Skrzy owania dr g
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

SKRZYŻOWANIA DRÓG PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dariusz Mrowiński. SKRZYŻOWANIA DRÓG. Skrzyżowanie.

Download Presentation

SKRZYŻOWANIA DRÓG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dariusz Mrowiński

SKRZYŻOWANIA DRÓG

Bezpieczeństwo ruchu drogowego


Skrzyżowanie

Przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną.


Rodzaje skrzyżowań

 • skrzyżowania z sygnalizacją świetlną,

 • skrzyżowania typu rondo,

 • skrzyżowania ze znakami,

 • skrzyżowania dróg równorzędnych.


Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną musimy pamiętać, że wskazania sygnałów świetlnych do kierowania ruchem na skrzyżowaniach mają pierwszeństwo przed zasadami wynikających ze znaków drogowych regulujących pierwszeństwo przejazdu.


Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

Sygnał zielony oznacza zezwolenie na wjazd za sygnalizator.

Sygnał żółty oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie. Należy jednak dodać, że nie jest to zakaz bezwzględny, gdyż są sytuacje w których dopuszcza się przejazd.

Sygnał czerwony to bezwzględny zakaz wjazdu za sygnalizator.


Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną


Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

 • W momencie kiedy sygnalizacja zostanie uszkodzona lub wyłączona obowiązują zasady wynikające ze znaków drogowych regulujących pierwszeństwo przejazdu.


Skrzyżowania typu rondo

 • Przejazd przez tzw rondo choć charakteryzuje się główna zasadą jazdy wokół wyspy we wskazanym znakiem kierunku to sam przejazd a raczej nasze zachowanie podczas niego uzależnia się od znaków i przepisów które tym ruchem mogą kierować.

  - Jeśli przed rondem znajdują się wyłącznie znaki C-12, to jest ono traktowane jak skrzyżowanie dróg równorzędnych.

  - Jeśli przed rondem znajdują się dodatkowo znaki A-7, wówczas rondo traktowane jest jak droga z pierwszeństwem.

 • Pojazd szynowy (tramwaj) ma pierwszeństwo zawsze, ale tylko jeśli znajduje się w obrębie ronda.


Skrzyżowania typu rondo

Na drogach przed skrzyżowaniem o ruchu okrężnym ustawione są znaki drogowe pionowe "ruch okrężny" (C-12). W przypadku, gdy pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu nie jest regulowane przez odpowiednie znaki drogowe, należy przestrzegać zasady "ustąp pierwszeństwa przejazdu pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony".

Zasada ta nie dotyczy pojazdów szynowych, które mają pierwszeństwo.


Skrzyżowania typu rondo


Skrzyżowania ze znakami

Skrzyżowanie za znakiem A-7 "ustąp pierszeństwa„

Znak stojący przed skrzyżowaniem zobowiązuje nas do ustąpienia pierszeństwa pojazdom znajdującym sie na drodze głównej.

Skrzyżowanie za znakiem B-20 - "stop„

Znak ten oznacza:

- zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed droga z pierszeństwem

- obowiązek ustąpienia kierującym poruszającym się drogą główną

- zatrzymanie w miejscu wyznaczonym w tym celu na jezdni (linia zatrzymania) a jeśli nie jest ono wyznaczone to w takim miejscu, w którym można się upewnić, że wjazdem nie utrudni się ruchu na drodze z pierwszeństwem


Skrzyżowania ze znakami

Skrzyżowanie za znakiem D-1 - "droga z pierszeńtwem„

Znak ten oznacza drogę z pierszeństwem przejazdu jednak nie należy zapominać o głównej zasadzie obowiązującej każdego kierowcę podczas zbliżania się do skrzyżowania a mianowicie o zachowaniu szczególnej ostrożności.

Skrzyżowanie za znakiem i tablicą T-6a i T-6c

Na skrzyżowaniu z tabliczką T-6a i T6c przebieg drogi głównej nigdy nie przebiega na wprost przez skrzyżowanie. Tak więc kierujący musi dodatkowo rozróżnić na jaką drogę będzie wjeżdżał pod względem pierszeństwa.


Skrzyżowania ze znakami

Drogi z pierwszeństwem przejazdu poza terenem zabudowanym mogą być również oznakowane przy pomocy znaków:

A-6a A-6b A-6c

A-6d A-6e.


Skrzyżowania ze znakami


Skrzyżowania dróg równorzędnych

Skrzyżowanie, na którym nie wyróżniono kierunku z pierwszeństwem przejazdu, zatem wszystkie wloty traktowane są równorzędnie. Pierwszeństwo przejazdu określone jest na zasadzie prawej strony. Pojazd ustępuje pierwszeństwa pojazdowi, który znajduje się na wlocie po jego prawej stronie.

Skrzyżowanie równorzędne może nie być dodatkowo oznakowane lub jeśli takiego skrzyżowania kierowca mógłby się nie spodziewać oznakowane

znakiem ostrzegawczym A-5.


Skrzyżowania dróg równorzędnych

 • Zbliżając się do takiego skrzyżowania, jesteś zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa przejazdu:

  • wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z Twojej prawej strony,

  • skręcając w lewo - wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka jadącym na wprost lub skręcającym w prawo,

  • Pojazdom szynowym, nawet gdy nadjeżdżają z Twojej lewej strony,

  • pojazdowi uprzywilejowanemu będącemu w akcji.


Skrzyżowania dróg równorzędnych

 • W razie spotkania się na wszystkich wlotach skrzyżowania dróg równorzędnych pojazdów, które nadjechały w tym samym czasie i zablokowania skrzyżowania z powodu niemożności zastosowania zasad pierwszeństwa przejazdu, jeden z kierujących wyraźnie musi zasygnalizować zamiar przepuszczenia pojazdu kierującemu znajdującemu się po jego prawej stronie i przepuścić ten pojazd, aby następnie można było wykorzystać zasady regulujące pierwszeństwo przejazdu określone w przepisach w stosunku do pozostałych pojazdów na tym skrzyżowaniu.


Skrzyżowania dróg równorzędnych

Reguła „prawej ręki”

Jako pierwszy skrzyżowanie opuści samochód z numerem 2.

Skręt w lewo

rowerzysta musi ustąpić obu pojazdom -

- znowu obowiązuje zasada prawej strony!


Skrzyżowania dróg równorzędnych

Z pojazdem szynowym

Rowerzysta pojedzie jako ostatni. Pojazd szynowy nadjeżdżający z jego lewej strony ma pierwszeństwo.

Z pojazdem uprzywilejowanym

Jako pierwszy pojedzie pojazd z numerem 3

jako uprzywilejowany będący w akcji.

Następnie pojazd szynowy i na końcu

Rowerzysta.


Hierarchia znaków

Na drodze obowiązuje następująca hierarchia w zakresie

regulacji pierwszeństwa przejazdu:

 • uprawniona osoba kierująca ruchem drogowym,

 • pojazdy uprzywilejowane,

 • sygnalizacja świetlna,

 • znaki drogowe regulujące pierwszeństwo przejazdu,

 • przepisy ogólne Ustawy prawo o ruchu drogowym.


 • Login