Pohled do historie vyd v n odborn literatury v esk ch zem ch
Download
1 / 7

Pohled do historie vydávání odborné literatury v Českých zemích - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Pohled do historie vydávání odborné literatury v Českých zemích. ~ 1468 - vznikla Kronika trojánská , která patří mezi tzv. české prvotisky

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pohled do historie vydávání odborné literatury v Českých zemích' - zephr-horton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pohled do historie vyd v n odborn literatury v esk ch zem ch
Pohled do historie vydávání odborné literatury v Českých zemích

 • ~1468- vznikla Kronika trojánská, která patří mezi tzv. české prvotisky

 • po 1620 - výrazná germanizace, česká kniha dosáhla jistého výjimečného postavení ve společnosti, byla zdrojem vzdělanosti, ale současně i nástrojem pro zachování národní a kulturní svébytnosti

 • od 1772 - počátky skutečného knižního obchodu jsou úzce spjaty s legislativními předpisy, vydanými za panování Marie Terezie

 • 1879 - založena profesní organizace nakladatelů a knihkupců


P elom 19 a 20 stolet
Přelom 19. a 20. století v Českých zemích

 • vznik českých nezávislých nakladatelských domů, především tzv. velká pražská trojka Jan Otto, Fr. Topič a J. R. Vilímek, i významní nakladatelé z  Moravy, R. Promberger z  Olomouce nebo J. Barvič z Brna;

 • obrovský rozmach nejen české kultury, ale i české vědy a techniky;

 • 1868byl Královský český polytechnický ústav v Praze uznán naprosto nezávislým na Královském německém ústavu;

 • 1890 byla založena Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění;

 • 1895 Českou matici technickou pro vydávání technických spisů. Matice technická - v omezené podobě působí dodnes.


Politick p evrat v roce 1948
Politický převrat v roce 1948 v Českých zemích

 • 1948 postupná likvidace soukromého vydávání a prodeje knih

 • cenzura se stala běžnou praxí

 • 1949 Zákon o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací

 • během jednoho roku bylo zlikvidováno více než 370 nakladatelských domů a 120 z nich byla zrušena koncese

 • etapa centrálního dohledu nad vydáváním a prodejem knih


Nov vznikl vydavatelstv
Nově vzniklá vydavatelství v Českých zemích

Přírodovědnou a technickou literaturu v Čechách vydávala dvě největší odborná vydavatelství:

 • dnešní nakladatelství Academia

 • Státní nakladatelství technické literatury, později SNTL - Nakladatelství technické literatury


V voj po roce 1989
Vývoj po roce 1989 v Českých zemích

 • po 1989 transformace knižní kultury do změněných společensko-ekonomických podmínek

 • zásadní změny - produkce, distribuce a prodej knih, ale i liberalizace příslušné legislativy

 • prosinec 1989 – vznik prvního soukromého nakladatelství Paseka

 • vznikala nová nakladatelství, stávající knižní podniky se privatizovaly a následně zanikaly


Vznik vysoko kolsk ch vydavatelstv
Vznik vysokoškolských vydavatelství v Českých zemích

 • absence odborných publikací a učebnic v českém jazyce

 • 90. léta minulého století - po vzoru zahraničních univerzit vydávání studijní odborné literatury na půdě vysokých škol a univerzit

 • dnes 17 VŠ-vydavatelství v ČR


V znam v vydavatelstv
Význam VŠ-vydavatelství v Českých zemích

 • výjimečné postavenímezi vydavateli

 • autorské zázemí– výběr témat, způsob zpracování

 • lektorské zázemí– odborné posouzení

 • ekonomické hledisko– nekomerční přístup


ad