Termodielektrický jev - PowerPoint PPT Presentation

Termodielektrick jev
Download
1 / 13

 • 63 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Termodielektrický jev. Mgr. Martin Tomáš. - tento jev nastává v některých dielektrických materiálech - předpokládá se, že je možnou příčinnou vzniku elektrických jevů v atmosféře - jev byl pozorován především u vosků (parafín a karnaubský vosk) - jev nebyl dosud definitivně vysvětlen.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Termodielektrický jev

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Termodielektrick jev

Termodielektrický jev

Mgr. Martin Tomáš


Termodielektrick jev1

- tento jev nastává v některých dielektrických materiálech

- předpokládá se, že je možnou příčinnou vzniku elektrických jevů v atmosféře

- jev byl pozorován především u vosků (parafín a karnaubský vosk)

- jev nebyl dosud definitivně vysvětlen

Termodielektrický jev


Termodielektrick jev2

karnaubská pryskyřice

- jev spočívá v polarizaci dielektrika při průchodu fázového rozhraní

- v důsledku průchodu fázového rozhraní dojde k separaci elektrického náboje

- jev byl měřen během tání a tuhnutí vosků

parafín

Termodielektrický jev


Termodielektrick jev3

kapalná fáze

elektrody

fázové rozhraní

(interface)

Termodielektrický jev

pevná fáze


Termodielektrick jev4

- jev byl objeven v roce 1944 Joaquimem da Costa Ribeirou

- tento badatel pracoval v Rio de Janeiru v Brazílii

- jeho žáci pokračovali ve zkoumání tohoto jevu (Sergio Mascarenhas)

Termodielektrický jev

Joaquim da Costa Ribeiro

Sergio Mascarenhas


Termodielektrick jev5

 • pro měření termodielektrického jevu sestavíme vhodnou aparaturu

 • využijeme transparentní nádobu a na její dno umístíme kovovou elektrodu

Termodielektrický jev

elektrodu vyvedeme k okraji nádoby a vývod zalijeme bezbarvým lakem nebo lepidlem


Termodielektrick jev6

 • druhou elektrodu vytvoříme ze sítka

 • v důsledku objemové roztažnosti prochází touto elektrodou materiál (není proto vhodná kruhová elektroda)

Termodielektrický jev


Termodielektrick jev7

 • vhodným materiálem pro měření jevu je parafín

 • parafín pomalým ohřevem zkapalníme a k vývodům elektrod připojíme milivoltmetr

použijeme voltmetr s vysokým vstupním odporem

Termodielektrický jev


Termodielektrick jev8

 • nádobu položíme na led – tím dojde k ochlazení kruhové elektrody

 • do nádoby nalijeme parafín a začneme měřit čas, který od doby nalití uplynul

Termodielektrický jev

vytvoření fázového rozhraní trvá obvykle několik minut

pak ale dochází k nárůstu napětí


Termodielektrick jev9

 • parafín postupně tuhne a napětí mezi elektrodami se snižuje

 • celý děj probíhá přibližně 20 minut (u znázorněné aparatury při použití 275 gramů parafínu)

Termodielektrický jev

ztuhlý parafín je neprůhledný materiál bílé barvy


Termodielektrick jev10

Grafické zpracování závislosti měřeného napětí na čase vypadá následovně.

Termodielektrický jev


Termodielektrick jev11

 • měřené napětí po dosažení maximální hodnoty nevykazuje souvislý pokles

 • v některých částech grafu je možné pozorovat mírný nárůst napětí

 • tento nárůst pravděpodobně souvisí s vytvořením druhého fázového rozhraní v místě horní elektrody (sítko)

Termodielektrický jev


Termodielektrick jev12

 • skleněnou nádobu je před dalším měřením třeba vyčistit

 • nádobu zavěsíme do vodní lázně a pomalu zahříváme

 • parafín začne u stěn nádoby kapalnět a lze jej z nádoby bez problémů vyjmout

 • zbylý parafín odstraníme například tupým nožem

 • elektrodu a nádobu otřeme hadříkem namočeným v acetonu

Termodielektrický jev


 • Login