Ochrana istoty vod iv
Download
1 / 27

Ochrana čistoty vod IV - PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ochrana čistoty vod IV. Základy ochrany životního prostředí. Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc. Anaerobní proces. Bez přístupu vzduchu C x H y O z + a H 2 O → b CH 4 + c CO 2 + biomasa (S) → H 2 S / S 2- (N) → NH 3 / NH 4 +

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Ochrana čistoty vod IV

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ochrana istoty vod iv

Ochrana čistoty vod IV

Základy ochrany životního prostředí

Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.


Anaerobn proces

Anaerobní proces

Bez přístupu vzduchu

CxHyOz + a H2O → b CH4 + c CO2 + biomasa

(S) → H2S / S2-

(N) → NH3 / NH4+

Počátky – konec 19.stol. (septik, využívání bioplynu)

Stabilizace kalů od poloviny 20.stol.

70. léta ropná krize – zájem o nové energ. zdroje


Anaerobn rozklad organick ch l tek

Anaerobní rozklad organických látek

Bílkoviny Polysacharidy Tuky

hydrolýza Hydrolytické baktérie

Aminokyseliny Monosacharidy Mastné kyseliny

acidogeneze Fermentační baktérie

Alkoholy, nižší mastné kyseliny

acetogenezeAcidogenníbaktérie

Kyselina octová Vodík

methanogenezeMethanogenníbaktérie

Methan


Bioplyn

Bioplyn

CH460 - 80 %

CO220 - 40 %

( H2O, H2, H2S, N2, vyšší uhlovodíky,…)

Výhřevnost 17 – 25 MJ/m3

( 1 m3 BP = 0,6 l LTO )


Anaerobn ist rensk technologie

Anaerobní čistírenské technologie

Čištění odpadních vod

Stabilizace kalu


V hody anaerobn ho i ten ov v porovn n s aerobn m

Výhody anaerobního čišteníOV( v porovnání s aerobním )

nízká spotřeba energie

nízká produkce biomasy

vysoká koncentrace biomasy

vysoké objemové zatížení

nízké požadavky na nutrienty


Ne hody anaerobn ho i ten ov v porovn n s aerobn m

Neýhodyanaerobního čišteníOV( v porovnání s aerobním )

delší doba zapracování

vyšší citlivost na změny podmínek

minimální odstranění nutrientu

nutnost dočištění


Anaerobn reaktory

Anaerobní reaktory

suspenzní biomasa imobilizovaná biomasa

biofilm agregace

fixovaný nosič pohyblivý nosič


Typy anaerobn biomasy

Typy anaerobní biomasy

suspenzní granulovaná


Stabilizace hygienizace kal

Stabilizace + hygienizacekalů

stabilizovaný kal

- nepodléhá samovolnému rozkladu

hygienizovanýkal

- koncentrace pathogenních mikroorganismů pod stanoveným limitem


Stabilizace

Stabilizace

anaerobní

aerobní

chemická


L tkov bilance p i anaerobn stabilizaci

Látková bilance při anaerobní stabilizaci

bioplyn

org. 40%

70% org.

30%

anorg.anorg.

30% 30%


Ochrana istoty vod iv

Nádrž pro

anaerobní

stabilizaci kalů


Ochrana istoty vod iv

Míchání a vyhřívání methanizačních nádrží


Ochrana istoty vod iv

methanizační nádrže ÚČOV Praha


Methaniza n n dr vejcovit tvar

Methanizační nádrž – vejcovitý tvar


Zahu ov n a odvod ov n kalu

Zahušťování a odvodňování kalu


Zahu ov n a odvod ov n kalu1

Zahušťování a odvodňování kalu

Sítopásový lis


Zahu ov n a odvod ov n kalu2

Zahušťování a odvodňování kalu


Stabilizovan odvodn n kal

Stabilizovaný odvodněný kal


Zpracov n kal v zem ch eu

Zpracování kalů v zemích EU


I t n pr myslov ch ov

Čištění průmyslových OV

• důraz na RRR - minimalizace spotřeby

- vytěžení cenných látek

- recyklace

• pestrost a variabilita vod

- technologické,

- chladící,

- splaškové,

- srážkové (ze znečištěných ploch)


I t n pr myslov ch ov1

Čištění průmyslových OV

• segregace vod

- vybrané proudy se čistí samostatně

• biologické metody

- častý anaerobní způsob

• časté fyzikálné-chemickémetody

• výhodné předčištění v závodě + dočištění na

městské ČOV


Informa n zdroje internet

Informační zdroje - internet

Ministerstvo zemědělství www.mze.cz

Ministerstvo živ.prostředí mzp.cz

ochranavod.cz

Asociace čistírenských expertů ace-cr.cz

Sovak (sdružení a časopis) sovak.cz

Vodní hospodářství (časopis) vodnihospodarstvi.cz

Výzk. ústav vodohospodářský vuv.cz

Pražské vodovody a kanalizace pvk.cz


Informa n zdroje internet1

Informační zdroje - internet

International WaterAssociationiwaq.org.uk

EuropeanWaterAssociationewaonline.de

Ekotechnickémuzeum ekotechnickemuseum.cz


ad
  • Login