Ochrana istoty vod iv
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Ochrana čistoty vod IV PowerPoint PPT Presentation


  • 82 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ochrana čistoty vod IV. Základy ochrany životního prostředí. Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc. Anaerobní proces. Bez přístupu vzduchu C x H y O z + a H 2 O → b CH 4 + c CO 2 + biomasa (S) → H 2 S / S 2- (N) → NH 3 / NH 4 +

Download Presentation

Ochrana čistoty vod IV

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ochrana čistoty vod IV

Základy ochrany životního prostředí

Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.


Anaerobní proces

Bez přístupu vzduchu

CxHyOz + a H2O → b CH4 + c CO2 + biomasa

(S) → H2S / S2-

(N) → NH3 / NH4+

Počátky – konec 19.stol. (septik, využívání bioplynu)

Stabilizace kalů od poloviny 20.stol.

70. léta ropná krize – zájem o nové energ. zdroje


Anaerobní rozklad organických látek

Bílkoviny Polysacharidy Tuky

hydrolýza Hydrolytické baktérie

Aminokyseliny Monosacharidy Mastné kyseliny

acidogeneze Fermentační baktérie

Alkoholy, nižší mastné kyseliny

acetogenezeAcidogenníbaktérie

Kyselina octová Vodík

methanogenezeMethanogenníbaktérie

Methan


Bioplyn

CH460 - 80 %

CO220 - 40 %

( H2O, H2, H2S, N2, vyšší uhlovodíky,…)

Výhřevnost 17 – 25 MJ/m3

( 1 m3 BP = 0,6 l LTO )


Anaerobní čistírenské technologie

Čištění odpadních vod

Stabilizace kalu


Výhody anaerobního čišteníOV( v porovnání s aerobním )

nízká spotřeba energie

nízká produkce biomasy

vysoká koncentrace biomasy

vysoké objemové zatížení

nízké požadavky na nutrienty


Neýhodyanaerobního čišteníOV( v porovnání s aerobním )

delší doba zapracování

vyšší citlivost na změny podmínek

minimální odstranění nutrientu

nutnost dočištění


Anaerobní reaktory

suspenzní biomasa imobilizovaná biomasa

biofilm agregace

fixovaný nosič pohyblivý nosič


Typy anaerobní biomasy

suspenzní granulovaná


Stabilizace + hygienizacekalů

stabilizovaný kal

- nepodléhá samovolnému rozkladu

hygienizovanýkal

- koncentrace pathogenních mikroorganismů pod stanoveným limitem


Stabilizace

anaerobní

aerobní

chemická


Látková bilance při anaerobní stabilizaci

bioplyn

org. 40%

70% org.

30%

anorg.anorg.

30% 30%


Nádrž pro

anaerobní

stabilizaci kalů


Míchání a vyhřívání methanizačních nádrží


methanizační nádrže ÚČOV Praha


Methanizační nádrž – vejcovitý tvar


Zahušťování a odvodňování kalu


Zahušťování a odvodňování kalu

Sítopásový lis


Zahušťování a odvodňování kalu


Stabilizovaný odvodněný kal


Zpracování kalů v zemích EU


Čištění průmyslových OV

• důraz na RRR - minimalizace spotřeby

- vytěžení cenných látek

- recyklace

• pestrost a variabilita vod

- technologické,

- chladící,

- splaškové,

- srážkové (ze znečištěných ploch)


Čištění průmyslových OV

• segregace vod

- vybrané proudy se čistí samostatně

• biologické metody

- častý anaerobní způsob

• časté fyzikálné-chemickémetody

• výhodné předčištění v závodě + dočištění na

městské ČOV


Informační zdroje - internet

Ministerstvo zemědělství www.mze.cz

Ministerstvo živ.prostředí mzp.cz

ochranavod.cz

Asociace čistírenských expertů ace-cr.cz

Sovak (sdružení a časopis) sovak.cz

Vodní hospodářství (časopis) vodnihospodarstvi.cz

Výzk. ústav vodohospodářský vuv.cz

Pražské vodovody a kanalizace pvk.cz


Informační zdroje - internet

International WaterAssociationiwaq.org.uk

EuropeanWaterAssociationewaonline.de

Ekotechnickémuzeum ekotechnickemuseum.cz


  • Login