Ledenvergadering V.O.B. 20-02-2007 - PowerPoint PPT Presentation

Ledenvergadering v o b 20 02 2007
Download
1 / 38

 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ledenvergadering V.O.B. 20-02-2007. Door bestuur V.O.B. AGENDA V.O.B. ledenvergadering. agenda. Inleiding + welkom (RvA) Uitleg over ontwikkeling Bensdorp (PR) Uitleg over bestemmingsplan proces (PR) Uitleg over Koster/ Gewest (MP) Belangen van de buurt, recente ontwikkelingen (RvA)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ledenvergadering V.O.B. 20-02-2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ledenvergadering v o b 20 02 2007

Ledenvergadering V.O.B.20-02-2007

Door bestuur V.O.B.


Agenda v o b ledenvergadering

AGENDA V.O.B. ledenvergadering

agenda

 • Inleiding + welkom (RvA)

 • Uitleg over ontwikkeling Bensdorp (PR)

 • Uitleg over bestemmingsplan proces (PR)

 • Uitleg over Koster/ Gewest (MP)

 • Belangen van de buurt, recente ontwikkelingen (RvA)

 • Vervolg acties VOB + leden V.O.B (RvA)

 • Vragen en discussie (allen)

 • Sluiting (ca. 22:00 uur)


Inleiding welkom

Inleiding + welkom

 • Wie zijn wij? Even voorstellen:

 • Ronald van Amelrooy, Nieuwe Hilversumse weg 19, voorzitter V.O.B.

 • Henk de Hen, Nieuwe Spiegelstraat 20, secretaris V.O.B.

 • Andre van Arnhem, Iepenlaan 5, penningmeester V.O.B.

 • Roelf Schrik, Iepenlaan 3, lid werkgroep V.O.B

 • Paul Rijpstra, Iepenlaan 24, lid werkgroep V.O.B.

 • Michael Plas , Nieuwe Hilversumse weg 24, lid werkgroep V.O.B.


Agenda v o b ledenvergadering1

AGENDA V.O.B. ledenvergadering

agenda

 • Inleiding + welkom (RvA)

 • Uitleg over ontwikkeling Bensdorp (PR)

 • Uitleg over bestemmingsplan proces (PR)

 • Uitleg over Koster/ Gewest (MP)

 • Belangen van de buurt, recente ontwikkelingen (RvA)

 • Vervolg acties VOB + leden V.O.B (RvA)

 • Vragen en discussie (allen)

 • Sluiting (ca. 22:00 uur)


Uitleg over ontwikkeling bensdorp

Uitleg over ontwikkeling Bensdorp


Uitleg over ontwikkeling bensdorp1

Uitleg over ontwikkeling Bensdorp

 • Aanbiedingsontwerp aan Bensdorp en Gemeente, juni 2004

 • Inspraakavond mbt NvU, 16 december 2004

 • Vaststelling NvU door gemeenteraad op 10 februari 2005

 • Informatieavond, presentatie schetsontwerp, 28 november 2005

 • Inspraakavond, presentatie voorlopig ontwerp, 30 mei 2006

 • Werkateliers met gemeente en ontwikkelaar, januari 2007


Uitleg over ontwikkeling bensdorp2

Uitleg over ontwikkeling Bensdorp

Punten van bezwaar:

 • Bebouwing terrein bonenloods, in laatste bestemmingsplan wegbestemd

 • Bebouwing in NvU max 3 lagen, in VO 6 lagen

 • Ontvang ontwikkeling, 19.251 m² ipv 15.000 m² (in 2003 was dit nog 12.000 m²)

 • Parkeren op eigen terrein Bensdorp, dit opgelost in kelder onder oudbouw (86 pp), kleine garage onder geitenwei (100 pp), op terrein (18PP) en garage onder Gewest (125 pp)

 • Totaal parkeercapaciteit Bensdorp 204 pp

 • Verwacht maximaal gebruik 296 pp


Uitleg over ontwikkeling bensdorp3

Uitleg over ontwikkeling Bensdorp

Punten van bezwaar:

 • Parkeren Nieuwe Spiegelstraat nu 59 pp, in herinrichting 23 pp

 • Waar parkeren bezoekers woningen, bedrijven en leisure?

 • Doorbraken in gevel Bensdorp betekent geluidlekken

 • Hoge gevels langs Nieuwe Spiegelstraat, privacy? Lichtwering?


Uitleg over ontwikkeling bensdorp4

Uitleg over ontwikkeling Bensdorp

Gevel Nieuwe Spiegelstraat, bestaand

Gevel Nieuwe Spiegelstraat, nieuw


Uitleg over ontwikkeling bensdorp5

Uitleg over ontwikkeling Bensdorp


Agenda v o b ledenvergadering2

AGENDA V.O.B. ledenvergadering

agenda

 • Inleiding + welkom (RvA)

 • Uitleg over ontwikkeling Bensdorp (PR)

 • Uitleg over bestemmingsplan proces (PR)

 • Uitleg over Koster/ Gewest (MP)

 • Belangen van de buurt, recente ontwikkelingen (RvA)

 • Vervolg acties VOB + leden V.O.B (RvA)

 • Vragen en discussie (allen)

 • Sluiting (ca. 22:00 uur)


Uitleg over bestemmingsplan proces

Uitleg over bestemmingsplan proces

Procedure bestemmingsplan

 • Startnotitie bestemmingsplan (2006)

 • Voorontwerp bestemmingsplan (2006 - 2007)

 • Ontwerp bestemmingsplan (2007)

 • Bestemmingsplan (2007 - 2008)


Uitleg over bestemmingsplan proces1

Uitleg over bestemmingsplan proces

Procedure bestemmingsplan (detail)

 • Startnotitie bestemmingsplan

  • Concept startnotitie 2005

  • Ter inzage ligging en inspraak (dec 2005 - jan 2006)

  • Inspraakreacties verwerken (febr 2006)

  • Vaststellen startnotitie en inspraakreacties door college (maart 2006)


Uitleg over bestemmingsplan proces2

Uitleg over bestemmingsplan proces

Procedure bestemmingsplan (detail)

 • Voorontwerpbestemmingsplan

  • Voorontwerpbestemmingsplan (14-08-2006)

  • Inspraak (12 sept 2006)

  • Ter inzage ligging (sept - okt 2006)

  • Inspraakreacties verwerken (okt 2006 - ?? 2007)

  • Vaststellen inspraaknotitie door gemeenteraad (?? 2007)

  • Toesturen inspraaknotitie naar inspreker en overleg instanties (?? 2007)


Uitleg over bestemmingsplan proces3

Uitleg over bestemmingsplan proces

Procedure bestemmingsplan (detail)

 • Ontwerpbestemmingsplan

  • Opstellen ontwerpbestemmingsplan (2007)

  • Ter inzage ligging en inspraak (zomer?? 2007)

  • Indienen zienswijzen (zomer?? 2007)

  • Verwerken zienswijzen (najaar?? 2007)

  • Vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad (eind?? 2007)


Uitleg over bestemmingsplan proces4

Uitleg over bestemmingsplan proces

Procedure bestemmingsplan (detail)

 • Bestemmingsplan

  • Ter inzage ligging 6 weken

  • Indienen schriftelijke bedenkingen bij GS

  • Besluit GS (binnen 13 weken of uiterlijk 6 maanden igv bedenkingen)

  • Vastgesteld bestemmingsplan

  • Beroepprocedure bij RvS


Uitleg over bestemmingsplan proces5

Uitleg over bestemmingsplan proces

In voorontwerp bestemmingsplan:

 • Voorlopig ontwerp Bensdorp als nieuwe ontwikkeling

 • Circa 140 woningen, waaronder bijzondere woon-werkwoningen

 • Sociaal Culturele voorzieningen

 • Detailhandel

 • Leisure

 • Kantoren

 • Parkeren onder gebouw, parkeren op terrein

 • Mengvorm van functies = Gemengde Doeleinden (GD-B)


Uitleg over bestemmingsplan proces6

Uitleg over bestemmingsplan proces

Onderzoeken:

 • Verkeer, wegen zijn erftoegangswegen, 30 km/u

 • Herinrichting is Duurzaam Veilig

 • Nieuwe functies: parkeren op eigen terrein, CROW-norm 1,5

 • Bensdorp eo is gemengd gebied en niet rustige woonwijk

 • Nieuwe horeca alleen cat1

 • Externe veiligheid vanuit spoor (vervoer gevaarlijke stoffen), risico lager dan norm

 • Verkeerlawaai, geluidsonderzoek naar verkeersgeluid Brinklaan

 • Railverkeerslawaai, geluidszone van 300 meter, voldoen aan wet geluidhinder

 • Luchtkwaliteit, onderzoek nodig bij ontwerpbestemmingsplan


Uitleg over bestemmingsplan proces7

Uitleg over bestemmingsplan proces

Bestemmingsplankaarten, bestaand en nieuw


Agenda v o b ledenvergadering3

AGENDA V.O.B. ledenvergadering

agenda

 • Inleiding + welkom (RvA)

 • Uitleg over ontwikkeling Bensdorp (PR)

 • Uitleg over bestemmingsplan proces (PR)

 • Uitleg over Koster/ Gewest (MP)

 • Belangen van de buurt, recente ontwikkelingen (RvA)

 • Vervolg acties VOB + leden V.O.B (RvA)

 • Vragen en discussie (allen)

 • Sluiting (ca. 22:00 uur)


Koster gewest

Koster/Gewest


Koster gewest1

Koster/Gewest


Koster gewest2

Koster/Gewest


Koster gewest3

Koster/Gewest


Koster gewest4

Koster/Gewest


Koster gewest5

Koster/Gewest


Koster gewest6

Koster/Gewest


Koster gewest7

Koster/Gewest


Koster gewest8

Koster/Gewest


Koster gewest9

Koster/Gewest


Koster gewest10

Koster/Gewest


Koster gewest11

Koster/Gewest


Agenda v o b ledenvergadering4

AGENDA V.O.B. ledenvergadering

agenda

 • Inleiding + welkom (RvA)

 • Uitleg over ontwikkeling Bensdorp (PR)

 • Uitleg over bestemmingsplan proces (PR)

 • Uitleg over Koster/ Gewest (MP)

 • Belangen van de buurt, recente ontwikkelingen (RvA)

 • Vervolg acties VOB + leden V.O.B (RvA)

 • Vragen en discussie (allen)

 • Sluiting (ca. 22:00 uur)


Belangen van de buurt recente ontwikkelingen

Belangen van de buurt, recente ontwikkelingen

 • Gemeente heeft mening 120 bewoners aangehoord maar ogenschijnlijk genegeerd. Directe aanleiding oprichten V.O.B.

 • Bottom line: Bussum lapt de NvU aan haar laars en de potentiele consequenties zijn voor ons niet acceptabel

 • V.O.B. heeft al formeel haar bezwaren verstuurd aan de gemeente + secretariaten politieke partijen

 • Reactie gemeente:

  • “ ontvangst bevestiging”

  • Uitnodiging voor werkatelier

 • Oude Schoorsteen omgewaaid

 • Dreigement Callebaut om project niet door te laten gaan


Agenda v o b ledenvergadering5

AGENDA V.O.B. ledenvergadering

agenda

 • Inleiding + welkom (RvA)

 • Uitleg over ontwikkeling Bensdorp (PR)

 • Uitleg over bestemmingsplan proces (PR)

 • Uitleg over Koster/ Gewest (MP)

 • Belangen van de buurt, recente ontwikkelingen (RvA)

 • Vervolg acties VOB + leden V.O.B (RvA)

 • Vragen en discussie (allen)

 • Sluiting (ca. 22:00 uur)


Vervolg acties v o b leden v o b

Vervolg acties V.O.B. + leden V.O.B.

 • Leden V.O.B.:

  • Tekent u a.u.b. persoonlijk bezwaar aan

  • Wij ontvangen graag een copie van uw bezwaarbrief

  • Email naar vobbussum@cs.com

 • Bestuur V.O.B.

  • Verder overleg in werk ateliers, indienen alternatief plan voor Bensdorp

  • Indienen formele “zienswijzen” op bestemmingsplan Spiegel Prins Hendrikpark

  • Bij verdere stappen proactief voorsorteren en reageren op daden gemeente

  • In geval van nood juridische stappen ondernemen


Agenda v o b ledenvergadering6

AGENDA V.O.B. ledenvergadering

agenda

 • Inleiding + welkom (RvA)

 • Uitleg over ontwikkeling Bensdorp (PR)

 • Uitleg over bestemmingsplan proces (PR)

 • Uitleg over Koster/ Gewest (MP)

 • Belangen van de buurt, recente ontwikkelingen (RvA)

 • Vervolg acties VOB + leden V.O.B (RvA)

 • Vragen en discussie (allen)

 • Sluiting (ca. 22:00 uur)


Agenda v o b ledenvergadering7

AGENDA V.O.B. ledenvergadering

agenda

 • Inleiding + welkom (RvA)

 • Uitleg over ontwikkeling Bensdorp (PR)

 • Uitleg over bestemmingsplan proces (PR)

 • Uitleg over Koster/ Gewest (MP)

 • Belangen van de buurt, recente ontwikkelingen (RvA)

 • Vervolg acties VOB + leden V.O.B (RvA)

 • Vragen en discussie (allen)

 • Sluiting (ca. 22:00 uur)


 • Login