Oborov praxe
Download
1 / 24

Oborová praxe - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Oborová praxe. ZŠ MOHELNO Zpracoval: KAREL MALÝ 5.3.-16.3. 2007. úvod. Praxi jsem si odbyl na základní škole v Mohelně. Na této škole jsem prožil krásných a bezstarostných devět let mého života, takže když jsem se rozhodoval o místě vykonání praxe volba byla jasná.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Oborová praxe

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Oborov praxe

Z MOHELNO

Zpracoval: KAREL MAL

5.3.-16.3. 2007


vod

 • Praxi jsem si odbyl na zkladn kole vMoheln. Na tto kole jsem proil krsnch a bezstarostnch devt let mho ivota, take kdy jsem se rozhodoval o mst vykonn praxe volba byla jasn.

 • Vtvarnou vchovu na tto mikroregionln kole vyuuj dv pan uitelky a i pes jejich jin aprobace ( esk jazyk, obansk vchova a hudebn nauka, anglick jazyk) musm uznat,e byly velice kreativn a ochotn mi vm zanajc profesi pomoci.

 • Ve kole se vtvarn vchova vyuuje jedenkrt dv hodiny tdn, piem kad ronk se sestv ze dvou td.


 • Prvn dny jsem si netroufal jet oduit ani minutu, tak jsem chodil nejprve na hospitace a kdy jsem vidl, e si na m ci a zejmna kyn zvykli, tak jsem si to vyzkouel i od kantorskho stolku


 • Svoji vuku jsem si rozdlil na dv vkov skupiny a to na ky estch a sedmch td a na ky osmch a devt tdy.


Mlad ci

 • Sky estch td jsem se pokouel dlat a pracovat stechnikami a materily pmo dostupnmi ve kole a skromnm kabinet vtvarn vchovy.

 • S ky jsme si vyzkoueli prci na hrnskm kruhu. Nakonec vichni udlali popelnky

 • A velk spch sklidil seit s japonskmi skldakami s papru, do kterch byly dti tak zabrny, e ns musela peruit a pan uitelka zempisu, kdy vela do tdy


 • A druh tden kreslili a malovali na tma co se mi hon hlavou. Bohuel nemm tuto prci fotodokumentovanou. Fantazie nkterch dt nezn mez.

 • A protoe jsme pod na vesnici, t se honilo hlavou jedn na koni, tomu samopaly, tomu zase jitrnice a kvarky zvkendov zabjaky. Myslm, e tato prce je bavila a mohli se uvolnit a pustit svoji fantazii zjinak psnho vyuovacho stylu pan uitelky.


Sedm tda

 • Naky sedm tdy jsem si nachystal vrobu olejovho papru a nslednou vrobu japonsk vazby, kter se nm prothla po dobu 14 ti dn. Kad k si poslze odnesl knku sautorskm listem od kadho spoluka podepsanho. Ztto prce jsem ml velice dobr pocit, protoe jsem na cch vidl jak je prce bav a chtj, aby prv jejich papry byly ozdobou kamardovy vazby. Studenti to i mezi sebou kontrolovali, take motivace byla velk.


Osm tda

 • Sky osmch td jsem zkusil kreslit portrt. Ped osmou tdou jsem byl varovn pedem, ale stejn pedili moje oekvn. Tda se sestvala zdvaceti chlapc a jedn dvenky.

 • Po vodnm slovu o tmatu a navozenm slov jako busta, anfas, halb anfas, profil, knon, atd.

 • Jsem rozdal rudky a spolen jsme vybrali model. Jen sem stail dojt do kabinetu pro papry, u byly veker rudky vystleny po nemohoucm modelu.

 • Nicmn po prvopotenm nezdaru sem se sky docela uklidnil. Nakonec jsem si kresbu stihl taky a zskal jsem jejich nehynouc obdiv .

 • Vzvru hodiny si nejvt vtenci nechali od spoluk zavzat oi a ped tdou se museli nakreslit na tabuli a kamardi jim radili co a zda jim jet na portrtu chyb.


 • Nsledujc tden si mli donst kladvko a elezn odpad jako jsou rzn pruiny, drtky, hebky, rouby, vruty

 • Zkusili jsme aktivn grafiku.

 • Tma jsem zadal : krajina, ve kter bych chtl jednou t

 • Myslm si, e pan editel nebyl tak naden pl k a sjakou vervou destruovali plastovou matrici, asi cel kola musela slyet nai prci, ale radost dt zist tvorby byla vidt, tak i ostatn uitel museli cht, necht pimhouit oi.

 • Bylo vidt, e se s takovou netradin technikou nikdy nesetkali, pesto vznikli zajmav dla.

 • O kter se starali a hldali si je jako oko vhlav.


Obrazov st


Devt tda

 • Pro devtou tdu jsem si nachystal dataprojekci obrzk umleckch dl, ne vem tak znmch, jak jsem zjistil letmm testem. Na stnu jsem promtal obrazy a ci mli za kol se uritm zpsobem zapojit, i zakomponovat do dje na stn. Vcel mstnosti bylo ptm a to navozuje pocity odvahy, kter jsem ze zatku trochu postrdal. Ovem po nkolika minutch se figuranti za velkch aplaus jen hrnuli a stdali, e ani nechtli pestvku.

 • Kdy doli moje materily, tak vichni ochotn navrhovali co mam sthnout z internetu

 • Nakonec sem stak obvanmi devky strvil asi nejhez chvle bhem cel praxe


Obrazov st


 • Nevm, jestli bych chtl bt nkdy uitelem, ale ta prce m bavila i pes to posedvn svn znudnmi a ivotem otrvenmi pedagogy.

 • I na cch jsem vidl, e je tch jinch trnct dn bavilo. A potkvat je a slchat: dobr den pane uiteli se taky lovku vryje do pamti.


ad
 • Login