Bo Dahlbom - PowerPoint PPT Presentation

Bo dahlbom
Download
1 / 25

 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bo Dahlbom. Professor vid IT-universitetet i Göteborg Forskningschef på Interactive Institute Ordförande i Rådet för mobila tjänster Makten över framtiden , Liber 2003. www.viktoria.se/dahlbom. En fantastisk. Teknikexplosion. Den globala femkampen. Globalisering: världen växer samman

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Bo Dahlbom

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bo dahlbom

Bo Dahlbom

 • Professor vid IT-universitetet i Göteborg

 • Forskningschef på Interactive Institute

 • Ordförande i Rådet för mobila tjänster

 • Makten över framtiden, Liber 2003

www.viktoria.se/dahlbom


En fantastisk

En fantastisk

 • Teknikexplosion


Den globala femkampen

Den globala femkampen

 • Globalisering: världen växer samman

 • Automatisering: arbetet automatiseras

 • Kommersialisering: marknaden tar över

 • Systemisering: samhället blir ett system

 • Rationalisering: kunskap och konkurrens


Globalisering

Globalisering

 • Världen växer samman, skillnader reduceras

 • En marknad, en kultur, ett samhälle

 • En global marknad, avreglering, konkurrens

 • Lokalsamhällets upplösning, ökad rörlighet


Automatisering

Automatisering

 • Maskinerna tömde landsbygden, gav jobb i fabrikerna i städerna

 • Datorerna tömde fabrikerna, gav jobb på kontoren

 • IT tömmer kontoren, ger oss alla jobb på marknaden


Samh llet f r ndras

Samhället förändras


Fr n fabrik till marknad

Från fabrik till marknad

 • Den tekniska utvecklingen har fört oss från produktion till administration till tjänster, service och försäljning

 • En fantastisk förmåga till produktion tvingar oss nu att fokusera på försäljning, tjänster, design och marknadsföring


Det gamla f retaget

Det gamla företaget

 • Ett samhälle i samhällets utkant, ett välorganiserat centrum för produktion, en fabrik

 • En väl avgränsad, självständig organisation, med egna mål, värderingar, kontroll och mått på kvalitet


Det nya f retaget

Det nya företaget

 • En löst sammanhängande, distribuerad och mobil säljorganisation, med en website

 • En serviceinrättning som hela tiden anpassas till kundernas sätt att organisera sig och till kundernas krav och önskemål


Kommersialisering

Kommersialisering

 • Från produktion till handel

 • Säljare, förmedlare, rådgivare

 • Marknad, media, mötesplatser

 • Från kvalitet till avtal och affärer


Systemisering

Systemisering

 • Internet och samhället som system

 • Då: system för företagstyrning (MIS)

 • Nu: system för samhälle och marknad (GIS)

 • System för handel, logistik, arbete, råvaror, energi, sjukvård, utbildning, försvar, säkerhet, bistånd, miljö, media, turism, politik


Ett industrialiserat tj nstesamh lle

Ett industrialiserat tjänstesamhälle

 • Ett automatiserat system med paketerade tjänster och självbetjäning för administration, kommunikation och information

 • Mobil och distribuerad, personlig tjänsteutövning för service, utveckling och försäljning


Tj nstesamh llet byggs med it

Tjänstesamhället byggs med IT

 • Internet som mötesplats, marknadsplats

 • Kunskapsarbete med Internet

 • Automatiserad myndighetsutövning

 • Försvar, polis, service som nätverkande

 • Utbildning och vård som tjänstepaket


Skolan b rjar

Skolan börjar

Sitt i bänken!


Rationalisering

Rationalisering

 • Marknad, konkurrens och kunskap

 • Omvärldsbevakning, benchmarking

 • Effektivisering, förnyelse och mångfald

 • Resultat, större krav, högre tempo


Det globala sverige

Det globala Sverige

 • Sverige på den globala marknaden

 • Sverige i världen

 • Sverige som mötesplats

 • Från folkhem till företag


Livet r ett

Livet är ett

cocktail-party


Tempot kar

Tempot ökar

Marknaden ger oss ett samhälle där den tekniska utvecklingen och konkurrensen tvingar oss att producera allt effektivare, hela tiden öka vår konsumtion, och därför springa allt fortare för att hinna producera och konsumera


Marknadens krav

Marknadens krav

 • Paketering: välintegrerad

 • Adaptering: verklighetsanpassad

 • Fokusering: kostnadseffektiv

 • Automatisering: självgående


F rdelning och tillv xt

Fördelning och tillväxt

 • Tillväxt viktigare än fördelning

 • Livet som företag, som företagare

 • Investeringar och planering

 • Från arbetare till kapitalist


Projekt f r f r ndring

Projekt för förändring

 • Att ta makten över framtiden

 • Att göra det tillsammans

 • Att lämna det förflutna bakom oss

 • Att ta sikte på framtiden


Expedition 2020

Expedition 2020

 • Livet är en resa

 • Välj ressällskap och utrustning väl

 • Och glöm inte kartan

 • Men, vilket är vårt uppdrag?


Makten ver

Makten över

 • Framtiden


 • Login