Ag+ + CrO42-=Ag2CrO4(s)


 • Login