Tkk n ty suojelussa tapahtunutta 2006
Download
1 / 14

TKK:n työsuojelussa tapahtunutta 2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

TKK:n työsuojelussa tapahtunutta 2006. Koulutus työsuojeluvaltuutetuille: Työpaikkakiusaamis- ja häirintätapausten selvittäminen Tarita Tuomola. Taustaa koulutukselle.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TKK:n työsuojelussa tapahtunutta 2006' - ziya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tkk n ty suojelussa tapahtunutta 2006

TKK:n työsuojelussa tapahtunutta 2006

Koulutus työsuojeluvaltuutetuille:

Työpaikkakiusaamis- ja häirintätapausten selvittäminen

Tarita Tuomola


Taustaa koulutukselle
Taustaa koulutukselle

 • Yhteydenotto Lasse Walliukselta, joka pyysi tuottamaan kyseisen koulutuksen TKK:n työsuojeluvaltuutetuille ja varavaltuutetuille

 • Koulutuksen tausta 2005 uusitussa Työturvallisuuslaissa, joka määrittelee työnantajan velvollisuuden puuttua häirintään, ja jonka myötä valtuutetut ovat joutuneet käymään keskusteluja, jotka koskevat erilaisia häirintätapauksia

 • Koulutuksella oli käytännön tarve: TKK:lla oli ollut vastaavanlaisia selvittelyprosesseja, joissa oli tarvittu työsuojeluvaltuutetun apua


Taustaa koulutukselle kiusaamiseen puuttuminen
Taustaa koulutukselle: Kiusaamiseen puuttuminen

 • Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan puuttumaan häirintään / työpaikkakiusaamiseen tiedon saatuaan

 • Työnantaja voi saada tiedon suoraan kiusaamisen kohteeksi joutuneelta, työsuojeluvaltuutetulta, luottamushenkilöltä tai työterveyshuollolta

 • Häirinnän / työpaikkakiusaamisen tapahduttua pyydetään selvitykset molemmilta osapuolilta


Koulutuksen tavoite
Koulutuksen tavoite

 • Koulutuksen tavoitteena oli lisätä työsuojeluvaltuutettujen tietoa työpaikkakiusaamisesta

 • Antaa valmiuksia puuttua kiusaamistilanteisiin ja olla mukana selvittelyprosessissa

 • Antaa välineitä keskustelujen läpiviemiseen tilanteiden selvittämisessä sekä harjaantua vetämään keskusteluja


Selvitt misprosessi
Selvittämisprosessi

Koulutus työsuojeluvaltuutetuille 250106/TT


Ty suojeluvaltuutetun toimintamalli
Työsuojeluvaltuutetun toimintamalli

LÄHDE: Lohi-Aalto, Päivi (2007) Työpaikkakiusaamistilanteiden selvittäminen työpaikalla. TJS-opintokeskus.


Ty suojeluvaltuutetun rooli
Työsuojeluvaltuutetun rooli

 • Työsuojeluvaltuutetun rooli on keskustella molempien osapuolten kanssa ja selvittää mitä on tapahtunut sekä raportoida siitä eteenpäin

 • Keskustelujen haasteita:

  • Faktojen löytäminen ja objektiivisuuden säilyttäminen

  • Haastateltavien tunnereaktiot

  • Empatia ja ymmärtäminen


Kiusaamistapausten selvitt minen
Kiusaamistapausten selvittäminen

 • Raportoitujen keskustelujen pohjalta työnantaja toteaa, onko kiusaamista / häirintää tapahtunut

 • Menettelytavoista sovitaan yhdessä asianosaisten ja työnantajan kanssa

  • Työjärjestelyt, työnohjaus ym.

 • Menettelytavat kirjallisina!

 • Työnantaja voi päättää yksipuolisesti toimenpiteistä, mikäli sopimukseen ei päästä


Koulutuksen rakenne ja sis lt
Koulutuksen rakenne ja sisältö

 • Koulutus koostui seminaaripäivästä (1 pvä) ja toiminnallisista keskusteluharjoituksista koskien kiusaamisen selvittelyprosessia (2 pvää)

 • Luento-osiossa käsiteltiin mm.

  • Työpaikkakiusaamisen tunnuspiirteitä, eri muotoja, millaisissa olosuhteissa sitä ilmenee

  • Lainsäädäntöä ja työnantajan puuttumisvelvollisuutta

  • Kiusaamisen käsittelyprosessia (mm. suunnittelua ja raportointia)

  • Työsuojeluvaltuutetun keinoja puuttua tilanteeseen (esim. erilaiset kysymys- ja keskustelutekniikat)

  • Kiusatun kokemusta ja selviytymistä


Koulutuksen rakenne ja sis lt1
Koulutuksen rakenne ja sisältö

 • Toiminnalliset harjoitukset olivat rooliharjoituksia, joissa työsuojeluvaltuutetut joutuivat setvimään kuvitteellista kiusaamistilannetta ja haastattelemaan eri osapuolia (kiusattu / kiusaaja)

 • Keskusteluharjoituksissa kiusatun ja kiusaajan roolit olivat käsikirjoitettuja ja kiusatun sekä kiusaajan roolissa olivat ammattinäyttelijät

 • Työsuojeluvaltuutetut toimivat omasta roolistaan käsin

 • Harjoitukset videoitiin

 • Kouluttajat antoivat palautetta keskustelun läpiviennistä


Keskusteluharjoitukset
Keskusteluharjoitukset

 • Keskusteluharjoituksissa käytiin läpi kuvitteellinen tilanne, jossa työsuojeluvaltuutettu sai tietoonsa tilanteen taustat ennen keskusteluja

  • Kuvitteellisessa organisaatiossa on2005 tapahtunut organisaatiomuutos, jossa esimiesten kesken jaettu vastuuta

  • Vähemmän aikaa tehtävässään ollut ”syyttää” pidempään työskennellyttä kollegaansa kiusaamisesta: työnteon häiritsemisestä ja henkilökohtaisesta, persoonaan kohdistuvasta kiusaamisesta

  • Ko. henkilö on ottanut yhteyttä valtuutettuun ja valtuutettu on käynyt puhelinkeskustelun tämän kanssa ennen osapuolten tapaamista


Keskusteluharjoitukset1
Keskusteluharjoitukset

 • Valtuutettu kävi erikseen keskustelut niin kiusatun kuin kiusaajankin kanssa

 • Keskustelut merkitsevät eri asiaa eri osapuolille

  • Kiusatulle usein riittää, että hän tulee ”kuulluksi”  empatian tarve, vaikkei kyse olekaan terapeuttisesta keskustelusta

  • Kiusaaja joutuu vastaamaan ”syytöksiin”  puolustautuminen, kieltäminen

  • Edellä mainittu edellyttää valtuutetulta kykyä suhtautua asiaan neutraalisti, mutta silti ottaa se tosissaan

  • Pitää nähdä ”metsä puilta”; asiassa on aina kaksi puolta, usein kahden (tai useamman) ihmisen vastakkaiset näkemykset tilanteesta

 • Toivottavaa olisi, että keskusteluissa saavutettaisiin yhteinen näkemys selkeistä toimintatavoista jatkossa


Kokemuksia koulutuksesta
Kokemuksia koulutuksesta

 • Luento-osuus oli keskusteleva

  • Osanottajat toivat omia ajatuksiaan, näkemyksiään ja kokemuksiaan esille koskien päivän aihetta

 • Keskusteluharjoitukset koettiin toimiviksi

  • Osallistujat olivat hyvin motivoituneita keskusteluharjoituksiinad