همایش سراسری معاونین تحقیقات و فناوری
Download
1 / 56

همایش سراسری معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی کشور - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

همایش سراسری معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی کشور. 8 اسفند ماه 1392- سالن اجلاس دانشگاه علوم پزشکی تهران معاونت تحقيقات و فن‌آوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. منابع علمی، چالش های دسترسی ، برنامه های موجود. دکتر پيام کبيری

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' همایش سراسری معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی کشور' - zenia-larson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

همایش سراسری معاونین تحقیقات و فناوریدانشگاههای علوم پزشکی کشور

8 اسفند ماه 1392- سالن اجلاس دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاونت تحقيقات و فن‌آوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


منابع علمی، چالش های دسترسی ، برنامه های موجود

دکتر پيام کبيری

رئيس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی


مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی

مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی يکی از دو مرکز معاونت تحقيقات و فن‌آوری وزارت بهداشت بوده که در زمينهتوليد، عرضه، توزيع، انتشار، ترجمان و ارزيابی دانش توليد‌ شده علوم پزشکی کشور سياست‌گذاری و فعاليت می‌کند. بدين‌ترتيب واحدهای زير در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ارتباط موضوعی با اين مرکز هستند:

کتابخانه‌های مرکزی و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی

اداره‌های انتشارات و دفاتر مجلات

واحدهای علم‌سنجی و وبومتري


سرفصل مطالب انتشارات علمی

ارايه تاريخچه مختصر کنسرسيوم تامين منابع الکترونيک

بررسی وضعيت فعلی دسترسی‌ها

گزارش ميزان استفاده دانشگا‌ه‌ها

بررسی وضعيت دسترسی به منابع در سال 2014 ميلادی

برنامه‌های انتشارات، مجلات، کتابخانه‌های مرکزی

گروه علم‌سنجی و فعاليت‌های آن

بررسی راه‌کارهای تامين، دسترسی به منابع


تاريخ‌چه تامين منابع انتشارات علمیالکترونيک

تا سال 1389، منابع الکترونيک به صورت متمرکز توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت خريداری می‌شد.

در سال 2010 ميلادی، متاسفانه علی‌رغم وجود قراردادهای جاری با ناشرين، هيچ پولی به آن‌ها پرداخت نشد و به همين دليل دسترسی‌ها قطع گرديد.

با قطع دسترسی‌ها و بحران ايجاد شده، مسئوليت و بدهی‌های خريد منابع الکترونيک به معاونت تحقيقات و فن‌آوری منتقل شد.


فعاليت‌های انتشارات علمی کميته تامين منابعالکترونيک معاونت تحقيقات و فن‌آوری

در سال 1390 و در معاونت تحقيقات و فن‌آوری برای اولين بار بودجه سرفصل‌دار ويژه‌ای برای خريد منابع الکترونيک در بودجه معاونت پيش‌بينی و مصوب گرديد.

در تابستان 1390 طی توافقی که با ناشرين صورت گرفت، تمام دسترسی‌ها بجز دو منبع اصلی باز شد و برقرار گرديد.

طی سال 1390 شمسی بيش از 10 ميليارد تومان انباشته شده قبلی ناشرين پرداخت شده است.


گزارش وضعيت فعلی انتشارات علمی دسترسی‌ها و ميزان استفاده دانشگاه‌ها

مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی


منابع انتشارات علمیبا امکان دسترسی فعلی

بانک اطلاعاتی Scopus

مجموعه UpToDate

مجموعه‌مجلات Springer

مجموعه‌مجلات ProQuest

مجموعه Clinical Key (MD Consult)

مجموعه Mosby Nursing Skills

مجموعه‌مجلات Elsevier بجز سال‌های 2013 و 2014

مجموعه‌مجلات WileyBlackwell بجز سال‌های 2013 و 2014


منابعی که در حال حاضر دسترسی به آنها وجود ندارد

مجموعه بانک‌های اطلاعاتی ISI Web of Knowledge(تحريم)

مجموعه Ovid شامل بانک‌های اطلاعاتی و مجلات

مجموعه Cochrane

مجموعهEbsco


گزارش ميزان استفاده آنها وجود دانشگاه‌ها

 • يکی از ساده‌ترين شاخص‌های استفاده و بهره‌برداری از يک منبع، بررسی تعداد بار جستجو، دانلود و يا ارجاع به آن است.

 • خوشبختانه در حال حاضر تقريبا تمام منابع الکترونيک، مجلات و بانک‌های اطلاعاتی امکان اراية گزارشات متنوع توصيفی و تحليلی استفاده از منابع را در اختيار دارند.

 • مدير هر کتابخانه می‌تواند گزارش‌های فوق را شخصا و با در اختيار گرفتن شناسه و رمز عبور دانشگاه خود، در هرزمان تهيه کند.گزارش ميزان استفاده آنها وجود دانشگاه‌ها

 • با کمک اين گزارش‌ها ضمن پايش مداوم وضعيت موجود، می‌توان نقاط ضعف آموزش‌های داده شده، نياز واقعی به منابع، رفتار کاربران، هزينه سودمندی خريد انجام شده و خطاهای سيستم را مورد بررسی، تحليل و شناسايی قرار داد و درصورت لزوم مداخلات لازم را به کار گرفت.

 • از طرف ديگر با کمک شناسه و رمز عبور مربوطه می‌توان محيط و شرايط منبع مربوطه را برای دانشگاه مربوطه تغيير داد.


Elsevier sciencedirect
Elsevier ScienceDirect آنها وجود


1 2012 2013 elsevier
تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 1 از سپتامبر 2012 تا سپتامبر 2013 از مجموعه Elsevier


تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 2 از سپتامبر 2012 تا سپتامبر 2013 از مجموعه Elsevier


تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 3 از سپتامبر 2012 تا سپتامبر 2013 از مجموعه Elsevier


گزارش ميزان استفاده دانشگاه‌ها

 • با هدف تعديل شاخص‌های دانلود و استفاده، طيف گسترده‌ای از شاخص‌های ترکيبی ابداع شده است.

 • از اين شاخص‌ها می‌توان از شاخص‌های زير نام برد:

  • تعداد دانلود انجام شده به ازای هرعضو هيات علمی

  • تعداد دانلود انجام شده به ازای پژوهشگر تطبيق يافته

  • متوسط هزينه هرمقاله با توجه به تعداد دانلودها

  • ....


1 2012 2013 elsevier1
تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 1به ازای هر عضو هيات علمی از سپتامبر 2012 تا سپتامبر 2013 از Elsevier


تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 2به ازای هر عضو هيات علمی از سپتامبر 2012 تا سپتامبر 2013 از Elsevier


تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 3به ازای هر عضو هيات علمی از سپتامبر 2012 تا سپتامبر 2013 از Elsevier1 2012 ebsco
تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 1 در سال 2012 از مجموعه Ebsco


2 2012 ebsco
تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 2 در سال 2012 از مجموعه Ebsco


3 2012 ebsco
تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 3 در سال 2012 از مجموعه Ebsco1 2013 proquest
تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 1 در سال 2013 تا ماه سپتامبر از مجموعه ProQuest


تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 2 در سال 2013 تا ماه سپتامبر از مجموعه ProQuest


تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 3 در سال 2013 تا ماه سپتامبر از مجموعه ProQuest1 2013 ovid
تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 1 در سال 2013 تا ماه سپتامبر از مجموعه Ovid


2 2013 ovid
تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 2 در سال 2013 تا ماه سپتامبر از مجموعه Ovid


3 2013 ovid
تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 3 در سال 2013 تا ماه سپتامبر از مجموعه Ovid


راه‌کارهای تامين منابع الکترونيک برای سال 2014 ميلادی

1- خريد متمرکز توسط وزارت بهداشت

2- خريد کنسرسيومی توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

3- خريد ترکيبی (متمرکز و کنسرسيومی)


راه‌کار الکترونيک برای سال اول: خريد متمرکز توسط وزارت بهداشت

در اين روش همه منابع همچون سال‌های قبل به صورت متمرکز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خريداری و به صورت رايگان در اختيار دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قرار داده می‌شود.


راه‌کار الکترونيک برای سال دوم: خريد کنسرسيومی منابع توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

در خريد کنسرسيومی، منابع موردنياز دانشگاه‌ها از ايشان استعلام شده و سپس کنسرسيوم‌های بين دانشگاهی ايجاد شده، که هر دانشگاه سهم خود از خريد منابع در کنسرسيوم را پرداخت خواهد کرد.

در اين روش، مديريت و هدايت کنسرسيوم دانشگاه‌های علوم پزشکی خواهان، توسط وزارت بهداشت صورت خواهد پذيرفت.


راه‌کار الکترونيک برای سال سوم: خريد ترکيبی (متمرکز و کنسرسيومی)

در خريد ترکيبی برخی از منابع توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی به صورت متمرکز خريداری شده و تامين هزينه اشتراک بخشی ديگر به عهده کنسرسيومی دانشگاه‌های خواهان منابع مربوطه قرار خواهد گرفت.

در اين روش، مديريت و هدايت کنسرسيوم دانشگاه‌های علوم پزشکی خواهان، توسط وزارت بهداشت صورت خواهد پذيرفت.


راه‌کار الکترونيک برای سال انتخابی برای خريد سال 2014 خريد متمرکز

با پشتيبانی ارزشمند آقای دکتر ملک‌زاده و آقای دکتر آخوندزاده و تامين منابع موردنياز از خارج از وزارت بهداشت با نظر و هماهنگی مستقيم مقام محترم وزارت، در سال 2014 نيز منابع به صورت متمرکزتوسط معاونت تحقيقات و فن آوری وزارت بهداشت خريداری خواهد شد.

در حال حاضر وزارت بهداشت، تنها کنسرسيوم دارای دسترسی به منابع الکترونيک در سطح کشور است.


وضعيت الکترونيک برای سال اشتراک منابع الکترونيک برای سال 2014

هدف حفظ سطح دسترسی به همان منابع، مورد اشتراک سال‌های 2011 و 2012 ميلادی است.

منابعی که قرارداد منعقد شده چند ساله و معتبر در سال 2014دارند.

منابعی که در سال 2014 ميلادی قرارداد ندارند.


منابع الکترونيک برای سال مورد اشتراک در سال 2014

مجموعه‌مجلات Elsevier در سايت ScienceDirect

مجموعه‌مجلات WileyBlackwell

مجموعه‌مجلات Springer

مجموعه‌مجلات ProQuest

بانک اطلاعاتی Scopus

مجموعه UpToDate

مجموعه Clinical Key (MD Consult)

مجموعه Mosby Nursing Skills


منابعی که اشتراک آن‌ها برای سال الکترونيک برای سال 2014 در دست بررسی است و هنوز قطعی نيست

مجموعه Ovid شامل بانک‌های اطلاعاتی و مجلات

مجموعه Ebsco


راه‌کارهای الکترونيک برای سال تامين، ارتقاء و بهبود دسترسی به منابع

در حال حاضر شرکت Thomson Reuterبه دليل تحريم‌های سياسی دسترسی کشور را به بانک‌های اطلاعاتی ISI‌ قطع کرده است.

برای تامين دسترسی به اين بانک‌ اطلاعاتی، راه‌کارهايی پيش‌بينی شده است که در آينده نزديک به اطلاع روسای کتابخانه مرکزی دانشگاه‌ها خواهد رسيد.


منابعی که الکترونيک برای سال احتمالا دسترسی به آن‌ها در سال 2014 برقرار خواهد شد.

مجموعه Ovid شامل بانک‌های اطلاعاتی و مجلات

مجموعه Ebsco


طراحی و اجرای دور‌ه‌های آموزشی الکترونيک برای سال مدونمتمرکز

 • مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی اقدام به طراحی و اجرای دوره‌های اختصاصی آموزش مدرسين Train the Trainer جهت تربيت مدرسين دوره‌ها نموده است.

 • اين دوره‌ها در منابع ClinicalKey، UpToDate و ScienceDirectطراحی شده و در حال اجراست.

 • از معاونين محترم دانشگاه‌ها تقاضا می‌شود افراد توانمند و علاقمند در زمينه يادگيری و ياددهی منابع الکترونيک را برای اين دوره‌ها معرفی نمايند.


انتظارات الکترونيک برای سال از معاونين محترم پژوهشی

 • فراهم سازی امکان دسترسی از راه‌دور کاربران به منابع الکترونيک( از طريق VPN و يا ساير راه‌کارها)

 • برگزاری دوره‌های آموزش مداوم و مدون شيوه‌های جستجو و استفاده از منابع الکترونيک به اعضای هيآت علمی، دستياران، دانشجويان تحصيلات تکميلی

 • پايش مداوم و رصد ميزان استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونيک

 • کمک در تهيه منابع الکترونيک


جلسات هماهنگی، اطلاع رسانی و آموزشی مسئولين دانشگاهی

 • سومين گردهمايی دوره‌ای روسای کتابخانه‌های مرکزی و مراکز تامين منابع الکترونيک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور 92/9/3

 • اولين گردهمايی دوره‌ای روسای اداره‌های انتشارات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور 92/11/7

 • دومين گردهمايی دوره‌ای روسای ادارات و کارشناسان علم‌سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور 92/12/6

 • چهارمين گردهمايی دوره‌ای نمايندگان وبومتريکس دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور 92/12/11


Authors profiles system

سامانه‌های پروفايل پژوهشگران آموزشی مسئولين دانشگاهیAuthors Profiles System


Authors profiles services
Authors Profiles Services آموزشی مسئولين دانشگاهی

Through these services, you can set your own academic CV’s & profiles & make them visible in the web for all.

Scopus Authors ID

ResearcherID

ORCID (Open Researcher & Contributor ID)

Google Citation Service


Scopus authors id http www scopus com authid detail url authorid 70051977
Scopus آموزشی مسئولين دانشگاهیAuthorsIDhttp://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=70051977


Google scholar citation service

آشنايی با سرويس جديد گوگل اسکالر آموزشی مسئولين دانشگاهیGoogle Scholar Citation Service


Google scholar citation service1
Google Scholar Citation Service آموزشی مسئولين دانشگاهی

http://scholar.google.com/citations


Google scholar citation service2
Google Scholar Citation آموزشی مسئولين دانشگاهی Service


برنامه‌های گروه آموزشی مسئولين دانشگاهیعلم‌سنجی

 • تهيه و انتشار گزارش علم‌سنجی کشوری علوم پزشکی

 • فراهم سازی امکان تهيه مکانيزه گزارش‌های علم‌سنجی کشوری

 • ايجاد سامانه‌های Author Profilesبرای تمامی اعضای هيات علمی و پژوهشگران در Scopus، GoogleScholar و ... باهدف افزايش ميزان Visibility مقالات پژوهشگران کشور در وب

 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی کشوری و منطقه‌ای

 • انجام مداخلات لازم از طريق‌ طرح‌های تحقيقاتی


برنامه‌های گروه آموزشی مسئولين دانشگاهیعلم‌سنجی

ادامه

 • پايش و رصد توليدات علمی دانشگاه‌ها و کشور

 • تهيه گزارش علم‌سنجی دانشگاه‌ها مبتنی بر مقالات و انتشار آن‌ها

 • تهيه بانک مقالات منتشرشده دانشگاه‌ها و انتشار آن در سايت دانشگاه مربوطه

 • اجرای برنامه‌های ويژه جهت ارتقای رتبه‌های دانشگاه‌ در نظام‌های رتبه بندی بين‌المللی دانشگاهی


برنامه‌های مرکز در آموزشی مسئولين دانشگاهیارزشيابی سال 1393

 • ارزشيابی کتابخانه‌ها از نظر نابع و نيروی انسانی‌

 • ارزشيابی واحدهای علم‌سنجی براساس گزارش‌هایمنتشر شده

 • ارزشيابی اداره‌های انتشارات براساس کيفيت کتب منتشر شده

 • ارزشيابی کيفی مجلات منتشر شده دانشگاه

 • ارزشيابی کيفی محتوايی توليدات علمی وب سايت‌های دانشگاه


Email

بزنید ! آموزشی مسئولين دانشگاهی Email اگر میل داشتید

[email protected]


ad