Ysgol treganna medi 2006
Download
1 / 19

Ysgol Treganna Medi 2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ysgol Treganna Medi 2006. Croeso i Ddosbarth Mabon. Click for English. Rhys Harries. Dyma fersiwn o gyflwyniad noson ddarllen i rieni newydd Mabon. Gobeithio bod modd i chi ymuno a ni ar y noson. . . .os nad oes modd – efallai bydd y cyflwyniad yma o gymorth. Pryd ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Ysgol Treganna Medi 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ysgol treganna medi 2006

Ysgol Treganna Medi 2006

Croeso i Ddosbarth Mabon

Click for English

Rhys Harries


Ysgol treganna medi 2006

Dyma fersiwn o gyflwyniad noson ddarllen

i rieni newydd Mabon. Gobeithio bod

modd i chi ymuno a ni ar y noson

. . .os nad oes modd – efallai

bydd y cyflwyniad yma o gymorth


Ysgol treganna medi 2006

Pryd ?

 • Peidwich gystadlu a hoff raglen deledu

 • Dyma amser euraid ar gyfer chi a’ch plentyn

 • Ceisiwch drefnu cyfnod mwynhau cyson

 • . . . . .

 • Peidiwch a phoeni am fan bethau


Ysgol treganna medi 2006

Beth ?

1. Medrau Cychwynol

 • 1. Mwynhau edrych ar luniau.

 • Datblygu medrau

 • Chwarae gemau sy’n annog gweithio o’r chwith i’r

 • dde (paratoad ar gyfer medrau darllen ac ysgrifen)

 • 4. Dilyn stori mewn cyfres o luniau

 • Creu stori lluniau , cysylltu brawddegau a lluniau


Ysgol treganna medi 2006

2. Medrau darllen sylfaen

 •  1.Adnabod enw.

 • 2.Adnabod geiriau cyfarwydd.

 • Adnabod enwau a siapiau llythrennau

 • cyfarwydd.

 • 4. Adnabod swn llythrennau.

 • 5.Annog plant i efelychu ac ymddwyn fel darllenwr


Ysgol treganna medi 2006

Cymorth Cartref

Yn ogystal ag anfon llyfrau a thapiau

atoch, fe fydd safle gwe’r

Dosbarth yn cynnig canllawiau

Ychwanegol ac ymarferiadau


Ysgol treganna medi 2006

Mae gan y BBC nifer o

adnoddau gwych

fel “Bowns”


Ysgol treganna medi 2006

http://www.bbc.co.uk/cymru/bowns


Ysgol treganna medi 2006

Dyma gyfres o luniau stori i chi

Ddefnyddio gyda’ch plentyn

Mwynhewch !


Ysgol treganna medi 2006

http://www.cynnal.co.uk/llythrennedd/Plant/cyfnod_allweddol_1


Rwy n crio dagrau hallt rwy n crio dagrau hallt dydw i ddim eisiau cael torri ngwallt

"Rwy'n crio dagrau hallt,Rwy'n crio dagrau halltDydw i ddim eisiau caeltorri 'ngwallt."


Ysgol treganna medi 2006

Canllawiau ar fwynhau


Ysgol treganna medi 2006

Er mwyn darllen yn llwyddianus

 • Mwynhewch

 • Byddwch yn gyfforddus

 • Eisteddwch ochr wrth ochr

 • Dilynwch o’r chwith i’r dde

 • Trafodwch y llyfr

 • Canmolwch eich plentyn

 • Peidiwch a phoeni am

 • gamgymeriadau


Ysgol treganna medi 2006

Peidiwch

Gwneud darllen yn “waith”.

Bygwth dweud wrth yr athro os na fydd eich

Plentyn yn gorffen ei ddarlln

Meddwl bod eich plentyn

yn cystadlu gyda eraill


Ysgol treganna medi 2006

Peidiwch

Becso’n dawel am allu darllen eich plentyn

Trafodwch gyda’ch athro/awes.

Mae’r athrawon yma i helpu

(Chi yn ogystal a’ch plant)

Poeni os na fydd eich plentyn yn deall pob

gair nac yn mwynhau pob llyfr

Mynnu sesiwn ddarllen pan fydd eich plentyn

wedi trefnu gweithgaredd arall.


Ysgol treganna medi 2006

Cynllun Darllen Mabon

Cofiwch lenwi’r

llyfryn yn wythnosol

Gwrando ar storiau


Ysgol treganna medi 2006

Byddwch yn chwarae rol allweddol yn

Addysg eich plentyn yn Ysgol

Treganna

Cofiwch edrych ar safle

gwaith cartref pob wythnos


Ysgol treganna medi 2006

Yn fan hyn fe gewch hyd i :

Ymarfer ychwanegol,

Safleoedd gwe defnyddiol,

Polisiau a chanllawiau

Even if you’re not

fluent there will

always be a full

English explanation


Ysgol treganna medi 2006

Diolch am wylio’r cyflwyniad

Os oes gennych unrhyw gwestiynau

Neu os hoffech chi wybod mwy, dewch draw i’r noson ddarllen

RhGH


ad
 • Login