Kansainv lisyys ammatillisen koulutuksen kehitt misess
Download
1 / 33

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Reija Lepola, johtaja, Koulutuskeskus Sedu. Esityksen sisältö;. Kv- taustaa Kv- ammatillisessa koulutuksessa Kv- käytännössä Case; Kv Sedussa. Kansainvälistyminen avulla ammatillisessa koulutuksessa tukee profiloitumista

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä' - ziya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kansainv lisyys ammatillisen koulutuksen kehitt misess

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä

Reija Lepola, johtaja, Koulutuskeskus Sedu


Esityksen sis lt
Esityksen sisältö;

 • Kv- taustaa

 • Kv- ammatillisessa koulutuksessa

 • Kv- käytännössä

 • Case; Kv Sedussa


Kansainvälistyminen avulla ammatillisessa koulutuksessa

 • tukee profiloitumista

 • osaaminen monipuolistuu

 • henkilöstö kehittää omaa toimintaansa

  merkityskoulutuksen laatutyössä


Taustaa 1990 luku suomi ja ulkomaankauppa
Taustaa; 1990 –luku;Suomi ja ulkomaankauppa

 • Myönteinen talouskehitys perustui teollisuustoiminnan ja viennin vahvaan kasvuun

 • Suomalaiset yritykset toimivat yhä enemmän ulkomailla; tuotannosta merkittävä osa ulkomailla vaikka juridinen kotipaikka Suomi

 • Yritysten toimiminen kansainvälisessä kaupassa; kuljetukset, kauppa

 • Tavoite; Joustavuuden ja kustannustehokkuuden kasvattaminen

 • kv- toiminta kasvoi merkittäväksi osaksi koulutusta


Keskeiset asiat kv kent ss eu
Keskeiset asiat kv-kentässä (EU)

 • Ammatillisen koulutuksen rooli kilpailukyvyn ja yrittäjyyden kehittämisessä, tavoitteena uudet työllistymismahdollisuudet

 • Koulutusorganisaatioiden ja työelämän välinen yhteistyö

 • Ammatillisen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen

 • Vieraiden kielten opiskelu (opiskelijat/ hlökunta/työelämä)

 • Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien sisältöjen, opetusmenetelmien ja toimintatapojen kehittäminen


Leonardo da vinci hankkeiden kansalliset painotukset
Leonardo da Vinci-hankkeiden kansalliset painotukset

 • Oppimistulosten läpinäkyvyys ja tunnustaminen

 • Organisaatioiden kehittäminen ja laatujohtaminen

 • Laatua liikkuvuuteen/ulkomaanjaksojen laatu

 • Tasavertaiset mahdollisuudet

 • Tulevaisuuden osaajat

 • Yrittäjyystaidot

 • Opettajien ja kouluttajien muuttuva rooliEp onnistumisia ei ole on vain tuloksia

Ihminen ei voi ikinä suostua ryömimään,jos jokin ajaa häntä nousemaan lentoon.-Helen Keller

Epäonnistumisia ei ole - ON VAIN TULOKSIA


Kansainv lisyys ulkomailta saadut hyv t k yt nn t
Kansainvälisyys; ulkomailta saadut hyvät käytännöt

 • Tukiohjelmat  resurssit

 • Laadunhallintajärjestelmät /laatujohtaminen

 • Työelämän ja oppilaitosten yhteistyömallit

 • Ny – ja harjoitusyritystoiminta

 • Tietotekniikan soveltaminen

 • Verkostoitumisen mallit ja käytännöt

 • Oppilaitoskohtaiset yhteistyösopimukset  sitoutuminen

 • Selviytymiskokemukset


Kansainv listyminen alkaa aina kotimaassa
Kansainvälistyminen alkaa aina kotimaassa

 • Oman kulttuurin tunteminen

 • Suvaitsevaisuus

 • Kv - opetussuunitelmissa

 • Kv- ja kieliopinnot, valmennus

 • Lisäksi;

  • Oman kv- toiminnan tavoitemäärittely; kielten oppiminen, itsetunnon kasvattaminen ym.

  • Valmiudet kv- työhön:

   • Resurssit

   • Oikeat ja sitoutuneet henkilöt  tiimi

   • Riskinotto


Verkostot ja ohjelmat joista voimaa kv ty h n
Verkostot ja ohjelmat, joista voimaa kv- työhön !

 • EU:n laatuohjelmat, EFQM, CQAF, IVET ym.

 • Lifelong Learning Programme (LLP) 2007-2013; Comenius, Leonardo da Vinci, Gruntvig,

 • ErasmusEuropean providers of vocational education and training (EUproVET) perustettiin huhtikuussa 2009 lopussa Amsterdamissa, Hollannissa (KJYllä puheenjohtajuuus )


Verkostoista voimaa esim sedun verkostoista
Verkostoista voimaa! Esim. Sedun verkostoista

 • KJY: n kv-verkosto

 • Naturi-verkosto: luonnonvara-, ympäristö- ja kulttuuriala

 • Taitumo: käsi-ja taideteollisuusalan kv-verkosto

 • Ovet auki Aasiaan/Intia

 • Väkipyörä: Tekniikan- ja liikenteen ala

 • Hyvä olo: Sosiaali- ja terveys-,

 • hius- ja kauneudenhoito-, nuoriso- ja vapaa-ajan verkosto

 • Europea Finland ry: luonnonvara- alan Euroopan yhdistys

 • European Meatpro: liha-alan verkosto

 • Kuikka-verkosto / ArtECult-verkosto, Kuvallinen ilmaisu

 • Osaaja-verkosto


Kjy verkostoseminaari 3 2009 kansainv lisyysverkoston laatima tuloskortti luonnos
KJY, verkostoseminaari 3/2009Kansainvälisyysverkoston laatima tuloskortti; luonnos


Kansainv listymisen tulevaisuus
Kansainvälistymisen tulevaisuus ?

 • … työ jatkuu

 • … verkostoituminen jatkuu

  • Työelämä / koulutus yhteistyö tehostuu/syvenee / vahvistuu  löytyy uusia toimintamuotoja

  • Innovaatiot !

  • Osaavan työvoiman tarve  ulkomaalaisen työvoiman osuus  täsmäkoulutukset


Kansainv listymisen tulevaisuus1
Kansainvälistymisen tulevaisuus ?

 • Innovaatiot !

 • Työelämä / koulutus yhteistyö tehostuu/syvenee / vahvistuu  löytyy uusia toimintamuotoja

 • Lisääntyvän monikulttuurisuuden haaste; osaavan työvoiman tarve  ulkomaalaisen työvoiman osuus  täsmäkoulutukset

  - Kansainvälisyyden johtaminen ja resursointi

  -  Miten kv-strategia tukee yhtymä- tai päästrategiaa

 • ResurssitSedu j rjest ammatillista koulutusta etel pohjanmaalla 7 ll eri paikkakunnalla
Sedu järjestää ammatillista koulutustaEtelä-Pohjanmaalla 7:llä eri paikkakunnalla

 • kulttuuriala

 • liiketalouden ja hallinnon ala

 • luonnontieteiden ala/ tietojenkäsittely

 • luonnonvara- ja ympäristöala

 • matkailu-, ravitsemis- ja talousala

 • sosiaali- ja terveysala

 • tekniikan ja liikenteen ala

 • Ammattistartti

 • Ammattispurtti

 • Mava


Sedun henkil st ja opiskelijat
Sedun henkilöstö ja opiskelijat

 • Henkilöstöä 500

 • Opiskelijoita 4300


Koulutuskeskus sedun visio 2012 sedu luo vetovoimaa
Koulutuskeskus Sedun visio 2012:Sedu luo vetovoimaa.

Koulutuskeskus Sedu on:

 • merkittävä valtakunnallinen kouluttaja ja kansainvälinen toimija

 • houkutteleva opiskelupaikka, josta valmistuu arvostettuja ammattinsa osaajia

 • haluttu ja hyvinvointia edistävä työpaikka, joka kehittää toimintaansa ajan haasteiden mukaisesti

 • aktiivinen verkostotoimija ja vahva aluevaikuttaja


Koulutuskeskus sedun kv toiminta
Koulutuskeskus Sedun kv- toiminta

 • Strategia ja strateginen tuloskortti. Nuodattavat Sedun strategisia linjauksia.

 • Vuosittainen toimintasuunnitelma

 • Kv- tiimi

  • Lukuvuoden toiminnan tavoitteet

  • Väliarviointi lukukausittain

  • --> tavoitteiden tarkennus tarvittaessa


Sedun kv toiminta
Sedun kv-toiminta

Strategian tavoitteet:

 • … että opiskelijan tiedot, taidot ja asenteet ovat koulutuksen päättyessä sillä tasolla, että hän voi sijoittua kansainvälisille työmarkkinoille

 • … kansainvälistymisellä lisätään opiskelijoiden liikkuvuutta, suvaitsevaisuutta, sosiaalisia taitoja, kieli- ja ammattitaitoa

 • …  parannetaan koulutuksen laatua


Kansainv lisyystoiminnan ty njako sedussa
Kansainvälisyystoiminnan työnjako Sedussa

Kv-koordinaattori ja kv-tiimi, johon kuuluu opetuspisteiden kv-vastaavat:

vastuussa kv-strategiaan pohjautuvasta toimintasuunnitelmasta

 • Opetuspisteessä Kv-vastaava laatii myös opetuspisteen kv-suunnitelman vuosittain


Bsc kortti henkil st strategiset tavoitteet
BSC-KORTTI / henkilöstöStrategiset tavoitteet:

 • Henkilöstön kansainvälinen toimintatapa

 • Kulttuurituntemus

 • Suvaitsevaisuus

 • Johdon sitoutuminen


Kriittiset menestystekij t ja mittarit
Kriittiset menestystekijät ja mittarit

 • Määrärahat

 • Henkilöstön halukkuus kv-toimintaan

 • Kieliopintojen riitävyys

 • Kouluttamiseen varatut määrärahat

 • Koulutuspäivien lukumäärä

 • Kv-jaksojen määrä


Kv suunnitelma tuloskortin pohjalta
Kv-suunnitelma tuloskortin pohjalta

 • Toiminnan tavoitteet

  • Aon-toiminta

  • Ammattitaitoiset kv-toimijat

 • Toimintasuunnitelma

  • Kieli- ja kulttuurivalmennus, hankehakemukset, top-paikat

 • Kokousajat ja –paikat

  • Kokousrutiinit, muistiot

 • Toiminnan tiedottamis- ja arviointisuunnitelma

  • Kv-lehti

  • Sherepoint

  • Itsearviointi


Kv strategian jalkautus
Kv-strategian jalkautus

 • Pyrkimyksenä on saada koko organisaatio työskentelemään strategian hyväksi

 • Ei katkoksia strategian ja sen toteutuksen välillä

 • Henkilöstön sitouttaminen strategiaan


Jalkauttaminen sedussa
Jalkauttaminen Sedussa

 • Aluksi haluttiin selvittää kv-osaaminen ja myös kehittämistarpeet.

 • Kuinka kv-toiminta vaikuttaa henkilöstön jokapäiväiseen toimintaan

 • Onko puutteita tiedoissa?

 • Kysely koko henkilöstölle keväällä 2009

 • Seurauksena henkilökuntalehti ”CREW”


Kysely kansainvälisyyteen liittyvillä osa-alueilla (osallistujia 42% henkilöstöstä) Osaaminen Kehittämistarpeet

 • Kv-projektitoiminta, osaaminen

 • Opettajavaihtoon hakeutumuinen

 • Kv-työelämäjaksolle hakeutuminen

 • Maahanmuuttajakysymykset

 • Opettaminen vieraalla kielellä

 • Suullinen viestintä (kyky)

 • Kirjallinen viestintä (kyky)

 • Vieraiden kulttuurien tuntemus

 • Kv-projektitoiminnan tarpeellisuus

 • Kv-vaihtoon hakeutuminen tarp.

 • Kv-työelämäjaksojen tarpeellisuus

 • Opettaminen vieraalla kielellä

 • Suullisen ja kirjallisen viestinnän tarpeellisuus

 • Vieraiden kulttuurien tuntemus

 • Opiskelijoiden ohjaaminen kv-asioissa


Kv suunnitelma tuloskortin pohjalta1
Kv-suunnitelma tuloskortin pohjalta (osallistujia 42% henkilöstöstä)

 • Toiminnan tavoitteet

  • Aon-toiminta

  • Ammattitaitoiset kv-toimijat

 • Toimintasuunnitelma

  • Kieli- ja kulttuurivalmennus, hankehakemukset, top-paikat

 • Kokousajat ja –paikat

  • Kokousrutiinit, muistiot

 • Toiminnan tiedottamis- ja arviointisuunnitelma

  • Kv-lehti

  • Sharepoint

  • Itsearviointi


Crew sein joen koulutuskuntayhtym n kansainv linen tiedotuslehti
CREW (osallistujia 42% henkilöstöstä) Seinäjoen Koulutuskuntayhtymän kansainvälinen tiedotuslehti

 • Kansainvälisiä osaajia Koulutuskeskus Sedussa

 • Kv-kuulumisia Sedu Aikuiskoulutuksesta

 • Maailmanlaajuista yhteistyötä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa

 • Koulutuskeskus Sedun kv-työryhmä

 • Sedu Aikuiskoulutuksen kv-ryhmä

 • SeAMK:n kv-työryhmä

 • Tapahtumia ja koulutusta


Opiskelijoiden liikkuvuus 2009
Opiskelijoiden liikkuvuus 2009 (osallistujia 42% henkilöstöstä)

Albania, Britannia, Espanja, Irlanti, Italia, Kreikka, Kypros, Malta, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Turkki ja Unkari

Vähintään 2 vk pituinen vaihto


Henkil kunnan liikkuvuus 2009
Henkilökunnan liikkuvuus 2009 (osallistujia 42% henkilöstöstä)

Euroopan unionin maat ja Kanada ja Intia

66 henkilöä liikkunut ja vaihdon pituus yleensä 1 vk


Kiitos mielenkiinnostanne
Kiitos mielenkiinnostanne! (osallistujia 42% henkilöstöstä)


ad