lokalni garantni fond
Download
Skip this Video
Download Presentation
LOKALNI GARANTNI FOND

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

LOKALNI GARANTNI FOND - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

LOKALNI GARANTNI FOND. Z A R A d. o. o. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA ZAGORJE DEVELOPMENT AGENCY. LOKALNI GARANTNI FOND (LGF). Zagorska razvojna agencija (ZARA) odlukom Poglavarstva Krapinsko-zagorske županije osniva u rujnu 2006. godine Lokalni garantni fond

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LOKALNI GARANTNI FOND' - zocha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lokalni garantni fond

LOKALNI GARANTNI FOND

Z A R A d. o. o.

ZAGORSKARAZVOJNAAGENCIJA

ZAGORJEDEVELOPMENTAGENCY

.

lokalni garantni fond lgf
LOKALNI GARANTNI FOND (LGF)
 • Zagorska razvojna agencija (ZARA) odlukom Poglavarstva Krapinsko-zagorske županije osniva u rujnu 2006. godine Lokalni garantni fond
 • Potpisivanje ugovora s PBZ d.d. i otvaranje depozitnog računa
lokalni garantni fond lgf1
Lokalni garantni fond je instrument osiguranja koji malim i srednjim poduzetnicima, a pogotovo poduzetnicima početnicima, omogućuje dobivanje kredita LOKALNI GARANTNI FOND (LGF)

TKO UPRAVLJA I KAKO JE REGULIRAN RAD LGF?

KOJA JE ULOGA LOKALNOG GARANTNOG FONDA (LGF)?

 • Način upravljanja i rada reguliran je “Pravilnikom o načinu poslovanja-upravljanja jamstvenom shemom”koji je usklađen s ROP-om Krapinsko-zagorske županije
lokalni garantni fond lgf2
LOKALNI GARANTNI FOND (LGF)

KOJI SU CILJEVI LOKALNOG GARANTNOG FONDA?

Cilj LGF-a je osigurati financijska sredstva koja će se upotrijebiti kao kolateral za kvalitetne poduzetničke projekte za male i srednje poduzetnike s područja Krapinsko-zagorske županije u skladu sa parametrima definiranim Pravilnikom za upravljanje garantnom shemom te aktima poslovnih banaka kojima se reguliraju način i uvjeti dodjele kredita.

Osigurati financijska sredstva u visini od 5 mil. kuna u razdoblju od 3 godine, čime bi financijski potencijal ZARA –e porastao na mogućnost izdavanja ukupnih garancija do 15 mil. kuna jer dogovoreni multiplikator je 5

lokalni garantni fond lgf3
Privredna banka Zagreb d.d.;

Zagrebačka banka d.d.;

Raiffeisenbank Austrija d.d. Zagreb;

Societe Generale – Splitska Banka d.d.;

OTP banka d.d. Zagreb i

Hypo Alpe – Adria Bank d.d. Zagreb.

LOKALNI GARANTNI FOND (LGF)

KOJE BANKE SU U SKLOPU LGF –a SKLOPILE UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI S ZARA –om?

lokalni garantni fond lgf4
LOKALNI GARANTNI FOND (LGF)

SREDSTVA JAMSTVENE SHEME OSTVARUJU SE NA SLJEDEĆI NAČIN:

 • Uplatama od strane članova Društva
 • Iz sredstva za kapitalne izdatke
 • Od donacija
 • Od provizija na izdana jamstva (1% od iznosa garancije + PDV-a)
 • Od povrata oročenih sredstava po prijašnjim programima Vlade RH
 • Potpore resornih ministarstva
 • Od donacija Ministarstva i Fondova
lokalni garantni fond lgf5
LOKALNI GARANTNI FOND (LGF)

TKO MOŽE BITI KORISNIK JAMSTVA?

  • društva s ograničenom odgovornosti
  • obrti
  • zadruge
  • ustanove
  • obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik i
  • samostalna zanimanja
 • *koja imaju sjedište u Krapinsko-zagorskoj županiji, u privatnom su vlasništvu i imaju manje od 50 zaposlenika u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit.
lokalni garantni fond lgf6
LOKALNI GARANTNI FOND (LGF)

KOJI SU UVJETI ZA DOBIVANJE JAMSTVA?

 • Max. 50 zaposlenika (više od 50 djelatnika odobrenje NOLGF)
 • Max. Iznos jednog jamstva je 50.000,00 eura
 • Max. iznos jamstva kredita može iznositi do 50% od odobrenog kredita
 • Najduži rok otplate kredita je 10 godina
 • Jamstvo pokriva samo glavnicu kredita
 • Djelatnosti koje su sukladne Pravilniku LGF –a i ROP-u Županije
  • (proizvodnja, turizam, poljoprivreda i poljoprivredna prerada i uslužne djelatnosti)
 • Jamstva će biti dostupna samo za dugoročne, investicijske kredite (za kupnju strojeva, opreme ili visoke tehnologije; financiranje izgradnje poslovnih prostora i to isključivo: proizvodni pogoni, agroturistički objekti i staje, itd )
lokalni garantni fond lgf7
LOKALNI GARANTNI FOND (LGF)

KOJE SU DJELATNOSTI PRIKLADNE ZA DOBIVANJE JAMSTVA?

 • Djelatnosti moraju biti sukladne Pravilniku LGF-a, a to su:
  • proizvoda djelatnost
  • turistička djelatnost
  • poljoprivreda i poljoprivredna prerada
  • uslužne djelatnosti i
  • IT-djelatnost.

KOJE DJELATNOSTI NISU PRIKLADNE ZA DOBIVANJE JAMSTVA?

 • trgovina i ugostiteljstvo
 • veleprodaja
 • proizvodnja ili prodaja duhana
 • stambeni hipotekarni krediti (osim ako je namjena kredita preuređenje stambenog prostora u poslovni prostor)
 • reprogramiranje postojećih kredita
 • obrtna sredstva koja nisu u funkciji investicije i
 • ostalo prema Pravilniku LGF-a.
lokalni garantni fond lgf8
LOKALNI GARANTNI FOND (LGF)

TKO DONOSI ODLUKU O IZDAVANJU JAMSTVA?

Odluke o izdavanju garancija donosi Nadzorno tijelo koje se sastoji od 5 članova i to od predstavnika:

- ZARA -e

- Poglavarstva Krapinsko- zagorske županije

- Hrvatske obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije;

- Hrvatske gospodarske komore, ŽK Krapina.

- Zajmodavca - poslovne banke

lokalni garantni fond lgf9
LOKALNI GARANTNI FOND (LGF)

NADZORNO TIJELO

 • Predsjednik Nadzornog tijela ujedno i direktor ZARA –e
 • Predstavnik Poglavarstva Krapinsko– zagorske županije
 • Predstavnik HGK i HOK imenuje na 2 godine
 • Predstavnik banke je rotirajući iz kojih dolazi zahtjev za garancijom
lokalni garantni fond lgf10
LOKALNI GARANTNI FOND (LGF)

KOJI JE POSTUPAK I PROCES ODOBRAVANJA JAMSTVA?

 • Poduzetnik popunjava obrazac zahtjeva za izdavanje jamstava u poslovnoj banci u kojoj je zatražio kredit.
 • Poslovna banka prosljeđuje zahtjev ZARA-i sa svom dokumentacijom poduzetnika propisanom Pravilnikom LGF-a
 • ZARA utvrđuje opravdanost poduzetnikovog zahtjeva na temelju analiza koje provodi garancijski tim ZARA -e
 • ZARA upućuje mišljenje i zahtjev za jamstvo Povjerenstvu LGF-a na donošenje odluke
 • U slučaju pozitivne odluke provodi se realizacija jamstva tj. sklapanje Ugovora o jamstvu između Zajmoprimca i ZARA-e.
lokalni garantni fond lgf11
KOLIKU SU TROŠKOVI IZDAVANJA JAMSTVA?

Naknada za jamstvo iznosi 1% od jamčenog iznosu + PDV prije isplate kredita izdavatelju jamstva i uplaćuje se na račun depozitni račun LGF -a.

LOKALNI GARANTNI FOND (LGF)

Postupak razmatranja zahtjeva i realizacije jamstva traje maksimalno 5 radnih dana, a odobravanje kredita traje između 15 i 20 dana.

KOLIKO TRAJE POSTUPAK IZDAVANJA JAMSTVA?

KOJI JE POSTUPAK IZDAVANJA JAMSTVA?

ZARA od Zajmoprimca traži sredstva osiguranja jamstva u obliku mjenica s klauzulom “bez protesta” i bjanka zadužnice Zajmoprimca i njegova vlasnika (osnivača)

lokalni garantni fond lgf12
KOJI JE POSTUPAK PRILIKOM AKTIVACIJE JAMSTVALOKALNI GARANTNI FOND (LGF)

Zajmodavac dostavlja izvještaj i izjavu ZARA –i u kojom se potvrđuje da Zajmoprimac ne podmiruje svoje obveze duže od 90 dana

TRENUTAK AKTIVIRANJA GARANCIJE

U slučaju nepodmirenja obveza Zajmoprimca prema Zajmodavcu duže od 90 dana

lokalni garantni fond lgf13
Odluka o isplati jamstva donosi se u roku od 3 dana od zaprimanja zahtjeva i ne dulje od 5 dana.

Isplata po jamstvu vrši se jednokratno i “jamstvena shema” neće nastaviti uplaćivati rate kredita u skladu s originalnim planom otplate

KOJI JE NAĆI I VREMENSKI PERIOD OD ZAPRIMANJA ZAHTJEVA ZA AKTIVIRANJEM JAMSTVA?

LOKALNI GARANTNI FOND (LGF)
lokalni garantni fond lgf15
UKUPAN BROJ IZDANIH GARANCIJA 16

BROJ REALIZIRANIH GARANCIJA PBZ d.d. 12

BROJ REALIZIRANIH GARANCIJA ZABA d.d. 4

LOKALNI GARANTNI FOND (LGF)
lokalni garantni fond lgf16
LOKALNI GARANTNI FOND (LGF)
 • Broj novozaposlenih osoba – 30
ad