slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
„STUDIUM SIECIOWE, STUDIUM KORYTARZOWE ORAZ STUDIUM TECHNICZNO –

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

„STUDIUM SIECIOWE, STUDIUM KORYTARZOWE ORAZ STUDIUM TECHNICZNO – - PowerPoint PPT Presentation


 • 249 Views
 • Uploaded on

„STUDIUM SIECIOWE, STUDIUM KORYTARZOWE ORAZ STUDIUM TECHNICZNO – EKONOMICZNO – ŚRODOWISKOWE WRAZ Z MATERIAŁAMI DO DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA BUDOWY OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ NA PARAMETRACH DROGI EKSPRESOWEJ „ STUDIUM SIECIOWE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' „STUDIUM SIECIOWE, STUDIUM KORYTARZOWE ORAZ STUDIUM TECHNICZNO – ' - ziva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

„STUDIUM SIECIOWE, STUDIUM KORYTARZOWE ORAZ STUDIUM TECHNICZNO –

EKONOMICZNO – ŚRODOWISKOWE WRAZ Z MATERIAŁAMI DO DECYZJI

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA BUDOWY OBWODNICY METROPOLII

TRÓJMIEJSKIEJ NA PARAMETRACH DROGI EKSPRESOWEJ „

STUDIUM SIECIOWE

ZAMAWIAJĄCY : GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU

WYKONAWCA : LAFRENTZ POLSKA Sp. z o.o.

cele studium sieciowego
Cele Studium Sieciowego
 • aktualizacja kształtu sieci drogowej zarządzanej przez GDDKiA, funkcji jej poszczególnych elementów oraz powiązań wewnętrznych i zewnętrznych,
 • określenie znaczenia analizowanej sieci dla priorytetów rozwojowych Państwa i regionu oraz sprawdzenie proponowanych zmian z punktu widzenia efektywności dla sektora transportu drogowego,
 • identyfikacja ogólnych możliwości lokalizacji Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej biorąc pod uwagę wymagania techniczne, ruchowe, przestrzenne, ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.
dotychczasowe powi zane opracowania projektowe
Dotychczasowe powiązane opracowania projektowe
 • „Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe - Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej „– Wyg international, listopad 2009,
 • „Analizy i prognozy ruchu dla Drogi Kaszubskiej” – DHV, luty 2009,
 • „Analizy i prognozy ruchu dla sieci dróg krajowych w obszarze Metropolii Trójmiejskiej „ – FRIL, maj 2008
 • „Analiza wielokryterialna dróg 6,7,20 „ – Biuro Inżynierii Komunikacyjnej, 2006;
 • „Ocena funkcjonowania i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w obszarze metropolitalnym zatoki Gdańskiej (OMZG)” – FRIL, 2004;
przes anki do wariantowania sieci
Przesłanki do wariantowania sieci

Z uwagi na położenie i wielość istotnych uwarunkowań lokalizacyjnych rozwoju analizowanej sieci możliwe jest wyodrębnienie kilku wariantów kształtu jak i rozbudowy sieci. Podstawowymi przesłankami wariantowania rozwoju sieci są:

 • miejsce włączenia OMT do Trasy Kaszubskiej i Obwodnicy Trójmiasta
 • minimalizacja konfliktów w terenami zabudowy mieszkaniowej i terenami o szczególnych wartościach przyrodniczych i kulturowych,
 • wyniki dotychczasowych prac projektowych prowadzonych na obszarze gmin Żukowo, Szemud, Gdynia i Gdańsk w zakresie ustalenia przebiegów dróg krajowych nr 6, 7 i 20.

Na wstępnym etapie oprócz wariantu 0, wyróżnić można 7 wariantów

za o enia metodyczne do prognoz ruchu
Założenia metodyczne do prognoz ruchu

Rozwój układu drogowego

Do roku 2016 (zakończenie budowy):

 • Trasa Kaszubska wraz z Południową Obwodnica Lęborka na odcinku Węzeł Kack (Obwodnica Trójmiasta) - Lębork węzeł Małoszyce.
 • Obwodnicy Słupska w ciągu drogi krajowej nr 6,
 • Droga ekspresowa w ciągu drogi krajowej nr 6 na odcinku Lębork + Słupsk.
 • Obwodnica Południowa, Trasa Sucharskiego w Gdańsku
 • Budowa dwóch pasów ruchu na ulicy Słowackiego od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do Lotniska, budowę ulicy Nowa Kościuszki i Gdańskiej.
 • Armii Krajowej w Gdańsku.
 • Obwodnica Pruszcza Gdańskiego (zgodnie z PRDW).
 • Budowa Nowej Chwarznieńskiej na odcinku Chwarzno – Bojano
za o enia metodyczne do prognoz ruchu1
Założenia metodyczne do prognoz ruchu

Rozwój układu drogowego

Do roku 2020:

 • Obwodnica Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (zgodnie z PRDW).
 • Droga Zielona (2 pas ruchu w każdym kierunku) wraz z Nową Spacerową oraz Mała Obwodnica Gdańska (Nowa Sandomierska) (Zgodnie z SUIKZPG).
 • Wschodnia Obwodnica Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej DW214.
 • Droga GP7 na odcinku granica Gdańska – S7 oraz budowę 2 pasów ruchu ba ulicy Kartuskiej od węzła Karczemki do granicy Gdańska.

Po roku 2030:

 • Przebudowa Obwodnicy Trójmiasta z przekroju 2/2 na 2/3.

Rozwój dróg krajowych na obszarze kraju założono zgodnie z założeniami umieszczonymi na stronie GDDKiA (Załącznik 3 z dnia 14 marca 2007 r. - "Rozwój sieci drogowej wariant GDDKiA - optymistyczny").

wnioski
Wnioski
 • OMT na odcinku południowym najbardziej obciąża się w wariancie 2a, na odcinku północnym także wariant 2a, natomiast warianty 1b i 1c mają znacznie niższe natężenia od pozostałych wariantów
 • największe natężenie na obwodnicy Żukowa występuje w wariancie 1c, najmniejsze w wariancie 2a
wnioski1
Wnioski
 • w porównaniu do wariantu zerowego w roku 2030 budowa OMT spowoduje największe spadki natężeń na Obwodnicy Trójmiejskiej w wariancie 3 o około 9 tys. pojazdów na dobę,
 • na ulicy ul. Słowackiego, ul. Spacerowej i u. Armii Krajowej w Gdańsku występuje ten sam poziom natężeń we wszystkich wariantach,
wnioski2
Wnioski
 • na drodze nr 7 największe spadki natężeń występują w wariantach 1a, 1b, 1c 1 2b o około 10 tys. pojazdów na dobę na odcinku węzeł „Karczemki” – ul. Nowatorów w Gdańsku i o 5 tys. pojazdów na dobę na odcinku ul. Nowatorów - obwodnica Żukowa.
 • poziomy natężenia ruchu uzasadniają rozwój sieci o OMT, natomiast w analizowanych wariantach OMT występuje podobny poziom natężeń ruchu z wyjątkiem jej północnego odcinka w wariantach 1b i 1c.
ad