slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Infrastruktur for ladbare biler i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Infrastruktur for ladbare biler i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Infrastruktur for ladbare biler i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold. Hovedmål - kortversjon:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Infrastruktur for ladbare biler i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold' - zilya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
infrastruktur for ladbare biler i hedmark oppland akershus og stfold
Infrastruktur for ladbare biler i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold

Hovedmål - kortversjon:

sørge for at det blir etablert infrastruktur som gjør at ladbare biler er et praktisk sett like godt alternativ som fossilt drevne biler, og kan brukes ved de aller fleste transportbehov der kjøretøy benyttes for så mange som mulig i området

slide3

Hva oppgaven går ut på:

 • Hvor mange ladbare biler blir det?
 • Hvor mange ladere er det behov for av hhv. normal og hurtig?
 • På hvilke typer steder skal normalladere plasseres?
 • På hvilke konkrete lokaliteter skal hurtigladere plasseres?
 • Hvem skal sette opp ladere?
 • Hva kan fylkeskommunene bidra med?

Tidsperspektiv: 2020

Område: De fire fylkene

slide4

Hvorfor elbiler og ladbare hybrider?

 • Lave CO2-utslipp
 • Lokal forurensing
  • NOx = 0
  • Mindre svevestøv
  • Støyfri ved lave hastigheter
 • Men krever like mye areal
slide6

Det store flertall av bilførere på en vanlig dag har en samlet reiselengde som ligger innenfor rekkevidden for en elbil

slide7

2012: 5000?

Registrerte elbiler pr. år.

 • Norge i særstilling i verden som elbilnasjon
slide10

Anslag elbiler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold

 • 200 000 ladbare biler i Norge 2020
 • Utviklingen i Oppland/Hedmark noe etter Akershus/Østfold
 • Anslag Hedmark 2020:
  • 6000 elbiler: 50 % av 2-bilshussholdningene
  • 2000 ladbare hybrider
  • 3000 i bilflåter
 • Samlet 11 000 ladbare biler
 • Utviklingen av kundegrupper
 • Relative bilpriser
 • Relative drivstoffpriser
 • Tilgjengelig infrastruktur
 • Modellutvalg
 • Teknologiutviklingen
 • Insentivpolitikken
slide11

Hedmark – et elbilfylke?

 • Klima – kulde ikke optimalt
 • Topografi – ikke vesentlig
 • Krevende kollektivdekning
 • Høy andel 2-bilshusholdninger – potensial for elbiler
 • Offentlig virksomhet
 • Godt egnet for ladbare hybrider
slide12

Fylkeskommunens roller

 • Økonomiske tilskudd:
  • Normallading
  • Hurtiglading
  • Prosjektbasert eller faste tilskudd
 • Planmyndighet og partner for kommunenes planlegging (bl.a. klima- og energiplanene)
 • Samferdselsmyndighet – taxi, kollektivtransport
 • Grunneier og virksomhetseier
 • Bileier og annen tjenestekjøring
 • Veimyndighet: planlegging og eierskap
n ormalladere utbyggingsstrategi
Normalladere – utbyggingsstrategi
 • Gjennomsnittlig daglig kjørelengde (pr. bil): 48,5 km
 • Daglig kjørelengde mindre enn 100 km: 88 % av ant. biler

ikke stort behov for lading utenom hjemme

 • innfartsparkeringer ved kollektivnettet
 • offentlige parkeringsanlegg
 • prioriterelokaliteter og områder med svak kollektivdekning
 • bilflåter f.eks. kommunale omsorgstjenester, servicebedrifter, vareleveransebiler osv
 • ikke tillegg til, men komme til erstatning for, ordinære parkeringsplasser
etablering av normalladere
Etablering av normalladere
 • Ikke fungerende marked for normallading – vil neppe være mange interesserte kommersielle aktører
 • Parkering av elbiler er gratis
 • Transaksjonskostnad / salgsinntekt
 • Kan være aktuelt med «ladebillett» via p-automat for ladbare hybrider
 • Utbyggere:
  • Vesentlig private utbyggere for egne biler
  • Offentlige; kommune, fylke, stat
slide18

Fylkeskommunens roller - normallading

 • Eksisterende områder - økonomiske tilskudd etter foreslåtte prioriteringer
 • Nye områder – mål og krav etter plan- og bygningsloven
  • Regionale og kommunale klima- og energiplaner
  • Bindende bestemmelser til kommuneplanene
 • Samferdselsmyndighet – taxi, kollektivtransport
 • Grunneier: Fylkeshus, vgs mm.
 • Bileier og annen tjenestekjøring – 1,4 mill km
normalladepunkter bestemmelser etter plan og bygningsloven
Normalladepunkter – bestemmelser etter plan- og bygningsloven

Horten kommune:

 • Ved alle større utbyggingsprosjekter skal det tilrettelegges for ladestasjoner for elbiler. Disse skal utgjøre minimum tre prosent av den samlede parkerings-dekningen.

Stavanger kommune:

 • Ved alle parkeringsanlegg skal det tilrettelegges for ladestasjoner for elbiler
hurtiglading
Hurtiglading
 • Rekkeviddeforlenger: Bygges for å brukes
 • Rekkeviddesikkerhet: Ikke nødvendigvis for å brukes
hurtigladere tilkoblingsstandarder
Hurtigladere – tilkoblingsstandarder:

Chademo – lader dagens biler

«Combo» – under utvikling, blir ventelig europeisk standard

Tesla – kombinert AC semihurtig, DC hurtiglading

slide24

Ladesteder

 • Prioritere å bygge interregionale korridorer
 • Viktigste kriterier:
  • Tilstrekkelig nettkapasitet og –kvalitet
  • Servicetilbud
 • Funksjonssikkerhet ekstremt viktig:
  • et ladested skal ha minst to hurtigladere
  • hurtigladerne skal være tilknyttet etablert serviceapparat 24/7
 • Type hurtigladere: Inntil videre Chademo-standard, men Combo kommer raskt!
 • Bygge med fleksibilitet i teknologi og kapasitet
slide25

Utbyggere hurtigladere:

 • Til nå; kraftselskap, Statoil, Nissan
 • Høye investerings- og driftskostnader – høy risiko
 • Transnova støttet over 50 ladere, men få er bygd
 • Strømsalg er «uinteressant»
 • Pr. i dag for få biler for å kommersiell virksomhet
 • Abonnementsordninger i første fase
 • Videre utbygging avhengig av tilskuddsnivå
 • Høye driftskostnader – bør trolig være et fåtall aktører
slide26

Fylkeskommunens roller - hurtiglading

 • Økonomiske tilskudd:
  • Prosjektbasert eller faste tilskudd
  • Forsterke de statlige tilskuddene
 • Veimyndighet:
  • Sikre tilrettelegging ved nybygging av veier
  • Bidra til framføring av nettkapasitet
 • Samferdselsmyndighet:
  • Hurtigladestasjoner for El-taxi
ad