Biztons gos munkahelyi adatkezel s adatv delem a gyakorlatban
Download
1 / 14

Biztonságos munkahelyi adatkezelés, adatvédelem a gyakorlatban - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Biztonságos munkahelyi adatkezelés, adatvédelem a gyakorlatban. Dr. Dósa Imre MBVE- 2010. Kérdéscsokor. Az adatkezelés életciklusán haladva: Humán kockázat elemzése; Beléptető rendszer logok felhasználása; Kameraképek készítése, felhasználása, az adatok életciklusa,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Biztonságos munkahelyi adatkezelés, adatvédelem a gyakorlatban' - zocha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Biztons gos munkahelyi adatkezel s adatv delem a gyakorlatban

Biztonságos munkahelyi adatkezelés, adatvédelem a gyakorlatban

Dr. Dósa Imre

MBVE- 2010


K rd scsokor
Kérdéscsokor

 • Az adatkezelés életciklusán haladva:

  • Humán kockázat elemzése;

  • Beléptető rendszer logok felhasználása;

  • Kameraképek készítése, felhasználása, az adatok életciklusa,

   • Alakfelismerés, mozgáskövetés adatvédelmi oldala;

  • Munkahelyi telefonhasználat (kódos telefonálás, számlarészletezés, hatékonyságnövelés telefontiltással);

  • Informatikai eszközhasználat a cég falain túl:

   • file védelem, e-mail vizsgálat, cég nevében írt levelek;

  • Nyilvánosságra hozatal: adócsalók adatai, YouTube-ra töltött tréfás felvételek;

  • Az érintett hozzájárulásának terjedelme,

   • a célhoz kötöttség és a szükségesség követelménye;

  • Az adatok felhasználásának korlátozása,

   • fair adat megismerési eljárás,

   • a munkahelyi titok szerepe

  • Archiválás és adattörlés összefüggése


Hum n kock zatok
Humán kockázatok

 • Munkavállaló alkalmazást megelőző munkaügyi adatkezelés:

  • Korábbi munkahelyről információ beszerzése csak a munkavállaló engedélyével történhet

   • A munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet.

  • Egy közismert kérdőív részlete (1995. évi CXXV törvény melléklete):


Hum n kock zatok1
Humán kockázatok

 • Munkaviszonyhoz kapcsolódó személyes adatok köre korlátozott:

  • A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adatlap kitöltése kérhető, illetve vele szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amely személyiségi jogait nem sérti, és a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges tájékoztatást nyújthat.

  • A megismert személyes adatokat a munkáltató a munkaviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy - munkaviszony létesítése esetén - annak megszűnéséig (megszüntetéséig) kezeli.

 • Biztonsági dilemma:

  • Zsarolható-e a leendő munkavállaló?

  • Adatszivárogtatás kockázata:

   • Lehetősége (nagy mennyiségű, értékű adathoz fér hozzá)

   • Veszélye (zsarolható vagy érdekében áll)

  • Jogellenes cselekmények

   • Megelőzése;

   • Bizonyíték biztosítása

 • Munkaügyi igények:

  • Munkaidő alap védelme;

  • Munka intenzitás vizsgálata - javítása;

  • Hatékonyság fokozása;

  • Munkaügyi szabályszegés kiszűrése


 • Bel ptet napl k felhaszn l sa
  Beléptető naplók felhasználása

  • Biztonsági célú felhasználás:

   • Beléptető rendszerek tradicionális vagyonvédelmi célja (prevenció és vizsgálat segítése);

   • Épületben tartózkodók létszámának ellenőrzése;

   • Vendégfogadás támogatása.

  • Munkaügyi célú felhasználás:

   • Munkaidő nyilvántartás iránti igény;

    • Jogcímkódok szükségessége – gyanús bejegyzések igazolása;

   • Épületen belüli mozgás követése

    • Hatékonysági, vizsgálatok

    • Munkavállaló részt vett-e kötelező rendezvényen

  • Adatvédelmi követelmények:

   • Szabályozás – az érintettek tájékoztatása

   • Naplók tárolási ideje felhasználási célhoz igazodjon

  • Gyakorlati követelmények:

   • Objektum(ok) alkalmassá tétele;

   • Beléptető logikák kiépítése (például többes belépés)

   • Oktatás, adminisztráció


  Kamerak pek k sz t se felhaszn l sa
  Kameraképek készítése, felhasználása

  • Kamera képek jogász szemmel:

   • Személyes adatok rögzítése

   • Adatkezelés, adatfeldolgozás

   • Érintett tájékozott hozzájárulása = 

   • Jogkorlátozás vagy a védelem eszköze? (prevenció – reparáció)

   • A képrögzítés veszélye: visszaélésszerű felhasználás

    • Ellensúlya: szabályozással

     • Anyagi szabályokkal:

      • Milyen céllal történik a képrögzítés, ki, milyen esetben nézheti vissza, milyen időtartamban tárolják a felvételeket például.

     • Eljárásjogi szabályokkal:

      • Kitől kérhető a felvétel visszanézése, másolat igényelhető-e, miként lehet az érintettről készített felvételről a törlést kérni…

  • Alakfelismerés, objektumon belüli mozgás követése:

   • Statisztikai feldolgozás megengedett – adatkezelési cél gondos megválasztása

   • Visszaélésszerű felhasználás veszélye növekszik.


  Munkahelyi telefonhaszn lat
  Munkahelyi telefonhasználat

  • „A távbeszélő munkaeszköz”

  • „A telefon az adatszivárogtatás eszköze”

 • Telefonhasználat korlátozása:

  • Szolgálati célú használat – magáncélú beszélgetések

   • Vonalkérő kód: a felhasználó minősíti a hívást

    • Számlázás eszköze

    • Visszahallgathatóság csak a szolgálati hívásokra

   • Számlarészletezés: számtöredék kitakarása csak az adatot ismerőnek informatív

   • Vállalati szintű közös telefonregiszter: ilyen irányban a hívás szolgálati célúnak vélelmezett

  • Lehallgatás-e a beszélgetések rögzítése?

  • Rögzítheti-e a beszélgetést az ügyfél?

 • Legyen a korlátozás indokolható, okszerű.

 • Nincs mindenkire alkalmazható zsinórmérték: a hívások szervezetben betöltött célja indokolhatja a korlátozást.

  • Szemléletes példák:

   • Call center minőségbiztosítása; (oktatása?)

   • Hatékonyság, munkaintenzitás növelése telefonálás tiltásával


 • Informatikai eszk zhaszn lat
  Informatikai eszközhasználat

  • A munkáltató tulajdona:

   • Az eszköz

   • A szoftver

   • Az adat

  • Szabályozás szükséges:

   • Fizikai biztonsági intézkedések (notebook asztallábhoz kikötve)

   • Szoftverjogtisztaság: letölthető-e freeware

   • Fáljvédelem: technikai megoldások (határvédelmi eszközök, kriptográfiai megoldások)

   • Szolgálati és magánhasználat elhatárolása

  • Ha a magánhasználat megengedett, ennek forgalma nem ellenőrizhető!

  • Forgalom (e-mail, web) szűrése, úgy, hogy ne legyen lehallgatás:

   • Szabályzatban dolgozókkal ismertetni kell;

   • Figyelembe véve, hogy a forgalom szűrése személyes adatok kezelése;

   • Érintettek lehető kíméletével (káros trendről tájékoztatás érintett felkutatása nélkül)

   • Riasztási technikával.

  • Internetes forgalom (mail web) a cég képviseletének is minősülhet

   • Forgalom szűrésének jogalapja

   • Disclaimer-ek, adatkezelési tájékoztatók (levélküldők informálása)


  Egy d t sziget a munkajogban
  Egy üdítő sziget a munkajogban

  • Távmunkavégzés. Szabályai akár analógiaként is szolgálhatnak.

  • Mt. 192/G. § (3) A munkáltató indokolt esetben ellenőrizheti a távmunkát végző munkavállaló munkavégzési kötelezettségének teljesítését. Az ellenőrzés során a munkáltató nem tekinthet be a távmunkát végző munkavállalónak a munkavégzéshez használt információtechnológiai és informatikai eszközön tárolt, a munkaviszonyból származó jogokkal és kötelezettségekkel össze nem függő adataiba. A betekintési jogosultság vonatkozásában a munkaviszonyból származó kötelezettséggel összefüggő adatnak minősül a (6) bekezdés alapján előírt tilalom betartásának ellenőrzéséhez szükséges adat.

  • (6) A munkáltató meghatározhatja, hogy a munkavégzéshez általa biztosított információtechnológiai és informatikai, illetve elektronikus eszközt a távmunkát végző munkavállaló mely tevékenységre nem használhatja.


  Nyilv noss gra hozatal
  Nyilvánosságra hozatal

  • A magyar jog szerint nem lenne jogszerű hekkertől vásárolt lopott banktitokkal adóhiányt bizonyítani. (2004. évi CXL. törvény – Ket. 121. § (1) d) semmis a közigazgatási döntés, ha tartalmát bűncselekmény befolyásolta…)

  • A munkavállaló munkahelyi azonosítási (elérhetőségi) adatai nem személyes adatok, hanem a cég adatának minősülnek.

  • Személyes adat nyilvánosságra hozatala reputációs kárt okozhat, gazdasági titkot sérthet.Az információs önrendelkezési jog vadhajtásává válhat.

  • Példa: YouTube-ra feltöltött call center beszélgetés.

  • A nyilvánosságra hozott vagy hozható adatok köre csak a munkaviszonyból folyó kötelezettségek, jogok ismeretében állapítható meg esetileg. (Közszereplők a magánszférájuk nagyobb részét áldozzák fel.)


  Az rintett hozz j rul s nak terjedelme
  Az érintett hozzájárulásának terjedelme

  • Az adatkezelés jogalapja a munkaügyi kapcsolatokban is többnyire a munkavállaló hozzájárulása az adatkezeléshez

  • Csodaszernek tekinthető? Mindent szabad, amihez a munkavállaló hozzájárult? – Nem

  • A hozzájárulás önkéntessége vitatott a munkajogviszony egyenlőtlen erőviszonyaira tekintettel.

  • A hozzájáulás nem mentesíti az adatkezelőt a

  • célhoz kötöttség, szükségesség és arányosság

  • alkotmányos kötelezettségének betartása alól.

  • Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint alapjog és szabadság tartalma törvénnyel csak más alapjog, vagy alkotmányos érték védelme érdekében elkerülhetetlen esetben, a szükséges mértékben és arányos módon korlátozható. (11/1992. (III. 5.) AB határozat)


  Az adatok felhaszn l s nak korl toz sa
  Az adatok felhasználásának korlátozása

  • Az információs önrendelkezési jog sérelme a külvilágban a személyes adatok visszaélésszerű felhasználásával jelenik meg.

  • A felhasználás korrekt szabályozása az adatvédelem legfontosabb alappillére.

   • Fair adat megismerési eljárás;

    • Szabályozott keretek között, felsővezetői engedéllyel;

    • Csak a privátszféra határáig;

    • Dokumentált, lehetőleg testületi formában;

   • A munkahelyi titok szerepe.

  • „A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot - a Ptk. 81. §-ában foglaltak figyelembevételével -, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna.”


  Archiv l s s adatt rl s
  Archiválás és adattörlés

  • „12. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  • 13. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;”

  • Az adattörlés:

   • Technikailag számos informatikai rendszerben kizárt;

   • Papír alapon a részleges adattörlés megoldatlan;

   • Ellentmond az adatállomány, adatarchívum integritásához, hitelességéhez fűződő érdeknek.

  • Kiút lehet a törvényi védelem céljához igazodó „best practice”

   • Az archívum integritása ne sérüljön;

    • Ha törlésre nincs technikai lehetőség, adatzárolás érvényesüljön;

   • Visszatöltés esetére a törölt adatrekordok listáját a visszatöltött adatok tekintetében is vezesse át a rendszeren az adatkezelő.  ad