De m programlari
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 56

DEĞİŞİM PROGRAMLARI PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DEĞİŞİM PROGRAMLARI. Değişim programları ile ilgili ayrıntılı bilgiler. Çukurova Üniversitesi Farabi Değişim Programı Ofisi 2012.

Download Presentation

DEĞİŞİM PROGRAMLARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De m programlari

DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Değişim programları ile ilgili ayrıntılı bilgiler


Ukurova niversitesi farabi de i im program ofisi 2012

Çukurova Üniversitesi Farabi Değişim Programı Ofisi2012


De m programlari

"Farabi " Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programıdır.  Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kurumlar arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini hedeflemektedir.Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.


De m programlari

Farabi Değişim Programı Protokolü, Faaliyet Geçerlilik Dönemi

 Program iki yükseköğretim kurumu arasında imzalanan “Farabi Değişim Programı Protokolü ile gerçekleştirilir”.

 İmzacı kurumlar, “Farabi Değişim Programı Protokolü” ile kendi aralarında program kapsamında ortak faaliyetler ve programlar gerçekleştirme konusunda işbirliği yapmayı taahhüt ederler.


De m programlari

Öğrenci Değişimi

 • Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler katılabilir. Öğrenci değişimi süresi, en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar.

   Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından yararlanamaz.

   Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

 • Öğrenciler alacakları dersleri belirlerken kendi üniversitelerinde zorunlu olarak almaları gereken dersleri dikkate alarak ders seçerler.

 • Gidilen yükseköğretim kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler seçilebilir, değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır.


De m programlari

 Program bitiminde denklikler, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır.

Öğrenci Değişim İlanları

 • Üniversitemiz her bir yarıyıl için başvuru koşullarını içeren bir başvuru ilanı yayınlar.

 • Güz-Bahar dönemi başvuru ilanları 15 Mart tan önce internet sitemizde duyurulur,

 • Bahar dönemi başvuruları ise 15 Ekim tarihinden önce duyurulur.

  (Bahar dönemi başvuruları YÖK’ün 26.09.2012 tarihli duyurusuyla geçici olarak durdurulmuştur.)

 • Bir sonraki yarıyılın değişim işlemleri, ilanın yayınlandığı yarıyıl bitmeden tamamlanır.

  en az 2.5/4 olması.


De m programlari

Öğrenci Başvuru Şartları (asgari koşullar)

 Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,

 Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4olması,

 Öğrenciler başvurularını internet sitemizde yayınladığımız anlaşmalı üniversite ve bölümlere yapabilirler.

 • ot ortalamasının en az 2.5/4 olması.


De m programlari

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi

 • Alınan Öğrenci Başvuruları değerlendirilmek üzere ilgili üniversitelere gönderilir.

 • Bu nedenle not ortalamanız ne kadar yüksek olursa karşı üniversitede kabul edilme şansınız o kadar fazla olur.

 • Başvuru sonuç listesi, üniversitemizin İnternet sayfasında yayınlanır.


De m programlari

Yükümlülük Sözleşmesi

 Yükümlülük Sözleşmesi, değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumu ile öğrenciarasında imzalanan ve değişimin süresi, burs miktarı ve diğer ödemelere ilişkin bilgilerle öğrencinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sorumluluklarını içeren bir sözleşmedir


De m programlari

 Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programına katılabilirler. Ancak, bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.

Öğrenim Giderleri

 • Öğrenciler Farabi Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırırlar.

 • Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar.

 • Öğrenci, değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca öğrenci katkı payı ödemez, sadece ders kaydı yaptırırlar.


De m programlari

Farabi Değişim Programına İlişkin Mali Esaslar

 • Burs ödemesi hesaplanırken her bir yarıyıl 4 ay kabul edilir.

 • Değişime katılan öğrencilere aylık burs miktarının bir buçuk katı burs ödenir.

 • Burs miktarının % 70’i katılım süresince geri kalan % 30’u ise programın tamamlanmasından sonra başarılı olduğu derslere göre öğrenciye ödenir.


De m programlari

Farabi Değişim Programı Koordinasyon Ofisi

Prof.Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS - Rektör YardımcısıProf.Dr. Ekrem ATAKAN- Ziraat Fakültesi (Kurum Koordinatörü)Doç.Dr. Özen KILIÇ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Kurum Koordinatörü)Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARAKUŞ - Eğitim Fakültesi(Kurum Koordinatörü)

Nezihe KUBİLAY

Dilek SÖNMEZ

TEL: 338 7309 / 3386084-3596

ADRES:Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Okulu yeni bina tarafı zemin kat (Uluslararası Öğrenci Ofisi Yanı) Balcalı, Adana 01330

ttp://farabi.cu.edu.tr/


Erasmus ren m ve staj hareketl l

ERASMUS ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ

Çukurova Üniversitesi, Dış İlişkiler Birimi


Erasmus program nedir

Erasmus Programı nedir?

 • Avrupa’daki üniversitelerin birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir programdır.

 • Üniversitelerin birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır.


Erasmus ne de ildir

Erasmus ne değildir?

 • Dil öğrenme programı değildir.

  • Erasmus öğrencileri program sırasında ders almakta ve akademik olarak sunumlar, ödevler yapmaktadırlar.

 • Diploma programı değildir.

  • Ancak Diploma Eklerinde ve Transkriptlerinde (Not çizelgelerinde) Erasmus öğrencisi olduğunuz belirtilecektir

 • Burs programı değildir.

  • Katkı niteliğinde bir mali destektir


Ukurova niversitesi d li kiler birimi

Çukurova ÜniversitesiDış İlişkiler Birimi

Üniversitemiz 2003 yılından bu yana ERASMUS değişim programları ile AB Ülkelerinin birçok üniversitesi ile anlaşmalar yapmış ve bugüne kadar 2000’den fazla öğrencimizi eğitim ve staj amacıyla yurt dışına göndermiştir.

Yaklaşık 500 Erasmus Öğrencisine de ev sahipliği yapmıştır.


De m programlari

ERASMUS

ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ

Erasmus Öğrenim Hareketliliği

Erasmus Staj Hareketliliği

Başvuru / Seçme

Başvuru / Seçme

Yüksek Öğretim Kurumuna Yerleşme

Yüksek Öğretim Kurumu / Kuruluşa yerleşme

Hareketliliğin başlaması

Hareketliliğin başlaması

Erasmus Hareketliliğinin Sona Ermesi


De m programlari

ÖNEMLİ !!!

Öğrenim yaşamınız (lisans/yüksek lisans/doktora) boyunca sadece 1 kez Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden, 1 kere Erasmus Staj hareketliliğinden hibeli olarak yararlanabilirsiniz. Hibesiz olarak birden fazla yararlanma imkanınız var 


Son transkript

Son Transkript

GNO:

Ön Lisans/ Lisans için 2.20/4.00

Yüksek lisans ve doktora 2.50/4.00


Ba vuru a amas

Başvuru Aşaması

 • Gidilecek üniversitenin web sayfasından Erasmus “Başvuruİçin Gerekli belgeler”

 • Öğrenim Anlaşması

 • Transkript

 • Accommodation form (Konaklama formu)

 • Motivation letter (iyi yazılmış)

 • Özgeçmiş

 • Referans mektubu

 • Yabancı Dil düzeyini gösterir belge (B2) – Dış ilişkiler Ofisinden


Ba vuru i leminin sonucu

Başvuru işleminin sonucu

Kabul belgesi

Karşı okuldan onaylı öğrenim anlaşması

Bölüm izni

Son Transkript

Pasaport + Vize

Sigorta

Hibe Sözleşmesi


Hibe nas l hesaplan r

Hibe Nasıl hesaplanır?

 • Kabul mektubu geldiği zaman üzerinde yazan tarihler doğrultusunda öğrenciye verilecek hibe miktarı hesaplanır.

 • Öğrencilere hibelerinin önce %80’i ödenir.

 • Kalan %20 hibe dönüşte kalınan süre tekrar hesaplanarak ödenir.


D nd n zde

Döndüğünüzde

Katılım Sertifikası

Transcript of Records

Nihai-Rapor

Bilgi Formu


Erasmus staj hareketl l

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ

KARİYERİNİZE BİR ADIM


De m programlari

Staj NEDİR?

 • Staj faaliyeti öğrencinin öğrencisi

  olduğu mesleki eğitim alanında

  uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.


De m programlari

Nerelerde Staj Yapılabilir ?

 • İşletmeler

 • Eğitim Merkezleri

 • Araştırma Merkezleri

 • İşletme niteliği taşıyan diğer kuruluşlar


De m programlari

Staj Süresi Ne Olmalıdır?

1 Haziran-30 Eylül

 • Önlisans

  En az 2 ay / En fazla: 12 ay

 • Lisans/Yüksek Lisans/Doktora

  En az 3 ay / En fazla: 12 ay

 • Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda hibe ödenmez ve öğrenci tekrar Erasmus programından faydalanamaz.

 • Öğrenciler bir kez öğrenim

  bir kez de stajdan yararlanabilirler.


De m programlari

 • Faaliyet süresinin 12 haftaya kadar olması durumunda (12 hafta dahil), öğrenciye haftalık hibe miktarına ilaveten seyahat bedeli ödenir. Başka bir ifade ile faaliyet süresinin 3 aydan kısa olması halinde yararlanıcıya seyahat bedeli ödenir; 3 ay ve üzeri olması halinde yararlanıcıya seyahat bedeli ödenmez.

 • Ödenecek seyahat bedeli, gerçekleşen seyahat bedelinin % 75’idir. Yalnızca staj yapılacak ülkeye gidiş seyahatine ilişkin (bağlantılı ve aktarmalı seyahatler dahil) seyahat bedeli dikkate alınır; şehir içi ulaşım giderleri için ödeme yapılmaz.


Ba vuru kriterleri

Başvuru Kriterleri

 • Staj hareketliliğine öğrenciler 1. sınıftan itibaren başvurabilirler (ilk yarıyıl akademik ortalamaları dikkate alınır)

 • Başvuru yapabilmeniz için en son genel not ortalamanızın

  • önlisans, lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00

  • yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00

 • Başvuran bütün adayların YADYO de yapılacak dil sınavına katılmaları gerekmektedir

 • Dil sınavından başarısız olan adaylar değişimden faydalanamazlar.


De m programlari

Dil sınavını geçtik Sıralamada ismimiz var Şimdi Ne Yapmalıyız


De m programlari

Staj Yeri Nasıl Buluruz ?

 • CV - Motivation Letter hazırlayın

 • Koordinatörlere danışın

 • Daha önce yararlanmış öğrencilerin staj yerlerini araştırın

 • U.A. tarafından duyurusu yapılan staj olanakları

 • http://www.globalplacement.com/en/9/1-home.html

 • Leo-net web sayfası https://leonet.joeplus.org/en/Türk Firmaları


De m programlari

Gerekli Belgeler

 • Niyet Beyanı

 • Staj Bilgi Formu

 • Staj Programı

 • Yerleştirme Anlaşması

 • Eğitim Anlaşması


De m programlari

Gerekli Belgeler

 • Seyahat-Sağlık Sigortası

 • Kişisel Sorumluluk Sigortası

 • Katılım Sertifikası

 • Staj Başarı durumunu gösterir bir belge

 • Nihai Rapor

 • Öğrenci Raporu


Stajdan yararlanarak

Stajdan Yararlanarak

 • Avrupa’da İş Deneyimi Kazanma fırsatı elde edin

 • Başka bir ülkede çalışarak kişisel, akademik, kültürel ve dil gelişiminize katkı sağlayın

 • Daha kendine güvenli, daha bağımsız ve daha motive olmuş olarak dönün

 • Seyahat edin, yeni yerler görün

 • Kendinize yeni olanakların kapısını aralayın


D ili kiler birimi

Dışilişkiler Birimi

Dışilişkiler Bürosu

Erasmus Ofisi

Tlf. & Faks: 338 64 11

Dahili: 2371 - 2500

erasmus@cu.edu.tr

erasmuspl@cu.edu.tr


Mevlana de m programi

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.


Mevlana de i im program na kimler ne kadar s re ile kat labilir

Mevlana Değişim Programına Kimler, ne kadar süre ile katılabilir?

 • Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.


Mevlana program n n amac

Mevlana Programının Amacı

Mevlana Değişim Programı'nın temel amaçları; Türkiye'yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek, Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini artırmak, Yükseköğretimin küreselleşme sürecine katkıda bulunmak,Türkiye'nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak, Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamaktır.


Mevlana de i im program na renci ba vuru artlar

Mevlana Değişim Programına Öğrenci Başvuru Şartları

 • Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenci olması,

 • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,

 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not

  ortalamasının en az 3/4,00

 • %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması

 • Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.


De m programlari

Öğrenim hareketliliği başlamadan önce tanımlanmış derslerle ilgili program, tüm taraflarca öğrenim protokolü imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir . Yükseköğretim kurumları değişim programı sonunda başarılı olunan tüm derslerin kredileri ile denkliklerini kabul etmek ve başarılı saymak zorundadır. Bu dersler diploma ekinde belirtilir .

Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır .


Mevlana de i im program ndan yararlanmak isteyen ve n artlar ta yan bir ki i nas l ba vuru yapmal

Mevlana Değişim Programından yararlanmak isteyen ve ön şartları taşıyan bir kişi nasıl başvuru yapmalı?

 • Öğrenciler, Türkiye´de kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine https://mevlana.cu.edu.tr/ internet adresinden ulaşabileceği gerekli formları eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurusunu gerçekleştirebilir.


Mevlana de i im program ndan ka sefer ve ne kadar s re ile yararlanabiliriz

Mevlana Değişim Programından kaç sefer ve ne kadar süre ile yararlanabiliriz?

 • Öğrenciler; Mevlana Değişim Programından en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse de toplam değişim süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz.


Mevlana de i im program ndan yararlanmak isteyen bir renci gitti i kuruma renim creti der mi

Mevlana değişim programından yararlanmak isteyen bir öğrenci gittiği kuruma öğrenim ücreti öder mi?

 • Öğrenciler sadece, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler.


Programa kat lan renci d nem kayb na u rar m

Programa katılan öğrenci dönem kaybına uğrar mı?

 • Mevlana Değişim Programına katılıp, Türkiye sınırları dışında başka bir ülkede eğitim gören öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda almış olduğu ders ya da derslerin, Öğrenim Protokolü’nde hangi derslere denk sayılacağının açıkça belirlenmiş olması sebebiyle öğrenci ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.


Mevlana de i im program s resince burslar

Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar

 • Mevlana değişim programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder ve kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler ve gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler.

 • Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisine, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenebilir.


Mevlana de i im program s resince burslar1

Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar

 • Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenir.

 • Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır.

 • Değişim için yükseköğretim kurumuna ayrılan kaynağın yetersiz kalması durumunda, Programın diğer şartlarına uyulması kaydıyla öğrencinin kendi imkânı ya da özel burslar yoluyla değişiminin geçekleştirilmesine imkân sağlanabilir.


Mevlana de i im program protokol listesi

Mevlana Değişim Programı Protokol Listesi

 • Azerbaycan Devlet İktisad Üniversitesi-Azerbaycan   

 • Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi-Gürcistan   

 • Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi-Azerbaycan   

 • Zaporizhzhya National University-Ukrayna   

 • Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory-Rusya   

 • Bakü Devlet Üniversitesi-Azerbaycan   

 • Khazar Üniversitesi-Azerbaycan


G r me s reci devam eden niversiteler

Görüşme Süreci Devam Eden Üniversiteler

 • Universiti Putra Malaysia- Malezya

 • Pukyong University - Güney Kore

 • Sao Paolo University- Brezilya

 • Karazin Kharkiv- Ukrayna

 • Kharkiv State Medical University - Ukrayna

 • Lindenwood University- Amerika Birleşik Devletleri

 • Universidade Federal de Goias - Brezilya

 • Kasetsart University - Tayland

 • University of Delhi - Hindistan

 • Chulalonngkorn University- Tayland


De m programlari

Diğer Değişim Programlarından Farkı

 • YÖK’ün üzerinde durduğu yükseköğretimin uluslararasılaşması yaklaşımına uygundur.

 • Mevlana Değişim Programı ile yükseköğretimin giderek küreselleşen akademik ruhuna uygun bir şekilde, öğrenciler ve öğretim elemanları dünyanın herhangi bir yerinde arzu ettiği üniversitede eğitim alma fırsatını yakalayacaktır.

 • Herhangi bir bölge, alan, coğrafya sınırı yok.

 • Karşılıksız burs imkânı

 • Öğrenciler Mevlana Değişim Programı’na katıldıktan önce/sonra diğer değişim programlarından da faydalanabilir.


De m programlari

Mevlana Değişim Programı Süresince Giden Öğrenci Bursları

 • Kişi Başına Düşen GSMH 10.000 doların üzerinde olan ülkelere (Kazakistan, ABD, Avustralya, Japonya, Kanada, Arjantin, Brezilya, İran, İsrail, Kuveyt vd.) Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı Öğrencisi olarak gidecek öğrencilere, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katı 280x3=840 TL,

 • Kişi Başına Düşen GSMH 5.000 ile 10.000 dolar arasında olan ülkelere (Azerbeycan, Belarus,Cezayir, Mısır vd.) Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı Öğrencisi olarak gidecek öğrencilere 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ödenmekte olan aylık burs tutarının iki katı 280x2=560 TL,


De m programlari

Mevlana Değişim Programı Süresince Öğrenci Bursları

 • Kişi Başına Düşen GSMH 5.000 doların altında kalan ülkelere (Gürcistan, Bosna-Hersek, Kırgızistan, Ürdün vd.) Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı Öğrencisi olarak gidecek öğrencilere 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ödenmekte olan aylık burs tutarının bir buçuk katı 280x1,5=420 TL burs miktarı ödenmesine,

 • Çin, Hindistan, Malezya ve Endonezya’nın nüfus ve ekonomik yaşam standartları nedeniyle bu oranlamaya istisna teşkil edip bir üst sınıfta değerlendirilmesi ve aşağıdaki tabloda gösterildiği haliyle Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı Öğrencisi olarak gidecek öğrencilere burs ödenmesine (840 TL),


De m programlari

Mevlana Değişim Programı Süresince Öğrenci Bursları

- Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarısı esas alınarak yapılır.


De m programlari

2014 - 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı Takvimi

Değişim İçin Başvuruların Alınması: 15 Nisan - 22 Nisan 2014

Başvuruların Değerlendirilmesi: 24 Nisan - 2 Mayıs 2014

Değerlendirme Sonuçlarının duyurulması: 12 Mayıs 2014


De m programlari

İletişim Adresimiz: mevlana @ cu.edu.tr

Telefon numarası:0 (322) 338 76 19

2019 (Dahili)

Kurum Koordinatörü: Prof. Dr. Hüseyin ERTEN

Ofis Sorumlusu:Okutman Olga KUNT

Ofis elemanları: Öznur Uğrun

Hamdi Ayyıldız


 • Login