Tidplusstid OPPL RING

Tidplusstid OPPL RING PowerPoint PPT Presentation


  • 151 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

Tidplusstid OPPL RING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Tidplusstid OPPLÆRING En kort presentasjon

2. Velkommen

3. Et effektivt webverktøy Registrering av innhold i læretid Lærling registrerer tid innen ulike arbeidsområder og sender ukerapport Bedrift attesterer og evt kommenterer Opplæringskontoret får ukerapport og akkumulerte oversikter over læretidens innhold. Synliggjør behov for oppfølging. Tidplusstid purrer lærling og bedrift automatisk

4. Lærlingens oppgaver Lærling logger inn og velger uke Lærling fyller ut tidforbruk for arbeidsområdet og oppdaterer. Kan føres daglig om ønskelig. Når uka er ferdig ført, sender lærlingen ukerapporten

5. Lærlingen ser Lærlingen kan mellom hver oppdatering se status for uka før nytt arbeidsområde velges og føres.

6. Lærlingens infolager Lærlingen kan følge sin læretid ved å se på akkumulert oversikt med praksistid etter arbeidsområder. Lærlingen kan se på tidligere ukerapporter, deres status og kommentarer avgitt underveis. De samme opplysningene er tilgjengelig for bedrift og opplæringskontor

7. Bedriftens oppgave Bedriften skal attestere ukelistene. Får varsel om ukelister til attestering. Ukeliste kan sendes tilbake med kommentar eller attesteres med eller uten kommentar. Bedriften kan når som helst se på status for den enkelte lærling.

8. Opplæringskontoret får Enkel oversikt over alle bedrifter med lærlinger Enkel oversikt over samtlige lærlinger Mulighet for å godkjenne alle ”problemfrie” ukerapporter med et tastetrykk - eller behandle alle individuelt Mulighet for å ta fram akkumulerte oversikter for den enkelte lærling ved behov

9. Alle får: Tilgang til de samme ukelistene, akkumulerte lister samt fagplan. Lærling har tilgang til egne opplysninger, bedrift til egne lærlinger og opplæringskontoret til alle sine lærlinger. Rette adresse-, epost- og telefonopplysninger om seg selv og personer under i strukturen. Bare opplæringskontoret kan rette nøkkel-opplysninger (navn, fødselsdato, læretid mv.).

10. Opplæringskontoret er ”sjefen” Opplæringskontoret styrer Tidplusstid lokalt Oppretter lærebedrifter i systemet Oppretter lærlinger under bedriftene Gir tilgang til Tidplusstid Opplæringskontoret kan legge inn timetall fra før Tidplusstid for den enkelte lærling - dersom det er ønskelig

11. Krav til brukerene Tilgang til PC eller Mac. Kan benytte ulike maskiner - med tilgang til internett. Gyldig epostadresse - som benyttes.

12. Purringer Lærling purres en gang i uka om ukeraport ikke er levert. Ved gjentatt purring går det kopi til bedrift, senere også til opplæringskontoret. Bedriften får en gang i uka en påminnelse i form av en oversikt over hvilke ukerapporter som venter på attestering. Purringene sendes automatisk av Tidplusstid

13. Frist for registrering av timer i tidplusstid: Påfølgende MANDAG

14. Velkommen til www.tidplusstid.no

  • Login